Do wakacji pozostało

---

Szkoła Kluczowych Kompetencji

Szkoła realizowała II edycję Ponadregionalnego Programu rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Centralnej i południowo-zachodniej. Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie a, współpracującym partnerem jest Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu.

Szkoła Kluczowych Kompetencji - edycja II

2013-12-20;   L S

VII Seminarium Platformy Kompetencji

W dniach od 30 września do 4 października 2013 odbyło się VII Seminarium Platformy Kompetencji w ramach projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji - Edycja 2 w Dymaczewie Nowym.
Tematy wykładów: : Nauczanie przyjazne mózgowi, Jak wspierać się Facebookiem?, Tutoring w edukacji, Obraz wart 100 słów: praca z obrazem i video na lekcji, Czy potrzebne są jeszcze platformy elearning?, Czym udoskonalić dydaktykę? oraz Co z moim programem?

2013-10-03;   Leszek Szpiech

VI tura Kół Naukowych

14 listopada 2012 roku, uczniowie klas drugich byli w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w ramach projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji - Edycja II, gdzie już po raz szósty uczestniczyli w kołach naukowych. Z kompetencji IT poznali podstawy języka skryptowego po stronie serwera PHP.

2012-11-14;   L S

Skok ku karierze +

W dniach 21 do 25 października 2012 uczniowie klasy 3TLa: Dominika Radecka, Michał Wąsacz, Krzysztof Gołofit i Sebastian Gonciarz uczestniczyli w finałowej rozgrywce "Przedsiębiorstwa Symulacyjnego". Dostarczyli mnóstwo emocji będąc na trzecim, dziesiątym, drugim i szóstym miejscu w różnych etapach rozgrywek. Każdy z uczestników otrzymał tablet-a firmy Apple. Gratulujemy.

2012-10-27;   L S

Wakacyjne obozy naukowe z SKK

W dniach 23 - 29 lipiec 2012 roku uczniowie z kompetencji języków obcych i biologii wypoczywali w ośrodku "Limba" w Poroninie. W czasie tego tygodnia uczyli się bawiąc i poznając południowe tereny polski. Opiekunami byli Pani Jolanta Włodarczak oraz Agnieszka Michalak-Ochrem.

2012-09-20;   L S

IV Seminarium Platformy Kompetencji

Nauczyciele naszej szkoły już po raz czwarty uczestniczyli w Platformie Kompetencji, która odbyła się w Lesznie w dniach 04 do 06 czerwca (kompetencja przedsiębiorczość oraz matematyczna) i od 11 do 13 czerwca (kompetencja językowa oraz informatyczna). Na seminarium były poruszane takie zagadnienia jak: emisja głosu, rynek kapitałowy, kompetencyje psychologiczno - pedagogiczne.

2012-06-14;   L S

Przedsiębiorstwo symulacyjne - nasi górą w dolnośląskim

24 kwietnia 2012 roku odbyły się rozgrywki międzywojewódzkie w grze symulacyjnej "Przedsiębiorstwo symulacyjne". Zespół w składzie: Dominika Radecka, Michał Wąsacz, Krzysztof Gołofit i Sebastian Gonciarz byli najlepsi w naszym województwie. W październiku będą reprezentowali Wrocław w finałowej rozgrywce w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Gratulujemy.

2012-04-28;   

V Tura kół naukowych

30 marca 2012 roku odbędzie się V spotkanie uczniów na kołach naukowych organizowanych dzięki programowi "Szkoła Kluczowych Kompetencji".
Podczas Kół Naukowych będą realizowane następujące tematy z poszczególnych kompetencji:
-kompetencji j. obcy, Zwiedzamy Wrocław po niemiecku/angielsku,
-kompetencja matematyczno-przyrodnicza, Matematyka w fizyce,
-kompetencja przedsiębiorczość, Inteligencja emocjonalna,
-kompetencja ict, Sieć Internet od środka, podstawy języka HTML.
Z naszej szkoły do programu należą uczniowie klas drugich: 2TSa, 2TLa, 2TLb i 2TLc.

2012-03-16;   L S

Przedsiębiorstwo symulacyjne - najlepsi

W dniu 22 lutego 2012 roku, odbyła się rozgrywka, w której zostali wyłonieni uczniowie reprezentujący szkołę na zewnątrz (pierwsze i drugie miejsce).


1. M. Wąsacz i K. Gołofit (j. obcy, 2TLA)

2. D. Radecka i S. Gonciarz (j. obcy, 2TLA)

3. M. Zaręba i A. Dziudzio (informatyka, 2TSA)

4. K. Wójcik i M. Melka (przedsiębiorczość, 2TLC)

5. P. Kapka i A. Saja (przedsięborczość, 2TLC)

6. J. Łuczywek i P. Pachuta (biologia, 2TLB)

7. M. Szczepański i R. Babula (informatyka, 2TSA)

8. D. Madej i G. Sinicki (biologia, 2TLB).
Gratulujemy zwycięstwa i dziękujemy za dobrą zabawę.

2012-02-23;   L S

Koła naukowe z SKK - IV tura

W dniu 17 lutego 2012 roku uczniowie uczestniczący w programie "Szkoła Kluczowych Kompetencji - edycja 2" będą na zajęciach w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Poruszane tematy to: zagadnienia związane z tworzeniem programów w języku C++ (ICT), ekonomia społeczna (Przedsiębiorczość), wybrane zagadnienia i pojęcia biologii - nauki zajmującej się badaniem życia, w tym charakterystyką, klasyfikacją oraz zachowaniem organizmów żywych, sposobami powstawania nowych gatunków oraz zależnościami między nimi, a środowiskiem naturalnym (Matematyka w biologii) oraz wiedza o kulturze i tańcach narodowych (Języki obce).

2012-02-16;   L S

Koła naukowe

25 listopada 2011 roku uczniowie biorący udział w Ponadregionalnym Programie rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski centralnej i południowo-zachodniej "Szkoła Kluczowych Kompetencji", będą uczestniczyli w III turze kół naukowych w "Dolnośląskiej Szkole Wyższej" we Wrocławiu.

2011-11-13;   L. Szpiech

Przedsiębiorstwo symulacyjne

Uczniowie klas drugich naszej szkoły od października uczestniczą w zajęciach "Przedsiębiortwa symulacyjnego". Uczą się jak zarządzać firmą korzystając z wirtualnego świata odzwierciedlającego rzeczywiste mechanizmy rynkowe.

2011-10-20;   L S

Koła naukowe - II Tura

W kwietniu tego roku, uczniowie klas pierwszych (1Tla, 1Tlb, 1Tlc, 1TSa) szkoły brali udział w Kołach Naukowych w Wydziale Nauk Technicznych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Uczniowie byli podzieleni na cztery kompetencje: matematyczno-przyrodniczą, informatyczną, języków obcych oraz przedsiębiorczości.

2010-04-24;   L S