Do wakacji pozostało

---

Ekonomia społeczna dla szkół

Ekonomia społeczna dla szkół

Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Dolny Śląsk, Unia Europejska
W bieżącym roku szkolnym szkoła bierze udział w projekcie pn. „Ekonomia społeczna dla szkół” dofinansowanym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, priorytet: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (nr projektu POWR02.09.00 – 00-00-0064/19).
Przedsięwzięcie to jestrealizowanew wybranych szkołach ogólnokształcących i zawodowychna terenie całej Polski przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość ze Szczecina wraz z partnerami: Fundacją Pasja i Regionalnym Centrum Młodzieży.
Celem projektu jest przygotowanie uczniów do planowania ścieżek kariery uczniowskiej i zawodowej poprzez wyposażenie nauczycieli w niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie ekonomii społecznej oraz nowoczesny i atrakcyjny warsztat pracy. W ramach projektu szkoła otrzymała do testowania pakiet edukacyjny zawierający gry dydaktyczne, ćwiczenia multimedialne, scenariusze do prowadzenia zajęć metodami aktywizującymi oraz poradnik zakładania spółdzielni uczniowskiej... czytaj więcej

Udział w projekcie biorą: Aneta Burton Cezary Budzeń Marzena Krzempek i Urszula Staszewska-Wiertelak

Warsztaty w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

13 października 2022 r. klasa 3 TL2 wraz z opiekunem Panią Beatą Śliwińską uczestniczyła w warsztatach w WSB.
Pierwszy z wykładów dotyczył „Wizualizacji procesów przy użyciu programu Adonis”.Pani profesor omówiła i zaprezentowała, w jaki sposób funkcjonują procesy w przedsiębiorstwie, a także jak je zidentyfikować i modelować. Dzięki wykorzystaniu programu Adonis, uczniowie mogli wymyślić proces, stworzyć diagram, modyfikować go obserwując, jakie korzyści przyniosą wprowadzone przez nich zmiany. Kolejne warsztaty poruszały problem „5 S w praktycznym ujęciu”. Tutaj omówiono nam i zaprezentowano, jak w prosty sposób wykorzystać 5 S w codziennym życiu w szkole, w pracy oraz w domu. Młodzież poznała praktyczne przykłady zastosowania 5 S. Na koniec w laboratorium konstrukcji maszyn dowiedzieliśmy się, jak wygląda współczesna technika w logistyce.
Wykłady były bardzo ciekawe, a ich forma atrakcyjna. Wszystkie wzbogacone były środkami wizualnymi i materiałami pomocniczymi. Wykładowcy wykazali olbrzymi profesjonalizm i osobiste zaangażowanie.

2022-10-17;   Beata Śliwińska

InnoTrans 2022 - Berlin 2022

W dniu 21.09.2022 młodzież klas kolejowych Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu oraz Zespołu Szkół w Żarowie wzięła czynny udział w XIII edycji międzynarodowych targów transportowych InnoTrans 2022 w Berlinie, które są jednym z największych wydarzeń branży kolejowej w Europie.
Podczas tegorocznych targów młodzież z dużym zainteresowaniem mogła zobaczyć najnowocześniejsze osiągnięcia w dziedzinie techniki i infrastruktury mobilności, stosowanej w kolejnictwie w Europie, jak i na świecie.
Największym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się pojazdy trakcyjne prezentowane przez światowych liderów branży transportowej. Kolejna generacja pojazdów szynowych przedstawiona została na unikalnej na skalę światową ekspozycji Outdoor Display z ponad 3 500 metrów torów. Na szczególną uwagę zasłużyły pierwsza w Europie, pochodząca z Polski lokomotywa wodorowa firmy PESA oraz mobilna stacja tankowania wodoru PKN Orlen. Prototyp lokomotywy z napędem wodorowym młodzież miała sposobność zobaczyć w 2021, w Gdańsku na Targach Kolejnictwa. Z informacji uzyskanych od przedstawicieli firmy PESA wnioskujemy, że ten typ lokomotywy jest gotowy do wdrożenia u przewoźników.
Poza najnowocześniejszymi pojazdami trakcyjnymi, dużym zainteresowaniem cieszyły się systemy stosowane podczas budowy tuneli, technologie w dziedzinie szybkiego naziemnego systemu transportu pasażerskiego i towarowego hyperloop oraz sektora kolei jednoszynowej. Uczniowie zwrócili także uwagę na nowinkę technologiczną, stosowaną w USA, w zakresie budowy podkładów kolejowych torowiska z tworzywa sztucznego, pochodzącego recyklingu opon.
Na zakończenie targów młodzież z naszych dolnośląskich szkół złożyła deklaracje, że w przyszłym roku chcą brać czynny udział w Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO w Gdańsku.

2022-09-23;   Roland Potoczny

Staże w PKP Cargo

W okresie wakacji od 01 lipca 2022 r. do 17.08.2022 r. z inicjatywy Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu z siedzibą we Wrocławiu, przy współpracy Dyrekcji Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu oraz Dyrekcji Zespołu Szkół w Żarowie, a także nauczyciela kolei, w tym okresie zostały zorganizowane staże uczniowskie dla młodzieży klas kolejowych o kierunku technik transportu kolejowego oraz technik transportu pojazdów szynowych w ramach projektu "Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu w branży nr 30 transportu kolejowego" nr projektu POWR.02.15.00-2019/20, w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.15. Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Staże te odbywały się w Zakładzie Dolnośląskim we Wrocławiu Spółki "PKP CARGO" S.A. w Sekcjach we Wrocław Brochów, Dyspozyturze Głównej Dolnośląskiego Zakładu oraz w Sekcji w Wałbrzychu.
W trakcie staży młodzież realizowała wybrane treści programu nauczania zawodu w zakresie praktycznej nauki zawodu z uwzględnieniem nauczania związanego z nauczanym zawodem, a także nieobjęte tym programem w Zespole Szkół Logistycznych we Wrocławiu oraz w Zespole Szkół w Żarowie.
W czasie realizacji płatnych praktyk zawodowym młodzież miała możliwość zapoznania się bezpośrednio z pracą odprawiacza, rewidenta taboru, maszynisty pojazdów trakcyjnych, a także z pracą dyspozytora zakładowego oraz sekcyjnego. Brała czynny udział w procesie przygotowania pociągu w ruchu towarowym, od momentu zestawienia składu, po obserwacje wszelkich czynności (handlowych, technicznych) aż do wyjazdu pociągu (zgłoszenia gotowości do dyżurnego ruchu) ze stacji początkowej. Bardzo dużym zainteresowaniem w czasie realizacji stażów cieszyła się informacja o pracy maszynisty, rewidenta taboru łącznie z pokazaniem budowy pojazdu trakcyjnego pod czujnym okiem opiekuna stażu oraz instruktora maszynisty.

2022-09-22;   Roland Potoczny

Spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców

Spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców odbędzie się 20. 09. 22 r. o godzinie 16.30, w auli - IV p.
W czasie spotkania wybrany zostanie ubezpieczyciel oraz ustalona zostanie kwota na Radę Rodziców. Ponadto do zaopiniowania zostanie przedstawiony Program wychowawczo- profilaktyczny i sprawy organizacyjne.
Zapraszam.

2022-09-14;   Stella Gazdulska

Spotkanie Rodziców uczniów klas pierwszych z Dyrektorem Szkoły

Spotkanie odbędzie się w auli szkoły - sala 53 IV piętro.

12 września 2022

 • godz. 16.30 KLASY : 1TL1, 1TL2, 1TL3
 • godz. 17.15 KLASY : 1TL4, 1TLi, 1TS

13 września 2022

 • godz. 17.15 KLASY : 1TP, 1TK, 1TE, 1BM

2022-09-12;   LS

Rozpoczęcie roku szkolnego

 1. Klasy I Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia
  • 9:00 - zbiórka na boisku szkolnym (w razie deszczu w salach lekcyjnych wg Harmonogramu)
  • 9:30 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - sala gimnastyczna
  Po apelu spotkanie z wychowawcami w klasach
 2. 12:00 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla:
  • Klas 2 - 4 Technikum
  • Klas 2 - 3 Szkoły Branżowej I Stopnia
  • Klas 1 - 2 Szkoły Branżowej II Stopnia
  w sali gimnastycznej.
  Po apelu spotkanie z wychowawcami wg Harmonogramu

2022-08-28;   L.S.

Harmonogram spotkań

 • Rada Pedagogiczna - 29 sierpnia 2022 godzina: 9:30

 • Dzień gospodarczy - 30 sierpnia 2022 od godziny 9:00 do 13:00

 • Zebrania nauczycieli w komisjach - od 30 do 31 sierpnia 2022 r.

2022-08-18;   L.S.

V Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Techniczna

Nasi uczniowie Nikodem Wiśniewski, Janusz Gołaszewski oraz Szymon Szczęśniak zdobyli wyróżnienie Prezesa UTK.

2022-06-01;   Oskar Olejnik

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE ZAGRANICZNE STAŻE DLA UCZNIÓW W PROJEKCIE 2019-1-PL01-KA102-061954

Zapraszamy rodziców, nauczycieli i uczestników praktyk w Saragossie oraz uczniów, którzy chcą wyjechać na staż zagraniczny w czasie wakacji (Hiszpania/Włochy) na spotkanie ewaluacyjne i upowszechniające rezultaty projektu Eurologis III.
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 30.05.2022 o godzinie 16:00 w sali nr 53.
Zapraszamy na drobny poczęstunek!
Do zobaczenia!
/szkolny koordynator Erasmus+/

2022-05-26;   Alicja Jarosz

Drzwi otwarte szkoły

W dniu 27 maja 2022 r. od godziny 9:00 do 13:00.
Prosimy o zgłoszenia zainteresowanych grup przesyłać na adres mailowy: sekretariat.zsl@wroclawskaedukacja.pl
Osoby indywidualne nie muszą zgłaszać przyjścia.

2022-04-29;   LS

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

W trakcie matur, czyli od 09 do 20 maja 2022 r. wprowadzony jest zakaz wychodzenia ze szkoły w trakcie przerw międzylekcyjnych.
W dniu 18 maja 2022 odbywają się planowe zajęcia.

2022-04-29;   LS

Ambasadorzy Bezpieczeństwa Kolejowego

Miło mi poinformować, że uczeń klasy III technikum o kierunku technik transportu kolejowego Jakub Wojciechowski w dniu 24.03.2022 r. otrzymał wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie Ambasadorzy Bezpieczeństwa Kolejowego.
Za ten sukces w imieniu Jakuba W. chciałbym serdecznie podziękować nauczycielom przedmiotów zawodowych Panu Oskarowi Olejnikowi, Radosławowi Kycia, Markowi Kramarzowi oraz Rolandowi Potocznemu za włożony wkład i pomoc w przygotowaniu do tego konkursu.

2022-04-29;   Roland Potoczny

Sekcja Pasażerska we Wrocławiu Spółki "PKP Intercity" S.A. oraz Cargo S.A.

W dniu 26, 27.04.2022 r. odbyły się kolejne zajęcia dydaktyczne u przewoźników w ruchu pasażerskim i towarowym
w ramach Innowacji Pedagogicznych "Bezpieczna podróż bezpieczny podróżny".W dniu 26.04.2022 r. w Sekcji Pasażerskiej we Wrocławiu Zakładu Zachodniego w Poznaniu Spółki "PKP Intercity" S.A. pod kierunkiem Pani Alicji Pani Magdy z Zespołu ds. Instruktażu Handlowego, młodzież z klasy III technikum o kierunku technik transportu kolejowego podczas zajęć w grupach opracowywali zagadnienia:
Obowiązki konduktora:

 1. Wypisać na jakie elementy biletu należy zwrócić uwagę podczas kontroli - bilet internetowy i zakupiony w kasie.
 2. Zajęcia zakończone testem z wiedzy o Standardach obsługi klienta.
Zajęcia zostały zakończone opracowanym przez Panie Instruktorki Testem na temat omawianych zagadnień na zajęciach. Miło mi poinformować, że Test zaliczyli wszyscy na ocenę bardzo dobry oraz dobry.

Natomiast zajęcia w dniu 27.04.2022 r. u przewoźnika w ruchu towarowym tj. Zakładzie Dolnośląskim we Wrocławiu Spółki "Cargo" S.A. odbyły się pod kierunkiem Pani Naczelnik Pionu Dyspozytorsko - Logistycznego.
Pani Emilia przedstawiła w sposób dokładny zasadę działania jednej z najnowocześniejszych dyspozytur w kraju, a także zasadę współpracy Dyspozytury Zakładowej z Działem Logistyki tutejszego Zakładu. Na zadawane pytania młodzieży z klasy III Pani Naczelnik udzielała wyczerpujących odpowiedzi.
W imieniu Dyrekcji Szkoły, młodzieży składam serdeczne podziękowanie dla Pani Instruktor Alicji, Magdy, a także Pani Naczelnik Emilii za profesjonalne prowadzenie zajęć.

2022-04-28;   Roland Potoczny

KONKURS PLASTYCZNY NA LOGO KLAS BRANŻY LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEJ I KOLEJOWEJ

Weź aktywny udział o obchodach 75-lecia szkoły i stwórz znak logo dla klas z branży logistyczno-spedycyjne i kolejowej!
Zaproponuj logo branżowe, które wprowadzi Zespół Szkół Logistycznych w następne 75 lat działalności edukacyjnej!
Może to TWOJE logo pojawi się przy okazji różnych szkolnych ogłoszeń i eventów, związanych z Twoją branżą!
Bądź kreatywny, ale pamiętaj, że logo to ograniczona ilość informacji!
Jak zaprojektować proste logo? Oto kilka praktycznych wskazówek.

 • Ogranicz się do maksymalnie trzech kolorów.
 • Projektuj tak, aby w razie potrzeby logo można było zaprezentować w jednym kolorze.
 • Unikaj dużej ilości detali, szczególnie w elementach istotnych dla odbioru.
 • Bazuj na figurach geometrycznych i prostych kształtach.

Dobrą inspiracją mogą być znaki dużych firm działających od dawna na rynku Twojej branży!
Jak sprawdzić, czy logo jest zrozumiałe?
Pokaż je innym osobom, szczególnie takim niezwiązanym z projektowaniem, z różnych grup wiekowych, z różnym wykształceniem. Wydrukuj je na kartce i obejrzyj z bliska, z daleka. Skseruj je, obróć, przygotuj negatyw – pozwoli Ci to nabrać nieco perspektywy i spojrzeć na nie „na świeżo”.
Prace konkursowe należy złożyć do końca maja 2022 w bibliotece szkoły. Pracę proszę podpisać CZYTELNIE na odwrocie (imię, nazwisko, klasa).
Organizator konkursu Alicja Jarosz

2022-04-11;   Alicja Jarosz

Kadry dla Przemysłu "POLREGIO"

W dniu 29.03.2022 r. na zaproszenie Pani Dyrektor z Centrali Spółki "POLREGIO" S.A. w Warszawie w ramach współpracy programu "Kadry dla Przemysłu" młodzież z Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu z klasy kolejowej o kierunku technik transportu kolejowego mogła uczestniczyć w zajęciach na najnowocześniejszym symulatorze pracy maszynisty "SYMULATOR NEWAG IMPULS" umieszczonego na ruchomej platformie w Centrum Szkolenia POLREGIO w Częstochowie.
Zajęcia odbywały się między innymi w kabinie maszynisty pod nadzorem Pana instruktora maszynistów z Zakładu Dolnośląskiego we Wrocławiu. Zapoznanie z pracą maszynisty obejmowało prowadzenie pociągu na odtworzonych trasach stanowiących odzwierciedlenie rzeczywistej pracy maszynisty. Trasy były różnorodnie konfigurowane z sytuacjami zdarzającymi w życiu pracy mechanika pojazdu trakcyjnego.
Podsumowując dzisiejsze zajęcia Pan instruktor pochwalił młodzież za dużą wiedzę w tym wiedzę dziewczyn. I podkreślił, że przyszli kolejarze z Wrocławia mogą z pełną determinacją podnosić swoje kwalifikacje w uzyskaniu licencji oraz świadectwa maszynisty.
W imieniu młodzieży, Dyrektor i kadry pedagogicznej Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu, składam na ręce Pani Dyrektor serdeczne podziękowanie za wspaniałą wycieczkę zawodoznawczą. Panu instruktorowi za trud włożony w prowadzeniu zajęć, a także za przemiłą atmosferę. Pani Basi z Centrum Szkolenia POLREGIO w Częstochowie dziękujemy za miłe przyjęcie młodzieży.

2022-04-03;   Roland Potoczny

II miejsce w II etapie /wiedzowym/ XV Powiatowego Konkursu o Historii Wrocławia

Informujemy, że drużyna naszej szkoły zajęła II miejsce w II etapie /wiedzowym/ XV Powiatowego Konkursu o Historii Wrocławia "Wratislavia Aeterna"

 • Emil Węcławek - 34 p.
 • Izabela Jasiak - 24 p.
 • Magdalena Flis 16,5 p.
Jednocześnie pragniemy przekazać, że Emil Węcławek z kl. 3TSP w powyższym konkursie zajął II miejsce indywidualnie. Gratulujemy!

2022-03-21;   Organizatorzy

List Ministra Zdrowia

List Ministra Zdrowia dotycząca prolikatyki zdrowia młodzieży.

2022-03-20;   L.S.

Finały Strefy Centrum w siatkówce dziewcząt i chłopców.

Nasza szkoła wywalczyła awans do półfinałów Wrocławia Licealiady Młodzieży wygrywając Strefę Centrum:
I miejsce chłopcy
II miejsce dziewczynki
Gratulujemy obu drużynom sportowego ducha i życzymy powodzenia w dalszych rozgrywkach

2022-03-15;   B.K, T.K

Zmiana terminu finału XIV edycji Powiatowego Projektu "Magnum Praemium Wratislaviae"

informujemy o zmianie terminu finału XIV edycji Powiatowego Projektu "Magnum Praemium Wratislaviae".
Rozstrzygnięcie wszystkich konkursów organizowanych w ramach tego projektu
odbędzie się dnia 22.04.2022 /piątek/ o godz. 10.00 w Zespole Szkół Logistycznych.

2022-03-14;   B. Wojdyło

List Ministra Edukacji i Nauki

List Ministra Edukacji i Nauki
dotyczący sytuacji w Ukrainie.

2022-03-13;   L.S.

Innowacje pedagogiczne Technikum Kolejowego z Wrocławia przybliżają uczniów do pracy na kolei

Innowacje pedagogiczne Technikum Kolejowego z Wrocławia przybliżają uczniów do pracy na kolei.
Czytaj w Kurierze Kolejowym.

2022-03-07;   Roland Potoczny

Ogólnopolska Szkolna Zbiórka Krwi na rzecz Ukrainy

W związku z wystosowywanymi przez krajowe i lokalne władze apelami o oddawanie przez obywateli i obywatelki RP, w porozumieniu z Narodowym Centrum Krwi, Fundacja na rzecz Praw Ucznia ogłasza Ogólnopolską Szkolną Zbiórkę Krwi. Celem akcji jest zapełnienie banków krwi tak, by w razie potrzeby krew mogła trafić do Ukrainy i uratować życie obrońców i obrończyń tego państwa.
Zasady są proste: indywidualnie bądź grupowo należy udać się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub któregoś z jego oddziałów terenowych (albo umówić z tym Centrum, by do szkoły przyjechał krwiobus), a następnie oddać krew, podając przy rejestracji hasło: „Szkoła, która ratuje życie”. Tym sposobem wszystkie polskie społeczności szkolne mogą dać jasny komunikat wspierania Ukrainy i wesprzeć polskie banki krwi, które, niewykluczone, w razie eskalacji konfliktu trafią do tego państwa.
By oddać krew, należy być osobą między 18. a 65. rokiem życia, która:
— waży co najmniej 50 kilogramów,
— u której w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała,
— w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miała wykonanych żadnych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych diagnostycznych badań (np. gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii),
— w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie była leczona krwią i preparatami krwiopochodnymi.
W dniu oddania krwi należy być wyspanym i wypoczętym oraz zdrowym, czyli: nie mieć objawów przeziębienia, nie brać aktualnie żadnych leków (nie dotyczy to większości suplementów diety czyli np. popularnych preparatów witaminowych czy środków antykoncepcyjnych, należy jednak poinformować o tym lekarza kwalifikującego). Przed przyjściem do Centrum Krwiodawstwa trzeba zjeść lekki posiłek, w ciągu 24 godzin przed pobraniem wypić ok. 2 l płynów i wziąć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, najlepiej dowód osobisty. Przed oddaniem krwi należy także ograniczyć palenie papierosów i nie pić alkoholu, również w dniu poprzedzającym oddanie krwi.

Szczegóły akcji wraz z listą polskich Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa znajdują się tu: http://www.prawaucznia.pl/krew/

Z wyrazami szacunku
Zespół Medialny Fundacji na rzecz Praw Ucznia
kontakt@prawaucznia.pl

2022-02-28;   LS

Uwaga maturzyści, którzy nie zweryfikowali deklaracji!!!

Do dnia 07.02.2022 należy w sekretariacie uczniowskim szkoły złożyć ostateczną deklarację maturalną potwierdzoną podpisem. Osoby, które do tego terminu nie naniosą poprawek, będą zdawały maturę z przedmiotów, które zadeklarowały bez możliwości zmian.

2022-01-31;   A. Doruch

Praca biblioteki w czasie zdalnego nauczania

Biblioteka szkolna w czasie zdalnego nauczania / 14.02. - 25.02.2022/ będzie czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-14.00.

2022-01-28;   B.Wojdyło

Ambasadorzy Bezpieczeństwa Kolejowego

Uprzejmie informuję, że uczeń III klasy technikum o kierunku technik transportu kolejowego Jakub Wojciechowski po eliminacjach krajowych jest w 10 finalistów w II Ogólnopolskim Konkursie Ambasadorzy Bezpieczeństwa Kolejowego.
Dyrekcja Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu składa serdeczne podziękowania nauczycielom przedmiotów zawodowych Panu Oskarowi Olejnikowi, Markowi Kramarzowi oraz Rolandowi Potocznemu za pomoc w przygotowaniu do tego konkursu.

2022-01-17;   Roland Potoczny

Zmiana planu lekcji

Od 02 stycznia 2022 roku będzie zmiana planu lekcji. Proszę w niedzielę sprawdzić aktualny plan zajęć.

2021-12-31;   L. Szpiech

VII Memoriał Marka Leśniaka

Komunikat końcowy VII Memoriału Marka Leśniaka

2021-12-17;   G. Dorobek

VII Memoriał Marka Leśniaka

Fotoreportaż z finału.

2021-12-17;   G. Dorobek

VII Memoriał Marka Leśniaka

Retransmisja finału.

2021-12-17;   G. Dorobek

ROZPOCZYNAMY NABÓR - Wiosna 2022 Erasmus+

na wyjazd na Erasmusa w ramach projektu Eurologis III
Planowany termin: 23.04.2022 – 21.05.2022 (4 tygodnie)
Miejsce: Saragossa lub Fuerteventura/Hiszpania
Kandydaci: pierwszeństwo dla uczniowie klas trzecich po gimnazjum w zawodzie technik logistyk i technik spedytor, którzy w tym czasie odbywają obowiązkową praktykę zawodową.
Fuerteventura- technik logistyk (15 miejsc),
Saragossa - technik logistyk (10) - technik spedytor (4).
Ze względów organizacyjnych wymagamy od kandydatów na czas trwania projektu aktualnego Unijnego Certyfikatu Covid.
Wydrukowane, uzupełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe w wersji papierowej należy złożyć w sekretariacie głównym szkoły
do poniedziałku​ 06.12.2021 włącznie.
Uczniowie, którzy poprzednio zgłosili swój udział w projekcie, składają jeszcze raz nowy formularz zgłoszeniowy.

2021-11-29;   A. Jarosz

Otwarta firma

2021-11-25;   LS

Olimpiada przedsiębiorczości

W dniu 02 grudnia 2021 roku odbędzie się w naszej szkole Olimpiada przedsiębiorczości.

2021-11-25;   Urszula Staszewska

VII Memoriał Marka Leśniaka - mistrzostwa ZSL w futsalu chłopców

Zgłoszenia drużyn klasowych do 25.11.2021 r. do godziny 15.
Zebranie organizacyjne i losowanie grup dla kapitanów drużyn 26.11.20121 2. w sali gimnastycznej o godzinie 10:25.

Wydrukowanie zgłoszenie zawierające listę zawodników (Times New Roman, czcionka 18) należy złożyć osobiście u organizatora.

Ze sportowym pozdrowieniem

2021-11-23;   Grzegorz Dorobek

PKP CARGO - Wrocław Brochów

W dniu 16.11.2021 r. odbyły się kolejne zajęcia edukacyjne Innowacje Pedagogiczne u przewoźnika w ruchu towarowych w Sekcji Utrzymania i Napraw Pojazdów Trakcyjnych Wrocław Brochów "PKP CARGO".
Młodzież z klasy III i IV technikum o kierunku technik transportu kolejowego pod czujnym okiem przedstawicieli pracodawcy mogli zapoznać się z budową, utrzymaniem, rodzajami przeglądów pojazdów trakcyjnych eksploatowanych przez Spółkę - Zakład Dolnośląski we Wrocławiu "CARGO" S.A.
Największym zainteresowaniem młodzieży cieszył się opis najnowszej sześcioosiowej lokomotywy w trakcji elektrycznej i po części w trakcji spalinowej DRAGON przeznaczona do prowadzenia ciężkich pociągów towarowych o masie do 4.500 ton. Lokomotywa E6ACT Dragon jest pierwszą nową lokomotywą towarową po ET22, której produkcję zakończono w 1989 roku. Dragon charakteryzuje się dużą siłą pociągową do 374 kN, bez­pie­czeń­stwem użytkowania, atrak­cyjną ceną, eko­no­micznym użyt­ko­wa­niem, boga­tym wypo­sa­że­niem oraz bezawaryjnością.
Dużą atrakcją dla niektórych miłośników kolejnictwa był pokaz, omawianie przez sympatycznego mistrza, instruktora maszynistów budowy, zasady eksploatacji wszystkich pojazdów stojących na Lokomotywowni na stacji Wrocław Brochów.
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i przekazanie dużej wiedzy z zakresu lokomotyw w trakcji elektrycznej i spalinowej.

2021-11-22;   Roland Potoczny

Mistrzostwa Zespołu Szkół Logistycznych w koszykówce 3x3

W dniu 18.11.2021r odbyły się Mistrzostwa Zespołu Szkół Logistycznych w koszykówce 3x3 (nowa dyscyplina olimpijska). Udział wzięło 10 drużyn klasowych chłopców.
Miejsce pierwsze – klasa 3TL2
Miejsce drugie – klasa 3TS
Miejsce trzecie – klasa 4TL
MVP zawodów został Dmytro Khalymon z klasy 3TL2.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom udanej rywalizacji, zapraszamy w przyszłym roku!

2021-11-22;   K. Mikołajczak, G. Dorobek

Olimpiada statystyczna

W dniu 3 listopada 2021 roku odbyły się jednocześnie we wszystkich zgłoszonych w Polsce szkołach ponadpodstawowych Zawody Szkolne Olimpiady Statystycznej. Olimpiada Statystyczna ma charakter trójstopniowy. W Naszej szkole do zawodów przystąpiło 22 uczniów z klas trzecich i czwartych.
Test on-line rozpoczął się o godzinie 11.00 i trwał 60 minut. Do 10 listopada Szkolna Komisja zgłaszała Protokół z Zawodów. Spośród uczestników zawodów szkolnych trzech najlepszych uzyskało możliwość udziału w Zawodach Okręgowych, które odbędą się 8 grudnia 2021 roku o godzinie 11.00.
Najlepsi uczestnicy zakwalifikowani do Zawodów Okręgowych to uczniowie klasy 4 TPK:
1. Emil Poznański
2. Kateryna Bohachova
3. Anton Husak
Gratulujemy wyników i życzymy sukcesów w dalszych etapach Olimpiady.

2021-11-19;   Jarosława Bucior

SZKOŁA DO HYMNU

Włączając się w obchody Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę w dniu 10.11.2021 r.
O godz. 11.11 wszystkie klasy będą uczestniczyć w uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego.

2021-11-09;   LS

Mistrzostwa Zespołu Szkół Logistycznych w tenisie stołowym

W dniu 04-11-2021r odbyły się Mistrzostwa Zespołu Szkół Logistycznych w tenisie stołowym chłopców i dziewcząt. Na zawody stawiło się 41 zawodników i zawodniczek, niestety nie wszyscy byli odpowiednio przygotowani do zawodów tej rangi. W rywalizacji dziewcząt mistrzostwo ZSL wywalczyła Patrycja Grzeszczuk (3 Tli ), drugie miejsce zajęła Wiktoria Poniewierska (3 Tli), trzecie zajęła Izabela Jasiak (2 Tli). Wśród chłopców po bardzo zaciętych pojedynkach mistrzem ZSL został l Daniel Głowacki (4 TL2), drugie miejsce zdobył Artur Kamiński (4 TL2) , Trzecie miejsce zajął Tomasz Studziński (3 TPP). Gratulujemy wszystkim uczestnikom sportowego zacięcia i zapraszamy na turniej w przyszłym roku.

2021-11-05;   K.Mikołajczak, G. Dorobek

Zmiana numeru telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży na 800-12-12-12

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
uprzejmie informujemy, że ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada br. zastąpiona będzie telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.
W związku ze zmianą numeru telefonu zaufania prosimy o przekazanie tej informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom. Ważne jest, aby ze wszystkich tablic informacyjnych w szkołach i placówkach oraz z plakatów i materiałów upowszechniających pomoc w kryzysie psychicznym został usunięty dotychczasowy numer, a w jego miejsce pojawił się aktualny.
Zachęcamy do szerokiego upowszechnienia aktualnego numeru telefonu, aby jak najwięcej osób dowiedziało się, że telefon działa i można z niego korzystać. Zależy nam na zachowaniu ciągłości wsparcia dzieci i młodzieży przeżywających lęki, napięcia emocjonalne, kłopoty i trudności wpływające na zdrowie psychiczne.
Poniżej przekazujemy link do strony Rzecznika Praw Dziecka, na której znajdą Państwo wszystkie informacje związane z Dziecięcym Telefonem Zaufania RPD: https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/.
Z wyrazami szacunku
Departament Wychowania i Edukacji Włączającej
Ministerstwo Edukacji i Nauki

2021-11-03;   L. Szpiech

Tenis stołowy - Mistrzostwa

Zapraszamy na Mistrzostwa ZSL w Tenisie stołowym chłopców i dziewcząt.
Zgłoszenia zawodników do godziny 10:00 dnia 4 listopada 2021 w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego. Rozpoczęcie zawodów 4 listopada 2021 o godzinie 11:30
K. Mikołajczak, G. Dorobek.

2021-11-02;   K. Mikołajczak, G. Dorobek

Otrzęsiny klas pierwszych

14.10.2021 r. na sali gimnastycznej odbędą się Otrzęsiny klas I. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10:00 a jej zwieńczeniem będzie ślubowanie pierwszych.

2021-10-12;   L S

EUROPA PEŁNĄ PARĄ 2021

W dniu 01.10.2021 r. na pięknych obiektach Stacji Muzeum w Warszawie odbył się II Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Kolejowej "EUROPA PEŁNĄ PARĄ 2021".
W tym ścisłym finale krajowym godnie reprezentował naszą szkołę uczeń III klasy technikum o kierunku technik transportu kolejowego Jakub Wojciechowski.
Konkurs ten stał na wysokim poziomie. Po części testowej Jakubowi do ścisłego finału zabrakło 3 minut. Finalista poprzedzający Jakuba uzyskał tą samą ilość punktów, ale wykazał się krótszym czasem poświęconym na rozwiązanie. A tak niewiele brakowało!
Jakub przygotował się do tego konkursu solidnie i należą Mu się wielkie słowa podziękowania.
Podziękowania kierujemy również w stronę Nauczycieli, którzy wspierali Jakuba i pomagali przygotować się Jakubowi do tego konkursu.

2021-10-07;   Roland Potoczny

Bezpieczna podróż, bezpieczny podróżny 2021

W dniu 04.10.2021 r. została podpisana Umowa przez Panią Dyrektor Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu, a Panem Dyrektorem Dolnośląskiego Zakładu we Wrocławiu Spółki „CARGO” S.A. celem kontynuacji realizacji Innowacji Pedagogicznych „Bezpieczna podróż, bezpieczny podróżny”.
W dniu 05.10.2021 r. została podpisana Umowa przez Panią Dyrektor Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu, a Panem Dyrektorem z Zachodniego Zakładu w Poznaniu Spółki „INTERCITY” S.A. celem realizacji Innowacji Pedagogicznych „Bezpieczna podróż, bezpieczny podróżny”.

W Innowacjach Pedagogicznych będą uczestniczyły klasy III oraz IV technikum o kierunku technik transportu kolejowego. Celem tych zajęć będzie realizacja podstawy programowej bezpośrednio u pracodawców kolejowych w ruchu pasażerskim i towarowym. Zajęcia będą prowadzone bezpośrednio na stanowisku pracy związanym z przygotowaniem (uruchomieniem) pociągu pasażerskiego i towarowego w drogę. Zapoznanie z budową i zasadą działania wagonów w ruchu pasażerskim a także z budową i eksploatacją pojazdów trakcyjnych w ruchu towarowym. Pracą drużyny konduktorskiej oraz trakcyjnej na pociągu. Z budową i zasadą działania układu jezdnego, hamulcowego wagonów. Z zasadą obsługi kasy fiskalnej na pociągu w ruchu pasażerskim. Z zasadą sprzedaży biletu na daną relację w pociągu pasażerskim. Zapoznanie z zasadą bezpieczeństwa prowadzenia ruchu „SMS” i innymi Rozporządzeniami w zakresie bezpieczeństwa prowadzenia, obsługi pociągu w ruchu pasażerskim oraz towarowym. Zapoznanie z procedurą rozmowy kwalifikacyjnej podczas przyjęcia do pracodawcy na kolei.

2021-10-07;   Roland Potoczny

Szczepienie w domu

Informujemy, że uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania mogą uzyskać szczepienie przeciw Covid-19 w miejscu zamieszkania (w trybie wyjazdowym).
Tacy uczniowie mogą być zaszczepieni przez punkt szczepień współpracujący z daną szkołą.
Chęc udziału zadeklarowac u wychowawcy klasy.

2021-09-22;   LS

Uwaga Rodzice

Zapraszam w dniu 23 września br. przedstawicieli trójek klasowych na spotkanie z dyrektorem szkoły.
Spotkanie odbędzie się w auli szkolnej (IV p.) o godzinie 17.30.
Na spotkaniu Rada Rodziców dokona wyboru ubezpieczyciela uczniów.
Bardzo proszę Państwa o zachowanie reżimu sanitarnego na spotkaniu.

2021-09-18;   Stella Gazdulska

Wrocław dawniej i dzisiaj.

Uwaga konkurs
W związku z planowanymi w tym tygodniu wyjściami klas poza szkołę, zachęcamy do uważnego przyglądania się przestrzeni miejskiej i udziału w konkursie fotograficznym. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia obiektu rozpoznanego na fotografiach sprzed lat, umieszczonych na terenie ZSL. Prace o wymiarach od 13x18 cm do 13x24 cm należy dostarczyć do biblioteki szkolnej w terminie do 30 września. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.
W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.
Nauczyciele historii i biblioteki szkolnej

2021-09-15;   Marzena Krzempek

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Wykaz sal i godziny spotkania klas z wychowawcami

2021-08-28;   LS

Narodowy Spis Powszechny Ludności

Podstawową, najwygodniejszą i najszybszą formą udziału w spisie jest samospis internetowy, który można wykonać samodzielnie w każdym czasie, korzystając z aplikacji spisowej: https://spis.gov.pl/ . Aby spisać również osoby z nami zamieszkujące, należy znać ich numery Pesel i inne informacje, z którymi można się wcześniej zapoznać pod adresem https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/. Z respondentami mogą kontaktować się telefonicznie z numeru 22 828 88 88 także rachmistrzowie spisowi i z chwilą, kiedy zadzwoni rachmistrz nie ma już możliwości uruchomienia samospisu, a nie udzielenie odpowiedzi w trakcie tej rozmowy będzie uznane za odmowę udziału w spisie.

Dodatkowo na terenie Wrocławia utworzono punkty spisowe dedykowane osobom, które nie mają dostępu do komputerów lub mają obawy odnośnie podania danych drogą telefoniczną. Poniżej przesyłam ich wykaz celem rozpropagowania wśród zainteresowanych i zamieszczenia w komunikatorach jednostek. Wykaz jest stale aktualizowany o nowe wydarzenia w BIP.


STAŁE PUNKTY SPISOWE W BUDYNKACH URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA
pl. Nowy Targ 1-8
czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.30
- pok. 115 lub 116 - I piętro
- pok. 411 lub 413 - IV piętro (winda)
UWAGA! Dodatkowe dni spisowe w soboty: 7 sierpnia br., w godz. 9.00-14.00
21 sierpnia br. w godz. 9.00-14.00

ul. Bogusławskiego 6 (kompleks Zapolskiej/Bogusławskiego)
czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00
- pok. 356 - III piętro (winda) – wejście od ul. Bogusławskiego 6
UWAGA! Dodatkowe dni spisowe w soboty:
7 sierpnia br., w godz. 8.00-13.00
21 sierpnia br. w godz. 8.00-13.00

al. Kromera 44
czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00
- pok. 142 - I piętro (winda)
UWAGA! Dodatkowe dni spisowe w soboty: 7 sierpnia br., w godz. 9.00-14.00
21 sierpnia br. w godz. 9.00-14.00

ul. Hubska 8-16
czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00
- pok. 108 - I piętro (winda)
UWAGA! Dodatkowe dni spisowe w soboty: 7 sierpnia br., w godz. 9.00-14.00
21 sierpnia br. w godz. 9.00-14.00

MOBILNE PUNKTY SPISOWE NA TERENIE MIASTA
Wrocławskie Centrum Seniora – budynek WCRS - pl. Dominikański 6;
04 sierpnia br. (środa) w godz. 9.00-15.00,
18 sierpnia br. (środa) w godz. 9.00-15.00,
01 września br. (środa) w godz. 9.00-15.00,
08 września br. (środa) w godz. 9.00-15.00,

Przestrzeń Trzeciego Wieku – WCRS - pl. Solidarności 1
22 lipca br. (czwartek) w godz. 9.00-15.00
29 lipca br. (czwartek) w godz. 9.00-15.00
12 sierpnia br. (czwartek) w godz. 9.00-15.00
26 sierpnia br. (czwartek) w godz. 9.00-15.00
02 września br. (czwartek) w godz. 9.00-15.00
09 września br. (czwartek) w godz. 9.00-15.00

Centrum Handlowe ARENA przy ul. Komandorskiej 66
30 lipca br. (piątek) w godz. 8.00-16.00

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju przy ul. Ojców Oblatów 1
01 sierpnia br. (niedziela) w godz. 7.30-15.00

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej przy ul. Litomskiej 10
06 sierpnia br. (piątek) w godz. 10.00-15.00
13 sierpnia br. (piątek) w godz. 10.00-15.00
20 sierpnia br. (piątek) w godz. 10.00-15.00
27 sierpnia br. (piątek) w godz. 10.00-15.00

Fundacja „Made in Brochów” (Budynek Centrum Aktywności Lokalnej) przy ul. Koreańskiej 1
17 sierpnia br. (wtorek) w godz. 8.00-15.00

RADA OSIEDLA OSOBOWICE-RĘDZIN ul. Osobowicka 112F/9 (plac folwarczny)
28 sierpnia br. (sobota) w godz. 14.00-18.00

Wszelkie dodatkowe wskazówki odnośnie NSP 2021 uzyskają Państwo na stronie BIP Urzędu (bip.um.wroc.pl), w zakładce Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021.

2021-08-28;   LS

XIII Powiatowego Projektu „Magnum Praemium Wratislaviae”

W dniu 15 czerwca 2021 odbył się w naszej szkole uroczysty finał XIII Powiatowego Projektu „Magnum Praemium Wratislaviae”, podczas którego rozstrzygnięto III etap konkursu „Wratislavia Aeterna” oraz ogłoszono wyniki pozostałych konkursów organizowanych przez naszą szkołę, wręczając nagrody i dyplomy poszczególnym laureatom oraz ich opiekunom.
Wyniki poszczególnych konkursów w tej edycji projektu:
XIV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Historii Wrocławia „Wratislavia Aeterna” – II etap wiedzowy:
I miejsce – Liceum Ogólnokształcące nr IX
II miejsce – Zespół Szkół Logistycznych
XIV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Historii Wrocławia „Wratislavia Aeterna” - III etap.
Temat prezentacji: „Historyczne ogrody i parki Wrocławia w przestrzenie miejskiej”
I miejsce - Liceum Ogólnokształcące nr IX
II miejsce – ex aequo Liceum Ogólnokształcące nr VIII i Zespół Szkół Logistycznych
XIII Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Wrocław na fotografii – Ogrody i parki miejskie Wrocławia w obiektywie aparatu”
I miejsce – Liceum Ogólnokształcące nr I
Ii miejsce – ex aequo Liceum Ogólnokształcące nr I i Liceum Ogólnokształcące nr XVII
III miejsce - Liceum Ogólnokształcące nr XVII i Liceum Ogólnokształcące nr IX
Wyróżnienia: Liceum Ogólnokształcące nr IX i Zespół Szkół Logistycznych,
Liceum Ogólnokształcące nr XVII
XIII Powiatowy Konkurs na reportaż o Wrocławiu – "Pamiętajcie o ogrodach, Przecież stamtąd przyszliście, W żar epoki użyczą wam chłodu, Tylko drzewa, tylko liście" (Jonasz Kofta).
W formie reportażu przedstaw powstanie wybranego parku lub ogrodu znajdującego się na terenie Wrocławia.
I miejsce - Liceum Ogólnokształcące nr VI
II miejsce – Zespół Szkół Logistycznych
III miejsce - Zespół Szkół Logistycznych

2021-07-01;   Beata Wojdyło

Informacja Koła Teatralnego Panta Rhei

Pragnę poinformować, że członkowie Koła Teatralnego "Panta Rhei" wzięli udział w "Konkursie Pieśni i Piosenki Patriotycznej", organizowanym przez Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Uczennice naszej szkoły : Kateryna Bohachova i Zuzanna Iwańska z klasy III TPK zajęły w powyższym konkursie I miejsce w kategorii - zespoły, zdobywając pamiątkowy puchał oraz cenne nagrody rzeczowe.

2021-07-01;   Małgorzata Szydłowska

Szczepienie w wakacje

Szanowni Państwo,
na prośbę Urzędu Miejskiego we Wrocławiu uprzejmie informujemy, że w pierwszym dniu wakacji czyli w sobotę, 26.06.2021 na Stadionie Wrocław zostanie uruchomiony specjalny punkt szczepień tylko dla nastoletnich uczniów w wieku 12-18 lat.
Akcja szczepień młodzieży będzie się odbywać pod patronatem Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.
Od dnia 26 czerwca bez wcześniejszej rejestracji, młodzież w wieku 12-18 lat w godzinach 10.00-17.00 będzie mogła się zaszczepić preparatem firmy Pfeizer - jedyną dotychczas dopuszczoną szczepionką na terenie UE dla młodzieży poniżej 18 r.ż.
Warunkiem przystąpienia do szczepienia jest posiadanie pisemnej zgody rodziców, a w przypadku uczniów w wieku 12-15 lat także obecności rodziców podczas szczepienia.
W tym dniu zapraszamy na Stadion Wrocław nastolatków i ich rodziców. Powstanie tam strefa chillout, połączona z punktami informacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z tematem szczepień dodatkowo do dyspozycji młodzieży i ich rodziców będą lekarze różnych specjalności - psycholog, dietetyk oraz fizjoterapeuta. Po szczepieniu będzie można obejrzeć warsztaty Centrum Edukacji Ekologicznej HYDRPOLIS i zdobyć bezpłatne wejściówki do miejskich instytucji sportu i kultury - Aquaparku, Muzeum Miejskiego czy Centrum Historii Zajezdnia.

Ponad to pierwsze 30 osób, które zaczepi się 26 czerwca na Stadionie Wrocław otrzyma również pakiety promocyjne Wrocławia a w ostatnim tygodniu wakacji zaszczepionych nastolatków zapraszamy na wspólny spacer po Rynku i okolicach pt. "Strachy i inne mroczne historie wrocławskiego rynku".

Pozdrawiam
Leszek Szpiech

2021-06-22;   LS

Nauczyciele WF proponują!!!

Propozycja nauczycieli WF na trening w domowych warunkach dla uczniów, rodziców i nauczycieli ZSL:


Ze sportowym pozdrowieniem.

2021-05-13;   Grzegorz Dorobek, Kamil Kesler

Zapraszamy na zajęcia SKS uczniów ZSL

SKS na treningu w ZSL:


Ze sportowym pozdrowieniem.

2021-04-26;   Grzegorz Dorobek, Kamil Kesler

Wyniki Szkolnego Konkursu Mitologicznego dla Klas I

Wyniki Szkolnego Konkursu Mitologicznego dla Klas I:
I miejsce - Agata Bronowicka kl. 1TLi
II miejsce - Zuzanna Korczewska kl. 1TLi
III miejsce - Karol Urbanek kl. 1 TPS.

Zwycięzcom gratulujemy!!!

2021-04-22;   Beata Śliwińska

Żonkile Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie - 78 rocznica Powstania w Getcie Warszawskim.

W przypadającą dziś /19.04.2021/ - 78 rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim przekazujemy informację o akcji "Żonkile" organizowanej tradycyjnie przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie.
Akcja te jest skierowana do dzieci i młodzieży, na różnym poziome kształcenia, nauczycieli oraz bibliotek.
Corocznie muzeum Polin przygotowuje pakiet atrakcyjnych materiałów edukacyjnych w postaci materiałów filmowych, scenariuszy zajęć, kart pracy. Wszystkie materiały dostępne są na stronie Muzeum Polin akcja Żonkile. Filmy można obejrzeć na kanale YouToube oraz na Facebooku Centrum Edukacyjnego Muzeum Polin.
Dla młodzieży na poziomie szkoły średniej został przygotowany bardzo ciekawie zrealizowany film pt. "Muranów - Dzielnica Północna" w reż. Łukasza Kamila Kamińskiego.
Film „Muranów - Dzielnica Północna” to opowieść o żydowskiej historii dzielnicy Muranów w Warszawie. Narratorka Ala,
młoda warszawska Żydówka, zabiera widzów w multimedialną podróż po różnych miejscach Muranowa i opowiada najważniejsze historie
z nim związane z okresu ostatnich stuleci. Film jest zrealizowany w stylistyce
youtuberskiej i zawiera animacje oraz archiwalne filmy i fotografie.
Opracowane do filmu karty pracy pomogą uczennicom i uczniom lepiej zrozumieć
i zapamiętać poruszane w nim tematy. Mogą je Państwo wykorzystać w trakcie lekcji
stacjonarnych i zdalnych. Podajemy link do filmu. Można go także odnaleźć na YouToubie

2021-04-19;   Beata Wojdyło

Wyniki konkursu na najpiękniejszy pejzaż zimowy

Dziękujemy za przesłanie mnóstwa wspaniałych zdjęć pejzażu zimowego. Jesteście wielkimi artystami- Wasze fotografie urzekły nas tak, że trudno było wskazać zwycięzców. Jury miało „trudny orzech do zgryzienia”, ale podjęło decyzje:

I miejsce zajęła Magdalena Berkowska- klasa 1 TPS,
II miejsce zajęli ex aequo Miłosz Wasyluk- klasa 1 TL2 i Dawid Fryziel- klasa 1 TLi,
III miejsce zajęli ex aequo Karol Urbanek- klasa 1 TPS i Filip Walczak- klas 1 TL2.
Wyróżnienia: Kinga Kowalska- klasa 1 TPS, Wiktoria Podsiadła- klasa 1 TPS i Natalia Majchrzak- klasa 1 TL2.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i po zakończeniu nauki zdalnej zapraszamy po odbiór nagród. Na razie proponujemy, aby osoby nagrodzone otrzymały dodatkowe oceny z plastyki.

Życzymy dalszych sukcesów fotograficznych.

2021-04-12;   Beata Ślwińska

Licz kroki - ankieta

Ankieta konkursowa

2021-03-18;   Joanna Antoszewska

Konkurs Mitologiczny dla klas I - „Mityczny świat Zeusa, Posejdona i Hadesa”

Zapraszam serdecznie Uczniów klas I do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Mitologicznym, który będzie polegał na wykonaniu prezentacji multimedialnej według własnego pomysłu, w dowolnym programie komputerowym, na jeden z poniższych tematów.
1. Pałac Zeusa, czyli życie bogów na greckim Olimpie.
2. Królestwo Posejdona, władcy mórz i oceanów.
3. Podziemna kraina Hadesa i Persefony.
Prace należy przesłać do 31 marca 2021 roku na adres: barcen0936@edu.wroclaw.pl
Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w konkursie, co może być nie tylko sposobem na pogłębienie wiedzy o jednym ze źródeł kultury europejskiej, ale też możliwością osiągnięcia satysfakcji oraz zdobycia nagrody.

2021-03-17;   Beata Śliwińska

KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS I NA FOTOGRAFIĘ PEJZAŻU ZIMOWEGO

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszy pejzaż zimowy. Zróbcie zdjęcie pejzażu zimowego i przyślijcie do nas. Najciekawsze fotografie otrzymają nagrody. Zdjęcia należy przysyłać na adres: juspie5677@edu.wroclaw.pl lub beasli4354@edu.wroclaw.pl . Rozstrzygnięcie konkursu 21 marca 2021 roku.

2021-02-19;   Beata Ślwińska

Erasmus + ROZPOCZYNAMY NABÓR

ROZPOCZYNAMY NABÓR
na wyjazd na Erasmus+ w ramach projektu Eurologis III
Planowany termin*: 15.05.2021 – 12.06.2021 (4 tygodnie)
Miejsce: Saragossa/Hiszpania, Belfast/Wielka Brytania
Kandydaci:
Uczniowie klas trzecich i drugich w zawodzie technik logistyk i technik spedytor.
Wielka Brytania - technik logistyk (15), Hiszpania: - technik logistyk (10) - technik spedytor (4)
Dokumenty do pobrania:


2021-01-21;   Alicja Jarosz

Biblioteka – informacja na temat wypożyczania książek.

Biblioteka szkolna informuje o możliwości wypożyczanie książek w określonych dniach tygodnia:
Poniedziałek – w godz. od 14.00-16.00
Czwartek – w godz. od 14.00-16.00

2020-12-01;   Beata Wojdyło

Finał XII Powiatowego Projektu „Magnum Praemium Wratislaviae” – wyniki

W dniu 02.10. 2020 odbył się w naszej szkole Finał XII Powiatowego Projektu „Magnum Praemium Wratislaviae”.

W trakcie finału rozegrano ostatni etap XIII Powiatowego Konkursu o Historii Wrocławia „Wratislavia Aeterna – prezentacja multimedialna „Prawda i mity na temat historii wrocławskich wież” wystąpiło 5 drużyn z wrocławskich szkół średnich.

Wyniki:

I miejsce – Liceum Ogólnokształcącego Nr IX

II miejsce ex quo – Liceum Ogólnokształcące Nr VIII i Zespół Szkół Logistycznych w składzie: Aleksandra Łuszczek, Michał Kempski, Emil Węcławek

III miejsce – nie przyznano

IV miejsce – Akademickie LO Politechniki Wrocławskiej

V miejsce – LO Nr VI

Etap wiedzowy XIII Powiatowego Konkursu o Historii Wrocławia „Wratislavia Aeterna”:

I miejsce – Zespół Szkół Logistycznych – Michał Kempski

II miejsce – Akademickie LO Politechniki Wrocławskiej

III miejsce – LO Nr VIII

XII Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Wrocław na fotografii – Historyczne wieże Wrocławia w przestrzeni miejskiej”:

I miejsce – LO Nr VII i Oliwia Sarnik Zespół Szkół Logistycznych

II miejsce – LO Nr X

III miejsce – Zespół Szkół Logistycznych: Magdalena Wittek, Tymoteusz Dyrcz

Wyróżnienia: LO Nr VII, Liceum Sportowe Gimbasket

XII Powiatowy Konkurs na reportaż o Wrocławiu – Wieże dawniej i dziś – przedstaw funkcje wybranej wrocławskiej wieży w zmieniającej się rzeczywistości”:

I miejsce – LO Nr 1

II miejsce – Zespół Szkół Logistycznych – Aleksandra Łuszczek

III miejsce – LO Nr 1

2020-10-19;   Beata Wojdyło

Mistrzostwa Wrocławia

Nasza szkoła zajęła 5 miejsce w Mistrzostwach Wrocławia w sztafetowych biegach przełajowych szkół ponadpodstawowycyh.
Startowały 22 szkoły.

2020-09-29;   Grzegorz Dorobek

Realizacja porozumienia - Bezpieczna podróż - bezpieczny podróżny

W dniu 22. 09. 2020 r. nasza Szkoła podpisała porozumienie w sprawie REAZLIZACJI INNOWACJI PEDAGOGOCZNEJ

„Bezpieczna podróż - bezpieczny podróżny”. Porozumienie podpisał Pan –Jacek Krawczun - Dyrektor Zakładu Dolnośląskiego we Wrocławiu Spółki „CARGO” S.A. oraz Pani Stella Gazdulska – Dyrektor Zespołu Szkół Logistycznych. Głównym celem Innowacji Pedagogicznej jest wypracowanie umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu maszynisty pojazdów trakcyjnych, poznanie zadań dyspozytora zakładowego oraz organizatora przewozów. Ponadto uczniowie zapoznają się z pracą rewidenta taboru kolejowego i zespołu manewrowego. Innowacja umożliwia realizację podstawy programowej dla technika transportu kolejowego na terenie zakładu pracy.

Uczniowie nabędą umiejętności rozpoznawania zasadniczych elementów budowy pojazdów trakcyjnych oraz nauczą się prowadzić wstępną ocenę stanu technicznego pojazdów, z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu. Nabędą umiejętności prowadzenia dokumentacji technicznej i handlowej. Ponadto zostaną zapoznani z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS).

2020-09-24;   Stella Gazdulska

Wycieczka zawodowa do Jaworzyny Ślaskiej

W dniu 22.09.2020 roku zachowując wszelkie środki ostrożności w związku z COVID-19 klasy II technikum o kierunku technik transportu kolejowego oraz technik elektroenergetyk pojazdów szynowych uczestniczyli w ramach tradycji klas kolejowych naszej szkoły na wycieczce zawodoznawczej w Jaworzynie Śląskiej na terenie Skansenu lokomotyw parowych.
Uczniowie z dużym zainteresowaniem zapoznali się z pojazdami szynowymi. Byli pod wrażeniem konstrukcji maszyn parowych i pojazdów spalinowych. Wycieczka wszystkim bardzo się podobała, gdyż mogli naocznie poznać konstrukcje maszyn kolejowych wykorzystywanych w niedalekiej przeszłości.

2020-09-23;   Roland Potoczny

Konkurs Wiedzy Kolejowej

Miło mi poinformować, że dwóch naszych uczniów szkoły pod opieką Pana Profesora Rolanda Potocznego - Dawid Majewski oraz Rafał Chodorowski z klasy III technikum o kierunku technik transportu kolejowego zakwalifikowali się do Finału Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Kolejowej, który organizowany jest przez Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei i Stację Muzeum (d. Muzeum Kolejnictwa w Warszawie) oraz młodzieżową grupę projektową "Szlakiem Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej".
Dawid Majewski, Rafał Chodorowski będą reprezentować Zespół Szkół Logistycznych Technikum nr 12 im. Stanisława Staszica we Wrocławiu w finale konkursu, który odbędzie się 29 września br. w Stacji Muzeum w Warszawie.
Dyrektor Zespołu Szkół Logistycznych oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych d/s. kolejnictwa serdecznie gratulują naszym uczniom dotychczasowych wyników i trzymamy wspólnie kciuki za powodzenie w finale konkursu.

2020-09-08;   LS

Spotkanie z Radą Rodziców

Spotkanie z Radą Rodziców
odbędzie się dnia 09 września 2020 r. o godz. 16.30 w bibliotece.

2020-09-08;   LS

Drodzy Rodzice Uczniów klas I-ych!

Bardzo proszę o dostarczenie do sekretariatu głównego szkoły lub Wychowawcy posiadanych przez Państwa dzieci orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu niezwłocznego objęcia uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczna.
Z wyrazami szacunku,
Pedagog szkolny

2020-09-07;   LS

Matura poprawkowa

Matura w sesji poprawkowej odbędzie się w dniu 08.09.2020 o godz. 14.00
język polski i matematyka - sala gimnastyczna
język angielski - sala 010
Proszę o przybycie co najmniej 30 min. przed planowanym egzaminem i złożenie oświadczenia o stanie zdrowia.

2020-09-04;   LS

Wyniki egzaminów zawodowych

Wyniki egzaminów zawodowych będą wydawane 01-09-2020 od godziny 13:00

2020-08-31;   AS

Plenarna Rada Pedagogiczna

Uwaga Nauczyciele Zespołu Szkół Logistycznych
Plenarna Rada Pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny 2020/2021 odbędzie się 28. 08. 2020 r. o godzinie 10.00 w sali gimnastycznej.
Dyrektor
Zespołu Szkół Logistycznych

2020-08-23;   Stella Gazdulska

Dzień gospodarczy

Uwaga Nauczyciele!
31. 08. 2020 jest dniem gospodarczym w szkole.
Nauczyciele w Internacie biorą w tym dniu udział w zakwaterowaniu uczniów, zgodnie z harmonogramem.

2020-08-22;   Stella Gazdulska

Mistrzowie Logistyki - Gratulacje

W finale konkursu ,,Mistrzowie Logistyki’’ zwyciężyła drużyna z Zespołu Szkół Logistycznych w składzie: Barczyk Kamil, Łuszczek Aleksandra, Walęciak Klaudia, Knychas Zuzanna.
Czwarte miejsce zdobyli uczniowie naszej szkoły reprezentowani przez następujących uczniów: Wittek Magdalena, Szrejter Jakub, Olborski Kacper, Wiśniewski Konrad. Serdecznie gratulujemy wszystkim tak spektakularnych wyników!

W dniu 08 czerwca 2020 roku odbył się finał VIII edycji konkursu “Mistrzowie Logistyki” organizowanego przez Katedrę Zarządzania Strategicznego i Logistyki na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod honorowym patronatem Jego Magnificencji prof. zw. dr Andrzeja Kalety, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu we współpracy z następującymi partnerami: Sikla Polska Sp. z o.o., Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o., INTERFERIE S.A. . Celem Konkursu było podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie zarządzania logistycznego.
Konkurs rozpoczął się w maju 2020 i składał się z dwóch etapów. Pierwsze etap odbywał się w szkołach ponadgimnazjalnych. W pierwszym etapie zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie studium przypadku. Uczniowie w grupach 4 osobowych mieli za zadanie rozwiązać problem zdiagnozowany w przedsiębiorstwie. Do finału dostały się dwie drużyny z naszej szkoły. Finał konkursu odbył się w systemie zdalnym za pośrednictwem oprogramowania Microsoft Teams. Zmagania finałowe miały charakter pracy grupowej. Na tej podstawie wyłoniono zwycięskie zespoły „Mistrzów Logistyki”.
Wszystkim laureatom składamy jeszcze raz serdeczne gratulację i dziękujemy za reprezentację szkoły na tak wysokim poziomie.

2020-06-17;   Urszula Staszewska-Wiertelak

Zwrot książek do biblioteki

Wypożyczone książki będzie można oddawać w wyznaczonych dniach i godzinach:
16.06.2020 WTOREK w godz. od 11.00-15.00
17.06.2020 ŚRODA w godz. od 11.00-15.00
Książki należy dostarczyć w worku foliowym z opisem: imię i nazwisko oraz klasa.
W innych dniach zostawiamy książki na portierni.
Nauczyciele i pracownicy szkoły nie muszą koniecznie zwracać książek. Przejdą na następny rok szkolny.

2020-06-15;   Beata Wojdyło

Seminarium Drewniak

W dniach od 31 stycznia do 2 lutego 2020 roku 29 uczniów z klas 1 Tli, 1TLiP, 2 Tli i 3 TLi wraz z nauczycielami: Panem Kamilem Keslerem, Panem Grzegorzem Dorobkiem i Panią Ewą Zakrzewską już po raz drugi wzięło udział w XIII edycji Seminarium Drewniak, szkoleniu realizowanym w systemie GROM COMBAT SYSTEM, w Warszawie. GROM COMBAT to system realnej samoobrony, którego zręby stworzył ppłk Leszek Drewniak, szef wyszkolenia i zastępca dowódcy JW. GROM. Organizowane co roku, już od dwunastu lat, Seminarium Drewniak poświęcone jest pamięci w/w podpułkownika, w trakcie którego jego uczestnicy mają okazję partycypować w zajęciach rozwijających umiejętności skutecznej obrony przed napastnikiem.
W piątek 31 stycznia, tuż po przyjeździe do Warszawy, uczestnicy udali się na warszawską Pragę, gdzie w niewielkim parku znajdującym się przy bloku w którym mieszkał ppłk Drewniak miało miejsce oficjalne rozpoczęcie szkolenia. Po wysłuchaniu prelekcji na temat życia i działalności ppłk Drewniaka, uczestnicy szkolenia musieli się w jak najszybszym tempie przemieścić na basen sportowy. Tam pod opieką instruktorów odbyły się zajęcia z ratownictwa wodnego, które wymagały od uczestników wykazania się wysokimi umiejętnościami pływania i zachowania w wodzie w sytuacjach kryzysowych. Po tych zajęciach grupa uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami udała się do bazy noclegowej, którą stanowiła siedziba VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana znajdującego się na warszawskim Mokotowie. Późnym wieczorem odbyły się tam zajęcia sprawnościowe zaprawiające pod względem fizycznym do gotowości do ciężkiej pracy podczas kolejnych dni szkolenia. To jeszcze jednak nie był, jak miało się wydawać, koniec działań. W środku nocy na pogrążonych we śnie uczestników Seminarium czekała jeszcze jedna, dość ekscytująca atrakcja, a mianowicie symulacja porwania. Dzięki brawurowej akcji instruktorów szkolenia, symulującej przeprowadzenia takiego porwania, uczniowie mogli poznać tajniki taktyki zachowania w sytuacji zakładniczej.
Przez kolejne dwa dni tj. 1 i 2 lutego uczestnicy Seminarium brali udział w różnych blokach szkoleniowych, w trakcie których zyskali wiedzę z zakresu walki wręcz w tym z przeciwnikiem uzbrojonym w nóż lub pałkę, wykrywania inwigilacji w połączeniu z grą miejską i zdobywania umiejętności na orientację w mało znanym lub zupełnie obcym terenie, podstaw walki w pomieszczeniu, strzelania z broni krótkiej, medycyny z naciskiem na taktykę działań ratowniczych w warunkach bojowych czy rozpalania ogniska z użyciem krzesiwa. Co więcej, podczas drugiego dnia szkolenia jego organizatorzy przewidzieli też czas na wizytę w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie podzieleni na grupy uczestnicy wraz z wyznaczonym przewodnikiem zwiedzili wybrane miejsca w/w Muzeum.
W ostatni dzień szkolenia, po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych zajęć, odbyło się oficjalne zakończenie Seminarium. Wszyscy biorący w nim udział otrzymali dyplomy upamiętniające uczestnictwo w tym wydarzeniu, a także koszulki z logo GROM COMBAT SYSTEM oraz wiele cennych rad, wskazówek oraz słów uznania za zaangażowanie i podjęty trud w trakcie szkolenia od organizatorów i instruktorów prowadzących zajęcia. Po oficjalnym zakończeniu Seminarium, wszyscy uczestnicy udali się jeszcze na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie zapalili znicze na grobach najbardziej zasłużonych dowódców JW. GROM.
Pomimo ogromnego zmęczenia, zmierzenia się z bardzo ciężkimi fizycznymi, a także wymagającymi silnej odporności psychicznej wyzwaniami, nasi uczniowie z bardzo pozytywnymi wrażeniami powrócili do Wrocławia.
Zachęcamy do obejrzenia filmu i zdjęć znajdujących się w załączonej galerii.

2020-04-08;   Ewa Zakrzewska

Myj ręcę

2020-03-30;   LS

Zostań w domu

2020-03-30;   LS

Odwołane zajęcia pozalekcyjne

Ze względu na kwarantannę, zajęcia pozalekcyjne ze strzelectwa sportowego są odwołane aż do końca kwarantanny.

2020-03-12;   Zbigniew Jarek

Magnum Praemium Wratislaviae

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach informacje szczegółowe na
temat finału XII Powiatowego Projektu „Magnum Praemium Wratislaviae”
zostaną podane 26.03.2020.
Prace z konkursów fotograficznego "Wrocław na fotografii" i
polonistycznego można nadsyłać do 15 maja 2020. Prosimy o śledzenie
informacji na naszej stronie.
Finał projektu zostanie prawdopodobnie rozegrany na przełomie maja i
czerwca 2020.

2020-03-12;   Organizatorzy

Zawieszenie zajęć - nauczyciele

W dniu jutrzejszym nauczyciele, którzy wg planu mają lekcje, pracują w szkole w godzinach 8-12
lub 8.30 - 12.30".
Lista obecności będzie wyłożona w auli, jest to miejsce wyznaczone na dzień jutrzejszy, w którym pozostajecie Państwo w gotowości do pracy w wyznaczonym czasie.

2020-03-11;   LS

Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Kim będą kiedyś dzisiejsi nastolatkowie? Którędy powinni podążać, by móc w przyszłości w pełni wykorzystać swoje możliwości i robić w życiu to, co sprawi im największą satysfakcję? UMO to miejsce, w którym poznasz samego siebie, odkryjesz swoje predyspozycje i możliwości, dzięki któremu znajdziesz pasję, a w rezultacie drogę, którą będziesz podążać do celu.

 1. O projekcie

 2. Deklaracja i oświadczenie

2020-03-04;   LS

Wrocławskie Obchody Dnia Języka Ojczystego

5 lutego 2020r. panie Agnieszka Doruch i Beata Śliwińska wzięły udział w III wrocławskich obchodach Dnia Języka Ojczystego zorganizowanych przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Dolnośląskie Centrum Filmowe w sali „Warszawa” Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Patronatem Honorowym tego wydarzenia był Prezydent Wrocławia.
Uroczystość rozpoczęła się prelekcją Jarosława Perduta pt. „Trzy początki. 110 lat kina we Wrocławiu”. Przybliżyła nam ona historię DCF-u we Wrocławiu ( bez popcornu i reklam, miejsce prezentacji sztuki filmowej, spotkania z jej twórcami, organizator debat miejskich i wielu wydarzeń o charakterze interdyscyplinarnym: czytań, kameralnych koncertów, spektakli). Na zakończenie swojego wystąpienia pan Perduta zaproponował ofertę kulturalną i edukacyjną kina przygotowaną dla uczniów na rok szkolny 2019/2020.
Następnie głos zabrał prof. dr hab. Ryszard Waksmund. Ten znany badacz piśmiennictwa dla dzieci i młodzieży w aspekcie historycznym i genologicznym opowiedział, jak nauczyciel powinien wybierać lektury uzupełniające, aby były dla ucznia ciekawe i niebanalne.
W dalszej kolejności wypowiedziała się pani Agata Ścisłowska- nauczycielka liceum, która omówiła, jak obchodzony był Dzień Języka Ojczystego w szkołach, gdzie pracowała.
Ostatnia, przed przerwą, wystąpiła dr Agnieszka August- Zarębska z wykładem pt. „Język a kultura. Przypadek ladino- języka Żydów sefaradyjskich”.
W trakcie zaplanowanej przerwy wraz z innym nauczycielami wymieniliśmy doświadczenia polonistyczne dotyczące języka rodzimego, a także spraw kształcenia i nauczania.
Po przerwie pani Lidia Zyga i pan Robert Syta – konsultanci WCDN- opowiedzieli historię wieloletniego przedsięwzięcia propagującego czytelnictwo czyli projekt „Cały Wrocław czyta” .
Potem nastąpiło to, na co wszyscy czekali- odbyło się spotkanie z dr Markiem Krajewskim-
polskim pisarzem i filologiem klasycznym, specjalistą w zakresie językoznawstwa łacińskiego, doktorem nauk humanistycznych, laureatem Paszportu Polityki, a przede wszystkim autorem bestsellerowych powieści kryminalnych o Eberhardzie Mocku i Edwardzie Popielskim, których przekłady ukazały się w dziewiętnastu krajach. Opowiedział on o kulisach powstania swoich powieści kryminalnych, a także o czasach, kiedy był wykładowcą Uniwersytetu Wrocławskiego. Na zakończenie podpisywał swoje książki i robił pamiątkowe zdjęcia.
Spotkanie uważamy za bardzo udane.

2020-02-26;   Beata Ślwińska

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego...

2020-02-25;   LS

Projekt „Klucz do przyszłości”

Zapraszamy uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli w ramach projektu „Klucz do przyszłości”.
Planowane grupy projektowe i prowadzący:
Język angielski: Joanna Białas, Małgorzata Bujwid, Karolina Kuśmierek, Kamila Łyskawa
Język niemiecki: Alicja Jarosz, Danuta Winiarska
Matematyka: Joanna Chojnacka-Dulas
Fizyka: Witold Lwow
Chemia: Ewelina Mielczarek
Biologia: Agnieszka Michalak-Ochrem
Geografia: Mirosława Musielak-Bełkot, Aleksandra Pelc
Są to zajęcia o charakterze wyrównawczym bądź rozwijające zainteresowania. Grupa może liczyć maksymalnie 8 osób.
Chętni zgłaszają się do prowadzących lub do koordynatora projektu, pani Joanny Białas, najpóźniej do 14.01.2020. Dostarczenie kompletnych dokumentów rekrutacyjnych do 17.01.2020.
Zachęcamy do udziału.
Koordynator projektu
Joanna Białas

2020-01-12;   Joanna Białas

Konkurs Wiedzy Psychologicznej

Troje uczniów naszej szkoły: Aleksandra Łuszczek, Sebastian Siemiątkowski i Kacper Gwóźdź wzięło udział w III edycji Konkursu Wiedzy Psychologicznej zorganizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Konkurs dedykowany był wszystkim zainteresowanym psychologią uczniom szkół średnich z całej Polski. Młodzież pogłębiła wiedzę z zakresu psychologii funkcjonowania człowieka i jego relacji ze środowiskiem. Udział w konkursie był niezapomnianą przygodą.
Dziękujemy uczniom za godne reprezentowanie naszej szkoły.

2020-01-11;   Beata Śliwińska

Wręczenie literackiej Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk 10 grudnia 2019

Całkiem niedawno, bo 10 grudnia 2019 w naszej szkole nauczyciele poloniści zainicjowali szereg działań związanych tamtego dnia z wręczeniem literackiej Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk. Warto przypomnieć, iż Nobla w dziedzinie literatury Szwedzka Akademia przyznała polskiej pisarce już dwa miesiące wcześniej tj. 10 października 2019 i to za rok 2018.
A zatem, wracając do owego grudniowego dnia, w którym niemal cała Polska choć na chwilę zatrzymała się na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla, w naszej szkole w czasie lekcji języka polskiego w różnych oddziałach klasowych odbyło się wielkie czytanie..... . Oczywiście odczytane zostały fragmenty kilku powieści naszej noblistki, tj.: "Księgi Jakubowe", 'Bieguni", "Dom dzienny, dom nocny" i inne. Młodzież miała możliwość, niektórzy zapewne po raz pierwszy, zetknięcia się ze sposobem snucia narracji przez Olgę Tokarczuk. Zajęcia te okazały się o tyle ciekawe i niepowtarzalne, iż w czasie słuchania wybranych fragmentów książek, uczniowie próbowali przelać na papier to, co rodziło się w ich wyobraźni pod wpływem zasłyszanych tekstów. Dzięki temu powstało mnóstwo miniaturowych plakatów wielkości kartki A5; kolorowych - dzięki kredkom, ołówkowych - niektórzy wybrali taką technikę, ale też i "długopisowych" rycin na temat zasłyszanych i wyobrażonych narracji Tokarczuk, czy tych związanych z czytelnictwem w ogóle. Na koniec na małych karteczkach - wizytówkach każdy uczeń mógł zapisać tytuł i autora ostatnio przeczytanej książki. Trzeba przyznać, iż dla niektórych to ostatnie zadanie okazało się nie lada wyzwaniem. Kto wie, czy powoli czytelnictwo nie zaczyna przechodzić do lamusa, a my stajemy się jakby społeczeństwem obrazkowym.
Dla zaznaczenia tego szczególnego święta polskiej literatury, bo to w końcu nasz piąty Nobel w tej dziedzinie, uczniowie przygotowali plakaty z informacjami o samej noblistce, który zawisnęły na korytarzu przy wejściu głównym do szkoły tak, aby wszyscy wchodzący mieli możliwość zapoznania się z Olgą Tokarczuk i jej twórczością.
Oprócz działań literacko - artystycznych w poszczególnych grupach klasowych, w czasie długiej przerwy odezwał się szkolny radiowęzeł, w którym speaker odczytał reasume na temat biografii Tokarczuk i fragment jej noblowskiego przemówienia pt. "Czuły narrator" wygłoszonego przez pisarkę w Sztokholmie na kilka dni przed wręczeniem nagrody. Dla przypomnienia tej jakże ciekawej wypowiedzi naszej noblistki niech pozostanie w naszej pamięci choćby to jedno zdanie: " Coś, co się wydarza, a nie zostaje opowiedziane, przestaje istnieć i umiera".
Niech przytoczone słowa staną się zachętą dla nas nie tylko do czytania ale i do opowiadania, do snucia naszych własnych narracji. Czekamy na kolejnego polskiego literackiego Nobla!

2020-01-10;   Beata Flegel

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Miło nam powiadomić, że nasza uczennica Aleksandra Łuszczek z klasy III TL2, znalazła się w gronie najlepszych uczniów szkół ponadpodstawowych Dolnego Śląska nagrodzonych w roku szkolnym 2019/2020 stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość uhonorowania laureatów odbyła się w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Nagrodę odebrała z rąk Dolnośląskiego Wicekuratora Oświaty Pana Janusza Wrzala. Olu! Gratulujemy!!!
Życzymy dalszych sukcesów naukowych.

2020-01-05;   Beata Śliwińska

Życzenia świąteczne.

W dniu Bożego Narodzenia,
dziś składamy Wam życzenia,
aby raźniej w duszy było,
aby Wam się dłużej żyło.
Aby szczęścia i radości,
pomyślności i miłości z życia nigdy nie ubyło,
aby Wam się lepiej żyło.
życzy
Dyrekcja i grono pedagogiczne Zespołu Szkół Logistycznych

2019-12-20;   Zespół Szkół Logistycznych

Olimpiada Logistyczna

6 grudnia w naszej szkole gościliśmy 60 laureatów drugiego etapu XII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistyczne. Przyjechali oni ze Zgorzelca, Wielunia, Wieruszowa, Opola, Namysłowa, Złotoryi, Legnicy, Krapkowic, Kędzierzyna Koźla, Jeleniej Góry, Bolesławca, Kłodzka, Olesna ,Wołowa, Strzelec Opolskich, Żar z klas logistycznych.
Olimpiada cieszy się wśród uczniów dużym zainteresowaniem. Szczególną zachętą do wzięcia udziału w konkursie jest możliwość uzyskania zwolnienia z części egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz uzyskania indeksu Wyższej Szkoły Logistyki. To również szansa zaprezentowania swoich osiągnięć przed potencjalnymi pracodawcami np. CV. Dodatkową atrakcją są cenne nagrody rzeczowe. Cieszymy się, że od pierwszej edycji nasi uczniowie odnoszą sukcesy. To satysfakcja i powód do dumy dla całej społeczności ZSL. Logistyka jest dziedziną dynamicznie się rozwijającą i wymaga ciągłego doskonalenia umiejętności i wiedzy. Trzymamy kciuki za nasza obsadę w kolejnych etapach olimpijskich rozgrywek.
Organizatorzy:
Jolanta Włodarczak, Urszula Staszewska – Wiertelak, Robert Wolski

2019-12-16;   

Uwaga KONKURS!

Zapraszamy uczniów do udziału w szkolnym etapie XIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Historii Wrocławia "Wrtaislavia Aeterna", który odbędzie się 19-12-2019 r. na 5 godzinie lekcyjnej.
Zgłoszenia przyjmują nauczyciele Historii.

2019-12-12;   Marzena Krzempek

Wyniki Szkolnego Konkursu Mitologicznego

Informujemy, że spośród uczniów klas I najlepsze wyniki w konkursie uzyskały następujące osoby:
1. miejsce – Tomasz Pieczątkiewicz kl. 1TL1 (31,5 pkt. na 40 pkt.)
2. miejsce – Emil Węcławek kl. 1TSP ( 31 pkt. na 40 pkt.)
3. miejsce – Weronika Nowak kl. 1TLiP (19,5 pkt. na 40 pkt.)
Nagrody zostaną wręczone na najbliższym uroczystym apelu.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów w dalszych konkursach.
Zespół Nauczycieli Języka Polskiego

2019-12-09;   

Tydzień Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Bankowej

22 listopada 2019 r klasa 2TL1 z cyklu Tygodnia Przedsiębiorczości gościła w Wyższej Szkole Bankowej, na ciekawych warsztatach i wykładach przygotowanych dla uczniów szkół średnich. Tydzień Przedsiębiorczości w Szkołach wyższych to propozycja urozmaicenia lekcji przedsiębiorczości przeprowadzanych w szkołach oraz dodatkowa inspiracja dla nauczycieli szukających nowych tematów zajęć i sposobów pracy z młodzieżą. Pierwszy wykład pt. Jak napisać Biznesplan? dr Joanny Śmietanki zawierał elementy warsztatu co pozwoliło nam zdobyć nieco praktyki. Dr Damian Ostrowski podpowiedział nam ja zakupić tanie bilety lotnicze! wykład zatytułowany był „Jak to możliwe, że bilet lotniczy kosztuje 50 zł- czyli opowieść o biznesie lotniczym.
Spotkanie na Wyższej Szkole Bankowe kolejny raz wzbogaciło nas merytorycznie i towarzysko :)

2019-12-02;   mgr Jolanta Włodarczak

V Memoriał Marka Leśniaka - terminarz turnieju

Wyniki eliminacji oraz terminarz spotkań turnieju głównego.

2019-11-27;   Grzegorz Dorobek

Obchody 101 rocznicy odzyskania niepodległości

Z okazji „101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości” w dniu 12 listopada 2019 r.

odbył się w naszej Szkole uroczysty apel z udziałem całej społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrała pani Dyrektor Stella Gazdulska, witając wszystkich przybyłych . Następnie przedstawiono historyczne okoliczności , które doprowadziły do odzyskania przez Polskę Niepodległości , a potem odbyły się artystyczne prezentacje : scholi „Totus Tuus” z Niepublicznej Szkoły Sióstr Salezjanek we Wrocławiu /pod dyrekcją siostry L. Gocały/ , a także Szkolnego Zespołu Muzycznego /opiekun p. P. Laska/. W dalszej części zaprezentowano montaż słowno – muzyczny Koła Teatralnego „Panta Rhei” /opiekun p. M. Szydłowska/. W końcowej części uroczystości pani Dyrektor wręczyła nagrody laureatom dwóch konkursów, tj. „Szkolnego Dyktanda Ortograficznego dot. Odzyskania przez Polskę Niepodległości” /I m-sce - Mateusz Chmielewski kl. III TL2; II m- sce- Przemysław Wójtowicz kl. III TL2; III m- sce- Piotr Kowalski kl. I TEP/oraz „Szkolnego Konkursu Wiedzy o Stanisławie Staszicu- patronie szkoły”/I m- sce Oliwia Rogala – kl. IV TLi; II m- sce Maxymilian Smolarek- kl. IV TLi; III m- sce Albert Olczak- kl. I TP/.

Po uroczystości obchodów Dnia Niepodległości uczniowie szkoły udali się do „OH-Kina” /Arkady Wr./na historyczny seans filmowy pt. „Piłsudski

2019-11-26;   LS

Gablotka okolicznościowa

W sali nr 1 w przeszklonej gablocie powstała okolicznościowa wystawka poświęcona twórczości tegorocznej noblistki w dziedzinie literatury - p. OLDZE TOKARCZUK.
Zaprezentowano pozycje książkowe, które zostały zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
W czytelni biblioteki /sala 012/ znajduje się plansza z informacjami o Oldze Tokarczuk.

Zapraszamy do oglądania wystawki oraz do wypożyczania książek naszej noblistki.

2019-11-20;   Beata Wojdyło

SZKOLNY KONKURS MITOLOGICZNY DLA KLAS I


Osoby z klas I, które interesują się mitologią grecką, będą miały okazję sprawdzić swoją wiedzę w szkolnym konkursie mitologicznym. Odbędzie się on we wtorek 19.11. o godz. 10:35 (4 godzina lekcyjna) w sali 35.
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody oraz premie w postaci ocen z języka polskiego.
Serdecznie zapraszamy.
Zespół Nauczycieli Języka Polskiego

2019-11-14;   

Pożegnanie

Ze smutkiem informujemy, że zmarł długoletni nauczyciel naszej szkoły Pan Ryszard Grynda. Pogrzeb odbędzie się we wtorek na Cmentarzu Osobowickim o godzinie 14:30.
Dyrektor szkoły Stella Gazdulska

2019-11-08;   Stella Gazdulska

Szkolne Dyktando Ortograficzne

Z okazji obchodów 101-ej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Szkolnym Dyktandzie Ortograficznym, które odbędzie się 7 listopada 2019 r. o godz. 13:15 (na 7 godzinie lekcyjnej) w sali 34. Na zwycięzców czekają nagrody!!!.
Szczegółowe informacje udziela p. B. Śliwińska

2019-11-06;   Beata Śliwińska

Poznaj swoje prawa pracy

15.11.2019 odbędzie się szkolny konkurs „ Poznaj swoje prawa pracy”. Wszystkich chętnych uczniów zapraszam do zapisów do 12.11.19.
O szczegóły proszę pytać p. Ewelinę Mielczarek

2019-11-06;   

XII Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

1 etap XII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej został wyznaczony na dzień
23.10.2019, godzina 11:00
Organizatorzy:
mgr Urszula Staszewska- Wiertelak
mgr Jolanta Włodarczak

2019-10-16;   Jolanta Włodarczak

Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2019

Informuję, że dzień 14.10.2019r. w związku z Dniem Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Odbywać się będą Otrzęsiny klas pierwszych. Klasy pierwsze przychodzą obowiązkowo na godz. 8.00 ( obowiązuje strój sportowy), pozostałych, chętnych uczniów zapraszamy do kibicowania młodszym kolegom.
O godzinie 10:00 odbędzie się Rada Pedagogiczna.

2019-10-10;   

Trako 2019

W dniu 25.09.2019 roku młodzież klas kolejowych z Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu razem z Panią Dyrektor oraz nauczycielem przedmiotów zawodowych Panem Rolandem Potocznym, uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO 2019.
Uczniowie wzięli udział w sympozjum, które poświęcone było podejmowaniu pracy na kolei. Ponadto uczniowie brali udział w konkursach i turniejach z dziedziny wiedzy kolejowej. Młodzież miała okazję zapoznać się z najnowocześniejszymi pojazdami, wagonami użytkowanymi przez przewoźników pasażerskich i towarowych. Dużym powodzeniem wśród zwiedzających cieszyły się stoiska prezentowane przez przewoźników, producentów maszyn, urządzeń do prowadzenia ruchu kolejowego, diagnostyki nawierzchni kolejowej, ruchu kolejowego, zaplecza technicznego i inne.
W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania Pani Dyrektor z Centrali Spółki, Panu Dyrektorowi z Zakładu Zachodniego w Poznaniu Spółki 'PKP Intercity" S.A. za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu młodzieży z naszej szkoły jak również młodzieży z Zespołu Szkół w Żarowie

2019-10-09;   

Olimpiada Logistyczna 2019

Informujemy, że 4 października 2019 ro godz.10.30 odbędzie się w naszej szkole Olimpiada Logistyczna 2019
Zgłoszeni uczestnicy spotykają się w sali 14 i sali 39

Organizatorzy:
p.mgr Urszula Staszewska- Wiertelak
mgr Jolanta Włodarczak

2019-10-03;   

XXII DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI

24 września 2019r. uczniowie klas 3TL2 i 4 TL2 wraz z wychowawcami wysłuchali w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach XXII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki wykładu pt. „Wojna na ekranie. Popkultura w wizerunku wojny i żołnierzy w Polsce”. Po wykładzie odbyło się forum dyskusyjne, podczas którego nasi uczniowie zadawali wiele pytań prowadzącemu. Następnie udaliśmy się na Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie młodzież po raz kolejny wysłuchała wystąpienia dr hab. Macieja Trzcińskiego pt.” CSI: Kryminalne zagadki Wrocławia: Archeologia na miejscu zbrodni”. Spotkanie było bardzo ciekawe, poszerzyło wiedzę uczniów również na tematy historyczne.

2019-10-01;   

Uczestnicy Erasmus + w Saragossie

Zapraszamy do obejrzenie zdjęć naszych uczniów na praktykach w Hiszpanii.

2019-10-01;   

Kiermasz podręczników

UWAGA!!!

18 WRZEŚNIA 2019 (środa), w godz. 9.00-13.00 ODBĘDZIE SIĘ KIERMASZ NOWYCH PODRĘCZNIKÓW DO JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO. PODRĘCZNIKI DOSTĘPNE NA KIERMASZU:

1) High Note 2. Student's Book

2) High Note 2 Workbook

3) Infos Aktuell 1. Podręcznik

4) Infos Aktuell 1. Zeszyt ćwiczeń

5) Infos 2. Podręcznik

6) Infos 2. Zeszyt ćwiczeń

7) Infos 3. Podręcznik

8) Infos 3. Zeszyt ćwiczeń

9) Career Paths: Logistics

10) Longman Repetytorium Maturalne 2017 Angielski Podstawowy + testy edycja wieloletnia

2019-09-17;   

Narodowe czytanie 2019

7 września 2019r. odbyła się ósma edycja NARODOWEGO CZYTANIA. Tym razem Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie.
Społeczność naszej szkoły włączyła się w tę szczytną akcję i 9 września na każdej lekcji języka polskiego odczytaliśmy Katarynkę B. Prusa. Wybór padł na nowelę, która mówi o potrzebie pomagania najuboższym i każdemu, kto tej pomocy od nas potrzebuje. Młodzież chętnie wysłuchała utworu, a następnie podzieliła się swoimi refleksjami.

2019-09-14;   Beata Śliwińska

Zebranie z rodzicami klas pierwszych odbędzie się 10.09.2019 r.

 • Klasy 1 po szkole podstawowej spotkanie z Dyrektorem szkoły odbędzie się o godzinie 1630 w auli szkoły. O godzinie 1715 zebranie z wychowawcami klas
 • Klasy 1 po gimnazjum zebranie z wychowawcami klas odbędzie się o godzinie: 1630 O godzinie 1730 spotkanie z Dyrektorem szkoły w auli szkoły.

2019-08-22;   

Rada pedagogiczna

Rada Pedagogiczna odbędzie się
28 sierpnia 2019 roku o godzinie 9.30.

2019-08-21;   

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019-20120

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 2 września 2019.
klasy 1 - godz 8.00
klasy 2-4 - godz 8.30
Nauczyciele przedmiotowi będą podawać informację o podręcznikach.

2019-08-21;   

Pomoc przy kasacji książek

26.08.2019 na godz.9.00 zapraszamy chętnych do pomocy przy kasacji książek.
Zostaną przyznane punkty za pracę na rzecz szkoły na przyszły rok szkolny.
Serdecznie zapraszamy.

2019-08-19;   Beata Wojdyło

"Bezpieczna podróż - bezpieczny podróżny"

Od 07.12.2018 roku do 05.06.2019 roku trwały Innowacje Pedagogiczne "bezpieczna podróż - bezpieczny podróżny". Zajęcia pedagogiczne prowadzone były przez instruktorów handlowych z Sekcji Handlowej, instruktora służby wagonowej, instruktora d/s. ruchu oraz Pana naczelnika z Sekcji Eksploatacji Taboru, a także z Sekcji Trakcyjnej we Wrocławiu Spółki "PKP Intercity" S.A. pod nadzorem Pana dyrektora d/s. handlowych Zakładu Zachodniego w Poznaniu.

W tych zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy II, III oraz IV Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu o kierunku technik transportu kolejowego.
Młodzież z dużym zaangażowaniem uczestniczyła w tych zajęciach. Mogli zapoznać się z pracą kierownika, konduktora, rewidenta taboru kolejowego, elektromontera, maszynisty pojazdów trakcyjnych, nastawniczego, dzięki uprzejmości kadry z poszczególnych Sekcji we Wrocławiu. Zdobyta wiedza, umiejętności były później wykorzystywane podczas zajęć teoretycznych w szkole na przedmiotach kolejowych.
Na ostatnich zajęciach młodzież serdecznie podziękowała pracownikom Intercity za włożony trud i duże zaangażowanie podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych.
Dyrekcja Zespołu Szkół Logistycznych oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych składają szczególne podziękowania dla pana Dyrektora Janusza Kazior, a także bardzo sympatycznym paniom instruktorkom d/s. handlowych z Wrocławia i panom instruktorom d/s. handlowych z Wrocławia i Poznania.
Składamy podziękowania dla pana Naczelnika z Sekcji Eksploatacji z Wrocławiu i panu instruktorowi wagonowemu, d/s. ruchu za przekazaną ogromną wiedzę młodzieży.

2019-06-25;   Roland Potoczny

Nadzwyczajna Rada Pedagogiczna

W dniu 19-06-2019 o godzinie 9:15 odbędzie się Nadzwyczajna Rada Pedagogiczna w sali 35.

2019-06-18;   LS

Zakończenie roku szkolnego 2018-2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 obędzie się 19 czerwca 2019 r. o godzinie 9:30.

2019-06-17;   Agnieszka Doruch

Rekrutacja - sobota 22.06.2019

W dniu 22 czerwca 2016 r. sekretariat szkoły będzie czynny również w sobotę w godzinach od 900 do 1300.

2019-06-17;   Agnieszka Doruch

Kwesta - Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia

Uczennice kl. I BM w dniach 3-5.06.19 r. na terenie Naszej Szkoły zbierały pieniądze na &qout;Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia&qout; zebrały kwotę 60 zł, która została wpłacona na w/w cel.

2019-06-16;   Z. Surdyka - Lubczyńska

Finał XI Powiatowego Projektu - fotoreportaż

Zapraszam na fotoreportaż z finału XI Powiatowego Projektu Magnum Praemium Wratislaviae.

2019-06-13;   Beata Wojdyło

Wyniki konkursu pt. „Dzieli nas pół wieku” organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące nr XII

Miło na poinformować, że nasza uczennica Joanna Kalinka z klasy 2 TS, zajęła III miejsce w konkursie pt. „Dzieli nas pół wieku”. Tematem konkursu był portret osoby starszej od autorki o co najmniej 50 lat. Asia wykonała pracę plastyczną z użyciem pasków papieru czyli quillingu. Dzięki tej technice stworzyła obraz swojej babci. Celem konkursu było rozwijanie empatii i wzmacnianie więzi międzyludzkich i rodzinnych.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

2019-06-12;   Beata Śliwińska

Gala podsumowująca program "Trening Umiejętności Społecznych”

11 czerwca 2019 roku w Muzeum Historii Zajezdnia odbyła się gala podsumowująca Program "Trening Umiejętności Społecznych" realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży przy wsparciu Credit Suisse EMEA Foundation. Grupy projektowe przyniosły plakaty obrazujące ich działania dla lokalnych społeczności. Dzięki programowi młodzi ludzie mogli rozwinąć się intelektualnie i fizycznie, a przede wszystkim swoje kompetencje społeczne. Działania dają szansę na sukces edukacyjny, społeczny, zawodowy i życiowy. Otrzymaliśmy również certyfikaty dokumentujące zdobyte przez nas umiejętności. Więcej informacji w zakładce „TUS”

2019-06-11;   Beata Śliwińska

Kwesta na polskie nekropolie

W dniu 26.05.19 r. uczniowie Naszej Szkoły - Kacper Olborski kl.2TLi, Tymoteusz Dyrcz kl.1 TE, Karol Milewski kl.1 TE uczestniczyli w kweście, której celem było zebranie pieniędzy dla osób , które wyjeżdżają na kresy aby porządkować i archiwizować polskie nekropolie.
Dzięki uprzejmości ks. Andrzeja Olejnika Proboszcza Parafii Odkupiciela Świata we Wrocławiu uczniowie wraz z nauczycielami zebrali kwotę 1310 zł, którą szkoła przekazała na w/w cel.
Dziękujemy ofiarodawcą za hojność!

2019-06-09;   Z. Surdyka - Lubczyńska

Ocal od zapomnienia 2019

24 maja 2019 r. Spotkanie na Rynku - Wrocławia. Parada pocztów szkół, które uczestniczą w Projekcie.

2019-05-30;   Zdzisława Lubczyńska-Surdyka

Prelekcja

W Zespole Szkół Logistycznych w dniu 13.03 19 r. Pan Bolesław Lang przybliżał naszym uczniom z klas I i II, znaczenie projektu "Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia". Podczas prelekcji jako wieloletni uczestnik /kolejnych wyjazdów na kresy/opowiadał o ratowaniu polskich nekropolii na kresach, w których uczestniczy młodzież i studenci z Dolnego Śląska.

2019-03-17;   Z. Surdyka - Lubczyńska

Wyjście do Muzeum Architektury na wystawe pt. "1918-2018:stulecie niepodległości.Polska-światu"

6 grudnia 2018r. uczniowie klas 1TL1, 1BM, 2TL2, 3TPK, 4TL1 i 4TLi wraz z wychowawcami odwiedzili Muzeum Architektury we Wrocławiu, gdzie obejrzeli wystawę pt. "1918-2018:stulecie niepodległości. Polska- światu". Podczas zwiedzania podziwiali sylwetki i dokonania wybitnych Polaków oraz związane z ich życiem i twórczością eksponaty.Dowiedzieli się o ważnych wydarzeniach historycznych omawiających ówczesną sytuację polityczną i społeczną w Polsce i na świecie.Wystawa pokazała uczniom,że warto korzystać z dodatkowych źródeł wiedzy i promowała właściwy stosunek do zabytków kultury i historii.

2018-12-09;   Beata Śliwińska

KONKURS RECYTATORSKO - LITERACKO - PLASTYCZNY „…A JEDNAK MICKIEWICZ”

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w kolejnej edycji KONKURSU RECYTATORSKO - LITERACKO -PLASTYCZNEGO „…A JEDNAK MICKIEWICZ”. Konkurs organizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Celem konkursu jest poznawanie, badanie i propagowanie wiedzy o życiu i dziełach Adama Mickiewicza. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Stowarzyszenie Absolwentów „Trójki”.
Konkurs składa się z trzech niezależnych części – literackiej, recytatorskiej i plastycznej. Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się u Pani Beaty Śliwińskiej, sala 34.

2018-12-09;   Beata Śliwińska

Uczniowie ZSL uczestniczyli w forum TransLogistics2018

6 grudnia 2018 r. rozpoczęło się dwudniowe XIV Forum Studentów Transportu i Logistyki, w którym- obok przedstawicieli kół studenckich z licznych uczelni z całego kraju- obecni byli również uczniowie naszej szkoły, a dokładnie klasy 3Tl2. Mieliśmy okazję wysłuchać prezentacji konkursowych, wziąć udział w debacie na temat elektromobilności i trudnościach związanych z wprowadzaniem do miast komunikacji opartej na pojazdach zeroemisyjnych. Pojawiły się też prezentacje na temat odpowiedzialności przewoźników za przesyłki (np. kurierskie) czy związane z transportem ładunków ponadgabarytowych. Spore ożywienie wprowadził również konkurs dwóch drużyn złożonych z rozlosowanych studentów na temat branży TSL prowadzony przez gości z firmy Fracht. Cieszyliśmy się, bo znaliśmy odpowiedzi na pojawiające się tam pytania.

2018-12-08;   Justyna Szarańska

IV Memoriał Marka Leśniaka - półfinały

Terminarz spotkań półfinałowych:

10-12-2018 (poniedziałek)
godzina: 11:50 >> 4TS - 3TLi
godzina: 12:40 >> 3TPK - 4 TL2

Mecze rozgrywane są będą w czasie 2 x 12 min z przerwą 3 minutową.

2018-12-06;   Grzegorz Dorobek

IV Memoriał Marka Leśniaka

Od 22 listopada 2018 roku rozpoczął się IV Memoriał Marka Leśniaka. W tym tygodniu zaczęły się mecze ćwierćfinałowe.

2018-12-04;   Grzegorz Dorobek

GÓRA GROSZA XIX edycja

Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w XIX edycji akcji
„Góra Grosza”, która organizowana jest w dniach 26 listopada 2018 do 2 stycznia 2019 roku. Zbieramy nominały od 1 gr do 5 zł. Zachęcamy do zbierania w klasach oraz przyłączania się do większej zbiórki, które będzie zorganizowana w naszej szkole.
Celem, na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną.
Doliczamy punkty za zbiórkę do Ligi Klas.
Opiekunowie akcji: Sylwia Nejfert, Karolina Jakubiak

2018-11-21;   Sylwia Nejfert

OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH „MIASTO PRZYSZŁOŚCI”

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji miasta przyszłości. Praca powinna zawierać autorski pogląd dotyczący tego jak mogą wyglądać miasta przyszłości w wybranym horyzoncie czasowym, ze wskazaniem potrzeb współczesnego człowieka oraz zasad jego funkcjonowania w przestrzeni. Praca może być wykonana w dowolnej formie graficznej i opisowej. Główną nagrodą w konkursie dla 5 najlepszych prac konkursowych jest praktyka badawczo-rozwojowa w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego realizowana w ramach prac Katedry Urbanistyki i Procesów Osadniczych na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Organizatorzy przewidują również nagrody rzeczowe dla autorów nagrodzonych prac konkursowych oraz dyplomy i certyfikaty uczestnictwa dla wszystkich uczestników konkursu.

Informacje na temat konkursu i zgłoszenie udziału do dnia 7 grudnia do p. Sylwii Nejfert.

2018-11-21;   Sylwia Nejfert

Power Erasmus - zakończenie projektu.

Serdecznie zapraszamy rodziców oraz uczniów biorących udział w projekcie Power Erasmus na uroczyste rozdanie certyfikatów związanych z zakończeniem projektu.Wręczenie dokumentów odbędzie się 15 listopada o godzinie 18:00 w auli szkolnej.

2018-11-14;   L S

"Wiersz dla Niepodległej"

Ogłaszamy szkolny konkurs na wiersz o Ojczyźnie.Termin oddawania prac 12.12.2018r.Szczegółowe informacje udziela Pani Beata Śliwińska.Gorąco zachęcamy.Czekają nagrody!!!

2018-11-13;   Beata Śliwińska

3. DOLNOŚLÄ„SKI KONKURS WIEDZY O FILMIE

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o filmie organizowanym przez Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania filmem studyjnym i artystycznym wśród młodzieży.Uczestnicy mają zapoznać się z literaturą dotyczącą historii i języka filmu oraz wielkich osobowości kina polskiego i światowego. Konkurs odbędzie się 5 kwietnia 2019r.Szczegóły konkursu udziela Pani Beata Śliwińska.

2018-11-12;   Beata Śliwińska

Konkurs "Zapomniana sztuka kaligrafii"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pt. "Zapomniana sztuka kaligrafii" organizowanym przez Zespół Szkół nr 3.Celem konkursu jest rozbudzanie, utrwalenie i rozpowszechnienie umiejętności kształtnego i pięknego pisania piórem. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przepisać dołączony do regulaminu tekst, piórem lub piórkiem do dnia 6.12. 2018r. Szczegóły konkursu udziela Pani Beata Śliwińska.

2018-11-08;   Beata Śliwińska

Piknik Patriotyczny - relacja

Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia galerii zdjęć z Pikniku Patriotycznego, zorganizowanego z okazji zbliżającej się 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, który odbył się w naszej szkole 13 października 2018 r.
Za uświetnienie wydarzenia składamy podziękowania Grupie Contra i Grupie Infidel, które zaprezentowały różne rodzaje broni oraz pojazdy bojowe; Grupie z Centrum Techniki Strzeleckiej Tebbex i Lidze Obrony Kraju za przygotowanie dla nas multimedialnego symulatora do strzelania laserowego.Swoją wdzięczność kierujemy także w stronę spadochroniarzy ze Skydive Wrocław, za przygotowanie stanowiska tematycznego, a także Księgarni Aga z Wrocławia.Słowa uznania kierujemy pod adresem zespołów artystycznych: chóru osiedlowego Hubianie,grupy instrumentalnej z Zespołu Szkół Nr 20, a także Klubu Poszukiwaczy Tajemnic Przeszłości z Kobierzyc, który prowadził warsztaty taneczne. W czasie pikniku udostępniono do obejrzenia wystawę pamiątek z lat 1918 – 1945, przygotowaną we współpracy z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Odbył się także Bieg Niepodległości, po którym każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal przygotowany specjalnie na tę okazję.
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie uczniom i nauczycielom z Zespołu Szkół Logistycznych, a zwłaszcza klasie 2 TLi, która w tym szczególnym dniu złożyła swoje ślubowanie oraz przygotowała pokaz musztry i pokaz sztuk walki. Nasi uczniowie przygotowali także stanowisko pierwszej pomocy przedmedycznej, stanowisko kuchni polowej oraz punkt aktywności plastycznych dla najmłodszych.
Warto podkreślić zaangażowanie dwóch grup projektowych realizujących działania w ramach mikrograntów młodzieżowych. Za wsparcie dziękujemy Radzie Rodziców Zespołu Szkół Logistycznych oraz Radzie Osiedla Huby. Bez ich pomocy wiele zamierzeń nie doszłoby do skutku.

2018-10-30;   Cezary Budzeń

Akcja biblioteki szkolnej "Wędrujące książki"

Biblioteka zaprasza uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Logistycznych do udziału w akcji pod nazwą "Wędrujące książki".
Regał z książkami znajduje się na parterze budynku szkoły /obok portierni/.
Oto kilka zasad akcji:
1. Przejrzyj książki na regale
2. Wybierz książkę, która cię zainteresowała
3. Wzbogać swój księgozbiór lub przekaż książkę dalej...
4. Wybierz następna pozycję książkową
ZAPRASZAMY !

2018-10-30;   Beata Wojdyło

Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Jana Kochanowskiego

Ogłaszamy konkurs dotyczący znajomości życia i twórczości Jana Kochanowskiego(przypominamy,że jest to poeta ogwiazdkowany). Chętnych zapraszamy 24 października 2018 roku o godz. 12.20 do sali 34. Przewidywane nagrody!!!

2018-10-21;   Beata Śliwińska

Wycieczka zawodoznawcza w zawodzie technik transportu kolejowego

W dniu 26.09.2018 r. młodzież z klasy II i III, ucząca się w zawodzie technik transportu kolejowego oraz klasa II technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, w ramach wycieczki zawodoznawczej skorzystała z przejazdu pociągiem "Pendolino" na odcinku Wrocław Główny - Opole Główne. Celem tej wycieczki było zapoznanie uczniów z pracą drużyny trakcyjnej oraz konduktorskiej na składzie pociągu zestawionego z "Pendolino". Niektórzy uczniowie mieli okazję po raz pierwszy wziąć udział w jeździe pociągiem zestawionym z EZT - Pendolino Spółki "PKP Intercity" S.A. Wrażenia z wycieczki były niesamowite. Młodzież podczas przejazdu uważnie słuchała obsługi pociągu dotyczącej wykonywania obowiązków służbowych podczas pracy na składzie pociągu w Spółce "PKP Intercity" S.A.
W drodze powrotnej uczniowie skorzystali z przejazdu pociągiem "TLK" Spółki "PKP Intercity" S.A. Na zakończenie wycieczki młodzież podkreśliła, że praca na składzie pociągu "Pendolino" jest bardzo odpowiedzialna i satysfakcjonująca. Niektórzy już zdecydowali, że chcieliby po ukończenie szkoły i zdaniu pomyślnie egzaminów zawodowych zasilić szeregi w drużynach konduktorskich i trakcyjnych.
Wycieczka wniosła dużo wiedzy praktycznej i pozwoliła na czynny udział w pracach drużyn konduktorskich oraz trakcyjnych.
Zespół Szkół Logistycznych we Wrocławiu serdecznie dziękuje Dyrektorowi Zakładu Zachodniego w Poznaniu, a w szczególności Panu Z-cy Dyrektora d/s. handlowych za udostępnienie przejazdu pociągiem "Pendolino" oraz możliwość obserwacji pracy pracowników drużyn wykonujących swoje zawodowe czynności w ruchu ciągłym pociągów.

Roland Potoczny

2018-10-11;   L S

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Drodzy Rodzice,
w dniu 25.10. 2018 r. o godz. 16.00 w auli szkoły odbędzie się spotkanie dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Na zebranie zapraszamy Rodziców uczniów klas I i II, posiadających opinie bądź orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, jak również Rodziców uczniów, którzy chcą, aby ich dzieci zostały w szkole objęte taką pomocą z innych niż opinia powodów.
Serdecznie zapraszamy.
Dyrektor szkoły,
Pedagog i Psycholog szkolny

2018-10-08;   L S

XXI Dolnośląski Festiwal Nauki

25 września 2018r. uczniowie klas 4 TL1, 4TL2, 4TLi i 2 TL2 wraz z wychowawcami wysłuchali w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach XXI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki wykładów pt. Kryminalne zagadki statystyk: jaka jest nasza (nie)wiedza o przestępczości?” oraz „Patologie i zaburzenia społeczne jako źródło zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Po wykładach odbyło się forum dyskusyjne, podczas którego nasi uczniowie zadawali wiele pytań prowadzącym. Następnie udaliśmy się na Politechnikę Wrocławską, gdzie młodzież obejrzała dwie wystawy- pierwszą, poświęconą pamięci polskim awangardzistom i drugą- przygotowaną przez studentów II roku Wydziału Architektury pt. „Inter-akcje”, której tematem była fascynacja twórczością artystów światowej sławy, mających swoje miejsce w historii malarstwa.

2018-10-08;   Beata Śliwińska

Pamiątki 1918-1945

Zbliżająca się setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest niepowtarzalną okazją do podjęcia działań, w których chcielibyśmy uczcić wysiłek naszych przodków, którzy przed stu laty wywalczyli suwerenność. Pragniemy przybliżyć czas heroicznej walki o wolność oraz ukazać młodzieży realia codziennego życia i jego cichych bohaterów - zwyczajnych Polaków, zachowane w postaci pamiątek z okresu II Rzeczypospolitej. Zwracamy się do całej społeczności szkolnej o pomoc w organizacji wystawy pamiątek z lat 1918-1945. Prosimy o udostępnienie( przekazanie lub wypożyczenie) przedmiotów, dokumentów lub ich kopii, zdjęć, książek z lat 1918-1945. Pamiątki można przynosić do sali 36.
Marzena Krzempek

2018-10-03;   L S

Quiz historyczny

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie wiedzy na temat okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r., a także wydarzeń, które wpłynęły na kształt granic II RP. Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się do nauczycieli historii.
Marzena Krzempek

2018-10-02;   L S

SALON MATURZYSTÓW PERSPEKTYWY 2018

11 i 12 września 2018 r uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami uczestniczyli w Salonie Maturzystów Perspektywy 2018. 11 września uczniowie klas 4 TLi i 4 TS wysłuchali wykładu motywacyjnego pt."Jak zdać maturę z matematyki czyli: jak się zmotywować? jak skutecznie się uczyć i zapamiętywać? jak wyznaczyć cel i go osiągnąć?", natomiast 12 września uczniowie klas 4 TL 1 ,4TL2 , 4P i 4 KAE usłyszeli wystąpienie na temat"Matura z języka obcego - czyli egzamin z porozumiewania się w języku obcym".

2018-10-01;   Ewelina Mielczarek

"Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań"

19-21 września 2018r. uczniowie klas 4TL 1, 4 TL2, 4 TP i 4 KAE brali udział w zajęciach pozaszkolnych w ramach realizacji unijnego projektu pn:"Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań". Zajęcia odbyły się w CRZ Krzywy Komin.

2018-10-01;   Ewelina Mielczarek

NARODOWE CZYTANIE 2018

8 września 2018r. odbyła się siódma edycja NARODOWEGO CZYTANIA. Tym razem Para Prezydencka zdecydowała, że w trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości będzie to „Przedwiośnie” S. Å»eromskiego.
Społeczność naszej szkoły włączyła się w tę szczytną akcję i 7 września na każdej lekcji języka polskiego odczytaliśmy fragmenty „Przedwiośnia”. Następnie każdy uczeń miał za zadanie stworzyć ilustrację do przeczytanego fragmentu.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wspaniałych prac naszych uczniów.

2018-09-24;   Beata Śliwińska

Wycieczka zawodoznawcza - Wrocław Główny

W dniu 18.09.2018 roku uczniowie klasy II Technikum nr 12 w zawodzie technik transportu kolejowego w ramach wycieczki zawodoznawczej czynnie brali udział w praktycznej lekcji, obserwując pracę dyżurnego ruchu i nastawniczego na nastawni dysponującej WGA na stacji Wrocław Główny.
Pod nadzorem Pana zawiadowcy, dyżurnej ruchu i nastawniczego uczniowie uczestniczyli w przygotowaniu drogi na wjazd / wyjazd pociągów pasażerskich ze stacji Wrocław Główny. Młodzież również mogła zapoznać się z SWDR, SEPE, a także czynnie obserwować wjazdy i wyjazdy pociągów ze stacji zgodnie z obowiązującymi przepisami kolejowymi. Jednocześnie podczas obserwacji pracy Pani dyżurnej ruchu lub Pani nastawniczej dużym zainteresowaniem młodzieży cieszył się pulpit sterowania ruchem kolejowym, na którym pod nadzorem dyżurnego ruchu młodzież mogła ułożyć drogę na wjazd pociągu.
Wycieczka ukazała pracę dyżurnego ruchu i nastawniczego, od strony praktycznej. Umożliwia to uczniom poznać swój przyszły zawód i ukazuje przyszły zakres obowiązków pracownika PLK na stanowisku dyżurnego ruchu, nastawniczego lub zwrotniczego.
Zespół Szkół Logistycznych we Wrocławiu serdecznie dziękuje Dyrekcji Zakładu PLK we Wrocławiu oraz Zwierzchnikom Sekcji we Wrocławiu za udostępnienie zwiedzenia nastawni dysponującej i możliwość obserwacji pracy pracowników zatrudnionych na tej nastawni.

2018-09-21;   Roland Potoczny

Staże zagraniczne do Hiszpanii i Bolonii.

Serdecznie zapraszamy uczestników wyjazdu na staże zagraniczne do Hiszpanii i Bolonii wraz z rodzicami na spotkanie informacyjne z koordynatorem projektu.
Spotkanie odbędzie się 26.09.2018 r w sali 40 o godz. 15.00.

2018-09-14;   L S

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018-2019

Rozpoczęcie roku szkolnego w poniedziałek 3 września 2018 r o godzinie 9.15.

2018-08-27;   L S

Uwaga nauczyciele

Nauczycieli uprzejmie informujemy, że Rada pedagogiczna odbędzie się w środę 29.08. 2018
od godzinie 9.30.- 15.00 a
Dni gospodarcze 30 i 31 sierpnia od godz. 9.30.

2018-08-27;   L S

Egzamin UDT wózki widłowe gr.B - Zawodowy Wrocław

Egzamin zewnętrzny UDT dla uczestników kursu „Obsługa wózków widłowych” z gr. B odbędzie się dn. 30.07.2018 o godz. 12:30 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2XTAK, ul. Miechowity 2.

Termin egzaminu został ustalony odgórnie przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin będzie się składał z części teoretycznej, trwającej ok 20 min. na uczestnika, oraz części praktycznej, trwającej ok. godziny na uczestnika.

Po zdaniu egzaminu zewnętrznego, uczestnicy otrzymają imienne legitymacje UDT, uprawniające do pracy na stanowisku operatora wózków widłowych.

Ze względu na zaostrzenie procedur w Urzędzie Dozoru Technicznego związanych z kwestiami formalnymi, w bieżącej edycji niestety nie ma możliwości dołączenia na egzamin osób z innych grup, które nie zdały egzaminu uprzednio. Jeśli uczniowie, którzy nie zdali egzaminu zewnętrznego będą wyrażali chęć ponownego zdawania (cena egzaminu to 152 zł płatna przez ucznia), można utworzyć odrębną grupę egzaminacyjną np. w październiku, pod koniec realizacji projektu. W miarę możliwości proszę o informację, czy uczniowie z gr. A, którzy nie zdali egzaminu UDT będą zainteresowani przystąpieniem do niego ponownie.

2018-07-20;   Agnieszka Skarupa

Podziękowanie strzelcom

Wszystkim strzelcom naszej szkoły dziękuję za udział i zaangażowanie w zajęciach i zawodach strzeleckich przez cały rok szkolny 2017/2018, życzę bezpiecznego wypoczynku przez okres wakacji.

2018-06-26;   Zbigniew Jarek

Gala podsumowująca program"Trening Umiejętności Społecznych"

19 czerwca 2018 roku w Muzeum Historii Zajezdnia odbyła się gala podsumowująca Program "Trening Umiejętności Społecznych" realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży przy wsparciu Credit Suisse EMEA Foundation. Tego dnia mieliśmy okazję spotkać kolegów i koleżanki z innych szkół realizujących cykl zajęć i własne projekty skierowane do lokalnych społeczności. Mogliśmy się przekonać, dzięki plakatom prezentującym realizację naszych pomysłów i wywiadom przeprowadzonym z przedstawicielami grup zajmujących się danymi działaniami, co wzbudza nasze zainteresowanie, empatię i angażuje nas do wspólnych działań. Nie obyło się bez części oficjalnej, podczas której głos zabierali przedstawiciele fundacji i banku. Uzyskaliśmy również certyfikaty dokumentujące zdobyte przez nas umiejętności.

2018-06-21;   Beata Śliwińska

Podsumowanie tegorocznej rywalizacji w Lidze Klas

Wraz ze zbliżającym się końcem roku szkolnego nadszedł czas na ostateczne rozstrzygnięcia Ligi Klas. Zmagania młodzieży w międzyklasowej rywalizacji trwały od października 2017 r. do końca maja 2018 r. Brały w nim udział wszystkie klasy I- III, zbierając punkty według regulaminu m. in. za organizację imprez szkolnych i pozaszkolnych, działalność w ramach samorządu uczniowskiego i działalność społeczną, udział w konkursach, projektach edukacyjnych i zawodach sportowych. Ważna była również frekwencja na zajęciach oraz zachowanie czyli liczba pochwał i brak uwag.
Zwyciężyła klasa 1TLi zdobywając 875 punktów, na drugim miejscu klasa 3 TL2 z 696 punktami. Obu drużynom należy pogratulować ogromu pracy, jaki włożyły w poszczególne konkurencje, a pozostałym życzyć szczęścia w następnym roku szkolnym. Do zobaczenia w kolejnej edycji. Wszystkim życzymy udanych wakacji i dobrego wypoczynku.

Sylwia Nejfert
Karolina Jakubiak

2018-06-19;   Sylwia Nejfert

Konkurs o Lwowie


Miło nam poinformować, że drużyna Zespołu Szkół Logistycznych w składzie:Aleksandra Łuszczek z kl. I TL2 i Jakub Gałek z kl. II TLi zajęła I miejsce XXIII Powiatowym Konkursie Wiedzy o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich.

2018-06-14;   M.K

Konkurs "Dzieli nas pół wieku"

Miło nam poinformować, że uczeń naszej szkoły- Michał Kempski z klasy 1 TAT- otrzymał wyróżnienie w konkursie "Dzieli nas pół wieku" organizowanym przez XII Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu. Michał stworzył portret literacki osoby starszej od siebie o co najmniej 50 lat. Celem konkursu było rozwijanie empatii i wzmacnianie więzi międzyludzkich i rodzinnych.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów pisarskich.

2018-06-10;   Beata Śliwińska

7 czerwca Dzień Szacunku do siebie!

Podejmij wyzwanie! Zrób to dla siebie !
Regulamin Dnia Szacunku!
1. Wyśpij się dobrze, zjedz smaczne śniadanie.
2. Ubierz się na Biało ( wystarczy 1 element)
3. Nie pal papierosów, nie pij kawy i energetyków, nie jedz fast foodu.
4. Nie korzystaj z telefonu i Internetu – lub ogranicz do minimum.
5. Nie przeklinaj , nie złość się , nie krytykuj innych ani siebie! Daj sobie prawo do błędów !
6. Pomyśl pozytywnie o sobie i świecie. DOBRO przyciąga DOBRO!
7. Przyjdź do Sali 55 na herbatę w porcelanowej filiżance, przynieś ciasteczka, gry planszowe – wyłącz telefon.
Obowiązuje schludny strój z elementami białymi lub przebranie w stylu arystokracji angielskiej oraz pozytywna energia ! Organizatorzy: grupa KIDO (3TLi, 2TLi , 1TAT) . Opiekunka projektu - Agnieszka Pałac

2018-06-07;   L S

Gala podsumowująca I edycję projektu "Słowa mają moc"

6 czerwca 2018 roku w hotelu Novotel Centrum piętnaścioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w gali podsumowującej I edycję projektu "Słowa mają moc". Tego dnia mieliśmy okazję zapoznać się z 14 innowacyjnymi projektami przygotowanymi przez przedstawicieli 13 szkół ponadgimnazjalnych z naszego miasta.
Nasze uczennice Laura Łosińska i Paula Rajn zaprezentowały przygotowany przez grupę podczas zajęć z trenerami projekt pod nazwą "Lekcja : Jak żyć?".
Pokrótce przedstawimy, co było jego tematem. Zakładał on poszerzanie wiedzy i wspieranie młodych ludzi w umiejętnym rozwiązywaniu problemów życia codziennego. Zakres tematów podejmowanych na zajęciach zależałby od propozycji i potrzeb uczniów. To przecież młodzi ludzie wiedzą najlepiej, czego potrzebują, czego są ciekawi, z kim chcą porozmawiać o swoich problemach.
Zajęcia mieliby prowadzić zapraszani w ramach projektu do szkół specjaliści np. psychologowie, lekarze, naukowcy czy osoby znane z osiągnięcia sukcesu w różnych dziedzinach życia. To ich młodzież mogłaby zapytać o wskazówki, wspólnie poszukiwałaby odpowiedzi na problemy współczesnego świata, które różnią się od problemów i zagrożeń aktualnych jeszcze 10 lat temu.
Młodzi ludzie przychodziliby na takie zajęcia z uśmiechem i pozytywnym nastawieniem, a ważnym elementem tego projektu byłoby stworzenie w szkołach sal, które nie wyglądałyby jak typowe klasy, różniłyby się wystrojem, wyposażeniem, byłyby miejscem, w którym panowałaby przyjazna atmosfera, pozwalająca się odprężyć a jednocześnie zaangażować w dodatkową działalność służącą własnemu rozwojowi.
Po zakończeniu części zawierającej uczniowskie prezentacje członkowie komisji wypowiedzieli się na temat wysłuchanych projektów, wskazując te najbardziej interesujące. Nasza propozycja również doczekała się pozytywnej recenzji.
Kolejnym punktem programu był panel dyskusyjny, podczas którego zaproszeni goście- Szymon Gryś, Janina Woźna i Ewa Rogoż odpowiadali na pytania przygotowane przez uczniów biorących udział w projekcie. Później odebraliśmy certyfikaty oraz upominki- vouchery do Escape room Wrocław. Już nie możemy się doczekać, kiedy się tam wybierzemy, by spróbować naszych sił w rozwiązywaniu zagadek.
Projekt pozwolił nam na zyskanie nowych umiejętności pożądanych na rynku pracy, więc polecamy go wszystkim, którzy po wakacjach zechcą wziąć udział w jego kolejnej edycji.

2018-06-07;   Beata Śliwińska

Konkurs IT

Uczeń Kacper Gwóźdź z klasy 2 TE, uczestniczył w ogólnopolskim finale konkursu "Konkurs IT"w Warszawie jako jedyny uczeń z poza szkół informatycznych.
Serdecznie gratulujemy sukcesu.

2018-05-30;   Leszek Szpiech

Wyniki Szkolnego Konkursu Ortograficznego

Miło nam ogłosić, że w naszej szkole są uczniowie, którzy dbają o czystość i piękno języka polskiego. W ciepłe, kwietniowe przedpołudnie tłumnie przybyli do sali 34, by sprawdzić własne umiejętności w zakresie ortografii i interpunkcji polskiej.
Tytuł I MISTRZA ORTOGRAFII Zespołu Szkół Logistycznych zdobyła Olga Rotman z klasy 1 TL2. II miejsce przypadło Przemysławowi Wojtowiczowi (1 TL2), a III miejsce zajęli ex aequo Mateusz Chmielnicki i Patryk Grudniewski również z klasy 1 TL2. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że znają reguły ortograficzne i potrafią je właściwie zastosować.

2018-05-28;   Beata Śliwińska

Dzień otwarty Zespołu Szkół Logistycznych we współpracy z Zakładem Linii Kolejowych PKP PLK i Przewoźnikami

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nowoczesnym taborem kolejowym w dniu 23 maja 2018 r. na Dworzec Główny PKP i do Zespołu Szkół Logistycznych w godz. od 10.00 do 13.00.
W tym dniu, za zgodą Dolnośląskiego Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK we Wrocławiu na peronie II będą prezentować tabor kolejowy następujący przewoźnicy: PKP Intercity, PKP Cargo, Koleje Dolnośląskie oraz Przewozy Regionalne.
W związku z tym będzie istniała możliwość przybliżenia wszystkim sympatykom i pasjonatom kolei pojazdów szynowych. Ponadto każdy chętny będzie mógł przeżyć niezapomniane chwile za sterem lokomotywy, elektrowozu lub pulpitu sterowniczego najnowszych składów pociągowych.
Jest to niepowtarzalne doświadczenie, które możliwe jest dzięki zaangażowaniu Przewoźników i nauczycielom z Zespołu Szkół Logistycznych. W tym dniu chcielibyśmy zapoznać Państwa również z ofertą edukacyjną naszej szkoły, w której można podjąć naukę na kierunkach kolejowych: technik transportu, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz na kierunkach logistycznych: technik logistyk, technik spedytor i technik eksploatacji portów i terminali.
Zapraszamy na peron II - Dworca Głównego PKP oraz do Zespołu Szkół Logistycznych przy ul. J. Wł. Dawida (5 min od Dworca PKP), gdzie można zapoznać się z makietami: kolejową, portu lotniczego oraz terminalu magazynowego.
Liczymy na Państwa obecność.

Stella Gazdulska
Dyrektor
Zespołu Szkół Logistycznych
we Wrocławiu

2018-05-21;   L S

Międzyszkolny Konkurs Biblijny

Z ogromną radością informujemy, że uczniowie naszej szkoły w składzie: Joanna Kalinka, Daniel Kuźniak i Kamil Pałus zajęli I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie pt."Biblia i jej obecność w różnych tekstach kultury" dla uczniów klas I zorganizowanym przez Zespół Szkół Nr2 we Wrocławiu. W zawodach udział brała grupa składająca się z trzech osób. Do pokonania uczniowie mieli dwa etapy, które odbyły się w tym samym dniu. Poza konkretnymi pytaniami dotyczącymi wiedzy biblijnej, zadawanymi w różnej formie, musieli zmierzyć się z zadaniem, które było przygotowaniem do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Konkurs umacniał poczucie ważności Biblii jako źródła kultury europejskiej, wykazywał związki między literaturą a innymi dziełami sztuki, kształcił umiejętność publicznego zabierania głosu, umiejętności pracy w grupie, a przede wszystkim ćwiczył umiejętność przygotowania prezentacji maturalnej. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

2018-05-21;   Beata Śliwińska

Symulacyjne rozmowy kwalifikacyjne z managerami banku inwestycyjnego Credit Suisse

W naszej szkole realizowany jest projekt "Trening Umiejętności Społecznych".Jest to program Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży we współpracy z Credit Suisse. Celem programu jest rozwinięcie wśród młodzieży umiejętności, które w dalszej perspektywie zwiększą możliwości młodych ludzi na znalezienie miejsca na rynku pracy, a także wpłyną pozytywnie na jakość życia osobistego.
W ramach projektu młodzież wzięła udział w symulowanych rozmowach kwalifikacyjnych. Uczniowie zostali poproszeni o przygotowanie swojego CV, wydrukowanie i przyniesienie go na rozmowę.Do wyboru mieli trzy przykładowe stanowiska pracy: młodszy specjalista ds. wdrożeń systemów IT, młodszy kontroler finansowy i specjalista ds. obsługi klienta. Pracownicy przeprowadzali rozmowę z każdym uczniem osobno i każda trwała ok.45 minut. Dla uczniów było to nowe doświadczenie. Byli bardzo zadowoleni z faktu, że mogą sprawdzić siebie w tak innej dla nich sytuacji. Dzięki spotkaniu dowiedzieli się, jak należy pisać poprawne cv,a przede wszystkim jak zachowywać się na rozmowie wstępnej o pracę, gdzie dużą rolę odgrywa stres.

2018-05-21;   Beata Śliwińska

Spotkanie na Rynku - Wrocławia

18 maja 2018 r. Spotkanie na Rynku - Wrocławia. Parada pocztów szkół, które uczestniczą w Projekcie.

2018-05-20;   Z. Lubczyńska - Surdyka

Przystanek Kariera

W dniu 11.05.2018 uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Logistycznych uczestniczyli w wydarzeniu "Przystanek Kariera". Impreza miała na celu propagowanie szkolnictwa zawodowego. Nasza szkoła wzięła udział w wydarzeniu w charakterze wystawcy. Nasi uczniowie oprócz działań promocyjnych szkoły mieli możliwość wziąć udział w wykładach w kinie Nowe Horyzonty i warsztatach z autoprezentacji.
W kinie Nowe Horyzonty wystąpił gość specjalny Aleksander Doba – najsłynniejszy kajakarz świata, podróżnik roku 2015 wg National Geographic
Od godziny 12.00 w rozstawionym namiocie na Placu Solnym oprócz udziału szkół różnych branż obecne były firmy: Global Logic, Dolby, IT Kontrakt, Credit Agricole, Cshark, UTC, Nestle, Kaufland, Leroy Merlin, Faurecia. W wiązku z tym uczniowie mieli również możliwość porozmawiać z potencjalnymi pracodawcami o ich oczekiwaniach. Na miejscu obecni byli również doradcy zawodowi. Organizatorzy imprezy przygotowali dla uczniów liczne atrakcje: autobus MKP, symulator kariery, stoisko VR, fotobudka.

Poniższy link do wydarzenia i wypowiedzi naszej uczennicy Zuzanny Knychas z klasy mundurowej 1TLi.
http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/10,88292,23386968,patryk-jekielek-z-zespolu-szkol-nr-2-i-zuzanna-krychas-z-zespolu.html

Wkrótce zapraszamy na fotorelację...

2018-05-13;   Agnieszka Skarupa

Kwesta

Uczniowie Zespołu Szkół Logistycznych z Wrocławia kwestowali w dniu 22.04.2018 r. i 28.04.2018 r. jako wolontariusze na Stowarzyszenie "Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia", celem kwesty było zebranie funduszy, które umożliwiają wyjazd i pracę na nekropoliach polskich za wschodnią granicą. W kweście uczestniczyli uczniowie: Magdalena Wittek, Jakub Szrejter - kl. 1 TLi, Weronika Wrona - kl. 3 TL2, Mateusz Chowner kl. 2 TLi oraz Adam Wiszniewski kl. k2 Te.
Opiekun:
Zdzisława Lubczyńska - Surdyka
Cezary Budzeń

2018-04-30;   L S

Matematyk i Logika

W dniu 20 kwietnia 2018 roku W Elektronicznych Zakładach Naukowych odbył się finał XIV konkursu MATEMATYKA I LOGIKA. 36 finalistów z 13 szkół okręgu wrocławskiego zmagało się z 14 zadaniami różnej trudności. Naszą szkołę reprezentowali: Wojciech Adamczyk, Maciej Migniewicz i Dominik Wiśniewski. Najlepszym Dolnoślązakiem w konkursie okazał się uczeń Zespołu Szkół Mechanicznych ze Świdnicy. Nasi uczniowie dzielni dotrzymywali kroku zwycięzcy i uplasowali się w czołówce konkursu. Dziękujemy za zaangażowanie i udział oraz zapraszamy na jubileuszową XV edycję konkursu w przyszłym roku.

2018-04-27;   Opiekun Jarosława Bucior

Finał X edycji jubileuszowej Powiatowego Projektu "Magnum Praemium Wratislaviae" - 20.04.2018

W dniu 20.04.2018 odbył się naszej szkole Finał X edycji jubileuszowej Powiatowego Projektu "Magnum Praemium Wratislaviae" podczas którego nastąpiło rozstrzygnięcie XI Powiatowego Konkursu Wiedzy o Historii Wrocławia "Wratislavia Aeterna" i wręczenie nagród laureatom pozostałych konkursów oraz podziękowań nauczycielom przygotowującym młodzież.
Wyniki XI Powiatowego Konkursu Wiedzy o Historii Wrocławia "Wratislavia Aeterna":

I miejsce - Zespół Szkół Logistycznych: Aleksandra Łuszczek, Natalia Gawryś, Michał Kempski
II miejsce - Liceum Ogólnokształcące nr I: Bartosz Biruk, Dawid Rudkiewicz, Dominika Kanty
III miejsce- Liceum Ogólnokształcące nr XVI: Wojciech Durak, Karol Jaszczyszyn,
Karol Włodarczyk

IV miejsce - Liceum Ogólnokształcące nr XII: Mateusz Łoziński, Krzysztof Bałenkowski,
Aleksandra Dembińska
V miejsce - Liceum Ogólnokształcące nr III: Zofia Kołaczkowska, Olga Kossowska,
Artur Wawryszewicz

Zwycięzcom i laureatom gratulujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji projektu. Organizatorzy

2018-04-25;   B W

Spotkanie z innowatorem w ramach projektu "Słowa mają moc"...

Wiceprezes Fundacji "Dom Pokoju" Pani Maja Zabokrzycka przeprowadziła z grupą uczniów naszej szkoły zajęcia, których celem było przybliżenie młodzieży tematyki innowacyjnych pomysłów z różnych dziedzin życia. Uczniowie podzieleni zostali na sześć grup, by metodą burzy mózgu spróbować znaleźć wspólne cechy łączące ślepotę i wykrywanie raka oraz globalny problem min przeciwpiechotnych i szczurów. Tymi tematami zajmowały się cztery grupy. Dwie ostatnie miały inny cel- wskazanie sposobów niesienia pomocy imigrantom przybywającym do Polski z krajów objętych konfliktami zbrojnymi. Grupy przedstawiały swoje propozycję i okazało się, że jedna z nich znalazła rozwiązanie, które jako innowacyjne funkcjonuje na rynku. Szczegóły działalności tej fundacji przybliżyła w dalszej części spotkania Pani Zabokrzycka. Mowa tu o belgijskiej fundacji charytatywnej APOPO, która postawiła sobie za cel zmniejszenie ilości ofiar śmiertelnych i ciężkich okaleczeń spowodowanych przez miny lądowe. W tym celu szkolone są afrykańskie wielkoszczury. Ponadto umieją one również wykrywać gruźlicę. W kwestii tego, co łączy niewidomych i chorych na raka, została omówiona przez prowadzącą działalność doktora Franka Hoffmana. Zauważył on wyjątkową umiejętność wykrywania choroby w bardzo wczesnym stadium przez osoby niewidome, obdarzone wyjątkowo czułym zmysłem dotyku. Oprócz tego, że ratują one życie pacjentek, zyskały one również miejsca pracy. W ten sposób w 2006 roku powstała firma Discovering Hands. W przypadku osób imigrujących do Polski wskazana została- zarówno przez naszych uczniów jak i przez prowadzącą- działalność gastronomiczna. W następnej części uczniowie mogli wypowiedzieć się na temat sposobów sprzyjających innowacyjności, metod projektowych, pracy w grupie i jej zalet. Tematem spotkania były innowacje wprowadzane w logistyce. Pani Zabokrzycka opowiedziała także o zrealizowanym na Nadodrzu projekcie mającym na celu odmienienie dzielnicy zarówno przez działania rewitalizacyjne jak i tworzenie wspólnych akcji łączących lokalnych przedsiębiorców. Na koniec uczniom przybliżono różne działania, dzięki którym można uzyskać środki na realizację własnych, ciekawych pomysłów. Pani Zabokrzycka mówiła tu chociażby o Mikrograntach, które adresowane są do pełnoletnich osób fizycznych, organizacji pozarządowych i nieformalnych grup młodzieżowych, zachęcając do podejmowania prób uzyskania dofinansowania swoich projektów właśnie w taki sposób.

2018-04-25;   Beata Śliwińska

Zakończenie roku szkolnego klas IV

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas IV odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. o godzinie 13:00.

2018-04-23;   L S

Wycieczka zawodoznawcza do CCC

W dniu 12.04.2018 r. uczniowie naszej szkoły w ramach Projektu Zawodowy Wrocław zwiedzili fabrykę obuwia i magazyny firmy CCC. Wkrótce zapraszam na fotorelację....

2018-04-23;   Agnieszka Skarupa

Dzień Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej

W dniu 19.04.2018 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w "Dniu Logistyka" w Wyższej Szkole Bankowej. Dzień Logistyka to coroczne wydarzenie organizowane przez WSB we Wrocławiu. Adresowane jest do uczniów szkół średnich, którzy interesują się szeroko rozumianą logistyką. Młodzież uczestniczyła w wykładzie nt.: "Logistyki w rajdach samochodowych" wygłoszonego przez Gabriela Borowy - rzecznika prasowego Kajetana Kajetanowicza, twórcy Rajdy24.pl, właściciela GB Promotion; zawodnika i organizatora rajdów samochodowych. Następnie wysłuchali prelekcji pomysłodawczyni i twórczyni Vinci Fit Art pt.:„Urban Pixels-feel the Air” Balonodrom.
Uczniowie wzięli również udział w warsztatach zorganizowanych przez studentów z Koła Logistycznego WSB we Wrocławiu:
-"Projekt Pizza" prowadzony przez Agnieszkę Gryszkę i Justynę Łukasik
-"Jelly T-shirts" uświetnili Filip Fusek (absolwent naszej szkoły) i Konstantyn Romanowski
-"VR w logistyce" Giant Lazer.
Zapraszamy na fotorelację....

2018-04-23;   Agnieszka Skarupa

Spotkanie z innowatorem

W najbliższy czwartek, 19 kwietnia 2018r. w ramach projektu "Słowa mają moc", w auli szkolnej odbędzie się spotkanie z innowatorem panią Mają Zabokrzycką- wiceprezes Fundacji "Dom Pokoju". Spotkanie potrwa od 10.40 d0 12.15, a uczestniczyć w nim będą klasy: 2 TL1,2 TL2, 1 TL2 i 1 AS.
Wybrane klasy serdecznie zapraszamy do auli szkolnej.

2018-04-16;   Beata Śliwińska

Wyjście do Narodowego Forum Muzyki

10 kwietnia 2018r. uczniowie klas 1 TL1, 1 TL2, 2 TL1 i 2 TS wzięli udział w koncercie edukacyjnym pt. „Romanca a’la kujawiak- polskie tańce narodowe” w Narodowym Forum Muzyki. Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wystąpił przed młodzieżą Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, który zaprezentował polskie tańce narodowe, dzięki czemu mogli poznać ich specyfikę i charakter. Widzowie zostali wprowadzeni w świat polskich tańców narodowych (poloneza, mazura, kujawiaka, oberka, krakowiaka) poprzez opowieść o rodzącym się między młodymi ludźmi uczuciu, ich wspólnych romantycznych i zabawnych doświadczeniach oraz ich fascynacji muzyką i tańcem. Finałem całego spektaklu był wielki polonez tańczony zwyczajowo na balu studniówkowym. Widowisko wywarło niesamowite wrażenie.

2018-04-15;   Beata Śliwińska

Konkurs ortograficzny

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ortograficznym o tytuł I MISTRZA ORTOGRAFII Zespołu Szkół Logistycznych. Jeżeli chcesz sprawdzić własne umiejętności w zakresie ortografii, a także pochwalić się znajomością zasad ortograficznych, przyjdź,
18 kwietnia 2018r. o godzinie 12.20 do sali 34.
Serdecznie wszystkich zapraszamy.
Przewidywane nagrody!!!

2018-04-15;   Beata Śliwińska

Wyniki konkursu dotyczącego znajomości "lektur z gwiazdką"

Miło nam ogłosić, że w szkole są znawcy "lektur z gwiazdką". 11 kwietnia 2018r. tłumnie przybyli na konkurs sprawdzający znajomość lektur obowiązkowych na egzaminie maturalnym.Męczyli się, pocili, aby wypaść jak najlepiej,gdyż chcieli skontrolować swoją wiedzę na kilkanaście dni przed maturą.
Znawcami okazali się:Adrianna Alcer z klasy IV TLA - I miejsce oraz Katarzyna Mrozek (IV TLC) i Jarosław Kozdrowski(IV TLA)- II miejsce.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i przypominamy, że macie jeszcze czas na powtórzenie najwybitniejszych dzieł polskiej literatury.
Maturzyści!!! Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego odbędzie się 4 maja 2018r.
Panie Polonistki życzą połamania piór!!!

2018-04-14;   Beata Śliwińska

Wyniki X Powiatowego Konkursu "Wrocław na fotografii - Wrocławskie kamienice w przestrzeni miejskiej"

Wyniki X Powiatowego Konkursu "Wrocław na fotografii - Wrocławskie kamienice w przestrzeni miejskiej:

I miejsce - Maciej Michniewicz z LO nr X za pracę pt. "Studnia z widokiem na niebo"
II miejsce - Bartosz Kaźmierczak z LO nr IX za pracę pt. "Kałużowa symetria"
Magdalena Witek z Zespołu Szkół Logistycznych za pracę pt. "Tunel ku słońcu"
III miejsce -Natalia Wilczyńska z Zespołu Szkół Gastronomicznych za pracę pt. "Kamienica w
centrum"
Tomasz Janus z LO nr IX za pracę pt. "Kamienica w centrum"
Przyznano 5 wyróżnień:
Emilia Ernst z LO nr VIII
Kamila Borecka z LO nr IX
Katarzyna Ćwikła z LO nr I
Joanna Suppan z LO Nr III
Patrycja Kozak z ZSTiE
Gratulujemy. Uroczysty finał Międzyszkolnego Projektu "Magnum Praemium Wratislaviae"
i rozdanie nagród odbędzie się w naszej szkole w dniu 20 kwietnia /piątek/ o godz. 10.00.
Organizatorzy

2018-04-13;   Organizatorzy

Wyniki X Powiatowego Konkursu na reportaż o Wrocławiu

Wyniki X Powiatowego Konkursu na reportaż o Wrocławiu w ramach Międzyszkolnego Projektu "Magnum Praemium Wratislaviae":

I miejsce - Katarzyna Drelichowska z LO nr I za pracę pt. "Wrocław na własne oczy i rozum"
II miejsce - Alicja Łysakowska z ZSL za pracę pt. "Ich nie ma na mapach Wrocławia"
III miejsce - Michał Fąfara Z ZSL za pracę pt. "Historia kamienicy pod Złotą Koroną"

Gratulujemy. Uroczysty finał Międzyszkolnego Projektu "Magnum Praemium Wratislaviae"
i rozdanie nagród odbędzie się w naszej szkole w dniu 20 kwietnia /piątek/ o godz. 10.00.
Organizatorzy

2018-04-13;   Beata Wojdyło

Uwaga Konkurs!

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi zapraszam wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w szkolnym konkursie przyrodniczym pt. „Chrońmy naszą planetę”. Konkurs jest dwuetapowy. I etap- wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej nawiązującej do ochrony przyrody do dnia 19 kwietnia. II etap to test sprawdzający wiedzę z podanych zagadnień, który odbędzie się 20 kwietnia w piątek na 5 i 6 godzinie lekcyjnej. Informacje na temat konkursu i zgłoszenie udziału do dnia 17 kwietnia do p. Sylwii Nejfert.
Zagadnienia do II etapu- test sprawdzający
- dziura ozonowa,
- kwaśne opady,
- smog,
- globalne ocieplenie a może ochłodzenie? Efekt cieplarniany,
- zróżnicowanie dostępności do czystej wody na świecie jako problem na skalę światową,
- problem pustynnienia obszarów,
- recykling,
- energetyka alternatywna, technologie energooszczędne…
- idea zrównoważonego rozwoju,
- ochrona przyrody na świecie i w Polsce. Międzynarodowe inicjatywny w zakresie ochrony środowiska oraz formy ochrony przyrody.

Sylwia Nejfert

2018-04-13;   L S

ABSOLWENCI ZDAJĄCY MATURĘ

ABSOLWENCI ZDAJĄCY MATURĘ
Proszę sprawdzić czy dokonane przez Państwa opłaty
za egzaminy maturalne wpłynęły na konto OKE.
Brak wpłaty spowoduje niedopuszczenie do matury.

2018-04-12;   A. Doruch

Konkurs dla klas IV dotyczący znajomości "lektur z gwiazdką"

Ogłaszamy konkurs dla klas IV dotyczący znajomości "lektur z gwiazdką". Przypominamy, że ich znajomość bezwzględnie obowiązuje na maturze. Eliminacje odbędą się 11 kwietnia 2018r. o godz. 12.20 w sali 34. Serdecznie zapraszamy MATURZYSTÓW, aby sprawdzili swoją wiedzę na chwilę przed egzaminem.

2018-04-09;   Beata Śliwińska

Wycieczka zawodoznawcza do Bazy Wojskowej Wrocław Strachowice

26 i 27 marca 2018r. uczniowie klas 2 TLi i 3 TLi pod opieką wychowawców zwiedzali 8 Bazę Wojskową JW1155KOL Wrocław Strachowice. Po przybyciu na miejsce wysłuchali prelekcji na temat logistycznych sytuacji kryzysowych w transporcie lotniczym. Następnie obejrzeli Bazę Wojskową i hangary. Na koniec przeszli elementarne szkolenie ogólnorozwojowe z transportu lotniczego.W drodze powrotnej młodzież wymieniała między sobą uwagi, spostrzeżenia i refleksje. Z relacji uczestników można stwierdzić, że klasowe wyjście było udane i ciekawe.

2018-03-30;   Beata Śliwińska

Liga strzelecka

Dnia 23 marca 2018 r. odbyła się przedostatnia runda ligi strzeleckiej szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska 2017/2018 o puchar Dyrektora I LO z Wołowa.
Dziękujemy drużynie w składzie: Klaudia Opolska, Daniel Wojdat, Karolina Kułakowska, Bartłomiej Zaranek i Dominika Majkowicz.
Zbigniew Jarek

2018-03-29;   L S

Tester oprogramowania z Armii

Klasę 1TLi odwiedziła osoba z armii, ale związanej z branżą IT.
Ewa Kienc-Brachmańska - tester oprogramowania z TestArmy Group S.A. Opowiedziała uczniom czym zajmuje się tester oprogramowania i czemu testowanie jest potrzebne. Å»yjemy w czasach, w których trudno wyobrazić sobie sferę naszego życia gdzie nie ma oprogramowania lub za chwilę go nie będzie. Każdy z nas popełnia błędy i tak też jest w przypadku programistów, którzy piszą kod. Tester ma za zadanie znaleźć te błędy, zanim zrobią to inni. Historia pokazuje, że czasem niewielkie błędy mogą prowadzić do ogromnych strat. Tak było w przypadku katastrofy rakiety Mariner 1 z 1962 roku zbudowanej za ogromną na tamte czasy kwotę 18,6 mln dolarów, która z powodu błędu zakończyła swoją misję po 294 sekundach lotu.
Dużo tragiczniejszy w skutkach okazał się błąd oprogramowania w maszynie do rentgena Therac-25. W skutek błędu pacjenci otrzymali 100 krotnie większa dawkę promieniowania. 5 osób zmarło na skutej choroby popromiennej. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się jak na co dzień pracuje tester, jakie błędy zgłasza i w jaki sposób. Była też możliwość sprawdzenia swojej spostrzegawczości i znalezienia błędów.
Na rynku IT wciąż brakuje specjalistów, więc kto wie, czy któryś z uczniów za kilka lat nie zasili armii testerów :)
Małgorzata Symber.

2018-03-28;   L S

Światowy Dzień Wody na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

22 marca 2018r. uczniowie klas 1 TL1 i 1 TL2 wraz z paniami: Sylwią Nejfert i Beatą Śliwińską uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z okazji Światowego Dnia Wody na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pod hasłem „Woda dla natury”.
Światowy Dzień Wody jest świętem ustanowionym przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1922r. i obchodzonym każdego roku w marcu.
Uroczystości poświęcone Dniu Wody rozpoczęły się przemówieniami: prof. dr hab. inż Jarosława Bosego- prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego, prof. dr hab. inż. Bernarda Kontnego- dziekana wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz mgr Pauliny Boroń- Kacperek- dyrektora biura rekrutacji. Następnie młodzież wysłuchała 15 minutowego wykładu na temat „Możliwości pracy zawodowej w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej”. Potem udała się na seminarium dotyczące ochrony przed powodzią w dorzeczu Odry. W drugiej części warsztatów uczniowie poznali zasady modelowania hydrodynamicznego w ciekach, zobaczyli eksperyment z lepkości cieczy oraz wysłuchali zagadnień dotyczących oczyszczania ścieków i samooczyszczania się wód powierzchniowych. W międzyczasie zwiedzali stanowiska wystawowo-reklamowe firm i urzędów związanych z gospodarką wodną i wydziałowych kół naukowych. Około godz. 15.00 nastąpiło zakończenie Światowych Dni Wody, podczas którego nasi uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody.

2018-03-26;   Beata Śliwińska

Olimpiada Spedycyjno - Logistyczna

W Legnicy odbył się II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno - Logistycznej w, której brał udział uczeń klasy IV TLc Krzysztof Staszak. Dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły.

2018-03-22;   Zbigniew Jarek

Dzień Kobiet w naszej szkole

8 marca obchodzimy w Polsce Święto Kobiet. Szczególnie istotną rolę Dzień Kobiet miał w okresie PRL-u, kiedy to był bardzo głośno świętowany. Najpopularniejszym podarunkiem były wtedy goździki, rajstopy, mydło czy kawa. Obecnie częściej wręcza się kwiaty lub czekoladki.
Chłopcy z klasy 1 TL2 nie zapomnieli o tym święcie i przygotowali dla Pań nauczycielek jak i wszystkich dziewczyn małą niespodziankę- wykonali przepiękne laurki, do których dołączyli życzenia i słodki upominek. Serdecznie dziękujemy chłopcom za pamięć i życzenia.

2018-03-19;   Beata Śliwińska

IV Targi Edukacji Międzykulturowej

7-8 marca 2018 r. panie Justyna Szarańska i Beata Śliwińska uczestniczyły w IV Targach Edukacji Międzykulturowej pod hasłem: „Empatia, otwartość, integracja. Co widać z drugiej strony?”, które odbyły się w Oratorium Marianum przy placu Uniwersyteckim we Wrocławiu.
Pierwszego dnia odbyły się prezentacje i wykłady organizacji pozarządowych i instytucji, które przedstawiały pomysły na projekty międzykulturowe, mające być inspiracją dla szkół i przedszkoli. Głos zabrali przedstawiciele m.in. Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wrocławskiego Centrum Integracji, Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej, Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, Fundacji Go’n’Act, Fundacji Ukraina, Fundacji Dom Pokoju, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji czy Fundacji WrOpenUp. Dzień drugi, w części wstępnej, przeznaczony był na debatę ekspertów i urzędników dotyczącą działań miasta Wrocławia w zakresie edukacji międzykulturowej oraz wyzwań i skutecznych metod pracy z partnerami z regionu Saksonii.
Po przerwie nastąpiła część artystyczna. Wystąpił Międzykulturowy Chór Dziecięcy, Chór
Studentów Rocznego Kursu Przygotowawczego i Międzykulturowy Teatr Ambasadorów Dialogu. W trakcie targów w korytarzu rozmieszczone były stoiska organizacji pozarządowych z Polski i zagranicy oferujące działania dla szkół i przedszkoli.
Targi podniosły naszą wiedzę na temat ofert organizacji pozarządowych w zakresie podnoszenia kompetencji międzykulturowych. Na pewno wykorzystamy niektóre propozycje w naszej edukacji.

2018-03-18;   Beata Śliwińska

"Czwarta władza"

6 marca 2018r. uczniowie klas: 1 TL1, 1 TL2, 1 TAT, 2 TL1, 2 TS, 2TE, 2 TPK i 3 Tli wraz z wychowawcami uczestniczyli w projekcji filmu „Czwarta władza” w reż. Stevena Spielberga z Meryl Streep i Tomem Hanksem w rolach głównych. Ten dramat polityczny opowiada o dwojgu wydawcach dziennika„The Washington Post” Katherine Graham i Benie Bradlee, którzy stają na czele bezprecedensowego starcia amerykańskiej prasy z najwyższymi władzami, walcząc o prawo do ujawnienia szokujących tajemnic, przez cztery dekady ukrywanych przez władze USA. Film porusza problem szacunku dla wolności prasy, neguje cenzurę. Polecamy wszystkim miłośnikom dobrego kina.

2018-03-15;   Beata Śliwińska

Wrocławskie Obchody Dnia Języka Ojczystego

21 lutego 2018r. panie Agnieszka Doruch i Beata Śliwińska wzięły udział we wrocławskich obchodach Dnia Języka Ojczystego zorganizowanych przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5.
Uroczystość rozpoczął wykład prof. dr hab. Leszka Pułki pt. „Obrazowość języka w kontekście mediów społecznościowych”. Następnie głos zabrała nauczycielka języka polskiego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, która opowiedziała, jak Dzień Języka Ojczystego obchodzi się w tutejszej placówce. W trakcie zaplanowanej przerwy wraz z innym nauczycielami wymieniliśmy doświadczenia polonistyczne dotyczące języka rodzimego, a także spraw kształcenia i nauczania. Po przerwie wystąpił polski językoznawca, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Jan Miodek. Wystąpienie, które przygotował na to spotkanie dotyczyło polszczyzny lat 1918-2018. Popularyzator wiedzy o języku polskim pięknymi słowami opowiedział, jak zmieniała się polszczyzna na przestrzeni wieków.
Owacjom nie było końca- profesor nie mógł opuścić sali. Ostatni referent – konsultant WCDN- pan Bogdan Biernacki przygotował prezentację pt. „Na końcu języka”.
Spotkanie uważamy za bardzo udane.

2018-03-10;   Beata Śliwińska

VIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej w WSB Dabrowie Górniczej

Na VIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej – zgłosiło się ponad 350 uczniów z 71 szkół z całej Polski. Wśród uczestników byli uczniowie klas na profilach technik logistyki, technik spedytor czy technik eksploatacji portów i terminali. Nasza reprezentacja w składzie: Aleksandra Nowicka (4TLB), Natalia Gawryś (3TL1), Paulina Dudek (3TL1), Patryk Pawelczak (4TLB), Tomasz Dawid (4TLC), Krzysztof Hurkała (3TL1) wróciła z Konkursu z nowymi doświadczeniami...Zapraszam do obejrzenia krótkiej fotorelacji...już wkrótce.

2018-03-09;   Agnieszka Skarupa

VI Forum Zawodoznawcze pod hasłem

W dniu 28.02.2018 r. w naszej szkole odbyło się VI Forum Zawodoznawcze pod hasłem "Mój zawód moja przyszłość".
Forum Zawodoznawcze to wydarzenie stwarzające uczniom klas maturalnych niepowtarzalną okazję do kompleksowego zapoznania się z różnorodną ofertą przedsiębiorstw, w których w przyszłości będą mogli podjąć pracę. Natomiast uczniowie klas rocznikowo młodszych mają okazję zapoznać się z ofertą firm w ramach możliwości odbycia praktyk zawodowych.
W części wykładowej firmy przedstawiciele firm: PKP Intercity, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wSuport.pl, Komsa Polska, Amazon, Kuehne+Nagel, Poczty Polskiej, Neonet oraz Hit Transpor przedstawili możliwości rozwoju, zasady rekrutacji, a także perspektywy zatrudnienia.
Uczniowie mieli również możliwość indywidualnie porozmawiać z przedstawicielami przedsiębiorstw przy stoiskach firmowych.
Dziękujemy firmom za aktywny udział w wydarzeniu, poświęcony czas i zaangażowanie.
Zapraszamy na fotorelację....

2018-03-05;   Agnieszka Skarupa

Miejsce praktyk w Saragossie

Tutaj spełniamy swoją pasję.
Pozdrawiamy z Hiszpanii.

2018-03-01;   L S

Fotorelacja z wycieczki do firmy partnerskiej Kuehne Nagel

Zapraszamy do oglądnięcia kilku zdjęć z wycieczki zawodowej do firmy Kuehne Nagel.

2018-02-26;   L S

Apel z okazji miesiąca oszczędzania energii

Miesiąc luty ustanowiony jest Miesiącem Oszczędzania Energii i z tej okazji uczniowie z klasy 2 TS przygotowali apel pt. „My i środowisko- o energii i jej oszczędzaniu”. Niekiedy nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nasze codzienne decyzje i wybory wpływają na życie naszego środowiska, a w dalszej konsekwencji mają wymiar globalny. Energia jest niezbędna w życiu człowieka. Pozwala zaspokoić podstawowe potrzeby, osiągać coraz wyższy poziom życia, realizować nasze pragnienia. Pamiętajmy jednak, aby racjonalnie z niej korzystać, gdyż troska o Ziemię i klimat jest integralną częścią naszej społecznej odpowiedzialności.

Sylwia Nejfert

2018-02-23;   L S

Informacja o zakwalifikowanych szkołach do III etapu XI Powiatowego Konkursu Wiedzy o Historii Wrocławia "Wratislavia Aeterna"

Informujemy, że następujące szkoły zakwalifikowały się do III etapu XI Powiatowego Konkursu Wiedzy o Historii Wrocławia "Wratislavia Aeterna" /w kolejności alfabetycznej/:

Liceum Ogólnokształcące Nr I
Liceum Ogólnokształcące Nr III
Liceum Ogólnokształcące Nr XII
Liceum Ogólnokształcące Nr XVI
Zespół Szkół Gastronomicznych
Zespół Szkół Logistycznych

W II etapie /wiedzowym/ następujący uczniowie uzyskali najlepsze wyniki:

I miejsce - Krzysztof Bałenkowski /Liceum Ogólnokształcące Nr XII/ - 61 pkt.
II miejsce - Michał Kempski /Zespół Szkół Logistycznych/ - 58 pkt.
III miejsce - Aleksandra Łuszczek /Zespół Szkół Logistycznych/ - 51 pkt.
Gratulujemy. Organizatorzy.

2018-02-23;   Małgorzata Szydłowska

Respect others, respect yourself

Rozpoczynamy w szkole projekt: Respect others, respect yourself. Szacunek do innych, szacunkiem do siebie. Chcemy zaproponować społeczności szkolnej wspólne przemyślenie kwestii poszanowania własnej osoby oraz poważania drugich . Badaniami i opracowaniem zagadnienia zajmie się grupa KIDO – Klaudia Opolska, Iza Rogala, Daniel Wojdat i Ola Starecka – kulturalni(kind),interesujący się światem( interested in world ), decydujący o sobie (decisive) i otwarci na innych (open minded )młodzi reporterzy z 3Tli! Opracowali już ankietę czym jest szacunek i wkrótce zapytają Was o zdanie na ten temat! Spotkania grupy odbywają się przy filiżance herbaty według zasady, że „ Time for Tea” to dobry moment na przemyślenia ważnych kwestii. To także tytuł światowego projektu , do którego dołączyła nasza szkoła szczegóły : www.momentumworld.org . Zebrane materiały , wnioski , film reportażowy i zdjęcia prześlemy do Londynu , skontaktujemy się tez z innymi grupami z różnych zakątków świata. Szczegóły działań dociekliwych reporterów KIDO wkrótce! Jeśli temat Was zainteresował dołączcie do nich – mamy kilka rodzajów herbaty!
Opiekunka projektu: Agnieszka Pałac

2018-02-20;   L S

"Czas mroku"

9 lutego 2018 r. uczniowie klas: 1 TL1, 1 Ts, 2 TL1, 2 TS, 2TL2 wraz z wychowawcami uczestniczyli w projekcji filmu „Czas mroku” . Reżyser- Joe Wright – ukazuje kulisy objęcia stanowiska premiera Wielkiej Brytanii przez Winstona Churchilla. Jego pierwszym zadaniem było zjednoczenie narodu w obliczu groźby inwazji nazistowskich Niemiec. W postać brytyjskiego polityka wcielił się Gary Oldman, a jego żonę zagrała Kristin Scott Thomas.
Polecamy miłośnikom dobrego kina.

2018-02-20;   Beata Śliwińska

Moje miejsce nad Odrą w obiektywie

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w regionalnym konkursie
pt. „ Moje miejsce nad Odrą w obiektywie”. Przedmiotem konkursu jest udokumentowanie piękna przyrody, walorów wybranych obszarów i miejsc, których motywem przewodnim jest rzeka Odra wraz z dopływami. Formą pracy jest fotografia w formacie A4, wydrukowana lub w wersji elektronicznej. Wszelkie informacje na temat konkursu u p. Sylwii Nejfert. Termin zgłaszania udziału do 21.02.2018. Organizator konkursu - Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego- zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów.

2018-02-19;   Sylwia Nejfert

Szkolny Konkurs Znajomości Mapy Polski

Zachęcam wszystkich uczniów, a szczególnie tegorocznych maturzystów do udziału w szkolnym konkursie geograficznym. Głównym celem konkursu jest doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą fizyczną i administracyjną Polski. Uczeń bierze udział w dwóch etapach konkursu. Etap pierwszy polega na rozwiązaniu zadań do arkusza barwnej mapy fragmentu Polski (mapa turystyczno- topograficzna). W etapie drugim uczeń losuje zestaw 10 nazw: 2 krain geograficznych, 1 województwa, 3 miast, 2 rzek i 2 jezior, po czym wskazuje te elementy na mapie fizycznej Polski.
Informacje na temat konkursu i zgłoszenie udziału do dnia 26.02.2018 do p. Sylwii Nejfert.

2018-02-19;   L S

Wyniki szkolnych eliminacji "XI Powiatowego Konkursu Wiedzy o Historii Wrocławia "Wratislavia Aeterna" 2017-2018

Wyniki szkolnych eliminacji XI Powiatowego Konkursu Wiedzy o Historii Wrocławia "Wratislavia Aeterna" 2017-2018 :
Do II etapu konkursu zakwalifikowali się następujący uczniowie :
- Aleksandra Łuszczek kl.I TL2
- Natalia Gawryś kl. III TL1
- Michał Kempski kl. I TAT
Gratulujemy i życzymy powodzenia !

2018-02-09;   Małgorzata Szydłowska

II etap Konkursu Języka Zawodowego w Logistyce i Spedycji

II etap Konkursu Języka Zawodowego w Logistyce i Spedycji odbędzie się w czwartek 8 lutego w sali 55 o godzinie 10.00 - 4 lekcja w tym dniu.
Zapraszamy finalistów I etapu :
Daniela Wojdata 3TLI, Macieja Szałęgę 3TL2, Izę Rogalę 3TLi, Patryka Paczkowskiego 4TLA, Klaudię Opolską 3TLi, Matusza Chownera 2TLi, Tomasza Kostyka 2TLi, Szymona Drelicha 2TLi, Paulę Rajn 2Tli, Maksymiliana Smolarka 2TLi, Nataniela kuczyńskiego 3TS oraz wszystkich chętnych ! zwłaszcza uczestników mobilności Erasmusa - spróbujcie swoich sił!

Ta cześć konkursu będzie w formie papierowej , tradycyjnej , za zdobycie 65% przewidujemy oceny celujące z języka zawodowego!Czekają też na uczestników drobne nagrody! Organizatorzy : M. Miler Nowak, A. Pałac , E. Zakrzewska.

Pozdrawiam Agnieszka

2018-02-06;   L S

Erasmus - Hiszpania

Spotkanie rodziców w czwartek tj. 08.02.2018 r. o godzinie 16:30 do sali nr 40.
Serdecznie zapraszamy Beata Stępniewicz i Lidia Wołk.

2018-02-06;   L S

Erasmus + Hiszpania - szkolenia

Terminy szkoleń dla uczestników projektu Erasmus + Hiszpania:

Język hiszpański:
3 lutego 2018 od godziny: 9:15 do godziny 15:00

Kultura kraju:
12, 13 i 20 luty od godziny: 9:15 do godziny: 15:002018-01-20;   L S

VI Targi Edukacyjne

W dniu 10 stycznia w naszej szkole odbyły się Targi Edukacyjne dla trzecich i czwartych klas branży logistyczno – spedycyjno – transportowej i kolejowej. Targi uroczyście otworzyła Pani Dyrektor Stella Gazdulska witając przybyłych Przedstawicieli wrocławskich uczelni: Wyższej Szkoły Bankowej, Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego. Przedstawiciele uczelni przybliżyli uczniom specyfikę kierunków na poszczególnych uczelniach. Młodzież naszej szkoły miała również możliwość indywidualnej rozmowy z Przedstawicielami uczelni na specjalnie przygotowanych stoiskach. Wyższa Szkoła Bankowa sprawiła nam ogromną niespodziankę w postaci gry VR. Dziękujemy za owocne spotkanie i rozmowy. Wkrótce zapraszamy na fotorelację.

2018-01-10;   Agnieszka Skarupa

Erasmus + wstępny schemat zajęć.

Poniżej wstępny schemat godzin zajęć:

Język angielski:
3.01.2018 r. - 4 godzin lekcyjnych, od 15
5.01.2018 r. - 5 godzin lekcyjnych, od 15
10.01.2018r. - 5 godzin lekcyjnych, od 15

16.01.2018 r. - 8 godzin lekcyjnych, od 9
17.01.2018 r. - 8 godzin lekcyjnych, od 9

Język hiszpański (tylko weekendy):
13.01.2018 r. - 8 godzin lekcyjnych, od 9
14.01.2018 r. - 8 godzin lekcyjnych, od 9

Pozostałe godziny w lutym.
kulturowe - 25 godzin
hiszpański - 4 godziny.

Zapraszamy

2018-01-10;   Leszek Szpiech

Bilety już są - Hiszpania

Bilety na wylot już są.
Odlot 24.02.2018 o godzinie 19.05 z Wrocławia, przylot o godzinie 22.25.
Powrót 25.03.2018 wylot z Madrytu o godzinie 10.55 a przylot do Poznania o godzinie 14.10.

2018-01-10;   L S

Liga strzelecka

Dnia 05 stycznia odbyła się kolejna runda Ligi Strzeleckiej klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych o Puchar Dyrektor LO XV. Najlepszy wynik osiągnęła Karolina Kułakowska z klasy ITS. Reprezentacji Zespołu Szkół Logistycznych gratuluję dobrego wyniku.

2018-01-09;   Zbigniew Jarek

Ruszyła Liga Klas

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w tegorocznej rywalizacji w Lidze Klas, która ruszyła od października 2017 roku.
Liga Klas jest konkursem wewnątrzszkolnym opartym na współzawodnictwie klas w różnych dziedzinach. Biorą w nim udział wszystkie klasy I- III, zbierając punkty według regulaminu za m. in. organizację imprez szkolnych i pozaszkolnych, działalność w ramach samorządu uczniowskiego, działalność społeczną, wolontariat i akcje charytatywne, udział w konkursach szkolnych, pozaszkolnych i olimpiadach, a także udział w projektach edukacyjnych i zawodach sportowych.
Uczniowie mają o co walczyć, gdyż główną nagrodą jest zgoda trzydniową wycieczka dla zwycięskiej klasy wraz z nagrodą pieniężną na wybraną atrakcję. Ponadto zwycięska klasa zyskuje prestiż (zdjęcie i wpis do Złotej Księgi LK) oraz Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły. Klasa która zajmie drugie miejsce otrzymuje nagrodę niespodziankę oraz pamiątkowy dyplom. Wyniki Ligi Klas będą prezentowane w szkole miesięcznie na tablicy znajdującej się na parterze budynku koło portierni oraz na szkolnej stronie internetowej. Sprawozdania dotyczące działalności klasy w różnych obszarach składamy do p. Sylwii Nejfert. Za rzeczowość sprawozdania odpowiada przewodniczący klasy przy wsparciu wychowawcy klasy (wzór sprawozdania do pobrania u wychowawcy). Termin składania sprawozdań za poprzedni miesiąc to 15 dzień każdego bieżącego miesiąca.
Szczegóły rywalizacji oraz zasady punktowania znajdują się w regulaminie Ligi Klas.

Sylwia Nejfert

2018-01-09;   L S

Erasmus + Hiszpania

Najbliższe spotkanie doskonalące język angielski uczestników projektu Erasmus 10.01.2018 r tj. środa godzina 15.00 sala 40.

2018-01-09;   L S

Erasmus + Hiszpania

Najbliższe spotkanie doskonalące język angielski uczestników projektu Erasmus odbędzie się 5.01.2018 r godzina 15.00 sala 40.

2018-01-05;   L S

Wyjście do Narodowego Forum Muzyki

21 grudnia 2017r. uczniowie klas 1TL2,2TL1,2TLi,3TP i 3KAE wzięli udział w świątecznym koncercie edukacyjnym pt."Wigilie polskie"w Narodowym Forum Muzyki .Było to niezwykłe spotkanie przy wigilijnym stole Kościuszki, Mickiewicza, Słowackiego, Chopina, Kasprowicza, Orląt Lwowskich i harcerzy Szarych Szeregów. Wszystkie słowa, które wypowiedzieli nasi bohaterowie, były autentyczne, zaczerpnięte z listów, dokumentów i twórczości. Dodatkowo usłyszeliśmy najpiękniejsze polskie kolędy w interpretacji dwóch chórów: Chóru NFM i Chóru Chłopięcego NFM. Widowisko wywarło na nas niesamowite wrażenie.

2018-01-04;   Beata Śliwińska

Konkurs Wiedzy o Savoir Vivrze

14 grudnia 2017r. uczniowie klasy 2 TL1 wzięli udział we Wrocławskim Konkursie Wiedzy o Savoir Vivrze "Bon ton, czyli jak być damą? Jak zostać dżentelmenem?" w ramach programu "Młodzi Obywatele Kultury". Konkurs miał na celu uwrażliwienie młodzieży na zasady dobrego wychowania, jakie powinny obowiązywać we wzajemnych relacjach społecznych, w sytuacjach towarzyskich i oficjalnych. Nasi uczniowie spisali się doskonale- pokazali, że umieją zachowywać się odpowiednio w różnych okolicznościach, a przede wszystkim,że potrafią praktycznie wykorzystywać wiedzę i umiejętności dotyczące savoir vivre'u nabyte w ramach własnych zainteresowań: w domu, szkole, na przyjęciu itp. Chłopcy są promotorami dobrych manier nie tylko w szkole, ale równiez poza nią.

2018-01-04;   BS

Studia w USA

Ambasada USA oraz Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zapraszają uczniów klas II liceum lub III technikum zainteresowanych studiami w USA do udziału w Programie Doradczym EducationUSA Poland.

Uczestnicy programu pod opieką doświadczonych doradców edukacyjnych przez rok będą przygotowywać się do aplikowania na studia undergraduate w USA. Dzięki ich wsparciu polscy kandydaci na studia w USA nie będą sami w nieco bardziej skomplikowanym od europejskiego procesie składania podań.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne i obejmuje indywidualne wsparcie doradcy edukacyjnego, sesje informacyjne, warsztaty z ekspertami oraz pakiet niezbędnych materiałów informacyjnych, w tym podręczników do egzaminów SAT/ACT i TOEFL/IELTS. Spotkania będą organizowane wirtualnie, za pośrednictwem platformy Google Classroom raz w miesiącu.

Rekrutacja trwa do 7 stycznia 2018 r. Aby wziąć udział w programie, uczniowie muszą wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://goo.gl/NheKt2 oraz dołączyć:

1. Skany świadectw z ostatnich 3 lat nauki
2. Skany dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia
3. Esej nie dłuższy niż 300 wyrazów w j.angielskim (tematy znajdują się w formularzu)

Do programu zostaną przyjęci uczniowie zmotywowani do podjęcia nauki w USA w roku akademickim 2019-2020.

Uczestnicy poprzedniej edycji programu studiują obecnie na takich uczelniach jak New York University, University of Chicago, Hult International Business School czy Babson College oraz otrzymali pełne lub częściowe stypendia.

System edukacji w Polsce i Stanach Zjednoczonych różni się. Proces ubiegania się o przyjęcie na amerykańską uczelnię jest inny niż w Europie i może wydawać się skomplikowany. Wsparcie profesjonalnych doradców w wyborze uczelni, przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, korespondencji z uczelniami oraz oszacowaniu kosztów pobytu, a także zidentyfikowaniu potencjalnych źródeł finansowania studiów będzie z pewnością bardzo cenne. Program obejmuje również warsztaty w Warszawie prowadzone przez profesjonalnych doradców edukacyjnych Ambasady USA oraz Komisji Fulbrighta.

2018-01-02;   L S

Życzenia świąteczne.

W dniu Bożego Narodzenia,
dziś składamy Wam życzenia,
aby raźniej w duszy było,
aby Wam się dłużej żyło.
Aby szczęścia i radości,
pomyślności i miłości z życia nigdy nie ubyło,
aby Wam się lepiej żyło.
życzy
Dyrekcja i grono pedagogiczne Zespołu Szkół Logistycznych

2017-12-23;   Zespół Szkół Logistycznych

Konkurs" Milion na Bank"

W związku z podpisaniem z samorządem porozumienia o współpracy w projekcie Bakcyl dla Edukacji zapraszamy uczniów do udziału w Konkursie „Milion na Bank”. Uczestnictwo w Konkursie bedzie wymagało od Was samodzielnej pracy i założenia konta na stronie gry inwestycyjnej.

Szerszych informacji udziela: Agnieszka Skarupa s.14

2017-12-19;   Agnieszka Skarupa

III Memoriał Marka Leśniaka - Wielki finał

W środę 20 grudnia 2017 r. o godzinie 11:00 odbędzie się mecz o 3 miejsce pomiędzy klasą 2TLi a 3TS, a o godzinie 11:40 Wielki Finał pomiędzy klasą 1TL2 i 4TPS.
O 12:30 dekoracje zwycięzców i zakończenie III Memoriału Marka Leśniaka.
Serdecznie Zapraszam.
Grzegorz Dorobek

2017-12-14;   L S

Olimpiada Statystyczna

Dnia 1 grudnia 2017 roku odbyły się szkolne zawody Olimpiady Statystycznej organizowanej prze Główny Urząd Statystyczny. W konkursie szkolnym startowało 5 uczniów Naszej Szkoły. W wyniku przeprowadzonych eliminacji trójka uczniów, po zdobyciu wymaganej liczby punktów, zakwalifikowała się do zawodów okręgowych:
1. Jan Buczeluk z klasy 3 KAE
2. Jan Nowak z klasy 4 TLa
3. Emil Bykowski z klasy 4 TS
W całej Polsce startowało 2545 uczestników z 300 szkół.
Zawody okręgowe odbędą się 9.01.2018 roku. Finaliści Olimpiady otrzymują indeksy na wybrane Uczelnie.
Całej trójce życzymy sukcesów, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w eliminacjach szkolnych i zapraszamy do następnej edycji Olimpiady Statystycznej w przyszłym roku.
Opiekun Jarosława Bucior

2017-12-12;   Jarosława Bucior

Matematyczne eksperymenty - rekrutacja

Informujemy, iż w dalszym ciągu trwa rekrutacja uczniów klas pierwszych i drugich do projektu „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław.
Wszystkich zainteresowanych, którzy jeszcze nie dostarczyli Formularzy Zgłoszeniowych prosimy o dostarczanie dokumentacji do nauczycieli matematyki.
Projekt rozpoczyna się z dniem 1 lutego 2018 roku.
Serdecznie zapraszamy uczniów na zajęcia matematyczne.
Koordynator Jarosława Bucior

2017-12-12;   L S

Zagadnienia do II etapu XI Powiatowego Konkursu Wiedzy o Historii Wrocławia

Podajemy zagadnienia do II etapu XI Powiatowego Konkursu Wiedzy o Historii Wrocławia "Wratislavia Aeterna" rozgrywanego w ramach Międzyszkolnego Projektu "Magnum Praemium Wratislaviae":

- w średniowiecznym mieście
- historia wrocławskich kamienic
- różnorodność kulturowa Wrocławia na przestrzeni wieków
- Polonia we Wrocławiu /miejsca, wydarzenia, postacie/
- Wrocławska Solidarność /powstanie i działalność/

2017-12-11;   Organizatorzy

XIII Ogólnopolskie Forum studentów transportu i logistyki Trans Logistik

Zapraszamy na fotoreportaż z XIII Ogólnopolskie Forum studentów transportu i logistyki Trans Logistik.

2017-12-11;   Leszek Szpiech

Wyście do Pałacu Królewskiego

24 listopada 2017 uczniowie klas 2 TPK oraz 2 TE odwiedzili Pałac Królewski we Wrocławiu. W trakcie lekcji muzealnej połączonej ze zwiedzaniem ekspozycji „Nowy poczet władców polskich” usłyszeliśmy wiele ciekawych informacji na temat naszych królów i królowych. Pani przewodnik podała wiele autentycznych faktów, ale także opowiedziała interesujące legendy i anegdoty. Wiecie na przykład skąd wziął się przydomek „Krzywousty”? Wedle faktów, skrzywienie rysów twarzy króla Bolesława było najprawdopodobniej wynikiem porażenia nerwów, ale legenda mówi, że był on tak rozczarowany i zniesmaczony rządami swojego ojca, że aż mu twarz wykrzywiło. Jeśli chcecie usłyszeć więcej ciekawostek na temat panujących w Polsce, odwiedźcie wystawę.

2017-12-08;   Beata Śliwińska

XIII Ogólnopolskie Forum Studentów Transportu i Logistyki - TransLogistics

W dniach 7 i 8 grudnia 2017 roku w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej odbyło się XIII Ogólnopolskie Forum Studentów Transportu i Logistyki.
Koło Naukowe Logistics, dzieki staraniom Pani Moniki Wojtaś, zaprosiło uczniów naszej szkoły do udziału w Konferencji. Grupa reprezentantów z klas: 3TL1, 3TL2 i 3TP w dniu 7 grudnia aktywnie uczestniczyła w tym wydarzeniu. Udział w TransLogistics umożliwił naszym uczniom nie tylko wymianę wiedzy i doświadczeń, ale również nawiązanie kontaktów ze studentami o podobnych zainteresowaniach i zdobycie ciekawej pracy lub praktyki dzięki bezpośredniemu kontaktowi z przedstawicielami firm. W trakcie forum odbył się konkurs wiedzy z branży TSL, w którym nasz uczeń Piotr Chrobot z klasy 3TL1 zdobył pierwsze miejsce. W teście wiedzy wzięło udział ok.200 uczestników Konferencji, przede wszystkim studentów. Gratulujemy Piotrowi zwycięstwa. Wkrótce zapraszamy na fotorelację.

2017-12-08;   Agnieszka Skarupa

My Polacy – My Dolnoślązacy

Z ogromną satysfakcją informuję, że nasza uczennica, Małgosia Kałuża z klasy IV TLC, zajęła I miejsce w Dolnośląskim Konkursie Literackim o Laur Złotego Pióra „My Polacy – My Dolnoślązacy”. Temat napisanej przez nią pracy brzmiał: Można nie pomagać, można znaleźć wiele racjonalnych argumentów dla konkretnych przypadków, aby nie pomagać. Ale to nic nie zmieni Nadal będą głodni, chorzy, cierpiący, potrzebujący. Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i naiwności, niż nadmiarem kalkulacji i nieufności (o. Fabian Kaltbach OFM). Warto dodać, że w konkursie wzięło udział 150 uczniów dolnośląskich szkół, a nagrodzono 3 prace. Laureatce gratulujemy talentu, cennych nagród i życzymy kolejnych, wielkich sukcesów.
Katarzyna Pałkiewicz

2017-12-06;   Katarzyna Pałkiewicz

Wyjście do Muzeum Etnograficznego

24 listopada uczniowie klasy 1 TL2 wybrali się do Muzeum Etnograficznego na lekcję edukacyjną prezentującą bliższą i dalszą historię Dolnego Śląska oraz jej dziedzictwo kulturowe przed II wojną światową i po niej. Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy stałej rozpoczęliśmy od obejrzenia sal, w których znajdowały się wytwory pochodzenia fabrycznego. Wnętrze izby, wypełnione było doskonale wykonanymi zdobionymi meblami: szafa, kredens, stół, skrzynia, zydle, ale też kołyska i łoże. Ściany zdobiły głównie malowane na szkle obrazy z maryjnymi wizerunkami ze śląskich miejscowości pielgrzymkowych oraz przedstawienia popularnych na tym terenie świętych. W kolejnej sali zobaczyliśmy postacie przedwojennych Dolnoślązaków. Dziewczynki zaciekawił strój kobiecy - utrzymany w ciemnej kolorystyce, o kroju odwołującym się do ubiorów renesansowych. Składały się na niego krótkie katanki z bufiastymi, zwężającymi się rękawami, długie spódnice, na które nakładano zapaski, białe z ażurowym haftem lub jedwabne, zakładane na ramiona kolorowe, biało haftowane chusty oraz bogato zdobione czepce. Następnie udaliśmy się do pomieszczenia, w którym były zaprezentowane różne rzemiosła: bednarstwo( beczki do kwaszenia kapusty,formy do wyrabiania ciasta chlebowego, maselnice tłuczkowe i korbowe), tkactwo( kołowrotki i deseczki tkackie) czy piernikarstwo( rzeźbione formy). Potem pani przewodnik opowiedziała nam o osadnikach przybyłych na Dolny Ślask po II wojnie światowej. Byli to między innymi: osadnicy z byłych Kresów Rzeczpospolitej, Polacy lub ich potomkowie, powracający po długiej emigracji z Rumunii i Jugosławii czy ludność łemkowska. Wszyscy oni przywieźli ze sobą pamiątki rodzinne, rzeczy, które przedstawiały dużą wartość materialną, ale i takie, które mogły być pomocne w prowadzeniu gospodarstwa. Bardzo gorąco polecamy obejrzenie wystawy.

2017-12-04;   Beata Śliwińska

Wyjście do Muzeum Archidiecezjalnego

24 listpoada klasa 1 TAT wraz z wychowawcą wybrała się do Muzeum Archidiecezjalnego na lekcję muzealną poświęconą sztuce średniowiecza. Muzeum wyróżnia się tym, że gromadzi m.in. bogaty i rzadki zbiór zabytków starożytnych i gotyckich głównie z czasów piastowskich Śląska. Młodzież obejrzała stałe wystawy sztuki starożytnej, średniowiecznej, a także nowożytnej. Obecnie mieści się tutaj w bibliotece podręcznej pół tysiąca książek oraz około sześć tysięcy zabytków, w tym najcenniejsze i wyjątkowo bogate zbiory sztuki romańskiej oraz gotyckiej. Wbrew temu, iż eksponaty nie stanowią systematycznie gromadzonego zbioru reprezentują religijną sztukę regionu w jej różnych aspektach. Informują o jej otwartości na obce wpływy. Mówią o charakterze śląskiej sztuki średniowiecznej, jej rozwoju, przemianach ideowych i stylistycznych, jakim podlegała. Wystawa i lekcja pokazały uczniom, że warto korzytać z dodatkowych źródeł wiedzy, rozbudziły uczucie związku z regionem, a przede wszystkim promowały właściwy stosunek do zabytków kultury i historii.

2017-12-04;   Beata Śliwińska

Wyjście do Muzeum Narodowego

24 listopada 2017 roku uczniowie klas 2 TL1 i 2 TL2 wzięli udział w wycieczce do Muzeum Narodowego. W ramach lekcji muzealnej obejrzeli szereg zabytków z największej w Europie kolekcji sztuki średniowiecznej. Przechadzkę po salach muzealnych rozpoczęliśmy od obejrzenia złotych przedmiotów wchodzących w skład tzw. skarbu z Środy Śląskiej, później zapoznaliśmy się z symboliką zawartą w malarstwie religijnym, atrybutami wielu postaci świętych, nagrobkami książąt śląskich, przedstawieniami Matki Boskiej opłakującej zdjętego z krzyża udręczonego Chrystusa- piety, a spacer skończyliśmy, oglądając najsłynniejsze z dzieł Lucasa Cranacha pokazywane na cieszącej się ogromną popularnością wystawie czasowej.

2017-12-01;   Beata Śliwińska

Mogiłę Pradziada Ocal Od Zapomnienia

W dniu 22.11.2017r. klasy pierwsze i drugie spotkały się w auli szkolnej, aby uczestniczyć w spotkaniu, które zostało poświęcone akcji 'Mogiłę Pradziada Ocal Od Zapomnienia'. Prezentację przygotował i prelekcje wygłosił Krzysztof Hurkała z klasy 3TL1.Celem tego spotkania było przybliżenie samej akcji oraz jej celowość. Już po pierwszym wykładzie zgłosili sie chętni uczniowie do wzięcia udziału w projekcie. Jeżeli znajdą się uczniowie, którzy również bedą chcieli dołączyć do nas, prosimy o zgłoszenie się do Pani Profesor Zdzisławy Lubczyńskiej-Surdyki oraz Zbigniewa Jarka i Krzysztofa Hurkały.

2017-11-28;   Oliwia Musiał

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego Zawodowego w Logistyce i Spedycji!

Uwaga! Szkolny Konkurs Języka Angielskiego Zawodowego w Logistyce i Spedycji!
Termin 7 grudnia 2017, g.11.30.

Zapisy do 5 grudnia u organizatorów - p. A.Pałac, p. E. Zakrzewskiej i p. M. Miler- Nowak.

Pierwszy etap konkursu przeprowadzony będzie za pomocą aplikacji Kahoot!- w formie gry na dowolnym urządzeniu z przeglądarką internetową. Przewidziano drobne upominki za udział oraz oceny celujące i bardzo dobre z języka zawodowego dla zwycięzców.

Regulamin dostępny na stronie: https://drive.google.com/open?id=1nhJKeiOarkXkLX_zp7k6HhffKDKNLD2u

W styczniu odbędzie się drugi etap w formie tradycyjnej - testu wyboru.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności językowych - mile widziani także uczestnicy praktyk zagranicznych Erasmus +, to dobra okazja dla Was do sprawdzenia zdobytej wiedzy językowej na wyjazdach!

2017-11-26;   E M

Udział w koncertach w Narodowym Forum Muzyki

20 października 2017r. 100 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w koncercie edukacyjnym dla młodzieży pt. "José Torres & Havana Dreams symfonicznie" promującym muzykę kubańską. Podczas koncertu młodzież usłyszała tradycyjną muzykę kubańską, która zabrzmiała w aranżacji Filipa Torresa na bogate, oryginalne instrumentarium oraz orkiestrę symfoniczną. Ponieważ twórczość mieszkańców największej z wysp Wielkich Antyli często opowiada o ich losach – wykonawcy koncertu przybliżyli młodzieży teksty i znaczenie utworów. Wrażenia, jakie wynieśli młodzi ludzie po zakończeniu koncertu są nie do opisania. Wszyscy byli bardzo poruszeni i przejęci tak ciekawą aranżacją.

2017-11-13;   Beata Śliwińska

„Twój Vincent”

W październiku uczniowie naszej szkoły licznie uczestniczyli w projekcji filmu „Twój Vincent” w reż. Doroty Kobieli i Hugh Welchmana.
Film opowiada historię życia i śmierci Vincenta van Gogha - jednego z najsłynniejszych malarzy wszech czasów. Dzieło jest pierwszą na świecie pełnometrażową animacją malarską złożoną z 65 000 obrazów malowanych farbą olejną na płótnie, wykonanych w ciągu ponad 2 lat przez przeszło 100 malarzy polskich i zagranicznych techniką wiernie naśladującą twórczość van Gogha. Paleta barw pobudzająca wyobraźnię, kryminalna fabuła i nastrojowa muzyka to z pewnością walory tego filmu. Polecamy wszystkim miłośnikom dobrego kina.

2017-11-13;   Beata Śliwińska

Wyniki konkursu o życiu i twórczości Jana Kochanowskiego

W październiku odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy o życiu i twórczości Jana Kochanowskiego. Z nieopisaną radością informujemy, że wśród uczniów są znawcy twórczości i życia Mistrza z Czarnolasu. Miłośnicy talentu „ojca poezji polskiej” przybyli do sali 34 i zmagali się z różnymi zadaniami dotyczącymi między innymi etapów życia, gatunków literackich i dzieł poety renesansu.
Pierwsze miejsce zajęły ex aequo Martyna Siwiec z klasy II TL1 i Maria Flejszczak z klasy II TL2. Miejsce trzecie przypadło Aleksandrze Łaskarzewskiej z klasy II TL1.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w poznawaniu dzieł Jana Kochanowskiego, które są niewyczerpanym źródłem inspiracji dla jego następców.

2017-11-13;   Beata Śliwińska

Trening Umiejętności Społecznych

W naszej szkole realizujemy projekt „Trening Umiejętności Społecznych”.
Jest to program Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży we współpracy z Credit Suisse. Został
stworzony z potrzeby zwrócenia większej uwagi na znaczenie kompetencji personalnych i
społecznych, poprzez zapisanie ich w efektach kształcenia wspólnych dla wszystkich
zawodów. Jest wiec bardzo przydatnym narzędziem odpowiadającym zmianom w szkolnictwie zawodowym.
Celem programu jest rozwiniecie wśród młodzieży umiejętności, które w dalszej
perspektywie zwiększą możliwości młodych ludzi na znalezienie miejsca na rynku pracy, a
także wpłyną pozytywnie na jakość życia osobistego.
Na program składają się dwa elementy: cykl 25 zajęć z zakresu kształtowania kompetencji
społecznych oraz realizacja przez uczniów autorskich projektów o charakterze edukacyjno-społecznym. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu w wybranych grupach projektowych przez nauczycieli: p.Katarzynę Pałkiewicz, p.Agnieszkę Skarupę, p.Justynę Szarańską, p. Małgorzatę Szydłowską i p. Beatę Śliwińską.

2017-11-13;   Beata Śliwińska

Wycieczka do Gross- Rossen i Książa

11 października uczniowie klas 2TL2, 2 TS i 3TL1 pod opieką swoich wychowawców wzięli udział w wycieczce krajoznawczej. Ich pierwszym celem było poznanie historii obozu Gross- Rossen w Rogoźnicy. Tu obejrzeli film opowiadający o historii obozu, makietę obozu, a następnie pod opieką przewodnika przeszli przez bramę obozową i zobaczyli m. in. fundamenty bloków i krematorium, dzwon obozowy, części piwniczne łaźni, kuchni więźniarskiej, tkalni oraz bloku 9/10, piec krematorium polowego, ścianę śmierci – miejsce masowych egzekucji więźniów (dziś w tym miejscu umieszczone są tablice pamiątkowe poświęcone ofiarom obozu) oraz stare wyrobisko w kamieniołomach – jedno z dwu głównych miejsc pracy więźniów.
Następnym etapem wycieczki był zamek Książ, gdzie uczniowie zapoznali się z dziejami obiektu, a przewiodniczka podczas spaceru po licznych salach zamkowych opowiadała o wydarzeniach poprzedzających II wojnę światową oraz podczas jej trwania. Uczestnicy wycieczki poznali sylwetkę Jana Henryka XV, syna Jana Henryka XI, który przeprowadził tzw. drugą wielką przebudowę zamku.Dzięki niemu Zamkowe tarasy otrzymały swoją dzisiejszą formę. Hochberg w 1908 roku rozpoczął również budowę wałbrzyskiej Palmiarni, prezentu dla swej małżonki Księżnej Daisy. Odwiedziliśmy również podziemia budynku, do którego w latch 1943-45 wkracza nazistowska paramilitarna organizacja „Todt“. To tu przygotowywano jedną z głównych kwater Hitlera. Po zakończeniu spaceru pod opieką przewodnika uczniowie mogli pospacerować alejkami w ogrodzie. Wyjazd zaowocował poszerzeniem wiedzy historycznej.

2017-11-13;   Beata Śliwińska

II edycja Projektu Zawodowy Wrocław

Dziś ruszył nabór do II edycji Projektu Zawodowy Wrocław. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Projekcie zapraszam do sali nr 14 w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Formularz jest również zamieszczony na facebooku na grupie Zawodowy Wrocław ZSL i w plikach do pobrania.
Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w chwili podpisywania deklaracji uczestnictwa spełnia łącznie następujące kryteria:
a) jest osobą w wieku 15-24 lat
b) uczęszcza do naszej szkoły.
Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:
a) szkolenia grupowe z zakresu kompetencji interpersonalnych i poruszania się po rynku pracy.
W trakcie szkoleń uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i piśmiennicze oraz zaświadczenie wydane przez Realizatora Projektu. Zajęcia będą odbywały się w szkole.
Po ukończonym szkoleniu interpersonalnym uczeń będzie mógł wziąć udział w:
b) kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych (operator wózków widłowych, transport i spedycja międzynarodowa-umowy, ubezpieczenia, konwencje CMR, obsługa celna przesyłek)
lub
płatnym (1750 zł) stażu zawodowym
oraz
wycieczce zawodoznawczej dla uczniów, którzy wykażą się najlepszymi wynikami w nauce i będą brali udział w kursach specjalistycznych.

2017-11-08;   Agnieszka Skarupa

Wyniki Regionalnego Konkursu Piosenki patriotycznej i wojskowej w Oławie

Z radością informujemy, że 30.10.2017 r. młodzież naszej szkoły wzięłą udział w "Regionalnym Konkursie Piosenki patriotycznej i wojskowej" w Oławie. W efekcie znakomitych popisów solistycznych, przy bardzo silnej konkurencji, dwóch uczniów otrzymało wyróżnienia:
- Małgorzata Kałuża /klasa IV TLC; opiekun p. M. Szydłowska/
- Bartłomiej Szczepański /klasa III TL2/; opiekun p. P. Laska/
Gratulujemy !

2017-11-03;   M S

Uwaga

Test z języka angielskiego kwalifikujący do wyjazdu na praktyki zagraniczne (Hiszpania) w ramach projektu Erasmus odbędzie się w poniedziałek 30 października o godz. 14.00.
Wszystkich chętnych z klas trzecich w zawodzie technik logistyk i spedytor zapraszamy do sal: 46 i 40

Test przeprowadzą p.L.Wołk i p. B. Stępniewicz

2017-10-27;   L S

KONKURS WIEDZY O Å»YCIU I TWÓRCZOŚCI JANA KOCHANOWSKIEGO

12 października 2017 roku na piątej godzinie lekcyjnej w sali nr 34 odbędzie się konkurs wiedzy o życiu i twórczości Jana Kochanowskiego skierowany do uczniów klas drugich. Wszystkich zainteresowanych poezją Jana z Czarnolasu serdecznie zapraszamy.

2017-09-27;   Beata Śliwińska

ankieta Zawodowy Wrocław

W związku z bieżącą realizacją kursów zawodowych przez uczestników projektu „Zawodowy Wrocław”, umieszczam poniżej link do ankiety oceniającej kursy.
Organizatorzy Projektu są ciekawi Waszych opinii nt. udziału w projekcie, jak i realizacji poszczególnych form wsparcia.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoxuwmGhVZGyUN9rWZj9gWlDnuHOUvKYTceYaAS6LG8kyOKQ/viewform

Zachęcam do wypełnienia ankiety.

2017-09-27;   Agnieszka Skarupa

Kurs wózki widłowe - Zawodowy Wrocław

W dniu 26.09.2017 r. (wtorek) rozpoczyna się kolejne szkolenie z obsługi wózków widłowych. Szkolenie liczy 67 godzin i kończy się egzaminem UDT.
Proszę o aktywny udział w kursie, gdyż rezygnacja z projektu na tym etapie może wiązać się z konsekwencjami natury finansowej, ponieważ umowy z firmami szkoleniowymi zostały zawarte na określoną ilość osób.
Bardzo ważne jest to, by obowiązkowo być na pierwszych zajęciach, gdyż wówczas omawiane są szczegóły organizacyjne i przeprowadzane jest badanie lekarskie.

Å»yczę owocnej nauki i w razie pytań, problemów, zapraszam do kontaktu sala nr 14

2017-09-26;   Agnieszka Skarupa

Zawodowy Wrocław - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia interpersonalnego

Zapraszam wszystkich uczestników Projektu Zawodowy Wrocław do sali nr 14 w celu odbioru zaświadczenia o ukończeniu szkolenia grupowego z zakresu kompetencji interpersonalnych i poruszania się po rynku pracy.

2017-09-26;   Agnieszka Skarupa

Kurs - SEP do 1kV - Zawodowy Wrocław

Przypominam, iż w dniu jutrzejszym (20.09) rusza kurs „Uprawnienia SEP 1kV”.
Informuję, iż pierwszego dnia (tj. 20.09) uczestnicy:
· Muszą zabrać ze sobą dowód osobisty
· Przeprowadzone zostaną przez lekarza medycyny pracy badania


Kurs realizowany będzie przez Ośrodek Kształcenia Kursowego 2XTAK we Wrocławiu, przy ul. Miechowity 2 (boczna Kromera) http://www.2xtak.eu/
Grupa A, do której należą uczestnicy, będzie liczyła 12 osób. Sumarycznie każda z grup ma do zrealizowania 25 godzin edukacyjnych kursu.
Kurs zakończony zostanie egzaminem wewnętrznym, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają świadectwo, oraz egzaminem zewnętrznym, którego termin zostanie ustalony w najbliższym czasie. Po zdaniu egzaminu zewnętrznego uczestnicy otrzymają uprawnienia SEP 1kV.


Harmonogram kursu „Uprawnienia SEP 1kV” dostępny jest na stronie internetowejCKP pod linkiem: http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/harmonogramy/kursy-zawodowe

2017-09-19;   Agnieszka Skarupa

Kurs - wózki widłowe

Przypominm, iż w czwartek (14.09) rusza kurs „Obsługa wózków widłowych” dla gr. B.
Informuję, iż pierwszego dnia (tj. 14.09):
· Uczestnicy będą musieli zabrać ze sobą dowód osobisty
· Przeprowadzone zostaną przez lekarza medycyny pracy badania

Kurs realizowany będzie przez Ośrodek Kształcenia Kursowego 2XTAK we Wrocławiu, przy ul. Miechowity 2 (boczna Kromera) http://www.2xtak.eu/
Grupa B, do której należą uczestnicy, będzie liczyła 27 osób. Sumarycznie każda z grup ma do zrealizowania 67 godzin edukacyjnych kursu.
Kurs zakończony zostanie egzaminem wewnętrznym, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają świadectwo na wzorze MEN. Egzamin wewnętrzny odbędzie się ostatniego dnia kursu (tj. 9.10). Po zdaniu egzaminu wewnętrznego, uczestnicy przystąpią do egzaminu zewnętrznego, przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin zewnętrzny odbędzie się maksymalnie do 2 tyg. po zakończeniu kursu. Po zdaniu egzaminu zewnętrznego, uczestnicy otrzymają legitymację UDT i tym samym będą uprawnieni do wykonywania pracy jako operator wózków widłowych.


Harmonogram kursu „Obsługa wózków widłowych” dla gr. B dostępny jest na stronie Szkoły i CKP pod linkiem: http://www.ckp.pl/index.php/projekty-unijne/zawodowy-wroclaw/harmonogramy/kursy-zawodowe


Zachęcamy także do śledzenia Naszego fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/ZawodowyWroclaw/ na którym można na bieżąco śledzić przebieg Naszego projektu, oraz oglądać zdjęcia z kursów i staży.

2017-09-12;   Agnieszka Skarupa

Kurs SEP

Zapraszam na kurs SEP do 1kV organizowany w ramach projektu Zawodowy Wrocław.


Agnieszka Skarupa

2017-09-07;   L S

Harmonogram Kursów - Zawodowy Wrocław

Harmonogram Kursów transport spedycja, wózki widłowe i suwnice:


Agnieszka Skarupa.

2017-09-05;   L S

Kursy - Zawodowy Wrocław

Od 13 września ruszają nowe grupy kursów (wózek widłowy, suwnica, transport i spedycja międzynarodowa) w ramach Projektu Zawodowy Wrocław. Szczegółowy harmonogram zostanie zamieszczony wkrótce. Osoby, które są zapisane na poszczególne kursy bardzo proszę zgłaszać się do sali nr 14 w celu wyboru dogodnego terminu.

2017-09-04;   Agnieszka Skarupa

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 4 WRZEŚNIA - GODZINA 9:00

2017-08-30;   E M

Staże uczniowskie - Zawodowy Wrocław

Dobiega końca pierwsza tura staży uczniowskich. Młodzież naszej szkoły dzielnie spisywała się w firmach takich jak: Kuehne Nagel, wSupport.pl, Comsa Polska, Topacz, Bombardier i Porcie Lotniczym poznając tajniki gospodarki magazynowej, wewnętrznych systemów działających w firmach, obsługi klienta i organizacji działań logistycznych w organizacji. Dziś zaczyna się druga tura staży, a wkrótce krótka fotorelacja z pierwszej części praktyk odbytych w lipcu....

2017-08-01;   Agnieszka Skarupa

Szkolenie na Operatora/Programistę obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)

Firma Professional z firmą Eturia sp. z o.o. zaprosza uczniów naszej placówki na całkowicie darmowe szkolenie na Operatora/Programistę obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC). Uczniowie szkoły będą mieli okazję odbyć kurs, otrzymać honorowany również za granicą certyfikat TÃœV NORD oraz odbyć płatny staż zawodowy zdobywając doświadczenie zawodowe. CNC jest jedną z wiodących technologii wykorzystywanych w branży przemysłowej, która to branża w ostatnich latach okazała się najczęściej przyjmującą nowozatrudnionych pracowników. Oferty pracy roją się od ogłoszeń o nabór pracowników, którzy będą umieli obsługiwać technologię CNC, dość szybko staje się ona standardem. Szkolenie obejmuje 80 h nauki, rozłożonej na 8 dni (z czego znakomita większość to zajęcia praktyczne); odbywa się w renomowanym centrum szkoleń CNC Numerika we Wrocławiu. W znakomitej większości są to zajęcia praktyczne na obrabiarkach, więc na pewno mogą spodobać się młodym ludziom. Po zakończonym szkoleniu odbywa się egzamin, po którego zdaniu uczestnicy otrzymują certyfikat.

W związku z tym, że jest to projekt unijny musi on spełniać określone kryteria doboru uczestników. W przypadku projektu „Dolnośląska kuźnia kadr” kryteria są następujące:
· Wiek od 18 do 24 lat;
· Zamieszkanie na terenie gminy wiejskiej, lub wiejsko-miejskiej Dolnego Śląska (nie wymagane jest potwierdzenia miejsca zamieszkania, tak więc adres podawany na formularzu zgłoszeniowym jest deklaracją);

Szczególnie wspieramy: osoby zamieszkałe na terenach o małej gęstości zaludnienia, kobiety na miejscach pracy stereotypowo postrzeganych za „męskie”, osoby młode u progu ścieżki zawodowej oraz osoby w gorszej sytuacji materialnej, których nie stać na kursy doszkalające (koszty proponowanych szkoleń to ok. 2-3 tysiące złotych).


Firma oferuje:
· profesjonalna salę szkoleniową wyposażoną w odpowiednie sprzęty i narzędzia;
· doświadczoną kadrę trenerską;
· poświadczenie kwalifikacji certyfikatem;
· atmosferę równouprawnienia i równości szans;
· zajęcia w małych grupach (do 12 osób), by zapewnić indywidualne podejście do uczestnika.

tel. kontaktowy do osoby odpowiedzialnej: 513 107 481
Kursy organizowane są średnio raz w miesiącu najpliższy rusza w drugiej połowie lipca.

2017-07-31;   Agnieszka Skarupa

Staże uczniowskie - Zawodowy Wrocław

Dziś rozpoczęły się staże uczniowskie w firmie wSupport.pl i Comsa Polska sp.z o.o. Na obszarze Polski firmy działają jako Grupa KOMSA Polska, w skład której wchodzą m.in. wyżej wymienione Spółki powiązane kapitałowo i biznesowo. Dzisiejszy dzień to przede wszystkim szkolenia z zakresu BHP i P.Poż oraz Regulaminów obowiązujących na terenie obu Spółek. Uczniowie zostali bardzo serdecznie przyjęci. Jutro będą poznawać strukturę i specyfikę działalności obu firm. Nasi Logistycy na stażu poszerzą swoją wiedzę praktyczną m.in. o działanie wewnętrznego magazynu zamkniętego:
1. Obsługę magazynową.
2. Kompletowanie zamówień.
3. Wydanie i kontrola materiałów serwisowych.
Zapoznają się również z działaniem wewnętrznych systemów ERP / MRP, wewnętrznymi systemami księgowania i fakturowania.
Pozyskają praktyczną wiedzę dotyczącą obiegu części serwisowych w strukturze firmy.
Å»yczę wytrwałości w zdobywaniu nowych doświadczeń....

2017-07-03;   Agnieszka Skarupa

Kurs wózki widłowe I termin.

Zapraszamy do pobrania plików dotyczących kursu na wózki widłowe w ramach projektu Zawodowy Wrocław.


Agnieszka Skarupa

2017-06-30;   L S

Kurs na wózki widłowe

Uprzejmie informuję, iż ruszamy z pierwszym kursem OBSŁUGA WÓZKÓW WIDŁOWYCH.

Kurs rozpocznie się dn. 30.06 o godz. 9:00 w Ośrodku Kształcenia Kursowego 2xTAK we Wrocławiu, przy Al. Marcina Kromera 46 (wjazd od ul. Macieja Miechowity 2).

Kurs odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00 lub 9:00-18:00 (jesteśmy na etapie ustalania dokładnego harmonogramu ze szkołą).

Sumarycznie do zrealizowania jest 67 godzin lekcyjnych kursu (50h zegarowych). Cały kurs potrwa maksymalnie 2 tygodnie. Zakończony zostanie on egzaminem wewnętrznym, a następnie egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu zewnętrznego otrzymają Państwo legitymację UDT oraz uprawnienia do pracy przy obsłudze wózków widłowych.

Dokładny termin egzaminu zewnętrznego zostanie ustalony przez instytucję (UDT), jednak odbędzie się on nie później niż 21.07.

UWAGA: Bardzo proszę o przyniesienie ze sobą w pierwszym dniu zajęć dowodu osobistego.

UWAGA: Przed zajęciami odbędą się badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy w celu potwierdzenia stanu zdrowia umożliwiającego udział w kursie i pracę przy obsłudze wózków jezdniowych (widłowych). Lekarz będzie na miejscu od godz. 8:30, dlatego, o ile to możliwe, prosimy o wcześniejsze stawienie się w ośrodku 2XTAK.

2017-06-29;   Agnieszka Skarupa

Kurs - wózki widlowe

Na obecną chwilę jest za mało osób aby uruchomić kurs na wózki w lipcu. Poniżej zamieszczam listę osób, które zgłosiły się na lipcowy termin. Proszę aby inne osoby chętne zgłaszały się... potrzeba jeszcze ok 7-8 osób. Kurs rozpocznie się 3 lipca i bedzie trwał ok. 1,5 tygodnia. Zgłoszenia proszę przesłać na mój adres mailowy ska_studio@poczta.fm

Lista osób
Przemysław Kwiatkowski
Leonardo Kubiak
Maciej Mandzopulos
Rafał Garbowski
Mariusz Kolański
Adrian Kugla
Katarzyna Łukasińska
Paweł Stadnikiweicz
Michał Strawiński
Jan Buczeluk

Dodatkowo informuję, że jeżeli zbierze się grupa ok 15 - 20 osób to drugi termin kursu przewidziany jest na sierpień. Proszę o informację kto z Was jest chętny. Zgłoszenia równiez prosze przesłać na mój adres mailowy.

W MAILU PROSZĘ ZAZNACZYĆ, KTÓRYM TERMINEM JESTEŚCIE ZAINTERESOWANI.

2017-06-23;   Agnieszka Skarupa

Kurs na wózki widłowe, suwnice i SEP do 1kV

Wszyscy uczniowie, którzy odbywali już praktyki szkolne proszę w najbliższych dniach zgłosić się do sekretariatu uczniowskiego w celu pobrania kserokopii badań od lekarza medycyny pracy. Dokument ten będzie Wam potrzebny do odbycia kursu. Wszyscy uczniowie klas drugich, którzy nie mają badań będą je mogli zrobić w ramach kursu.
Uczniowie, którzy deklarowali odbycie kursu na wózki widłowe na przełomie czerwca i lipca kurs zaczną najpóźniej początkiem lipca. Wkrótce zostaniecie poinformowani o dokładnym terminie i miejscu.

2017-06-21;   Agnieszka Skarupa

Podsumowanie Projektu Trening Umiejętności Społecznych

13 czerwca br. w kinie Nowe Horyzonty odbyło się oficjalne zakończenie czwartej już edycji Treningu Umiejętności Społecznych. Podczas uroczystości obecni byli uczniowie biorący udział w cyklu zajęć zakończonych realizacją projektów. Ich tematyka jest bardzo zróżnicowana– pomoc zwierzętom ze schroniska, dzieciom chodzącym do świetlic środowiskowych, seniorom, współpraca z placówkami edukacyjnymi i przeprowadzanie lekcji w szkołach podstawowych, gimnazjach czy zajęć dla przedszkolaków.
Program „Trening Umiejętności Społecznych”, który jest realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży dzięki wsparciu Credit Suisse EMEA Foundation od roku 2009, ma na celu rozwinięcie wśród młodzieży umiejętności, które w dalszej perspektywie zwiększą możliwości młodych ludzi na znalezienie miejsca na rynku pracy, a także wpłyną pozytywnie na jakość życia osobistego.
W bieżącym roku szkolnym grupy uczniów zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji społecznych skupiły wokół siebie nauczycielki: Agnieszka Skarupa, Katarzyna Pałkiewicz, Małgorzata Szydłowska, Beata Śliwińska i Justyna Szarańska.
Wszystko to zostało docenione i 13 czerwca na uroczystości uświetnionej obecnością przedstawicieli wspomnianych wcześniej fundacji i banku odebraliśmy certyfikaty potwierdzające nasze umiejętności. Mogliśmy też uczestniczyć w występie  Łukasza Jemioły i grupy improwizacyjnej z Teatru Starego w Lublinie oraz poczęstunku.

2017-06-19;   Agnieszka Skarupa

Konferencja

W dniu 13.czerwca nasza Uczniowie klasy 2TL1 i 2TS uczestniczyli w konferencji "Czas na Zawodowców czyli jak zdobyć dobrą pracę". Gości przywitał Leszek Frelich redaktor naczelny Gazety Wyborczej we Wrocławiu oraz dyrektor Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu Rafał Cichocki.
Jako pierwsza wystąpiła Ewa Kaucz wiceprezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, która przedstawiła Raport o pracy dla młodych. W pierwszej części Konferencji pt. „Młodzi-Młodym” uczniowie wysłuchali dyrektorów szkół i przedstawicieli firm. Wypowiedzi miały na celu zachęcić uczniów, którzy ukończyli lub kończą szkoły zawodowe, aby podejmowali pracę w swoim zawodzie. Uczestnicy debaty m.in. modzi pracownicy opowiedzieli, dlaczego wybrali drogę "Zawodowców", co im to dało, jak się im pracuje, jakie są warunki w firmach i możliwości rozwoju. Następnym punktem w programie była prezentacja dotycząca pracy i działań skierowanych dla młodych na przykładzie firmy Whirlpool. W dalszej kolejności obejrzeliśmy prezentację dotycząca pracy i działań skierowanych dla młodych na przykładzie firmy Rawlplug. Później podczas przerwy kawowej w strefie firm uczestnicy i goście mieli możliwość bliższego kontaktu z przedstawicielami firm, poznania ich produktów, zadania pytania w specjalnie stworzonej strefie prezentacji firm. Po przerwie przedstawiono prezentację video pt. „O jakiej pracy marzą młodzi” opracowaną przez Gazetę Wyborcza Wrocław oraz wybrane prezentacje konkursowe z akcji pt. „Elektrotim szkołom” firmy Elektrotim. Ostatnim punktem w harmonogramie była debata pt. „Co zrobić, by przekonać młodzież do wybierania szkół zawodowych i firm produkcyjnych?” Prowadzący Jacek Kulesza, redaktor Gazety Wyborczej wraz z przedstawicielami firm i edukacji zastanawiali się co zrobić, by przekonać młodzież do wybierania szkół zawodowych i firm produkcyjnych, co zmienić w szkołach zawodowych i firmach, by były jeszcze bardziej atrakcyjne dla młodych ludzi. A także jak zmienić postrzeganie „Zawodowców”, by młodzież wybierając szkołę nie kierowała się tylko modą na ogólniaki. Spotkanie zakończył oraz pożegnał gości redaktor Jacek Kulesza.
Agnieszka Skarupa
Monika Wojtaś

2017-06-19;   Agnieszka Skarupa

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO ODBĘDZIE SIĘ 23 CZERWCA 2017 - PIĄTEK O GODZ. 9:00

2017-06-19;   E M

Konkurs wiedzy o Lwowie

Sukcesy naszych uczniów.
Aleksandra Łaskarzewska, uczennica klasy 1 TL1 zdobyła II miejsce, a jej kolega z klasy Mateusz Gliwa III miejsce w XXII Powiatowym Konkursie Wiedzy o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się na terenie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, który obok Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich jest organizatorem konkursu. Warto dodać, że konkurs wchodzi w skład międzyszkolnego projektu „ Magnum Premium Wratislaviae” którego celem jest połączenie konkursów poświęconych historii, kulturze oraz innym zagadnieniom związanym z Wrocławiem w jeden wspólny cykl. Zespół Szkół nr 23 we Wrocławiu od lat osiąga wysokie wyniki w końcowej klasyfikacji, znajdując się w czołówce szkół ponadgimnazjalnych Wrocławia. W zeszłym roku, w VIII edycji zajęliśmy zaszczytne II miejsce.
Opiekunem uczniów była prof. Marzena Krzempek.

2017-06-18;   L S

II etap Projektu Zawodowy Wrocław

Proszę doczytać tę informację do końca...

W załącznikach znajdziecie listę rankingową osób, które przeszły do II etapu projektu Zawodowy Wrocław.
Dodatkowo, w związku ze zbliżającym się terminem realizacji staży w ramach Projektu, informuję, że rozpoczyna się etap podpisywania umów stażowych.
W załączeniu znajdziecie wzory dokumentów dotyczących realizacji staży. Bardzo proszę o zapoznanie się z całą dokumentacją przed podpisaniem umowy.
Umowę będziecie podpisywać w dniach 19-22 czerwca w godz. 7:30 – 15:00 w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a, budynek A, IV piętro, pokój nr 408.
W przypadku osób niepełnoletnich umowę stażową podpisuje również rodzic lub opiekun prawny uczestnika. Jeżeli rodzić lub opiekun nie będzie mógł stawić się z Wami w dniu podpisania umowy w CKP to umowę zabierzecie ze sobą do domu i przyniesiecie następnego dnia. Proszę zadbać o to, aby podpisane umowy znalazły się najpóźniej 22.0.2017r w CKP.
22 czerwca jest terminem ostatecznym na podpisanie umowy dla wszystkich zainteresowanych stażami, bez względu na planowany termin realizacji stażu. Przypominam, że podpisanie umowy jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji stażu.


Proszę w dniu podpisania umowy dostarczyć do CKP (dokumenty macie w załącznikach):
1. wypełnione i podpisane Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW.
2. numer konta bankowego, na które po zakończeniu stażu prześlemy stypendium stażowe.

W najbliższych dniach otrzymacie informację na temat miejsca i terminu realizacji stażu, zgodnych w miarę możliwości z Waszymi sugestiami.

Osoby, które same wskazały firmy do odbycia stażu (Krzysztof Hurkała, Natalia Gniadkowska, Tomasz Dawid) proszę aby zgłosiły się do CKP w dniu 14.06.2017r. z kompletem dokumentów wymienionych wyżej.

Zanim stawicie się w CKP w celu podpisania umowy proszę zapoznajcie się ze wszystkimi dokumentami aby WIEDZIEĆ CO PODPISUJECIE. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt
Agnieszka Skarupa

2017-06-12;   Agnieszka Skarupa

Staże - dokumenty

Dokumenty do II etapu projektu "Zawodowy Wrocław". Oraz lista rankingowa.
Pliki do pobrania:

2017-06-12;   L S

Finał

W dniu 7 kwietnia 2017 r. odbył się finał "X Powiatowego Konkursu Wiedzy o Historii Wrocławia - Wratislavia Aeterna", który organizowany jest corocznie przez naszą szkołę w ramach realizacji "Powiatowego Projektu Magnum Praemium Wratislaviae".
W trzecim, finałowym konkursie historycznym udział wzięło sześć wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych. Drużyna naszej szkoły w składzie : Rafał Świrski /IV TS/, Natalia Gawryś /II TL2/, Adam Wielogórski /I TLi/ została laureatem konkursu, ex aequo z VII Liceum Ogólnokształcącym.
Na zaproszenie p. Zbigniewa Magdziarza /Prezesa Towarzystwa Miłośników Wrocławia/ ww. uczniowie przedstawili finałową prezentację multimedialną pt. "Rozwój i znaczenie komunikacji miejskiej Wrocławia przełomu XIX/XX wieku" w przerwie obrad Sesji Rady Miasta, w dniu 27 kwietnia 2017 r. Wśród oglądających prezentację był Prezydent m. Wrocławia pan Rafał Dutkiewicz, który zaprosił młodzież do swojej siedziby w Sukiennicach w dniu 22 maja b.r. Spotkanie to odbyło się z udziałem Dyrektor Zespołu Szkół Nr 23 pani Stelli Gazdulskiej oraz opiekuna grupy młodzieży pani Małgorzaty Szydłowskiej i przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Młodzież otrzymała z rąk pana Prezydenta pamiątkowe książki z jego dedykacjami. Serdeczne gratulacje !

2017-06-05;   M S

Wakacyjne staże

Zapraszam wszystkich uczniów zainteresowanych podjęciem pracy w okresie wakacji do sali nr 12 po szczegółowe informacje. Praca będzie miała formę stażu, za który pracodawca wypłaci Wam wynagrodzenie.

2017-05-31;   Agnieszka Skarupa

Wakacyjne staże

Spotkanie informacyjne, dotyczące płatnych staży w okresie wakacji odbędzie się 6.06.2017 o godz. 9.35 w sali nr 12.

Praca byłaby wykonywana w Bielanach Wrocławskich w magazynie, który jest typowym magazynem dystrybucyjnym. Magazyn jest podzielony na poszczególne działy jak np. IN i OUT na które firma potrzebuje pracowników na sezon. Istnieje również możliwość nawiązania dłuższej współpracy.

IN

Przyjęcie towaru na magazyn za pomocą skaner
Rozlokowanie artykułów na lokalizacji
Zgłaszanie nadwyżek, niedoborów
Oklejanie artykułów
Rozkładanie palet wielorodnych
Kontrola jakości

OUT

Kompletacja zamówienia dla klienta z regałów półkowych
Sprawdzenie + Pakowanie w systemie zlecenia skompletowanego
Oklejanie artykułów

Dodatkowo dla chętnych osób można wyrobić wewnętrzne uprawnienia wewnętrzne na wózki widłowe, na które składa się test pisemny i egzamin praktyczny. Uprawnienia sa ważne tylko na terenie magazynu, w którym będziecie odbywać staż ale umiejętności praktycznych nikt nikomu nie zabierze.

Więcej szczegółów przekażę na spotkaniu informacyjnym. Zapraszam wszystkich chętnych na spotkanie informacyjne.

2017-05-31;   Agnieszka Skarupa

Dokumenty do drugiego etapu Projektu ZAWODOWY WROCŁAW

27 maja kończą się w naszej szkole szkolenia interpersonalne w ramach Projektu Zawodowy Wrocław. Dziękuję wszystkim za regularne chodzenie i przestrzeganie terminów szkoleń. Od jutra tj. 23.05 zapraszam wszystkich do sali nr 12 w celu wypełnienia Formularza motywacyjnego, który jest niezbędny do przejścia do drugiego etapu Projektu.

2017-05-23;   Agnieszka Skarupa

Konkurs plastyczny na znaczek pocztowy

Konkurs plastyczny na znaczek pocztowy
Promujący zdrowy styl życia !

JAK PRZYGOTOWAĆ PRACĘ KONKURSOWĄ?
Pracę konkursową należy wykonać ręcznie na szablonie dowolną techniką, która nie będzie przestrzenna, np. farbami, kredkami, ołówkiem itp
UWAGA! Na pracę nie należy nanosić takich elementów jak napis "Polska" czy nominał - należy przygotować samą ilustrację do hasła "Czas na zdrowie".
Przed rozpoczęciem prac polecamy zapoznać się z zakładką POMOCE, a w szczególności ze WSKAZÓWKAMI DO PROJEKTU
Na najlepsze prace konkursowe (max. 3 z placówki) czekamy do końca czerwca.
Dodatkowe informacje – Agnieszka Pałac ( sala 55)

Szczegóły konkursu na stronie http://www.oczamimlodych.pl/

2017-05-22;   E M

Akcja medialna "Lekcje z telefonem"

Wśród młodzieży można zauważyć prawdziwą fascynację technologią komórkową i urządzeniami mobilnymi, która jest prawie nieodłącznym elementem ich życia. Uczniowie nie chcą rozstawać się ze swoimi telefonami, smartfonami czy iPhonem prawie nigdy. Ta wszechobecna zaawansowana technologia dostarcza im rozrywki również w czasie lekcji, na co niestety skarżą się coraz częściej nauczyciele.
Idąc tym tropem wraz z grupą uczniów postanowiliśmy rozpowszechnić w szkole akcję medialną pt.” Jak efektywnie wykorzystać telefon komórkowy na lekcji?” Projekt polegał na tym, aby w formie graficznej przedstawić użycie telefonu komórkowego na lekcji w tzw. „pożytecznej sprawie".
Najpierw dyskutowaliśmy nad efektywnym użyciem telefonu komórkowego, a później sporządziliśmy scenki z udziałem wykorzystania telefonu na lekcji geografii i matematyki. Powstały fotografie, które upamiętniły naszą pracę. W pomoc nad realizacją scenek zaangażowali się uczniowie klasy 2 TL2 oraz 1 TLi. Nad oprawą graficzną popracowali w grupach uczniowie klasy 1e, którym przewodniczył Michał Grabowiecki. Efekt naszej współpracy możecie zobaczyć w formie komiku.
Sylwia Nejfert

2017-05-19;   Sylwia Nejfert

Prezentacje konkursowe

Dziś oba zespoły projektowe przed komisją konkursową prezentowały efekty całorocznej pracy. Zespół, który tworzył grę planszową zainspirował się przyszłym swoim zawodem i stworzył grę o transporcie. Aby umilić rozgrywkę i zainteresować odbiorców zamiast samochodów towary dostarczają...koty. Celem gry jest stworzenie, jak najlepszej, kociej firmy przewozowej, edukacja graczy w temacie ekonomii oraz możliwość kreatywnego spędzania czasu w gronie rodziny. Zespół konstruujący e-sklep stworzył unikatowy produkt...wycieraczkę dla psów do automatycznego wyciarania łap pupila po spacerze.
Rozstrzygnięcie konkursu za około dwa tygodnie....a tymczasem w krótce zapraszamy na fotorelację.
Agnieszka Skarupa
Beata Stępniewicz

2017-05-19;   Agnieszka Skarupa

Szkolenia interpersonalne - Zawodowy Wrocław

Pomału dobiegaja końca szkolenia interpersonalne w ramach Projektu Zawodowy Wrocław. Jutro zajęcia zaczyna ostatnia grupa. Dziękuję wszystkim uczniom za regularne uczęszczanie i zaangażowanie. Wykładowcy są bardzo zadowoleni ze współpracy z Wami. Już niedługo zacznie się następna część projektu czyli staże i kursy. W krótce poproszę Was o określenie dogodnych terminów zajęć kursowych i staży. Spotkanie w tej sprawie planuję na początek czerwca. O szczegółach poinformuję. Już niedługo zostanie zamieszczona na stronie fotorelacja z Waszych spotkań. Zapraszam do obejrzenia.

2017-05-19;   Agnieszka Skarupa

V Forum Zawodoznawcze pod hasłem "Przyszłość w rękach Młodych"

26 kwietnia w naszej Szkole odbyło się V Forum Zawodoznawcze, w którym wzięły udział trzecie i czwarte klasy. Inauguracyjny wykład o nowoczesnych technologiach w logistyce wygłosił p. Jarosław Kłosowski – wykładowca z Wyższej Szkoły Bankowej. WSB była również reprezentowana przez p. Agatę Kozioł, która opowiedziała o logistyce przyszłości. Po przerwie głos zabrała p. Anna Błaszkiewicz z Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Pan Maciej Gliński przedstawiciel Poczty Polskiej S.A. opowiedział o tworzeniu i wysyłce neokartek, nowatorskim rozwiązaniu zastępującym listy wysyłane tradycyjną pocztą. Poczta Polska S.A zaszczyciła nas również wykładem p. Adriana Maruszaka konsultanta platformy Envelo. Pan Adrian przedstawił młodzieży aspekty techniczne systemu Envelo, który służy do wysyłania elektronicznych kartek. Pan Andrzej Szeszycki i Pani Iwona Stola Przedstawiciele Zakładu Linii Kolejowych przybliżyli uczniom system stypendialny, warunki przyjęcia i pracy w PLK. W przerwach między wykładami i po zakończeniu Forum młodzież mogła osobiście porozmawiać z prelegentami oraz skorzystać z informatorów, reklamówek i firmowych gadżetów udostępnionych przez prezentujące się firmy i uczelnie. Dziękujemy wszystkim za uświetnienie Forum Zawodoznawczego i możliwość poszerzenia naszej wiedzy o różne aspekty związane z logistyką.
Organizatorzy:
Monkia Wojtaś
Jolanta Włodarczak
Agnieszka Skarupa
Małgorzata Bujwid
Wkrótce fotorelacja....

2017-04-28;   Agnieszka Skarupa

Finał Konkursu

W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie 25 kwietnia 2017 r. odbył się finał IV edycji konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, w którym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych sprawdzali swoją wiedzę z zakresu prawnej ochrony pracy i bhp. W rozgrywce finałowej spotkało się 48 uczniów, w tym reprezentantka naszej Szkoły Klaudia Kornat. Gratulujemy Klaudii udziału w finale konkursu. Z Klaudią na finał do Warszawy pojechali jako kibice uczniowie klasy 2TL1 i 2TL2. Kiedy Klaudia „pociła się” nad rozwiązaniem testu grupa uczniów przemierzyła warszawski Trakt Królewski. Zobaczyli m.in. gotycki kościół p.w. Św. Anny, Pomnik Adama Mickiewicza, Nieznanego Å»ołnierza uświetniony zmianą warty, Ogród Saski ze wspaniałą fontanną, Belweder z Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, Rynek Starego i Nowego Miasta, Kolumnę Zygmunta III Wazy. Zwiedzanie Warszawy zwieńczył pobyt na Zamku Królewskim. W ramach podróżowania różnymi środkami transportu nieodzownym punktem była przejażdżka warszawskim metrem i podróż pociągiem pendolino.
Jeszcze raz gratulujemy Klaudii dojścia aż do finału Konkursu:
Agnieszka Skarupa
Ewelina Mielczarek
Jolanta Włodarczak

2017-04-28;   Agnieszka Skarupa

Finał IX Powiatowego Projektu "Magnum Praemium Wratislaviae" 2016/2017

Finał IX edycji „Magnum Praemium Wratislaviae” 2016/2017
W dniu 07.04.2017 r. o godz.10.00 w auli szkolnej Zespole Szkół nr 23 odbył się finał IX edycji Powiatowego Projektu „Magnum Praemium Wratislaviae”. Uroczystość tą zaszczyciły swoją obecnością następujące osoby: p. prof. Teresa Kulak /Uniwersytet Wrocławski/, p. Zbigniew Magdziarz /prezes Towarzystwa Miłośników Wrocławia/, p.Małgorzata Zawada, p. Danuta Studencka-Derkacz /manager WSB/, p. Ewa Skrzywanek /metodyk WCDN/, p. Hanna Staniów /metodyk WCDN/, p. Robert Syta /artysta-plastyk, konsultant WCDN/. Wyniki finału X Powiatowego Konkursu Wiedzy o Historii Wrocławia „Wratislavia Aeterna” /etap III - prezentacja multimedialna/:

II miejsce - ZS nr 23; drużyna w składzie: Natalia Gawryś, Rafał Świrski, Adam Wielogórski
- LO nr VII; drużyna w składzie: Julia Keplinger, Makary Czajkowski, Anna Rutkowska
III miejsce - LO nr III; drużyna w składzie: Wojciech Piątek, Marcel Mordarski, Mateusz Bożejko
IV miejsce - LO nr XII; drużyna w składzie: Krzysztof Bałenkowski, Michał Gwardyński, Aleksandra Dembińska
V miejsce - LO nr IX; drużyna w składzie: Julia Wieprow, Paweł Kubiszewski, Oliwia Kowalińska
VI miejsce - LO nr I; drużyna w składzie: Bartosz Biruk, Dawid Rutkiewicz, Dominika Kanty

W trakcie uroczystości wręczono również nagrody dla zwycięzców oraz opiekunów z ponadgimnazjalnych szkół biorących udział w pozostałych konkursach rozgrywanych w ramach projektu MPW: IX Powiatowego Konkursu „Wrocław na fotografii”, IX Powiatowego Konkursu na reportaż o Wrocławiu, V Powiatowego Konkursu o Wrocławiu w języku angielskim ”My Wroclaw”. W przerwie finału konkursu historycznego „Wratislavia Aeterna” wystąpili uczniowie naszej szkoły prezentując program artystyczny.
Organizatorzy serdecznie dziękują za uczestnictwo w tegorocznej edycji projektu „Magnum Praemium Wratislaviae”, jednocześnie zapraszając do udziału w przyszłym roku szkolnym.

2017-04-25;   M S

Uwaga wychowawcy i nauczyciele

Przypominam, że dzień 21 kwietnia jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, jest to święto szkoły.
Uczniowie (którzy nie zostali wyznaczeni do żadnych prac na rzecz szkoły) przychodzą na 10.00 i uczestniczą o 10.30 we mszy. Następnie o godzinie 12.00 uczestniczą w apelu w sali gimnastycznej.
Informacje te zostały Państwu przekazane na spotkaniu wychowawców przed zebraniami z rodzicami.
Uczniowie, którzy zostali wyznaczeni do prac w tym dniu przez nauczycieli przychodzą zgodnie z informacją uzyskaną od nauczyciela. Ci uczniowie, którzy zostali wyznaczeni na opiekunów sal do godziny 12.00 są w salach i nie uczestniczą we mszy, natomiast od godz. 12.00 są na sali gimnastycznej i biorą udział w apelu. W tym czasie sale lekcyjne zamykają. Po apelu otwierają i dyżurują do godziny 15.00.

2017-04-19;   Stella Gazdulska

Zawody Strzeleckie - Babka Wielkanocna

W dniu 12 kwietnia 2017 r. odbyła się ostatnia runda Ligi strzeleckiej o Puchar LO nr I.
W klasyfikacji drużynowej Zespół Szkół nr 23 zajął VI miejsce. W ogólnej klasyfikacji Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej nasza szkoła zajęła IV miejsce. Dziękuję wszystkim zawodnikom za zaangażowanie w działalność koła strzeleckiego w ciągu roku szkolnego 2016-2017 i zapraszam na treningi, które będą trwały do końca roku w każdy czwartek. Nabliższe zawody odbędą się 20 maja 2017 r. na stadionie Olimpijskim o Puchar Dyrektora Ligi Obrony Kraju.

2017-04-18;   Zbigniew Jarek

KONKURS FOTOGRAFICZNY "ZAWODOWY WROCŁAW W OBIEKTYWIE"

Serdecznie zapraszam uczniów naszej Szkoły do udziału w konkursie fotograficznym „Zawodowy Wrocław w obiektywie”.
Zdjęcie może przedstawiać np. osobę na stanowisku pracy, proces produkcji czy efekt pracy.

Prace konkursowe można dostarczyć do Lidera Szkolnego (Agnieszka Skarupa), przesłać na adres: Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław
pok. 408 lub przesłać pocztą elektroniczną (w formie załącznika) na adres: ikurzyk@ckp.pl.

Termin zgłoszenia fotografii wraz z formularzem zgłoszeniowym (do pobrania ze strony www.ckp.pl, zakładka „Projekty unijne” lub u Lidera Szkolnego) to 5 maja 2017 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 12 maja 2017 roku.

W przypadku wysyłki plików cyfrowych proszę o uwzględnienie następującej
specyfikacji:
- zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG,
- dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli,
- jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB.
Przy ocenie pracy będą brane pod uwagę:
- walory artystyczne, estetyczne i merytoryczne pracy,
- interpretacja i nawiązanie do tematu,
- pomysłowość i zmysł obserwacji.

Na zwycięzców konkursu przewiduje się następujące nagrody:
I miejsce – karnet miesięczny do Aquaparku Wrocław,
2 wyróżnienia – całodzienny bilet wstępu do Aquaparku dla 1 osoby

Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu, który dostępny jest na stronie www.ckp.pl w zakładce „Projekty unijne” lub u Lidera Szkolnego.

2017-04-11;   Agnieszka Skarupa

Szkolenia grupowe - Zawodowy Wrocław

10.04.2017 r. zaczęły się w naszej Szkole szkolenia grupowe z zakresu kompetencji interpersonalnych i poruszania się po rynku pracy w związku z Projektem Zawodowy Wrocław. Proszę uczniów biorących udział w projekcie o regularne uczestnictwo w zajęciach i przestrzeganie terminów szkolenia.
Wkrótce parę zdjęć z pierwszego spotkania...

2017-04-11;   Agnieszka Skarupa

Szkolenie z autoprezentacji w ramach Projektu

Pomału zbliżamy się do finału Projektu "Mój pierszy biznes przd 20-tką". Grupa z e-sklepu już zakończyła swoje zajęcia warsztatowe. Natomiast zespół konstruujący grę planszową już wkrótce będzie miał swoje ostatnie spotkanie projektowe. Dziś natomiast uczniowie biorą udział w szkoleniu z autoprezentacji. Zajęcia mają na celu pomóc młodzieży zaprezentować swoje pomysły na e- sklep i grę planszową przed komisją konkursową. Trzymamy kciuki za Zespoły i życzymy obu Drużynom zwycięctwa.

2017-04-11;   Agnieszka Skarupa

Make IT simple - dzień z informatyką

W dniu 5.04.2017 r. klasy 2TL1, 3TLA, 3 TPS wzięły udział w cyklu wykładów i warsztatach w Wyższej Szkole Bankowej. Zajęcia odbywały się pod hasłem Make IT simple - dzień z informatyką.
Po przywitaniu uczestników p.Sebastian Sobczyk i p.Marcin Pieleszek zaprezentowali kierunek Informatyka na WSB. Następny wykład uświadomił słuchaczom, że Facebook to nie tylko rozrywka, ale również dźwignia biznesu. O reklamie i jej pozycjonowaniu na Facebooku barwnie opowiedział p.Łukasz Marczewski. Pierwszy blok wykładów zakończyła prelekcja pt.: "Cyber Security". O ochronie systemów cyfrowych opowiadał Rafał Czerniewicz. Następnie młodzież wzięła udział w cyklu warsztatów o tajnikach informatyki i jej zastosowaniu w życiu codziennym. Po przerwie p.Bartosz Jabłonka z firmy NOKIA przedstawił wykład "5G klucz do programowalnego świata", a p.Katarzyna Jaśkiewicz opowiedziała o "Zwinnym podejściu do zarządzania projektem". Pobyt na WSB zakończył wykład "Drony czyli programowanie w chmurach" prezentowany przez p.Artura Skrzypczyka i atrakcja, na którą wszyscy czekali czyli pokaz dronów. Wkrótce zapraszamy na fotorelację....
Jolanta Włodarczak
Agnieszka Skarupa
Monika Wojtaś

2017-04-06;   Agnieszka Skarupa

Konkursy LOP

Ogłaszam konkursy:

 1. Plastyczny – „Barwy jesieni” – format A3
 2. Fotograficzny – „Moje ulubione zwierzę” – zdjęcie, format 13x18
 3. Prezentacja – „Zwierzyna łowna i nie tylko” – prezentację wysłać na : katzar@o2.pl
Termin: do końca kwietnia, prace do p. Maćkowiak
Regulaminy w załącznikach.

2017-04-05;   Katarzyna Maćkowiak

Harmonogram szkoleń interpersonalnych - Zawodowy Wrocław

Harmonogram szkoleń interpersonalnych:

2017-04-02;   Agnieszka Skarupa

Międzyklasowe zawody strzeleckie

Zapraszamy reprezentacją klas I do IV na zawody strzelecki o przechodni "Puchar Dyrektora ZS nr 23" dnia 05 kwietnia 2017 r. od godziny 8:30 do 12:00. Miejsce zawodów ul. Świdnicka 28 IV piętro.

2017-04-01;   Zbigniew Jarek

"Giełda bankowa" w PKO BP

Fotorelacja z "Giełdy bankowej" w PKO BP.

2017-04-01;   L S

Partnerstwo Nauki i Biznesu

23marca 2017 klasa 2 TL1 uczestniczyła w warsztatach organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową .Spotkanie to dotyczyło realizowanego projektu pt” Partnerstwo Nauki i Biznesu”.
Dr Sobczak wykładowca WSB zapoznał uczniów z tajnikami kodów kreskowych oraz techniką RFID.
Dla uczniów klasy 2 TL była to bardzo dobra lekcja powtórzeniowa przed egzaminami kwalifikacyjnymi, które będą zdawać w czerwcu.
Uczniowie poświecili dużą uwagę prezentacji w której przedstawione były korzyści w stosowaniu techniki RFID w naszym życiu codziennym. Na koniec warsztatów każdy z uczniów mógł zakodować własne dane i dodatkowe informacje w wybranym kodzie kreskowym. Prowadzący zapoznał również uczniów ze skanerami i czytnikami wykorzystywanymi np. w magazynach.
Spotkanie dla uczniów było bardzo ciekawe i wzbogacające

2017-03-30;   Jolanta Włodarczak

W dniu 29.03 w ramach projektu "Mój pierwszy biznes przed 20-tką" klasy 2TL1 i 3TP wzięły udział w "Giełdzie Bankowej" zorganizowanej przez Regionalny Oddział Detaliczny PKO Banku Polskiego we Wrocławiu (budynek Sky Tower). Na spotkaniu uczniowie mogli zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania banku. Na przygotowanych przez ekspertów stanowiskach dyskutowali o nowoczesnych narzędziach finansowych, kredytach dla firm oraz funkcjonowaniu młodych ludzi w przestrzeni bankowej. Spotkanie zakończył konkurs z wartościowymi nagrodami. Uczniowie z naszej Szkoły: Aleksandra Sagan i Weronika Hazubska wygrały grę planszową "Miasto między mostami" zaprojektowaną przez zwycięzców poprzedniej edycji Projektu "Mój pierwszy biznes przed 20-tką", a Mariusz Kolański oraz Bartłomiej Dul urządzenia powerbank. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania już wkrótce...
Agnieszka Skarupa
Beata Stępniewicz

2017-03-29;   Agnieszka Skarupa

Wyniki IX Powiatowego Konkursu "Wrocław na fotografii"

Informujemy, że dnia 27.03.2017 został rozstrzygnięty IX Powiatowy Konkurs "Wrocław na fotografii - Odra jako szlak komunikacyjny i miejsce rekreacji mieszkańców Wrocławia":

Wyniki:
I miejsce - Monika Błach LO Nr I za pracę pt. "Impresja nad Wyspą Słodową"
II miejsce - Karolina Urbańska z LO Nr VIII za pracę pt. "Utonąć w myślach"
Karol Bojdo z ZS Nr 23 za pracę pt. "Kiedyś i dziś"
III miejsce- Martyna Różańska z ZS Nr 23 za pracę pt. "Halucynacje"
Nikola Józefiak z LO Nr VI za pracę pt. "Olbrzym na śpiącą rzeką"
Wyróżnienia:
Bartek Wnęk z LO Nr XIII za pracę pt."Nadodrzański Ostrów"
Maciej Michniewicz z LO Nr X za pracę pt. "Odra?...Komunikacja i rekreacja!"
George Sayegh z LO Nr III za pracę pt. "Odra w niedzielę"
Weronika Wrona z ZS Nr 23 za pracę pt. "W stronę słońca"
Monika Oligo z ZS Nr 3 za pracę pt. "Spotkanie światów"
Alicja Gryszkiewicz z ZS Nr 3 za pracę pt. "Szlakiem wzdłuż Odry"
Patrycja Kreja z LO Nr VI za pracę pt."Miasto zaczarowane lustrem rzeki"

Laureatom gratulujemy i zapraszamy serdecznie wszystkich uczestników na finał IX Powiatowego Projektu "Magnum Praemium Wratislaviae", który odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Nr 23.
Organizatorzy


2017-03-28;   Beata Wojdyło

Kurs SEP

Zespół Szkół Nr23 we Wrocławiu organizuje kurs SEP - uprawniający do pracy z napięciami do 1kV.
Zgłoszenie pisemne proszę składać do sekretariatu uczniowskiego

2017-03-27;   Jerzy Ropiecki

Finał Ligi Młodych Logistyków fotorelacja.

Finał Ligi Młodych Logistyków fotorelacja. Zapraszamy

2017-03-23;   L S

I etap projektu Zawodowy Wrocław Deklaracje uczestnictwa

Jutro tj. 21.03.2017 roku będą dostępne listy osób, które zakwalifikowały się do projektu Zawodowy Wrocław. Macie niecały tydzień by złożyć deklaracje uczestnictwa (dokument do wypełnienia). Przy składaniu deklaracji uczestnictwa będę prosiła o zadeklarowanie terminów szkoleń interpersonalnych. Do wyboru:
25 i 27 kwietnia oraz 9 i 11 maja- 2 grupy w tych dniach
10,12,19,26 kwietnia - 1 grupa
i grupy sobotnie
20 i 27 maja - 1 grupa
29.kwietnia, 13 maja - 1 grupa
Zajęcia popołudniowe będą odbywać się od godziny 15.40 i trwać 4h lekcyjne (3h zegarowe).
Zajęcia sobotnie będą odbywać się od godziny 8.30 i trwać 8h lekcyjnych (6h zegarowych).
Proszę wypełnić deklarację uczestnictwa i zadeklarować termin do końca tygodnia (24.03).
GRUPA E=14 os
GRUPA A=12 os
GRUPA B=12 os
GRUPA C=12 os
GRUPA D=12 os

2017-03-20;   Agnieszka Skarupa

Finał Konkursu Liga Młodych Logistyków

W dniu 16.03.2017r. w Katowicach na Uniwersytecie Ekonomicznym uczniowie naszej szkoły: Jakub Suleja, Jędrzej Waszkowiak i Maciej Szałęga z 2TL2 wzięli udział w finale Konkursu Liga Młodych Logistyków.
„Liga Młodych Logistyków” jest autorskim projektem Naukowego Koła Logistyki DIALOG, działającego przy Katedrze Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a tegoroczna edycja była już szóstą odsłoną Konkursu. Jest on kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kształcących się w zawodach technik logistyk lub technik spedytor i pozwala uczniom na realizowanie swojej pasji oraz pogłębianie wiedzy z zakresu logistyki.
Uczniowie w ramach konkursu rozwiązywali test i zadanie logistyczne. Gratulujemy udziału w finale i trzymamy kciuki, aby reprezentacja naszej szkoły w przyszłym roku zdobyła premiowane miejsce.
Jolanta Włodarczak
Edyta Majkowska
Agnieszka Skarupa

2017-03-17;   Agnieszka Skarupa

70 lat minęło-wspomnień ciąg dalszy.

Część wrocławian kojarzy szkołę przy ulicy Dawida z dawną „kolejówkąâ€. Nie budzi to zdziwienia gdyż w jej murach znajdowało się najpierw Liceum Komunikacyjne, a następnie Technikum Kolejowe. Z wypowiedzi pracujących tu przed laty nauczycieli wynika, że była to szkoła w dawnym dobrym stylu. Dobrze zorganizowana i kierowana, nastawiona na kształtowanie etosu zawodowego , bez lekceważenia spraw kultury i sportu. Podczas kolejnego spotkania z dawnymi „profesorami” naszej szkoły gościliśmy Panią Marię Nowikowską nauczyciela chemii i wicedyrektora, Pana Leszka Ziemka nauczyciela matematyki oraz Pana Romualda Dunicza nauczyciela przedmiotów zawodowych. Przekazane nam wspomnienia, podsyciły ciekawość przeszłością szkoły. Przyjemnie było usłyszeć, że pierwszy komputerowy plan lekcji w Polsce powstał właśnie tutaj, o czym poinformowała nas Pani Maria, nie kryjąc dumy z innowacyjności placówki. Pan Romuald Dunicz, który spędził tu 41 lat przypomniał, że pracownia badań mechanicznych, wyposażona w wysokiej klasy mierniki prowadziła badania spalania węgla w sposób bardziej zaawansowany niż Politechnika. Prace dyplomowe określił jako imponujące, na poziomie inżynierskim. Bywało więc, że absolwenci Technikum byli zwalniani z obowiązku zdawania niektórych przedmiotów podczas egzaminów na studiach. Na pytanie czyja to zasługa, padła krótka odpowiedź –świetnej młodzieży oraz nauczycielskich indywidualności. Bo przecież jeśli komuś się nie wiodło z matematyki u Pana profesora Ziemka, to mógł się wykazać na lekcjach przedmiotów zawodowych albo wychowania fizycznego u profesora Dziubińskiego, fantastycznego trenera lekkoatletyki. Trenowano zresztą z ogromnym powodzeniem inne dyscypliny: siatkówkę, koszykówkę czy siedmiobój. Miarą sukcesów były nie tylko puchary i dyplomy ale całkiem spore grono absolwentów podejmujących studia na Akademii Wychowania Fizycznego.I to wszystko przy braku własnej sali gimnastycznej przez niemal czterdzieści lat.Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych stwarzała możliwości wyboru oraz indywidualnego kształtowania uzdolnień. Prowadzący je nauczyciele, cieszący się autorytetem nie raz inspirowali zmianę orientacji zawodowej z kolejarskiej na humanistyczną, o czym świadczy duża liczba absolwentów podejmujących studia uniwersyteckie, artystyczne, a nawet teologiczne. Zaproszeni goście uzmysłowili nam, że mimo, iż w „kolejówce” panowała surowa dyscyplina, to za tą warstwą oficjalnego profesorskiego chłodu, kryła się autentyczna troska o poziom wiedzy i umiejętność zachowania się uczniów w różnych sytuacjach życiowych. Pani Maria Nowikowska często powtarzała swoim wychowankom „bądź pewny”, „patrz całościowo”, „klasa powinna być zespołem”.Å»adne z tych wskazań nie straciło na aktualności.

2017-03-14;   Marzena Krzempek

Spotkanie w ZUS

W dniu 6 i 7 marca uczniowie klas 2TLi i 2TL1 wzięli udział w "Lekcjach w ZUS" we wrocławskim Inspektoracie ZUS przy ul. Pretficza. Celem spotkań było przekazanie młodzieży informacji odnośnie specyfiki i obszarów działalności Urzędu, zwiedzenie budynku oraz zapoznanie się z udogodnieniami jakie ZUS wprowadził w ostatnich latach. Młodzież wzięła również udział w konkursie z nagrodami. Wkrótce na stronie ukażą się zdjęcia z tych spotkań. Zapraszamy do obejrzenia.

2017-03-10;   Agnieszka Skarupa

Spotkanie - Projekt "Mój pierwszy biznes przed 20-tka"

W dniu 7 marca w naszej Szkole gościły Zespoły projektujące grę planszową w ramach Projektu "Mój pierwszy biznes przed 20-tką". Pomału zbliżamy się do finału konkursu... Emocje rosną...Gra naszego Zespołu nabiera kolorów...Trzymamy za Was kciuki, życzymy powodzenia i oczywiście wygranej.

2017-03-10;   Agnieszka Skarupa

II regionalny etap Konkursu "Poznaj swoje prawa pracy"

Dziś odbył się regionalny II etap Konkursu "Poznaj swoje prawa pracy", w którym wzięły udział dwie laureatki I szkolnego etapu mianowicie Klaudia Kornat (2TS) i Paulina Dudek (2TL1). Klaudia z wynikiem 27 punktów zajęła I miejsce i przeszła do etapu centralnego, który odbędzie się 25.04.2017 roku w Warszawie.
Gratulujemy.

2017-03-10;   Agnieszka Skarupa

X Powiatowy Konkurs wiedzy o historii Wrocławia "Wratislavia Aeterna" - wyniki

Wyniki II etapu X Powiatowego Konkursu Wiedzy o Historii Wrocławia „Wratislavia Aeterna” 2016/2017, odbywającego się w ramach IX Powiatowego Projektu Magnum Praemium Wratislaviae:

I miejsce- Liceum Ogólnokształcące Nr III – 125 p.
II miejsce- Liceum Ogólnokształcące Nr XII -102,5 p.
III miejsce- Zespół Szkół Nr 23 - 101 p.
IV miejsce- Liceum Ogólnokształcące Nr VII - 91,5 p.
V miejsce - Liceum Ogólnokształcące Nr IX – 89 p.
VI miejsce - Liceum Ogólnokształcące Nr I - 44 p.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w III etapie konkursu / prezentacja multimedialna / w dniu 07.04.2017 o godz.10.00

2017-03-03;   Organizatorzy konkursu

Spotkanie informacyjne dla Rodziców - Projekt Zawodowy Wrocław

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Rodziców klas pierwszych, drugich i trzecich na spotkanie w związku z Projektem Zawodowy Wrocław. Spotkanie będzie miało miejsce w dniu 6.03.2017 r. o godz. 17.00 w auli szkolnej.
Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji społeczno-zawodowych oraz wyposażenie w kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy 700 uczniów z 13 wrocławskich szkół zawodowych i techników kształcących w kluczowych i rozwojowych dla Dolnego Śląska i Wrocławia branżach: motoryzacyjnej, budowlanej, elektryczno-energetycznej, mechatroniczno-elektronicznej, lotniczej, transportowo-spedycyjno-logistycznej, informatycznej, turystyczno-gastronomicznej. Państwa dzieci, biorąc udział w projekcie, w ramach dwóch edycji realizowanych w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 będą mogły skorzystać ze staży lub kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych, w ramach szkoleń grupowych podniosą kluczowe kompetencje interpersonalne i nabędą umiejętność funkcjonowania na rynku pracy.
Zapraszam serdecznie
Agnieszka Skarupa

2017-02-28;   Agnieszka Skarupa

Zmiana nazwy szkoły
Pismo Dyrektora Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych

Szanowni Państwo
Rodzice ucznia Technikum nr 12 w Zespole Szkół nr 23
Zgodnie z art. 549 ust. 1 ustawy z d nia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), na podstawie Uchwały Nr XXXV/746/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół nr 23 przy ul. Dawida 9-11 we Wrocławiu oraz Upoważnienia nr 247/IV/2015 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 września 2015 r., zawiadamiam o zamiarze zmiany z dniem 1 września 2017 r. nazwy Zespołu Szkół nr 23 im. Stanisława Staszica na "Zespół Szkół Logistycznych" przy ul. Dawida 9-11 we Wrocławiu.
W skład Zespołu Szkół Logistycznych wejdą: Technikum nr 12 im. Stanisława Staszica, Branżowa Szkoła I stopnia nr 12 im. Stanisława Staszica oraz Szkoła Policealna nr 12.
Zamiar przekształcenia wynika z konieczności dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, a zmiana nazwy zespołu uwzględnia obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
Uczniowie Technikum nr 12 będą od 1 września 2017 r. kontynuować naukę w tych samych zespołach klasowych, z tymi samymi nauczycielami.
Z poważaniem
U up. Prezydenta Wrocławia
Ewa Szczęch
Dyrektor Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych

2017-02-09;   L S

Nabór do PROJEKTU

Ogłaszamy nabór do Projektu Zawodowego organizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie zapraszam na spotkanie informacyjne we wtorek o godz. 15.00 do auli szkolnej.
Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w chwili podpisywania deklaracji uczestnictwa spełnia łącznie następujące kryteria:
a) jest osobą w wieku 15-19 lat
b) uczęszcza do klasy o profilu spedycyjnym lub logistycznym
Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:
a) szkolenia grupowe z zakresu kompetencji interpersonalnych i poruszania się po rynku pracy.
W trakcie szkoleń uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i piśmiennicze oraz zaświadczenie wydane przez Realizatora Projektu. Zajęcia będą odbywały się w szkole.
Po ukończonym szkoleniu interpersonalnym uczeń będzie mógł wziąć udział w:
b) kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych (operator wózków widłowych, operator suwnic, transport i spedycja międzynarodowa-umowy, ubezpieczenia, konwencje CMR)
lub
płatnym (1750 zł) stażu zawodowym
oraz
wycieczce zawodoznawczej dla uczniów, którzy wykażą się najlepszymi wynikami w nauce i będą brali udział w kursach specjalistycznych.

2017-01-27;   Agnieszka Skarupa

Szkoła z tradycjami

Obchody 70-lecia naszej szkoły stały się dobrą okazją do refleksji na temat tego, w jaki sposób szkoła wpływała na jej uczniów i pracowników oraz jak oni wpisali się w jej dzieje.
Aby zbudować w świadomości dzisiejszych uczniów obraz przeszłości szkoły, zdecydowaliśmy się na cykl spotkań z nauczycielami, którzy pracowali tu przed laty. W ubiegły wtorek mieliśmy przyjemność gościć Pana Zbigniewa Lubczyńskiego wieloletniego dyrektora placówki, Pana Romualda Dunicza – nauczyciela wydziału kolejowego oraz Pana Józefa Sambora – nauczyciela przedmiotów kolejowych. W spotkaniu uczestniczyły klasy 1 TL1, 2TL2, 2 TP, 4TP, 4TAT.
Młodzież dowiedziała się jakie były kierunki kształcenia, w jaki sposób odbywano praktyki (także nieformalnie, z inicjatywy uczniowskiej, bez wiedzy kadry pod okiem zaprzyjaźnionych kolejarzy).
Nasi goście w ujmujący sposób poruszyli kwestię dyscypliny w szkole, która przejawiała się m.in. w drobiazgowej kontroli wymaganych na co dzień mundurów oraz wyposażenia dodatkowego w postaci legitymacji, numerka do szatni, grzebienia, chusteczki i pilnika do paznokci. Podkreślali zarazem, że ich celem był wszechstronny rozwój uczniów. Współpracowano z koleją będącą wówczas nośnikiem postępu oraz z wyższymi uczelniami. Dbano o usportowienie młodzieży np. poprzez wyjazdy narciarskie, organizowano rajdy krajoznawcze po całej Polsce. Wpajano wartości: prawdę, piękno, dobro. Wymagano od uczniów dla ich dobra.
Z relacji uczestników wynika, że spotkanie było interesujące nie tylko ze względu na poruszane tematy ale także dzięki erudycji i humorowi szanownych gości, którym jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

2017-01-26;   M. Krzempek

„Medialny savoir-vivre”

W dniu 14 grudnia 2016 roku tematem lekcji wychowawczej w klasie 1 TLi był „Medialny savoir-vivre.”
Z Internetem mamy do czynienia praktycznie codziennie. Rozmawiamy na forach, serwisach społecznościowych, blogach, komunikatorach i za pośrednictwem wiadomości e-mail. Tworząc w sieci, wymieniając informacje, warto pamiętać o dobrych obyczajach. Zatem poznanie „internetowego kodu zachowania” jest niezbędne, aby poruszać się po Internecie bez problemów i być dobrze postrzeganym przez innych.
Biorąc to pod uwagę dyskutowaliśmy na lekcji na temat dobrych manier w tak powszechnym świecie online. W celu identyfikacji dobrych i złych nawyków komunikacji internetowej przeanalizowaliśmy w zespołach określone zadania. Uczniowie w odpowiedni sposób mieli zareagować na jakieś wydarzenie np. pogratulować wygranej w konkursie, przełożyć sprawdzian u nauczyciela przedmiotu, zareagować na złośliwe uwagi na swój temat na facebooku czy sprzeciwić się publikacji wypracowania na witrynie internetowej bez zgody autora tekstu. Uczniowie po kolei prezentowali swoje scenki i wyrażali swoją reakcję za pomocą sms-a, e-maila i wpisu na facebooku. Starali się wybrać takie formy komunikacji, aby były one najbardziej właściwe, biorąc pod uwagę odbiorcę, do którego się zwracamy i treść przekazu.
Wszystkie grupy z przydzielonych zadań wywiązały się wzorowo, pokazując jak zachować kulturalny sposób bycia w wirtualnym świecie oraz być jednocześnie asertywnym.
Warto więc popularyzować wszelkie formy grzeczności również w świecie mediów. Świadczy to o naszej kulturze osobistej, a sposób w jaki się zwracamy i wyrażamy własne myśli, zapewnia nam poprawne relacje międzyludzkie.
Sylwia Nejfert

2017-01-10;   Sylwia Nejfert

ERASMUS+ Uwaga!

Prosimy wszystkich uczestnikow o dostarczenie zdjec i filmikow z wyjazdow, robimy film promocyjny !!!
Termin przyszly wtorek (10.01.2017r.) - materialy najelepiej aby znajdowały się na nośniku (np płycie lub pendrivie), można również w sali 55 - zgrać je bezpośrednio na komputer.

2017-01-02;   E M

TRANSPLANTACJA - AKTYWACJA

W listopadzie odbył się konkurs pod patronatem Wydziału Zdrowia i spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy na temat transplantacji komórkowych i dawstwa szpiku kostnego.
Bardzo dziękuje osobom które podjęły tak ważny temat.
Mem – praca Bartosza Murawy z klasy 1TE.

2016-12-20;   Katarzyna Maćkowiak

XIV Olimpiada Pierwszej Pomocy - październik 2016

Misją Olimpiady było: zachęcać do ratowania życia, uczyć zasad pierwszej pomocy, promować najwyższe wartości. Turniej składał się z dwóch części. Pierwsza to teoretyczny test z pytaniami zamkniętymi. W części praktycznej należało wykonać wylosowane czynności pierwszej pomocy. Na Olimpiadzie pierwszej pomocy naszą szkołę reprezentowała grupa z klasy 2Tli. Dziękuję za udział i godne reprezentowanie naszej szkoły. Å»yczę sukcesów w roku 2017.

2016-12-20;   Zbigniew Jarek

Liga Młodych Logistyków

Gratulujemy trójce naszych uczniów!!!!
Jędrzej Waszkowiak, Maciej Szałęga, Jakub Suleja z klasy 2TL2 to grupa która dostała się do II etapu konkursu Liga Młodych Logistyków.
16 marca 2017r. w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbędzie się finał konkursu.

2016-12-15;   Edyta Majkowska

Liga Młodych Logistyków

Gratulujemy trójce naszych uczniów!!!!
Jędrzej Waszkowiak, Maciej Szałęga, Jakub Suleja z klasy 2TL2 to grupa która dostała się do II etapu konkursu Liga Młodych Logistyków.
16 marca 2017r. w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbędzie się finał konkursu.

2016-12-15;   E M

Kampania społeczna dotycząca Jubileusz 70-lecia szkoły.

W tym roku szkolnym w ramach realizowanego przez nas projektu „ Włącz się. Młodzi i media” będziemy tworzyć kampanię społeczną dotyczącą Jubileuszu 70- lecia naszej szkoły. Przybliżymy wam wydarzenia związane z tak ważną dla naszej społeczności uroczystością. Przede wszystkim będziemy koncentrować nasze wysiłki na śledzeniu i dokumentowaniu poszczególnych etapów ” naszego święta”, a w konsekwencji powstanie dla was film który upamiętni to wydarzenie.

Prace zaczęliśmy już 17 listopada, kiedy to zaproszono byłych nauczycieli naszej szkoły na uroczyste oświetlenie budynku oraz pyszny poczęstunek w sali. Korzystając z okazji przeprowadziliśmy z wybranymi osobami ciekawe wywiady. Aby uatrakcyjnić to wydarzenie, koło teatralne Panta Rhei pod kierownictwem p. Szydłowskiej wystawiło spektakl pt. "Dziady". Odniosło ono duży sukces. Po przedstawieniu goście mogli podziwiać na zewnątrz piękne podświetlenie szkoły. Trwało ono chwilę, jednak efekt był naprawdę niesamowity.
Główny dzień uroczystości zaplanowano na 21 kwietnia 2017 roku. W tym dniu odbędzie się Zjazd i Bal Absolwentów. Będziemy również uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej oraz w Apelu. Nasze święto wzbogaci festyn na boisku szkolnym połączony ze zwiedzaniem szkoły i spotkaniami nauczycieli – absolwentów.

W ramach jubileuszu siedemdziesięciolecia naszej szkoły będą odbywać się różne uroczystości, a my będziemy je dla was sprawie relacjonować.
„Zaangażowani medialnie”

2016-12-13;   L S

Kiermasz Świąteczny

W czwartek 15.12.2016r. Samorząd Uczniowski Internatu zorganizuje na terenie szkoły akcję Mikołajkową w postaci Kiermaszu ozdób świątecznych i wypieku ciasta. Kiermasz skierowany będzie przede wszystkim do rodziców uczestniczących w tym dniu w zebraniach dla rodziców. Zachęcamy do kupowania.

2016-12-13;   E M

Już niedługo spotkanie w naszej szkole

W najbliższy wtorek 13.12.2016 r będziemy gościć w naszej szkole zespoły, które realizują projekt związany z tworzeniem e-sklepu w ramach konkursu "Mój pierwszy biznes przed 20tką". A tymczasem zamieszczamy kilka zdjęć z poprzednich spotkań....

2016-12-07;   Agnieszka Skarupa

Ostateczne wyniki "Magnum Praemium Wratislaviae"- rok szk. 2015/2016

Ostateczne wyniki VIII edycji Powiatowego Projektu "Magnum Praemium Wratislaviae" w roku szkolnym 2015/2016 :

Miło nam poinformować, że w ubiegłorocznej edycji projektu "Magnum Praemium Wratislaviae" nasza szkoła ostatecznie zajęła zaszczytne II miejsce.
Młodzież szkoły wyróżniła się w następujących konkursach wchodzących w skład MPW :
1. I miejsce w "IX Powiatowym Konkursie Wiedzy o Historii Wrocławia "Wratislavia Aeterna""
wywalczyła drużyna w składzie :
- Natalia Gawryś /obecnie kl. II TLI/
- Klaudia Kornat /obecnie kl. II TS/
- Rafał Świrski /obecnie kl.IV TS/
2. II miejsce w "XXII Powiatowym Rajdzie Śladami Pamięci Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich" uzyskał Kamil Brodala /kl. IV TAT- obecny absolwent szkoły/.
3. Wyróżnienie w "VIII Powiatowym Konkursie na reportaż o Wrocławiu" otrzymał Rafał Świrski /obecnie kl. IV TS/.

Gratulujemy sukcesów i zapraszamy młodzież do udziału w kolejnej edycji projektu.2016-12-01;   Małgorzata Szydłowska

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Joli Kalety

Pragniemy poinformować, że uczennica naszej szkoły Jolanta Kaleta z kl. III TAT otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szk. 2016/2017.

Serdecznie gratulujemy

2016-12-01;   Małgorzata Szydłowska

Wyniki I etapu Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych

Dziś odbył się I etap Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych "Lekcje w ZUS". Uczniowie rozwiązywali test składający się 20 pytań. Najlepszymi okazały się Klaudia Kornat z 2TS, Weronika Mocarska z 2TL2, Maciej Fryta z 3TAT. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki aby wystarczyło punktów do przejścia do II drużynowego etapu regionalnego...

2016-11-29;   A S

Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych "Lekcje w ZUS"

Przypominamy, że I etap Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczaniach Społecznych odbędzie się 29.11.2016 roku (wtorek) o godz. 9.40 (3 godzina lekcyjna) w sali nr 12.
Agnieszka Skarupa
Ewelina Mielczarek

2016-11-28;   Agnieszka Skarupa

Wspomienia i zdjęcia absolwentów

Zwracam się do Państwa z prośbą o nadsyłanie zdjęć i wspomnień z okresu nauki w murach Szkoły. Prosimy o przesyłanie materiałów i zdjęć do Pana Leszka Szpiecha na adres e- mailowy: leszekszpiech@poczta.wp.pl

2016-11-25;   Stella Gazdulska

III Medialna Międzynarodowa Konferencja Naukowa - listopad 2016

Temat konferencji: „Decyzje w sytuacjach zagrożeń” Współpraca administracji państwowej ze służbami mundurowymi w procesie decyzji w sytuacjach zagrożeń.
Organizatorem konferencji była: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Wydział zarządzania; Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny; Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania.
Celem konferencji było: Zaprezentowanie i upowszechnianie wyników badań, wymiana poglądów oraz doświadczeń dotyczących podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka, zagrożeń terrorystycznych, kulturowych i innych
W ramach obrad poruszane były następujące zagadnienia: determinanty
i ograniczenia oraz uwarunkowania sytuacyjno-organizacyjne w procesie podejmowania decyzji, reakcja na zagrożenia kulturowe i terrorystyczne-teoria i praktyka, podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i /lub zagrożenia w zależności od różnych rodzajów ryzyka, zarządzanie ryzykiem we współczesnych organizacjach i projektach, badania nad ryzykiem naturalnym, niezawodność i ciągłość dostawy usług systemów krytycznych, psychologiczne aspekty podejmowania decyzji w warunkach kryzysowych, społeczne i moralne aspekty ryzyka.
Zbigniew Jarek

2016-11-24;   L S

Wrocław Miasto Pokoleń

W dniu 15.11.2016 klasa 1TL1 uczestniczyła w spotkaniu przedstawicieli programu pt. "Wrocław Miasto Pokoleń".
Program uzyskał w 2015 r miano złotej praktyki i został wpisany przez Rzecznika Praw Obywatelskich do "Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych". W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, Wrocławskiego Centrum Seniora oraz Departamentu Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia oraz młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Celem programu jest modyfikacja poglądów dzieci i młodzieży wobec seniorów z postawy dystansu, obojętności, niechęci do postawy zrozumienia, życzliwości i szacunku. Wrocław jest pierwszym miastem w Polsce, który rozpoczął działania zmierzające do rzeczywistej realizacji didalogu międzypokoleniowego. Uczniowie uczestniczyli w przygotwanych dla nich zabawach terenowych, grach na wolnym powietrzu oraz warsztatach rękodzielniczych i plastycznych. Martyna Siwiec zrobiła z pomocą seniorki piękny kwiat róży z jesiennych liści!
Wszyscy zostaliśmy ugoszczeni pysznym sernikiem i ciepłą herbatą.

2016-11-23;   Jolanta Włodarczak

Olimpiada Cyfrowa - I etap

W dniu 15.11.2016 r. odbył się I etap Olimpiady Cyfrowej (test on-line) organizowanej przez Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, OCDN oraz Głównego Parntera Merytorycznego Collegium Civitas. Olimpiada Cyfrowa jest olipmiadą interdyscyplinarną sprawdzającą kompetencje cyfrowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem jej jest kształcenie świadomych użytkowników mediów cyfrowych czyli takich, którzy są krtycznymi odbiorcami informacji, którzy rozumieją język mediów oraz przestrzegają standardów etyczni i bezpieczeństwa w sieci. Główną nagrodą jest indeks jedenj z najlepszych uczelnii w Polsce Collegium Civitas.
W olimpiadzie uczestniczyli wybrani uczniowie z klasy 2TL2 i 2 TL1.
Trzymamy kciuki za wysokie wyniki, które pozwolą na zakwalifikowanie się do kolejnego etapu olimpiady!
Opiekunami merytorycznymi są: Jolanta Włodarczak oraz Leszek Szpiech

2016-11-23;   L S

Konkurs wiedzy o prawie pracy i BHP "Poznaj swoje prawa w pracy" wyniki I etapu

Dziś odbył się I etap konkursu WIEDZY O PRAWIE PRACY i BHP DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”. Uczniowie rozwiązywali test składający się 25 pytań. Najlepszymi okazały się Paulina Dudek z 2TL1 i Klaudia Kornat z 2TS. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki w etapie regionalnym...

2016-11-21;   A S

Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych "Lekcje w ZUS"

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 29.11.2016r.(wtorek) o godz. 10.00 odbędzie się
I etap OLIMPIADY WIEDZY O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH "Lekcje w Zus". Zapraszamy do sali
nr 12. Za wszystkich uczestników trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.
Ewelina Mielczarek
Agnieszka Skarupa

2016-11-21;   Agnieszka Skarupa

Olimpiada Logistyczna i Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna

Do II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej dostało się dwóch uczniów Robert Wydera oraz Daniel Bożek z klasy 4TLA.
Do II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno- Logistycznej również dostały się dwie osoby Krzysztof Staszak i Sandra Usińska z klasy 3TLC.
Serdecznie im gratulujemy !!
Robert i Daniel swoje zmagania w II etapie rozpoczną 2 grudnia 2016r., natomiast Krzysztof i Sandra dopiero 10.03.2017r.

2016-11-21;   E M

Wycieczki zawodowe - październik 2016

W ramach „Koła Strzelec” została zorganizowana wycieczka zawodoznawcza dla uczniów technikum m.in. do POLBUS-PKS oraz wycieczka do produkcji autobusów firmy VOLVO.

2016-11-20;   Zbigniew Jarek

Termin konkursu

Informujemy, że I etap Konkursu "Poznaj swoje prawa pracy" odbędzie się 21.11.2016 roku (poniedziałek) o godz. 9.40 (3 godzina lekcyjna) w sali nr 12.

2016-11-18;   Agnieszka Skarupa

Olimpiada Przedsiębiorczości

Jest nam miło poinformować, że trwa nabór zgłoszeń do kolejnej, XII edycji Olimpiady, której tematem przewodnim jest „Przywództwo w biznesie”. Jak co roku, także tym razem serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w zawodach. Dla Zwycięzców czeka 10 indeksów SGH i jeszcze więcej indeksów Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu, a także atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zapisy trwają do 30.10.2016r prowadzone są przez Panią Jolantę Włodarczak i Panią Monikę Wojtaś

Szczegółowe informacje na stronie www.olimpiada.edu.pl.

2016-10-10;   Agnieszka Skarupa

Olimpiada Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych "Lekcje w ZUS"

Miło nam poinformować, że rusza nabór do Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych "Lekcje w ZUS pod hasłem „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Osoby chętne proszę zgłaszać się do Pani Agnieszki Skarupy i Pani Eweliny Mielczarek. W ramach przygotowania będą organizowane lekcje przygotowawcze i uczniowie otrzymają komplet materiałów. Dodatkowe materiały na stronie: www.zus.pl/edukacja.
Laureaci Olimpiady otrzymują nagrody rzeczowe i wyróżnienia przyznawane przez Komitet Główny. Nagrodami są: laptopy, tablety, czytniki e-booków.
- Nagroda za 1. miejsce – 3 laptopy odpowiednio dla Uczestnika zespołu
- Nagroda za 2. miejsce – 3 tablety odpowiednio dla Uczestnika zespołu
- Nagroda za 3. miejsce – 3 czytniki e-booków odpowiednio dla Uczestnika zespołu
- Nagroda za 4. miejsce – wyróżnienie

2016-10-10;   Agnieszka Skarupa

Konkurs "Wiedzy o prawie pracy i BHP"

Ogłaszamy nabór do konkursu WIEDZY O PRAWIE PRACY i BHP pod hasłem „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Strona z materiałami: https://www.pip.gov.pl/pl/konkursy/konkurs-poznaj-swoje-prawa-w-pracy-dla-uczniow-szkol-ponadgimnazjalnych. Na zwycięzców etapu regionalnego i etapu centralnego konkursu czekają okolicznościowe dyplomy. Laureaci otrzymują również nagrody ufundowane przez organizatorów i ewentualnych partnerów Konkursu. Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do Pani Eweliny Mielczarek i Pani Agnieszki Skarupy.

2016-10-10;   Agnieszka Skarupa

I etap Olimpiady Logistycznej

4 października (wtorek) o godz. 11:00 rozpocznie się I etap Olimpiady Logistycznej. Zapisane osoby zgłaszają się o godz. 10:40 do sali 22. Można posiadać ze sobą kalkulator prosty.

2016-09-30;   E M

Kiermasz książek

UWAGA!
12.09.2016 – PONIEDZIAŁEK – KIERMASZ NOWYCH PODRĘCZNIKÓW DO JĘZYKÓW OBCYCH
SPRZEDAJĄCY: KSIĘGARNIA INTERNATIONAL HOUSE
MIEJSCE: PARTER, KOŁO PORTIERNI

2016-09-11;   J. Białas

Kiermasz podręczników używanych

13 września (wtorek) odbędzie się kiermasz podręczników używanych. Zapraszamy sprzedających i kupujących. Podręczniki sprzedawane będą na każdej przerwie rozpoczynając od przerwy o godzinie 8:45 do godz. 10:40 w auli szkolnej na 4 piętrze.

Informacje można uzyskać u pani Edyty Majkowskiej (s.14).

2016-09-07;   E M

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Rozpoczęcie Roku Szkolnego odbędzie się 1 września 2016r. o godz. 9:30 apelem.

O godz. 10:30 zapraszamy wszystkich uczniów na Mszę Świętą z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Po mszy świętej odbędą się godziny wychowawcze z wychowawcami klas.

Klasy 2-4 - 2 godziny lekcyjne
Klasy 1 - 3 godziny lekcyjne

2016-08-22;   E M

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 24 czerwca 2016r. o godzinie 9:30.

2016-06-17;   E M

Zwrot książek do biblioteki !!!


Uwaga!!! Ważne !!!
Biblioteka szkolna przypomina o zwrocie wypożyczonych książek i czasopism do końca roku szkolnego. Nie zostawiajcie tego na ostatnią chwilę !!!

2016-06-15;   B W

III EDYCJI TARGÓW PRACY W MWSLIT

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu 10-11 czerwca 2016 r. zaprosiła nas na III edycję TARGÓW PRACY dającą możliwość nawiązania współpracy wiodącym firmom z branży TSL oraz z branży budowlanej z grupą potencjalnych pracowników.
Celem Targów Pracy było budowanie i rozwój relacji pomiędzy środowiskiem szkół technicznych
a biznesem, jak również zapoznanie się z ofertami pracy proponowanymi przez firmy oraz możliwość bezpośredniego poznania procesów rekrutacji.
Wystawcy Targów Pracy:
• IKEA GROUP
• AMAZON
• ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A.
• REGESTA S.A.
• CRUSAR
• NEONET S.A.
• KUEHNE + NAGEL SP. Z O.O.
• PROFI-LINGUA
• HELLMANN WORDWILD LOGISTICS
• IMPEL
• C.H. ROBINSON

Wydarzenie wspierała również agencja pracy z ofertami zatrudnienia, staży i praktyk z branży logistycznej i budowlanej:
• RANDSTAD POLSKA SP. Z O.O.
• ADDECO

Podczas targów pracy odbywały się też prezentacje firm oraz warsztaty specjalnie przygotowane przez studentów MWSLiT we Wrocławiu.
W targach udział wzięli uczniowie klas 2 logistycznych i 3 spedycyjnych. Wszyscy jednomyślnie zachwyceni byli ofertą firmy CRUSAR. Każdy miał okazję porozmawiać o możliwości praktyk , letniej pracy i atmosferze w firmie. Posilaliśmy się słodkościami oraz mogliśmy zabrać wiele przygotowanych dla nas gadżetów.
Opiekunowie:
Jolanta Włodarczak
Monika Sarzalska
Beata Stępniewicz
Lidia Wołk


2016-06-13;   Jolanta Włodarczak

I etapu Konkursu o św. Janie Pawle II

Laureaci I etapu Konkursu o św. Janie Pawle II
Liberacki Mateusz 2 TLB 24
Gawryłow Natalia 1 TL2 23
Kaleta Jolanta 2 TAT 22
Zając Aleksandra 1 TL2 22
Dawid Kalisz 1 TP 20
Szymańska Natalia 1 TL2 20
Młyńczak Kamil 1 TS 19
Karol Bojdo 2 TAT 19
Fitoł Sebastian 2 TAT 19
Wrona Weronika 1 TL2 19

Zapraszamy na uroczystą Galę Finałową, która odbędzie się w poniedziałek 13.06.2016r. o godzinie 10.40 w szkolnej auli.

2016-06-10;   Cezary Budzeń

DZIEŃ EUROPY W ZS NR 23

Duże brawa dla wszystkich uczniów, którzy przygotowali się do „Dnia Europy". Formuła wydarzenia przewidywała międzyklasowe zmagania w następujących konkurencjach:
- Konkurs "Å»ywa flaga europejska" – uczniowie reprezentujący poszczególne klasy zachowując odpowiednią kolorystykę, sformowali flagi wylosowanych państw UE.
- "Podaj dalej" – prezentacja przez uczniów wybranych państw UE z uwzględnieniem ich wyjątkowego wkładu do wspólnoty europejskiej.
- Międzyklasowy turniej wiedzy o UE " jeden z dziesięciu".
- "Jaka to melodia"- konkurs o tematyce nawiązującej do tradycyjnej i współczesnej muzyki europejskiej
- "Przez żołądek do serca" - prezentacja dań kuchni europejskiej.

Wyniki oraz fotorelację można zobaczyć w zakładce EPAS

2016-06-06;   Marzena Krzempek

Zbiórka na Dom Dziecka

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka zachęcamy wszystkich uczniów szkoły do akcji wsparcia rodzinnego domu dziecka.
Klasy zbierają pieniądze i za to kupują zabawki, które zostaną przekazane dzieciom. Zachęcamy do zakupu zabawek do gier drużynowych (np. zestaw do badmintona, Eurobiznes, Monopolu, Sccrable, itp). Klasy biorące udział w akcji będą miały przyznane pkt do Ligii Klas.

2016-06-01;   E M

WYNIKI KONKURSU WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

9 maja jest dniem w którym świętuje się pokój i jedność w Europie. Dzień Europy został ustanowiony na cześć Deklaracji Schumana, która zapoczątkowała integrację europejską.Aby upamiętnić to wydarzenie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej.Konkursowe podium przedstawia się następująco:
I miejsce - Tomek Thedy z klasy I TP
II miejsce - Maciej Fryta z klasy II TAT
III miejsce - Dawid Kalisz z Klasy I TP.

Wyniki klas dostępne są na stronie projektu EPAS - Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego

2016-05-30;   Marzena Krzempek

EUROSCOLA

26 maja 20 uczniów z naszej szkoły wzięło udział w Euroscoli. Na zaproszenie Parlamentu Europejskiego do Strasburga przyjechały grupy młodzieży z kilkunastu krajów UE, wyłonione wcześniej w konkursie.Spotkanie było okazją do zapoznania się z pracą PE oraz nawiązania międzynarodowych kontaktów.
Młodzi ludzie uczestniczyli w symulowanych posiedzeniach „komisji parlamentarnych”,a następnie obradowali podczas „posiedzenia plenarnego”.
Podczas spotkania inauguracyjnego przedstawiciel każdej grupy wygłosił jednominutową prezentację na temat własnej szkoły w języku innym niż język ojczysty.
W ramach „posiedzeń komisji” każda grupa była podzielona na pięć międzynarodowych zespołów , w których odbywały się debaty. Ich tematem był rozwój Europy, praca dla młodych, prawa człowieka oraz kwestia migracji.
Uczestnicy komunikowali się w języku angielskim lub francuskim.Na zakończenie spotkania odbył się finał Eurogame. Zwyciężyła w nim międzynarodowa drużyna do której należała Małgosia Cygan z klasy 2TPS -gratulujemy!
Uczniowie zgodnie podkreślają, że wyjazd był dla nich wyjątkowym przeżyciem.
Fotorelację z tego wydarzenia można zobaczyć w zakładce EPAS

2016-05-30;   Marzena Krzempek

Ogłaszamy nabór na staże zagraniczne w Irlandii i we Włoszech

Uwaga klasy drugie !!!
Ogłaszamy nabór na staże zagraniczne w Irlandii i we Włoszech w przyszłym roku szkolnym.
Planowany termin wyjazdu na praktyki 4 tygodniowe – 25.09- 23.10 2016, miejsca- Cork Partnership Europe, 12 osób oraz Bolonia YouNet, 24 osoby z klas logistycznych i spedycyjnych.
Pozostali uczniowie klas przyszłych trzecich w tym czasie mają praktyki
w Polsce- należy już szukać miejsc .
Wyjazd na staże zagraniczne będzie całkowicie dofinansowany w ramach programu
Erasmus + oficjalna strona projektu http://erasmusplus.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/akcja-1/
Wstępny plan rekrutacji
1. złożenie podania w sekretariacie uczniowskim z danymi kontaktowym i zgoda rodziców na wyjazd (podpis rodzica na podaniu)
Wzór podania :Zgłaszam swój udział w rekrutacji wstępnej na staż zagraniczny w Irlandii / we Włoszech w październiku 2016.Dane kontaktowe- klasa , adres mail, telefon , telefon rodziców.
Z dopiskiem opiekunów/ rodziców Wyrażam zgodę na udział syna , córki w rekrutacji na staż zagraniczny. Termin zgłoszeń – do 12 maja 2016.
2.Przed rozpoczęciem procesu rekrutacji zostanie opracowany szczegółowy Regulamin, który będzie dostępny na naszej stronie.
3.Po ogłoszeniu wyników odbędą się spotkania informacyjne z uczniami oraz rodzicami -planowany termin to czerwiec 2016, szkolenie językowe wybranych kandydatów ostatni tydzień sierpnia i wrzesień.
4.Kryteria rekrutacji uwzględnią także uczniów, którzy do tej pory nie mogli wykazać się wybitnymi osiągnięciami w nauce, ale są zmotywowani do wzięcia udziału w projekcie i gotowi do działań. Chętni uczniowie będę oceniani według następujących kryteriów:
a) Test z języka angielskiego - max. 100 pkt.
b) Średnia z przedmiotów zawodowych z poprzedniego roku – max. 300 pkt. (średnia mnożona przez 50)
c) Średnia z ocen końcowych z języka angielskiego z poprzednich lat – max. 120 pkt (średnia mnożona przez 20)
d) Ocena sytuacji życiowej ucznia – preferowana młodzież z mniejszymi szansami - 30 pkt.
e) Ocena zaangażowania w działalność szkoły, podejścia obywatelskiego ucznia - 30 pkt
Oceny wystawia wychowawca klasy i pani pedagog.. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do pani Agnieszki Pałac, szkolnego koordynatora projektu.

2016-05-09;   L S

Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016

Od stycznia 2016 Wrocław jest Europejską Stolicą Kultury, centrum kultury dla całej europy, a to niepowtarzalna okazja, by uczestniczyć w wydarzeniach, które tworzą historię naszego Miasta. Serdecznie zachęcam całą społeczność szkolną do korzystania z bogatej oferty imprez kulturalnych, specjalnie z tej właśnie okazji przygotowanych przez Biuro Festiwalowe Impart 2016.

2016-05-04;   L S

Zakończenie roku szkolnego klas 4

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas 4 odbędzie się w piątek 29.04 o godz. 13:00 w Auli Szkolnej.

2016-04-25;   E M

KONKURS KONSUMENTA 2016r.

Konkurs Konsumenta 2016 rozstrzygnięty!

W dniu 16 marca 2016 roku ponad 200 uczniów z kilku klas naszego Technikum wzięło udział w Szkolnym Konkursie Konsumenta
pt. „Świadomy Konsument- to Ja!” zorganizowanego przez p. Jolantę Włodarczak i p. Przemysława Grucę z okazji Światowego Tygodnia Konsumenta.
Test spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, co bardzo ucieszyło jego organizatorów. Udział w konkursie i późniejsze jego omówienie z pewnością przyczyniło się do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania młodzieży i dorosłych w roli konsumentów.
W wyniku sprawdzenia testu, z którego można było uzyskać maksymalnie 20 punktów wyłoniono 3 uczniów, którzy zdobyli najlepszy wynik.
Wszyscy z podium byli z klasy 2TLA:
I miejsce: Klaudia Posłuszna kl. 2TLA – 19 punktów.
II miejsce: Partycja Matysiak kl. 2TLA – 18 punktów
III miejsce: Kacper Piniecki kl. 2TLA – 16 punktów
Zwyciężczyni serdecznie gratulujemy!
Dziękujemy za masowy udział w konkursie wszystkim uczestnikom. Jednocześnie zachęcamy do dalszego poszerzania wiedzy w tym obszarze
i już teraz zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji!
Jolanta Włodarczak
Przemysław Gruca

2016-04-20;   Jolanta Włodarczak

IV Forum Zawodoznawcze

12.04 .2016r. w naszej szkole odbyło się już IV Forum Zawodoznawcze. W Auli gościliśmy dyrektorów, prezesów oraz osoby rekomendowane. Wyższe Szkoły reprezentowane były przez znakomitych przedstawicieli świata nauki. W kuluarach 4 piętra oblegane były stoliki z gadżetami i kolorowymi reklamówkami uczelni. Atmosfera, która zapanowała wśród gości oraz uczniów nadała uroczystości wiele powagi .Ożywione rozmowy przy przygotowany poczęstunku sprzyjały nawiązywaniu nowych znajomości.
Uroczystemu otwarciu IV Forum Zawodoznawczego przewodniczyła Pani Dyrektor Stella Gazdulska.
Wyróżnieni uczniowie klasy 3 TLB Aleksandra Kochańska i Maksymilian Tarnowski z wielkim zaangażowaniem prowadzili spotkanie zapraszając kolejnych gości do wystąpień.
Powitaliśmy z radością Dyrektora PKP PLK S.A Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu pana Andrzeja Kudłę. Prelekcja na temat nowych linii kolejowych oraz perspektyw rozwoju Zakładu Linii Kolejowych, wzbudziła wielkie zainteresowanie wśród obecnej młodzieży.
Podczas IV Forum zostały zawarte dwie umowy dotyczące współpracy szkoły z Dolnośląską Izbą Turystyki we Wrocławiu oraz z Instytutem Logistyki i Magazynowania z Poznania.
Frekwencja IV Forum Zawodoznawczego bardzo nas usatysfakcjonowała.
Poniżej przedstawiamy firmy których przedstawiciele zaszczycili nas swoją obecnością:
• PKP PLK S.A Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu
• Poczta Polska S.A
• Dolnośląska Izba Turystyki
• Firma Manpower
• PKP CARGO S.A Dolnośląski Zakład Spółki
• Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji we Wrocławiu
• Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
• Wyższa Szkoła Logistyki I Transportu w Poznaniu
• Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
• Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
• Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
• Wyższa Szkoła Oficerska Wojska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
• Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu
Dziękujemy wszystkim bardzo za przybycie oraz krótką prezentacje. Spotykamy się już za rok na V Forum Zawodoznawczym w naszej szkole.
Organizatorzy Forum

2016-04-18;   Jolanta Włodarczak

Wrocławski Bieg Sponsorowany - podsumowanie

Nasi uczniowie w dniu 21 marca 2016 r. uczestniczyli we Wrocławskim Biegu Sponsorowanym. Najwięcej pieniędzy dla Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci uzbierali uczniowie:
Jan Buczeluk, Dawid Kalisz, Kamil Koba, Wojciech Brzezicha i Bartłomiej Dąbrowski..

Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę.

2016-04-18;   Małgorzata Biskupek

WYBORY DO SAMORZÄ„DU UCZNIOWSKIEGO

18 kwietnia 2016r. odbyły się Wybory do Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącą Szkoły została Weronika Mocarska z klasy 1TL2.
Gratulujemy!!
Jej kadencja będzie trwała 2 lata i rozpocznie się 2 maja 2016r.

2016-04-18;   E M

Finał VIII edycji „Magnum Praemium Wratislaviae” 2015/2016

W dniu 08.04.2016 r. o godz. 10.00 w auli szkolnej ZS Nr 23 odbył się finał VIII edycji Powiatowego Projektu „Magnum Praemium Wratislaviae”. Uroczystość tą zaszczyciły swoją obecnością następujące osoby: p. prof. Teresa Kulak /Uniwersytet Wrocławski/, p. Zbigniew Magdziarz /prezes Towarzystwa Miłośników Wrocławia/, p. Bożena Święch /metodyk z WCDN/, p. Hanna Staniów /metodyk z WCDN/, p. Robert Syta /artysta-plastyk, metodyk z WCDN/, p. Barbara Wołek /przewodnicząca Komisji Wychowania Regionalnego/.
Wyniki finału IX Powiatowego Konkursu Wiedzy o Historii Wrocławia „Wratislavia Aeterna” /etap III konkursu: prezentacja multimedialna/:
I miejsce - ZS Nr 23; drużyna w składzie: Klaudia Kornat, Natalia Gawryś, Rafał Świrski
II miejsce – LO Nr IX; drużyna w składzie: Julia Wieprow, Dominika Ziobro, Paweł Kubiszewski
III miejsce – LO Nr III; drużyna w składzie: Wojciech Piątek, Tomasz Kapuścik, Mateusz Bożejko
IV miejsce – LO Nr XII; drużyna w składzie: Jan Tomczyk, Krzysztof Bałenkowski, Michał Gwardyński
W trakcie uroczystości wręczono również nagrody dla zwycięzców oraz opiekunów z ponadgimnazjalnych szkół biorących udział w pozostałych konkursach rozgrywanych w ramach projektu: VIII Powiatowego Konkursu „Wrocław na fotografii”, VIII Powiatowego Konkursu na reportaż o Wrocławiu, IV Powiatowego Konkursu o Wrocławiu w języku angielskim ”My Wroclaw”.
W przerwie finału konkursu historycznego „Wratislavia Aeterna” wystąpili uczniowie naszej szkoły z programem artystycznym.
Organizatorzy serdecznie dziękują za uczestnictwo w tegorocznej edycji projektu „Magnum Praemium Wratislaviae” jednocześnie zapraszając do udziału w przyszłym roku szkolnym.

2016-04-15;   Beata Wojdyło

AKCJA ZBIERANIA KSIĄŻEK - ZACZYTANI

Samorząd Uczniowski przyłączył się do wielkiej akcji zaczytani.org
Zbieramy książki dla dzieci i młodzieży aby wspomóc akcję tworzenia bibliotek i czytelni w polskich szpitalach i hospicjach.
Książki (w dobrym stanie) prosimy przynosić do p.Majkowskiej - sala 14

2016-04-15;   E M

XII Konkurs LOGIKA I MATEMATYKA

Dnia 2 kwietnia 2016 roku odbył się etap szkolny XII Konkursu
LOGIKA I MATEMATYKA. Wzięło w nim udział 25 uczniów Naszej Szkoły ze wszystkich klas. Najliczniejszą grupą młodzieży biorącą udział w konkursie byli uczniowie z klas pierwszych – 16 osób. Zwycięzcą konkursu został uczeń klasy 2 TAT Wojciech Adamczyk. Trzy osoby zajęły drugie miejsce i odbyła się dogrywka, bowiem w etapie międzyszkolnym KONKURSU szkołę może reprezentować trzyosobowa drużyna. Ostatecznie wyniki konkursu:
1. Wojciech Adamczyk kl.2 Tat
2. Alicja Cymer kl. 4 Tla
3. Casimiro Licciardi kl. 4 Tsk

Wszystkim uczestnikom, których nagradzamy dodatkową oceną z matematyki, dziękujemy za udział w konkursie zapraszamy za rok.
Za zwycięzców trzymamy kciuki i życzymy sukcesów w dniu 22 kwietnia na Finale Konkursu

2016-04-15;   Jarosława Bucior

IV Forum Zawodoznawcze

We wtorek (12.04.2016r.) od godz. 9:45 zapraszamy klasy 4 na Forum Zawodowoznawcze. W programie spotkania z pracodawcami oraz przedstawicielami szkół wyższych. Szczegóły zostaną przekazane w poniedziałek.

2016-04-10;   E M

Zarządzanie projektem - szkolenie

W dniu 7.04.2016 w ramach zajęć Trening Umiejętności Społecznych uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach dotyczących zarządzania projektem. Organizatorem spotkania był Credit Suisse. Pracownicy banku przeprowadzili z młodzieżą kreatywne zajęcia projektowe, które miały na celu rozwinąć umiejętność pracy w zespole i planowania działań projektowych.

2016-04-08;   A S

Wyniki VIII Powiatowego Konkursu na reportaż o Wrocławiu

Wyniki VIII Powiatowego Konkursu na reportaż o Wrocławiu rozgrywanego w ramach VIII Powiatowego Projektu "Magnum Praemium Wratislaviae".

Temat konkursu: "Kultura wzbogaca każdego z nas. Nie jest ważne czy jesteśmy jej twórcami czy odbiorcami":
I miejsce - Julia Marcinkowska z LO Nr X oraz Patryk Michalak z ZSE

Wyróżnienie:
Rafał Świrski z ZS Nr 23

Gratulujemy i zapraszamy wszystkich uczestników na finał projektu "Magnum Praemium Wratislaviae" w dniu 08.04.2016 /piątek/ o godz. 10.00 do auli szkolnej Zespołu Szkół Nr 23.

2016-04-06;   B W

Wyniki VIII Powiatowego Konkursu "Wrocław na fotografii" w roku szkolnym 2015/2016


W dniu 04.04.2016 został rozstrzygnięty VIII Powiatowy Konkurs "Wrocław na fotografii - Obiekty architektury Wrocławia postrzegane jako miejsca kultury" rozgrywany w ramach VIII edycji Powiatowego Projektu Magnum Praemium Wratislaviae:
I miejsce – Bartłomiej Chmielewski z LO Nr III za pracę pt. „Trębacz w drodze do Capitolu”
II miejsce – Paulina Radwan z ZSE za pracę pt. „Neon Sicle”
III miejsce – Bartłomiej Wnęk z LO Nr XIII za pracę pt. ”Schody do kultury”
WYRÓŻNIENIA:
Anna Iluk z LO Nr IX za pracę pt. „Spektrum”
Monika Kita z ZSEA za prace pt. „Wektory” i Drzewo muzyki”
Sylwia Bednarska z LO Nr III za pracę pt. „W ciepłych barwach”
Barbara Ruta z LO Nr VI za pracę pt. „Urok wrocławskiej drogi”
Gratulujemy i serdecznie zapraszamy na finał projektu "Magnum Praemium Wratislaviae", który odbędzie się w dniu 08.04.2016 /piątek/ o godz. 10.00 w Zespole Szkół Nr 23, ul. Dawida 9-11 w auli szkolnej. Pozdrawiamy Organizatorzy

2016-04-05;   Beata Wojdyło

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa, a także odpoczynku w rodzinnym gronie.

2016-03-25;   L S

Wrocławski Bieg Sponsorowany 2016

SPOTKANIE WOLONTARIUSZY!
Osoby chętne do wzięcia udziału w drugim Wrocławskim Biegu Sponsorowanym, który odbędzie się w Pierwszy Dzień Wiosny proszone są o zgłoszenie się do pedagoga/psychologa w pok. 7A.
Biegniemy na Pergoli przy Hali Stulecia
21 marca br. od godz.10. Celem biegu jest zbiórka pieniędzy dla nieuleczalnie chorych dzieci (akcję organizuje Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci). Minimalna wpłata 5 zł.- 1 okrążenie.

2016-03-10;   Marta Mazepa

W dniu 1 i 2 marca młodzież naszej szkoły w ramach projektu " Mój pierwszy biznes przed 20-tką" miała możliwość uczestniczyć w "Giełdzie bankowej" zorganizowanej przez PKO BP. Pracownicy banku zapoznali uczniów z najnowszymi produktami bankowości elektronicznej, zasadami kredytowania własnego biznesu, ścieżką kariery i możliwością odbycia stażu lub praktyk w banku PKO BP. Uczniowie byli żywo zainteresowani poruszaną tematyka, zadawali pytania i dyskutowali. Spotkanie zakończył konkurs z nagrodami. Wszystkim Uczniom, którzy zdobyli nagrody gratulujemy a Organizatorom projektu i Pracownikom banku dziękujemy za możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu bankowości.

2016-03-02;   A S

Wyniki II etapu IX Powiatowego Konkursu Wiedzy o Historii Wrocławia „Wratislavia Aeterna” 2015/2016, odbywającego się w ramach VIII Powiatowego Projektu
„Magnum Praemium Wratislaviae”:

I miejsce- Liceum Ogólnokształcące Nr XII – 226 p.
II miejsce- Liceum Ogólnokształcące Nr III - 205 p.
III miejsce - Zespół Szkół Nr 23 – 144 p.
IV miejsce – Liceum Ogólnokształcące Nr IX - 131 p.
V miejsce – Lotnicze Zakłady Naukowe – 52 p.
VI miejsce - Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych - 38,5 p.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w III etapie konkursu /prezentacja multimedialna/, w dniu 08.04.2016 r. o godz.10.00.
Organizatorzy


2016-02-29;   Małgorzata Szydłowska

Wycieczka zawodoznawcza

24 lutego 2016r. uczniowie klasy 2TP uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej. Wycieczka miała na celu powtórzenie wiadomości z zakresu egzaminu zawodowego Obsługa podróżnych w portach. Uczniowie spotkali się o godzinie 5:20 na Wrocławskim Lotnisku. Po omówieniu najważniejszych punktów znajdujących się w Porcie Lotniczym przeszli do odprawy bezpieczeństwa a następnie zwiedzili halę odlotów i strefę wolnocłową. O godzinie 6:20 rozpoczął się Boarding - czyli wejście na pokład samolotu linii Ryanair. Po wylądowaniu na Lotnisku Warszawa - Modlin pojechali kolejką miejską do Warszawy Centrum. Czas do powrotu do Wrocławia spędzili na zwiedzaniu najpierw Muzeum Powstania Warszawskiego a następnie Stadionu Narodowego. Powrót do Wrocławia odbył się pociągiem Pendolino.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wycieczki na facebooku Samorządu Uczniowskiego.

2016-02-28;   E M

15 marca ŚWIATOWY DZIEŃ KONSUMENTA

W związku z obchodzonym 15 marca Światowym Dniu Konsumenta
nauczyciele p. Jolanta Włodarczak oraz p. Przemysław Gruca mają przyjemność zaprosić chętnych uczniów do udziału w:
Szkolnym Konkursie Konsumenta pt.” Świadomy Konsument to Ja!”
Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów tematyką praw konsumenta oraz wzbogacenie wiedzy i umiejętności w obszarze funkcjonowania konsumentów na rynku. Konkurs składa się z jednego etapu – testu wiedzy i umiejętności tworzącego 20 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru z wyłącznie jedną poprawną odpowiedzią.
Czas trwania to 20 min!!!
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się!
Jolanta Włodarczak
Przemysław Gruca

2016-02-26;   Jolanta Włodarczak

Konkurs Internetowy

Wydział Nauk Technicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz Fundacja BZ WBK zapraszają wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczelni wyższych do wzięcia udziału w Ogólnopolskim internetowym teście wiedzy o odnawialnych źródłach energii i ochronie środowiska.
Celem testu jest popularyzacja wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, oszczędzania energii oraz poszanowania zasobów środowiska przyrodniczego wśród młodzieży.
W teście udział wzięli również uczniowie naszej szkoły. Byli to chętni uczniowie z klasy 4TLB Kuba Sawicz, 4 TP Jan Boczar i Mateusz Czapliński i 3 TS Rafał Świrski, Aleksandra Cecynowska oraz Paweł Aldass. Wszyscy mieli doskonałe wyniki i liczą na wejście do II etapu. Była to dobra lekcja powtórki przed maturą z geografii.
Nagrodą w ogólnopolskim młodzieżowym teście jest Tablet Lenovo TAB2 A7-30H 3G. Konkurs trwa do 20.03.2016 I etap, zachęcam innych chętnych uczniów do wzięcia udziału!
Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem specjalnej strony internetowej dostępnej pod adresem http://www.konkursoze.pl
Jolanta Włodarczak


2016-02-26;   Jolanta Włodarczak

Olimpiada Logistyczna w MWSLiT we Wrocławiu

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu już po raz piąty była Organizatorem Olimpiady Logistycznej.
Patronat merytoryczny nad Olimpiadą Logistyczną sprawuje The Chartered Institute of Logistics and Transport (UK) – Polska; organizacja zrzeszająca profesjonalistów z branży TSL, której celem jest propagowanie, wspieranie wiedzy, nauki o logistyce i transporcie. Olimpiada odbywa się na platformie konkursowej: www.olimpiada.logistyczna.mwsl.eu
W momencie ukończenia testu uczestnik otrzymuje liczbę zdobytych punktów i czas wykonania testu, na podany przy rejestracji adres mailowy.
Patronat nad V edycją Olimpiady Logistycznej objęły następujące firmy: CRUSAR, Karol Kundzicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Crusar,oddział we Wrocławiu DHL Parcel Polska,LEONI Kabel Polska Sp. z o. o., VOS LOGISTICS Polska Sp. z o. o
W Olimpiadzie udział wzięli uczniowie klasy 2TLA: Adam Olejnik, Michał Strawiński, Jan Nowak, Maciej Å»ołopa.
Myślimy, że w kolejnych latach będzie lepiej!
Jolanta Włodarczak

2016-02-26;   Jolanta Włodarczak

„Mapa i jej tajemnice”

Dnia 27 stycznia 2016 roku odbył się w naszej szkole konkurs geograficzny pt. „Mapa i jej tajemnice”. Reprezentanci klas 2 i 3 w parach rozwiązywali zadania testowe. Pierwsza część testu sprawdzała ogólne wiadomości o mapie i jej cechach, a druga odnosiła się do praktycznej znajomości mapy.
Najwyższe wyniki uzyskali:
1. Marcin Diduch i Rafał Świrski - klasa 3 TS
2. Tomasz Dawid i Michał Kisielewski - klasa 2 TLC
3. Łukasz Ragan i Bartosz Terlecki - klasa 3 TP
Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział.

organizatorzy: Sylwia Nejfert, Agnieszka Michalak-Ochrem

2016-02-17;   L S

Uwaga!!! - zespół muzyczny

Uwaga!!!

Po feriach zimowych robimy nabór chętnych do szkolnego zespołu muzycznego.

Jeśli grasz na jakimś instrumencie, jeśli śpiewasz i masz ochotę na muzyczną przygodę - zapraszamy do nas.

Wszelkie informacje u Oli Kochańskiej (kl. III TLA), lub u Pani Wicedyrektor Agnieszki Doruch.

Czekamy na Was!

Piotr Laska

2016-01-30;   L S

Koncerty Edukacyjne dla Młodzieży

W dniu 28.01.2016 r. uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni do Narodowego Forum Muzyki na koncert zatytułowany "Gorące rytmy Karaibów - muzyka kubańska". Uczniowie mieli okazję wysłuchać żywiołowej rumby, salsy, mambo i cha-cha. Pełne energii tańce kubańskie były prezentowane przez tancerzy Torres Salsa Group. Prowadzący koncert Jose Torres i artyści mu towarzyszący zarazili publiczność radością i energią. Koncert zakończył się spontanicznymi tańcami młodzieży na scenie.

2016-01-29;   AS

Konkurs wiedzy o USA

W dniu 28 stycznia 2016 r. odbył się konkurs "Wiedzy o USA".
Zwycięzcy:
1 miejsce: Eryk Dumański 4TLA
2 miejsce: Bartosz Ptak 2TLB
3 miejsce: Rafał Świrski 3TS i Ola Ochwat 3TLC.
Gratuluję sukcesu.
Magda Miler

2016-01-29;   L S

IV edycja konkursu Mistrzowie Logistyki

Ogłaszamy IV edycję konkursu Mistrzowie Logistyki.
Konkurs w tym roku odbywać się będzie we współpracy z Fundację Kuehne ze Szwajcarii oraz z przedsiębiorstwem Selena z Wrocławia.
Konkurs składa się z trzech etapów.
W pierwszym etapie uczniowie wypełniają test sprawdzający wiedzę w obszarze logistyki. Test składa się z pytań wielokrotnego wyboru. Test należy wypełnić do 29 lutego 2016 roku.

Link do testu sprawdzającego wiedzę z obszaru https://docs.google.com/forms/d/1haP6ILfSJKfkHXJwmwlduUjDaFQP9uRqti-CLN5nwVY/viewform?usp=send_form

Wszelkie informacje - pani Edyta Majkowska (sala 14)

2016-01-28;   E M

Warsztaty językowe

Zapraszam na warsztaty językowe dla maturzystów w ferie 9.02.2016 r. we wtorek na godzinę 9:30 w sali nr 55. Temat warsztatów będzie przygotowanie do matury ustnej z języka angielskiego.

Agnieszka Pałac

2016-01-27;   L S

Wyniki konkursu o życiu i twórczości Ignacego Krasickiego

Z radością informujemy,że rozstrzygnięty został konkurs plastyczny o życiu i twórczości Ignacego Krasickiego-wybitnego pisarza epoki oświecenia. Najbardziej interesujące okazały się prace Mateusza Osenkowskiego z klasy III TLA, Karoliny Gałajdy z klasy II TLB i Jolanty Kalety z klasy II TAT.
Zwycięzcom gratulujemy talentu i inwencji twórczej.

2016-01-27;   Beata Śliwińska

Konkurs Wiedzy o Janie Kochanowskim i Jego Epoce

Zapraszamy do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Janie Kochanowskim i Jego Epoce, który odbędzie się w Elektronicznych Zakładach Naukowych.
Szkolne eliminacje będą miały miejsce 1 marca 2016 roku w sali 33 o godzinie 14.

2016-01-27;   Beata Śliwińska

Nasza szkoła

Zapraszam do udziału w konkursie "Nasza szkoła". Celem konkursu jest wykonanie filmu jedno minutowego, który ma zareklamować naszą szkołę. Parametry techniczne:
formaty pliku: mp4, avi, wmv;
rozdzielczość 1440x1080;
Ilość klatek na sekundę: 50.
Nagrodę będzie umieszczenie najlepszego filmu na stronie internetowej szkoły oraz punkty.

2016-01-26;   Leszek Szpiech

Ankieta dla uczniów szkoły

Prosimy o wypełnienie ankiety pt.: Co interesującego działo się w szkole w ciągu tego
i poprzedniego roku szkolnego?

Ankieta ma na celu poznanie Waszego zdania na temat wydarzeń mających miejsce w szkole. Prosimy o wspólne, klasowe wypełnienie ankiety. Odpowiedzi na podane pytania prosimy zapisać na kartce i oddać je do piątku 29 stycznia 2016r. do pani Edyty Majkowskiej (sala 14) lub pani Eweliny Mielczarek (sala 38). Pytania ankietowe zostaną rozdane w poniedziałek przez przedstawicieli samorządu uczniowskiego.

2016-01-25;   E M

Konkurs: „Logo 70-lecia szkoły”

W ramach obchodów 70-lecia szkoły ogłaszamy "Konkurs na logo 70-lecia szkoły". W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest opracowanie logo 70-lecia szkoły. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu od jednej do trzech prac konkursowych. Pracę można wykonać korzystając z technik komputerowych lub ręcznie, dowolną techniką plastyczną. Wkrótce zamieścimy więcej szczegółów, łącznie z regulaminem konkursu. Ale już teraz zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

2016-01-25;   E M

„Pamiętnik Siedemdziesięciolatki”.

W związku ze zbliżającymi się obchodami 70- lecia naszej szkoły zwracamy się do wszystkich uczniów, rodziców oraz absolwentów naszej szkoły z prośbą o nadsyłanie (najlepiej w formie elektronicznej, choć mile widziane będą również listy tradycyjne) przez Państwa wspomnień związanych z nauką w naszej szkole.

Państwa wspomnienia pozwolą nam przygotować pozycję książkową pt. „Pamiętnik Siedemdziesięciolatki”.

Wspomnienia proszę przesyłać na adres poczty elektronicznej 70latkolejowki@wp.pl

2016-01-25;   E M

Konkurs na przedstawiciela do spraw mediacji w sytuacjach problematycznych między uczniami

Rzecznik Praw Ucznia ogłasza konkurs na przedstawiciela do spraw mediacji w sytuacjach problematycznych między uczniami.

Konflikty są powszechnym i istotnym elementem naszego życia. Stanowią one naturalny wynik konfrontacji różnych typów osobowości, zainteresowań i przekonań. Istnieją konflikty indywidualne, wewnętrzne, społeczne i grupowe. Ich źródłem są różnice w sądach, systemach wartości, ocenach lub stylu życia. Wszystkie te rozbieżności są tak naprawdę czymś pożądanym, gdyż uczą zrozumienia i tolerancji. Istotny jest jednak sposób radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, gdyż wyjście z tego rodzaju sytuacji w sposób racjonalny i optymistyczny jest bardzo ważną kwestią.
Konflikty mogą prowadzić do zachowań agresywnych, a te nie powinny mieć miejsca. Szczególnie ważna staje się tutaj rola nauczyciela. Powinien on stworzyć warunki do rozwiązywania konfliktów.
Najbardziej pożądaną formą rozwiązywania konfliktów są negocjacje, czyli „rozmowa, w której chce się osiągnąć konkretny cel”.

W związku z tym poszukuję kandydatów na reprezentanta młodzieży do spraw mediacji w sytuacjach konfliktu między uczniami.

Mediacja to doskonałe narzędzie do rozwiązywania konfliktów w szkole. Jest też dobrym instrumentem.
"Rozwiązuję spory bez przemocy, czyli moja wiedza o sprawiedliwości naprawczej pomoże Tobie uporać się z problemem”
Kandydat ten będzie współpracował i pomagał Rzecznikowi praw ucznia w rozwiązywaniu konfliktu między uczniami.

Wymagania dotyczące kandydatów:

• Uczniowie klas drugich i trzecich technikum.
• Wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.
• Umiejętność zachowania dyskrecji.
• Zaufanie rówieśników.

Kandydatury prosimy zgłaszać do wychowawców klas lub do szkolnego Rzecznika Praw Ucznia (pani Ewelina Mielczarek) do 28 stycznia 2016 r. do godziny 10.00

2016-01-25;   E M

Szkoła - Ambasador Parlamentu Europejskiego

We wtorek 26.01.2016 na długiej przerwie w sali 36 odbędzie się spotkanie informacyjne dla uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie "Szkoła - Ambasador Parlamentu Europejskiego".

Marzena Krzempek

2016-01-22;   L S

Koncepcja pracy szkoły

Zwracam się do Państwa oraz Uczniów o wnikliwą analizę Koncepcji pracy szkoły. Bardzo proszę o przesłanie uwag i wniosków na adres: gazdulska@wp.pl

2016-01-22;   Stella Gazdulska

Związek Sybiraków w naszej szkole.

25 listopada 2015 r. w Auli Zespołu Szkół Nr 23 we Wrocławiu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Związku Sybiraków w Polsce - oddział we Wrocławiu. Swoje wspomnienia - przeżycia młodzieży klasy pierwszych i czwartych przekazywali pani Wanda Arasimowicz i pan Bolesław Filak.


Zdzisława Surdyka

2016-01-15;   L S

Paczka Wigilijna

Na przełomie listopada/grudnia 2015 r. w naszej szkole został przeprowadzony konkurs - akcja na "Paczkę Wigilijną". Przygotowane przez uczniów paczki zostały przekazane Stowarzyszeniu Odra - Niemen, które wysłało je do kombatantów Armii Krajowej żyjących na terenie Litwy, Białorusi.
Zdzisława Lubczyńska - Surdyka

2016-01-15;   L S

Przebudzenie - Europejska Stolica Kultury 2016

"Przebudzenie" to główne wydarzenie ceremonii otwarcia Europejskiej Stolicy Kultury2016. "Przebudzenie" to opowieść o historii miasta snuta przez cztery duchy - Ducha Wielkich Wyzwań, Ducha Innowacji, Ducha Odbudowy i Ducha Powodzi.
Więcej:

2016-01-15;   L S

Zwiedzanie wystawy "Pojednanie/Versohnung in progress...Kościół katolicki i relacje polsko-niemieckie po 1945 r."

13 stycznia 2016r. uczniowie klas I TLi, I TL1 i III TLa obejrzeli
wystawę "Pojednanie/Versohnung in progress...Kościół katolicki i relacje polsko-niemieckie po 1945 r., która została przygotowana przez ośrodek "Pamięć i Przyszłość" we Wrocławiu z okazji 50.rocznicy Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich.
Kustosz muzeum opowiedział nam o odwadze osób działających na rzecz pojednania i przedstawił treści szczególnie istotne dla Wrocławia.

2016-01-14;   Beata Śliwińska

"Adaptacja filmowa 5D"

15 i 18 grudnia 2015 roku uczniowie klas trzecich i czwartych obejrzeli spektakl na podstawie filmu „Popiół i diament” w reżyserii Andrzeja Wajdy z 1958 roku w połączeniu z nowoczesnymi technikami multimedialnymi i zaangażowaniem pięciu zmysłów sensorycznych (5D: wzrok, słuch, węch, dotyk, emocje). Przedstawienie przenosiło młodzież w czasie, a także zachęcało do refleksji nad sytuacją osób żyjących w tym najtrudniejszym dla Polski okresie.
Spektakl realizował następujące cele kształcenia i treści nauczania : uczniowie mieli okazję nabycia sprawności analizy i interpretacji nowego tekstu kultury, podejmując jednocześnie refleksję nad znaczeniami sytuacji mających miejsce w filmie i na deskach teatru (integracja kinematografii z teatrologii, ekranizacja dzieła literackiego Jerzego Andrzejewskiego, która przedstawiała losy i wewnętrzne konflikty młodego człowieka – Macieja Chełmickiego (doskonała rola Zbigniewa Cybulskiego), w pierwszych dniach zakończenia II Wojny Światowej dała szerokie możliwości w obszarze omawianych na lekcjach języka polskiego wartości, takich jak: patriotyzm, Bóg, honor, ojczyzna, dobro, solidarność, a także problemów egzystencjalnych: miłość, śmierć, cierpienie, samotność, w trakcie lekcji integrowane były różne zmysły sensoryczne, była ona zatem istotną interaktywną możliwością uczenia przez odczuwanie, o różnych obszarach egzystencjalnych – dostrzegania w świecie konfliktów wartości: spełnienie indywidualne, czy oddanie ojczyźnie? Miłość czy przyjaźń i oddanie pozostałym z Pokolenia Kolumbów?
Sztuka zrobiła piorunujące wrażenie na młodzieży.

2016-01-07;   Beata Śliwińska

Wesołych Świąt

Wszystkim naszym uczniom, rodzicom i współpracownikom życzymy rodzinnych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2016

2015-12-23;   L S

Zajecia w ramach projektu pt." Dbam o przyszłość"

W imieniu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości – największej organizacji pozarządowej zajmującej się edukacja ekonomiczną i finansową młodzieży, Jolanta Włodarczak i uczniowie naszej szkoły zakwalifikowali się do udziału w drugiej edycji programu Dbam o przyszłość, realizowanym w roku szkolnym 2015/2016. Jest to międzynarodowy program, realizowany m.in. w takich krajach jak Hiszpania, Meksyk, Japonia, Włochy, Portugalia. W roku szkolnym 2014/15 w programie wzięło udział 20 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, a w warsztatach uczestniczyło 740 uczniów.
Program uzyskał znakomite opinie nauczycieli. Partnerem programu jest firma AXA. Do realizacji projektu zaproszono tylko 20 wybranych szkół w Polsce, W ramach projektu wolontariusze z firmy AXA przeprowadzają dwugodzinne zajęcia z uczniami, poświęcone tematyce bezpieczeństwa finansowego oraz inwestycjom. Uczniowie poznają zasady konstruowania budżetu, racjonalnego gospodarowania zasobami. Nauczyciele i uczniowie otrzymają atrakcyjny pakiet materiałów. W programie przeprowadzany jest konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Wszyscy uczniowie oraz nauczyciel otrzymają imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w programie.
16.12.2015 w klasie 1TL1 zostały przeprowadzone przez p. Martę z firmy AXA bardzo interesujące zajęcia, które umiejętnie połączyły teorię z praktyką. Czekamy na kolejne spotkania z p. Martą w II semestrze, a szczególnie na konkursy z nagrodami.

mgr Jolanta Włodarczak

2015-12-20;   Jolanta Włodarczak

Wykład

W dniu 16.12.2015 r. uczniowie naszej Szkoły w ramach projektu "Mój pierwszy biznes przed 20-tką" wysłuchali wykładu p.prof.zw.dr.hab. Mariana Nogi nt.: "Aktywnych i pasywnych form walki z bezrobociem". Profesor omówił problem bezrobocia w naszym kraju. Młodzież dowiedziała się w jaki sposób można aktywizować osoby bezrobotne i jakie skutki niesie za sobą długotrwałe bezrobocie. Wykład podsumował również wiadomości i informacje omawiane z uczniami na lekcjach przedsiębiorczości i organizacji przedsiębiorstw.

2015-12-16;   AS

Inauguracyjny przejazd do Gorlitz

W dniu 11.12.2015 r. dzięki uprzejmości Kolei Dolnośląskich uczniowie naszej szkoły z klasy 4TSK i 3TAT wraz z prof. Z. Bogunią uczestniczyli w inauguracyjnym przejeździe do Gorlitz poprzedzającym uruchomienie stałego połączenia kolejowego z Wrocławia do Drezna. Na peronie Gorlitz pasażerów pociągu specjalnego przywitała orkiestra i suto zastawione różnymi napojami, pieknie udekorowane stoły. Część oficjalną wypełniły przemówienia Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego i premiera rządu Saksonii. Droga powrotna minęła w bardzo dobrym nastroju.

2015-12-15;   Zbigniew Bogunia

Świąteczna zbiórka darów dla zwierząt!

Serdecznie zapraszamy wszystkich Uczniów i Grono Pedagogiczne do zaangażowania się w świąteczną zbiórkę darów dla bezdomnych zwierząt ze Schroniska TOZ.

Karmę, legowiska, koce, zabawki dla zwierzaków można składać u pedagoga szkolnego pokój 7A lub u pani Edyty Majkowskiej sala 14.

Dziękujemy
Szkolny wolontariat

2015-12-13;   E M

Konkurs o życiu i twórczości Ignacego Krasickiego

Ogłaszamy konkurs na znajomość życia i twórczości Ignacego Krasickiego
(lektura z gwiazdką).
Prace w formie albumów, prezentacji multimedialnych, plakatów lub innych form plastycznych należy składać u nauczycieli języka polskiego do dnia
18 grudnia 2015 roku.
Na osoby zainteresowane czekają nagrody.

2015-12-06;   Beata Śliwińska

Wyniki konkursu na znajomość "lektur z gwiazdką"

Z radością informujemy, że wśród nas są wielbiciele powieści "Lalka".
2 grudnia 2015 roku tłumnie przybyli na konkurs sprawdzający znajomość utworu Bolesława Prusa.
Znawcami lektury okazali się: Marta Narbutowicz z kl.III TLa- I miejsce oraz Daniel Bożek, Mariusz Broszko, Filip Fusek, Jakub Wasieczko(III TLa) i Rafał Świrski
(III Ts)- II miejsce.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w poznawaniu najwybitniejszych dzieł polskiej literatury.

2015-12-05;   Beata Śliwińska

Zbiórka żywności dla podopiecznych CARITAS

11.12.2015 r. spotykamy się w „Biedronce” przy ulicy Armii Krajowej!!!

2015-12-05;   L S

"Sól Ziemi"

W listopadzie uczniowie klasy IV TLb uczestniczyli w projekcji filmu "Sól Ziemi" w reżyserii Juliano Salgado.
Film opowiada o życiu Sebastiao Salgado, brazylijskiego fotografa, który podróżował po świecie przez 40 lat, dokumentując ludzkość w okresie dramatycznych wydarzeń, a także utrwalając piękno Ziemi. Niezwykłe zdjęcia, poruszająca muzyka, obraz zmuszający do refleksji to z pewnością walory tego filmu.
Polecamy wszystkim miłośnikom dobrego kina.

2015-12-04;   Beata Śliwińska

Konkurs wiedzy o ubezpieczeniach społecznych

W listopadzie w naszej szkole odbył się pierwszy etap Konkursu wiedzy o ubezpieczeniach społecznych "Lekcje w ZUS". Wystartowało w nim 17 uczniów. Warunkiem koniecznym do przejścia szkoły do II etapu było uzyskanie przez trzech uczestników minimum 11 punktów (na 20 możliwych). Laureatami I etapu są: Maciej Fryta (17p), Alicja Cymer (12p), Marcin Wawrzków (11p). Obecnie czekamy na ogłoszenie oficjalnych wyników, które ukażą się na stronie www.zus.pl/edukacja. Dwadzieścia 3-osobowych zespołów z województwa dolnośląskiego, które uzyskały największą ilość punktów przejdzie do II wojewódzkiego etapu Konkursu. Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie oficjalnych wyników i trzymamy kciuki za naszą drużynę aby znalazła się w gronie najlepszych.

2015-12-03;   AS

Udział w konkursie " MY POLACY -MY DOLNOŚLÄ„ZACY"

Nasi uczniowie, Zuzanna Majka z klasy IV TLb i Rafał Świrski z klasy III TS, wzięli udział w XI EDYCJI KONKURSU O LAUR ZŁOTEGO PIÓRA" MY POLACY -MY DOLNOŚLÄ„ZACY".
W swoich pracach przedstawili refleksje dotyczące trudów uczestnictwa w kulturze
i pożytków, jakie z niego płyną ,w przeddzień przejęcia przez Wrocław roli
Europejskiej Stolicy Kultury i Światowej Stolicy Książki UNESCO.

Dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły.

2015-12-03;   Beata Śliwińska

II etap Olimpiady Logistycznej

1 grudnia 2015r. trzech uczniów naszej szkoły Daria Kopejkin, Krystian Damazyn roaz Filip Fusek uczestniczyli w zmaganiach w ramach II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. W październikowym, I etapie olimpiady wzięło udział 7127 uczniów z 294 szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Do II etapu dostało się 588 olimpijczyków, którzy najlepiej rozwiązali 25 testowych pytań. 11 grudnia ogłoszone zostaną wyniki, kto został finalistą Olimpiady, a jej III etap odbędzie się w marcu. Å»yczymy naszym olimpijczykom powodzenia.

2015-12-01;   E M

Edukacyjny Projekt Badawczy

W Konkursie na Edukacyjny Projekt Badawczy uczniowie kl. II TAT- Maciej Fryta i Marcin Wawrzków wraz z opiekunem Agnieszką Skarupą zajęli 3. miejsce, a uczniowie z klasy III TLC- Aleksandra Ochwat, Piotr Mikoś i Cezary Raczyński wraz z opiekunem Lidią Wołk uzyskali wyróżnienie. Laureaci i wyróżnieni wraz z kibicującymi im klasami II TLC i IIITLC uczestniczyli w dniu 20 listopada 2015 r w Drugim Kongresie Naukowym Dzieci i Młodzieży. Podczas Kongresu młodzież zaprezentowała wyniki swoich badań zebranym gościom. Opis projektów można znaleźć w listopadowym numerze gazetki „Logos” na stronie szkoły.

2015-12-01;   A. Skarupa

Lekcja w kinie

25 listopada 2015 roku uczniowie klas 3 TP i 3 TLC wzięli udział w ramach Akademii Filmowej w Multikinie w zajęciach pt. „Dehejteryzacja, czyli od netykiety do cyberprzestępstw”. Podczas poprzedzającego film spotkania podjęte zostały zagadnienia dotyczące nowych technologii, a uczestnicy, oprócz zagrożeń czyhających w Internecie, zapoznali się z pojęciami typu: hejtować, lajkować, szerować, sexting. Kolejnym punktem spotkania było obejrzenie filmu „Obietnica” z 2014 roku ukazujący polskich licealistów w dniu zakończenia roku - prezentował ich problemy rodzinne i uczuciowe, które doprowadziły do zbrodni na jednej ze szkolnych koleżanek.

2015-12-01;   Beata Śliwińska

Ogólnopolska Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową.

2 grudnia 2015 r. rusza kolejna, szósta już edycja Ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową.

I etap Olimpiady rozpoczyna się 2 grudnia 2015 r. o godzinie 20.00. Tak jak w latach ubiegłych w tym etapie uczniowie rozwiązują test składający się z 20 pytań. Czas na rozwiązanie testu to 30 minut. W Olimpiadzie może wziąć udział maksymalnie 3140 uczniów, po osiągnięciu takiej liczby uczestników I etapu system zamknie możliwość dalszej rejestracji.

I etap trwa od 2 grudnia 2015 od godziny 20.00 do dnia 25.01.2016 do godziny 24.

Szczegółowe informacje takie jak terminarz, regulamin, rejestracja, informacje o kolejnych etapach itp. można znaleźć na stronie http://www.olimpiada.sdsiz.pl Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów.

2015-11-30;   Edyta Majkowska

Udział w wykładach"Sport też biznes"

25 listopada 2015 roku klasy III TLa i II TPs uczestniczyły w wykładach pt."Sport też biznes" na Uniwersytecie Ekonomicznym.
Młodzież wysłuchała czterech prelekcji na temat sportu i biznesu.
Tomasz Urbaniak opowiedział o firmie "GoPro Polska" i jej pasji do sportu,a przy okazji recepcie na biznes. Następnie Michał Łopaciński wyjaśnił, jak wygląda zdobywanie akredytacji na stadiony, i jaką wartość niesie ze sobą jej posiadanie. Największe zainteresowanie wzbudził Martin Kaczmarski,kierowca rajdowy, dla którego cross country to życie i pasja,który omówił pojęcie "antybiznesu w sporcie". Ostatni zabrał głos Maciej Zieliński. Jako były koszykarz objaśnił kulisy koszykarskich przygotowań oraz minusy zawodowego sportu.
Młodzież była bardzo zadowolona z wykładów, a także z nagród, jakie wylosowała biorąc udział w konkursach na temat znajomości poszczególnych dyscyplin sportowych.


2015-11-30;   Beata Śliwińska

Konkurs plastyczny i literacki „Zaprzyjaźnij się z Aniołami”.

Samorząd Uczniowski ogłasza świąteczny konkurs plastyczny i literacki „Zaprzyjaźnij się z Aniołami”. Temat przewodni obu konkursów w tym roku szkolnym to: „Mój Anioł Stróżâ€.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
- samodzielne wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej na zadany temat (np. rysunek, witraż, haft, rzeźba z gliny, masy solnej, modeliny itp.) lub
- napisanie krótkiego wywiadu ze swoim Aniołem Stróżem (prosimy o zredagowanie wywiadu nie dłuższego niż 2 strony maszynopisu).

Prace konkursowe należy złożyć do dnia 4 stycznia 2016 r. do godz. 10:00 do pani Edyty Majkowskiej (sala nr 14).

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 8 stycznia 2016 r.

Nagrody: za uczestnictwo w konkursie przyznane zostaną dodatnie punkty, a za I miejsce przewidziana jest nagroda rzeczowa.

2015-11-24;   E M

Święto Przedsiębiorczości

Global Entrepreneurship Week 2015 to największe na świecie święto przedsiębiorczości, stawiające w centrum uwagi innowatorów, start-upowców i wszystkich tych, którzy swoją działalnością tworzą miejsca pracy, rozwiązują problemy społeczne i ekonomiczne.
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości we Wrocławiu to inicjatywa wyjątkowa, bo gromadząca instytucje państwowe i pozarządowe, firmy, szkoły i uniwersytety działające wspólnie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.
Dzięki takiej formule przedsięwzięcia, w listopadzie uczniowie klasy 2 TLB i 4TP wraz
z profesor Jolantą Włodarczak uczestniczyli w bardzo bogatym programie warsztatów zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową i Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu.
W programie były m.in. praktyczne warsztaty , gry biznesowe i ekonomiczne, konkursy
z nagrodami, spotkania z naszymi absolwentami.
Wyższa Szkoła Handlowa zafundowała nam spotkanie pod hasłem Dzień z Automotive
i cenne warsztaty o nie kupowaniu samochodu jak kota w worku! Natomiast na warsztatach w WSB nauczyliśmy się licytacji w stylu japońskim, angielskim i duńskim!
Bardzo cieszymy się, że mogliśmy skorzystać z tej światowej inicjatywy.
Prof. Jolanta Włodarczak
uczniowie klas 2TLB i 4TP

2015-11-24;   J. Włodarczak

Konkurs plastyczny na stworzenie bombki świątecznej

Samorząd Uczniowski ogłasza świąteczny konkurs plastyczny na stworzenie bombki świątecznej w dowolnej technice plastycznej. Wykonane własnoręcznie bombki należy złożyć do dnia 10 grudnia 2015r. do godz. 10:00 do pani Edyty Majkowskiej (sala nr 14).Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 12 grudnia 2015 r.

ZA UDZIAŁ W KONKURSIE PRZYZNAWANE SÄ„ PUNKTY DO LIGI KLAS oraz nagrody niespodzianki (za udział w konkursie przyznawane są również punkty).

Bombki biorące udział w konkursie zostaną sprzedane a zysk z ich sprzedaży przekażemy Fundacji NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBÄ„ NOWOTWOROWÄ„.

2015-11-24;   E M

Matura próbna

24 i 25 listopada 2015 w naszej szkole zostanie przeprowadzona próbna matura z języka polskiego i matematyki. Maturzystom życzymy połamania piór.

2015-11-23;   Beata Śliwińska

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu informuje, że w związku ze zmianą siedziby od dnia 01 stycznia 2016 r. od dnia 12 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2015 obsługa interesantów będzie realizowana w nowej siedzibie przy ulicy Gajowickiej 118 oraz w dotychczasowym miejscu przy ulicy Obornickiej 30. Osoby zainteresowane złożeniem stosownych wniosków i otrzymaniem zaświadczeń mogą dokonać tych czynności w obydwu wskazanych miejscach.

2015-11-23;   WKU

"Trening Umiejętności Społecznych"

W roku szkolnym 2015/ 2016 w naszej szkole rusza trzecia edycja projektu „Trening Umiejętności Społecznych” organizowana przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży przy współpracy Credit Suisse. Celem projektu jest rozwinięcie wśród młodzieży umiejętności, które zwiększają możliwości znalezienia miejsca na rynku pracy, a także wpływają na jakość życia osobistego. Opiekunami grup uczniowskich są: Beata Śliwińska, Justyna Szarańska, Małgorzata Szydłowska, Katarzyna Pałkiewicz, Agnieszka Skarupa i Alicja Jarosz. Chętnych uczniów serdecznie zapraszamy do udziału w tej ciekawej formie stymulującej własny rozwój.

2015-11-22;   Beata Śliwińska

Konkurs znajomości "lektur z gwiazdką"

Ogłaszamy kolejny konkurs dotyczący znajomości "lektur z gwiazdką" („Lalka” B. Prusa). Przypominamy, że ich znajomość bezwzględnie obowiązuje na maturze. Eliminacje odbędą się 2 grudnia 2015. Serdecznie zapraszamy.

2015-11-21;   Beata Śliwińska

Udział w pokazie filmu pt."Mecz Å»ycia"

19 listopada 2015 roku uczniowie klasy III TLa uczestniczyli w pokazie filmu "Mecz Å»ycia", który poprzedzony został prelekcją członków Klubu Kibiców Niepełnosprawnych.
Film opowiadał historię dziewczynki- Anji, która uwielbiała grać w piłkę. Jej koledzy z klasy uważali, że sport nie jest dla dziewczyn, ale Anja szybko udowodniła im, jak bardzo się mylą. Przełamywanie stereotypów to tylko jeden z filarów „Meczu Å»ycia”. Film porusza także skomplikowaną kwestię śmiertelnych chorób dzieci i dorosłych.

2015-11-20;   Beata Śliwińska

Zbiórka Mikołajkowa dla CARITAS

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów i nauczycieli oraz całe klasy do wzięcia udziału w zbiórce słodyczy (lizaki, ciastka, czekolady, cukierki), zabawek (nowych – gry planszowe, pluszaki, klocki, figurki zwierząt i postaci z bajek itp.) oraz książek (bajki, malowanki, wycinanki itp.) dla małych podopiecznych CARITAS - Wrocław.

Prezenty można dostarczać do wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego. Zaangażowani uczniowie otrzymają dodatnie punkty wliczane do oceny zachowania. Całe klasy otrzymują punkty w Lidze Klas.

ZBIÓRKA TRWA DO 3 XII 2015r.

2015-11-20;   L S

Spektakl muzyczny

13 listopada 2015 uczniowie klas drugich wzięli udział w spektaklu muzycznym pt."Skąpiec" przygotowanym przez T-ART.

2015-11-14;   Beata Śliwińska

KONKURS WIEDZY LEKSYKALNO-GRAMATYCZNEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO!

Zachęcamy uczniów klas drugich i trzecich do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Wiedzy Leksykalno-Gramatycznej z Języka Angielskiego. Konkurs odbędzie się 3 listopada 2015r. na 5-tej godzinie lekcyjnej w sali 54 (4 piętro). Zgłoszenia udziału najpóźniej do 2 listopada przyjmują nauczyciele języka angielskiego uczący w danej klasie. Na laureatów czekają ciekawe nagrody.

2015-10-28;   Ewa Zakrzewska

Pożegnanie

Z przykrością informujemy, że w dniu 22.10.2015 r. odszedł długoletni nauczyciel naszej szkoły
Pan Profesor Marek Leśniak
Informacje na temat pożegnania zostaną podane w terminie późniejszym.

2015-10-23;   Dyrektor Szkoły

RADOSNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości 11 listopada Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ogłasza konkursy dla uczniów.

Dla szkół ponadgimnazjalnych są to konkursy:
- konkurs plastyczno-historyczny: "Bransoletka patriotyczna";
- konkurs historyczno-literacki: "DNA kamieni, ziemi, piasku - projekt i miejscach ważnych dla polskiej tożsamości".

Terminy zgłoszeń to 30 października.
Szczegóły u pani Edyty Majkowskiej (s.14), pani Marzeny Krzempek (s.36) lub pani Małgorzaty Szydłowskiej (biblioteka).

2015-10-19;   E M

"Everest"

8 października 2015 uczniowie klasy III TLA obejrzeli film pt. „Everest” w reż. Baltasara Kormakura. Opowiada on prawdziwą i najtragiczniejszą w historii wyprawę na Mount Everest. Wszystko działo się w maju 1996 r., kiedy jednego dnia w śniegach Mount Everestu zginęło 15 wspinaczy. Ośmioro himalaistów próbuje zmierzyć się z ekstremalnymi warunkami niedostępnego szczytu, walcząc z zimnem, nawałnicami śnieżnymi i tlenem. Film porusza problem granic ludzkiej wytrzymałości - fizycznej i psychicznej.

2015-10-09;   Beata Śliwińska

Wybory Mistera Szkoły

8 października na długiej przerwie odbyły się Wybory Mister Szkoły. Do finału przystąpiło 4 kandydatów - Filip Fusek - 3TLA, Kasjan Piszcz - 4TLA, Sławek Ziętek - 4TLA, Jacek Cafalski - 1TL2. Finaliście brali udział w 3 konkurencjach: siłowanie na ręce, plecenie warkocza oraz robienie pompek na czas. Bezapelacyjnym zwycięzcą i Misterem Szkoły został Kasjan Piszcz. Vice-misterami zostali Sławek Ziętek oraz Jacek Cofalski. Gratulujemy! Zapraszamy na fotorelację na facebooku Samorządu Uczniowskiego (https://www.facebook.com/su.zs23)

2015-10-08;   E M

Olimpiada Logistyczna

7 października o godz. 11:00 rozpoczął się I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. W naszej szkole do konkursu przystąpiło 25 osób. Wyniki I etapu dotrą do szkół 30 października. Mamy nadzieję, że wśród naszych uczniów znajdą się finaliści. Zapraszamy na fotorelację na Facebooku Samorządu Uczniowskiego (https://www.facebook.com/su.zs23)

2015-10-08;   E M

Edukacja w Miejscach Pamięci

W dniach 16-17.09 oraz 23-24.09.2015r. w ramach programu „Edukacja w Miejscach Pamięci” odbyły się wycieczki do Warszawy, w których uczestniczyło 90 uczniów klas drugich. Program stworzony przez Departament Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia oraz Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli umożliwił młodzieży odwiedzenie miejsc ważnych dla naszej tożsamości historycznej. „ Niecodzienne” lekcje historii miały miejsce w Muzeum Więzienia Pawiak, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Palmiry oraz Muzeum Å»ydów Polskich Polin. Uczestnicy podkreślali, że osobista konfrontacja ze śladami przeszłości, stała się źródłem przeżyć, które sprzyjają przyswajaniu wiedzy oraz służą refleksji na temat podstawowych wartości.
Koordynator programu
Marzena Krzempek

2015-10-07;   L S

Konkurs recytatorski

2 października 2015 w Liceum nr 12 odbył się Międzyszkolny konkurs recytatorski poświęcony 
poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Nasza szkołę godnie reprezentowała Vanessa Pięta
z klasy II TLC. Å»yczymy jej dalszych sukcesów.

2015-10-03;   Beata Śliwińska

Salon Maturzysty

28-29 września 2015 klasy czwarte brały udział w Salonie Maturzysty. Młodzież uczestniczyła w spotkaniach dotyczących znajomości procedur maturalnych oraz zapoznała się z ofertą szkół wyższych.

2015-09-29;   B Ś

Dolnośląski Festiwal Nauki

22 września 2015 uczniowie klas IV TSK, IV TLB i III TLA obejrzeli w ramach Dolnośląskiego 
Festiwalu Nauki przedstawienie pt. "Maria Pawlikowska - Jasnorzewska  -prowokująca autorka 
poezji miłosnej". Spektakl oparty był na wierszach, dzienniku, wspomnieniach i listach poetki.
Byliśmy świadkami magicznej opowieści  o losach Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej: 
cudownym dzieciństwie  na Kossakówce, miłościach, małżeństwach i zmaganiach twórczych.

2015-09-24;   B Ś

Dolnośląski Festiwal Nauki

21 września 2015 uczniowie klasy II TLB obejrzeli w ramach Dolnośląskiego 
Festiwalu Nauki przedstawienie pt. „Jama. Sama”. Spektakl przygotowały studentki IV roku Wydziału Lalkarskiego PWST środkami Teatru Lalek z zastosowaniem projekcji multimedialnej. Młodzież obejrzała codzienne czynności lalkowej bohaterki, ilustrowane krótkimi, internetowymi filmami.

2015-09-23;   B Ś

VIII Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu po raz ósmy organizuje Ogólnopolską Olimpiadę Logistyczną przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczących się w zawodach technik spedytor i technik logistyk.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych, a jej finaliści zwolnieni są z pisemnej części egzaminu zawodowego.

Zgłoszenia oraz informacje o zakresie tematycznym dostępne są u pani Edyty Majkowskiej (sala 14).

Zgłoszenia przyjmowane będą do 15.09.2015r.

I etap odbędzie się 7 października 2015 r. o godz. 11:00

2015-09-11;   E M

Kiermasz podręczników używanych

Informujemy, że 9 września (środa) odbędzie się kiermasz podręczników używanych. Zapraszamy sprzedających i kupujących. Podręczniki sprzedawane będą na każdej przerwie rozpoczynając od przerwy o godzinie 8:45 do godz. 10:40 w auli szkolnej na 4 piętrze.

2015-09-07;   E M

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/2016 odbędzie się 1 września o godzinie 9:30.

2015-08-27;   E M

Egzamin maturalny z matematyki

UWAGA!

Poprawkowy egzamin maturalny z matematyki absolwenci naszej szkoły zdają w ZESPOLE SZKÓŁ NR 19 WE WROCŁAWIU, UL. SPÓŁDZIELCZA 2A WROCŁAW, telefon: 071-798-68-94.

Egzamin odbędzie się 25 sierpnia 2015r. Zdający przystępujący do egzaminu pisemnego powinien stawić się na egzamin w centrum egzaminacyjnym o godz. 8:15 z dowodem tożsamości oraz świadectwem ukończenia szkoły.

Szczegóły: http://oke.wroc.pl/article.php/20150807104035537

2015-08-21;   E M

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi..

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W pierwszym półroczu 2015 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl).

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

2015-08-03;   L S

Podręczniki do klasy pierwszej rok szkolny 2015/2016

Wykaz podręczników do klasy pierwszej - rok szkolny 2015/2016

2015-07-13;   Leszek Szpiech

Zakończenie roku 2014/2015

Zakończenie Roku Szkolnego 2014/2015 odbędzie się w piątek 26 czerwca 2015 roku o godzinie 9:30.

2015-06-25;   L S

Już za parę dni weźmiesz plecak i gitarę...

Å»yczenia wakacyjne od Pani poseł Ewy Wolak.

2015-06-24;   Leszek Szpiech

Przypomnienie o zwrocie książek do biblioteki!!!


UWAGA!!! BIBLIOTEKA SZKOLNA przypomina o zwrocie wszystkich wypożyczonych książek do dnia 19.06.2015 /piątek/.

2015-06-17;   Beata Wojdyło

"Kładka Kapeluszników" 20.06.2015 PROGRAM

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w FINALE Projektu MOSTY "Kładka Kapeluszników",
który odbędzie się 20.06.2015 r.

Zbiórka w Zespole Szkół 23 We Wrocławiu o godzinie 11:00 gdzie zostaniemy ucharakteryzowani na Kapeluszników. :)))
Później ruszamy w korowodzie Kapeluszników do Parku Staromiejskiego. :-)))
Za udział w FINALE uczniowie otrzymają +40 punktów.
Osoby chętne mogą się zgłosić do Pani Małgorzaty Szydłowskiej lub Małgorzaty Madej.
Przybywajcie z przyjaciółmi, rodziną, znajomymi :))) Serdecznie zapraszamy do zabawy !!! :)))

FINAŁ Projektu MOSTY "Kładka Kapeluszników" 20.06.2015
Park Staromiejski we Wrocławiu

PROGRAM:
13:30 „In omnia paratus” grupa teatralna
14:00 Anima młodzieżowa grupa teatralna spektakl
15:00 Oficjalne rozpoczęcie: Sobota 20.06.2015 Przejście parady w kapeluszach przez Kładkę Kapeluszników od strony Rynku, ulica Szewska w stronę ulicy Widok do Parku Staromiejskiego na Piknik.
15:45 Występ Wrocławskiego Zespołu Reprezentacyjnego Pieśni i Tańca
16:15 Rozstrzygnięcie konkursu „Najciekawszy Kapelusz”, wręczenie nagród. Zaproszenie do udziału w warsztatach tworzenia nakryć głowy, koło sceny.
16:30 Zespół Taneczny Szkoła ALA
16:40 Występ Szkolnego Zespołu Szkół 23 we Wrocławiu. Zespół rockowy Low Budget
17:00 Zespół Fozgen
17:20 FRANKENSTEIN CHILDREN
17:40 Kamil Borkowski
18:00 Występ Zespołu Wojciecha Podgórnego – poezja Śpiewana.
19:00 Paweł Czekalski Poezja Śpiewana.
20:00 Zakończenie

2015-06-17;   Małgorzata Madej

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Uwaga!!!
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w dniach:
15, 16, 22, 23 czerwca 2015 są odwołane z uwagi na przeprowadzane w tych dniach egzaminy zawodowe.

2015-06-08;   DW

Wolny piątek

W dniu 05 czerwca 2015 roku (piątek) jest dniem wolnym od zajęć. Zajęcia te będą odpracowywane 13 czerwca 2015 roku (sobota).

2015-06-03;   L S

75 rocznica zbrodni Katyńskiej

Dnia 13 kwietnia 2015 roku w kościele garnizonowym odbyła się uroczysta msza święta w dniu 75 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie (Daniel Wendelberger, Paulina Karasiuk, Klaudia Dziekan) z pocztu sztandarowego.

2015-05-26;   Z.J.

Szkolne Mistrzostwa Sudoku

Szkolne Mistrzostwa Sudoku rozegrano w trzech etapach, w których uczestnicy rozwiązywali diagramy Sudoku na różnym poziomie trudności. Uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich. Bezbłędnie rozwiązali wszystkie zadania tylko dwaj uczestnicy; Mateusz Jaworek i Wojciech Adamczyk. Ze względu na czas rozwiązania Szkolnym Mistrzem Sudoku został Mateusz Jaworek z klasy 3 Tla. Pierwszych pięciu laureatów konkursu otrzymuje, zgodnie z regulaminem konkursu, oceny cząstkowe bardzo dobre (5)
z matematyki. Są to:
1. Mateusz Jaworek kl. 3 Tla
2. Wojciech Adamczyk kl. 1 Tat
3. Maksymilian Nawrocki kl. 1 Tla
4. Michał Strawiński kl. 1 Tla
5. Kamila Woźniak kl. 3 Tat

Gratulujemy i zapraszamy za rok.

2015-05-18;   Jarosława Bucior

WARSZTATY ROBIENIA KAPELUSZY

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w warsztatach 20 maja 2015 "Tworzenia Kapeluszy" w ramach Projektu Mosty Kładka Kapeluszników Wrocław Europejską Stolicą Kultury. Chętne osoby mogą zapisywać się u Pani Małgorzaty Szydłowskiej i Małgorzaty Madej. Udział w warsztatach zobowiązuje do wzięcia udziału w Paradzie Kapeluszników w dniu Finałowym 20 czerwca 2015 o godzinie 15:00. Za udział w przedsięwzięciu uczniowie otrzymują 20 pkt. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym artystycznym wydarzeniu !!! :)))

WARSZTATY ARTYSTYCZNE
Wszystkie warsztaty, prezentacje odbędą się na ulicy Robotniczej 36 we Wrocławiu. Dla każdego uczestnika warsztatów oraz opiekunów zapewniamy objad oraz wodę, herbatę, kawę.
PROWADZÄ„CY WARSZTATY"
1) Irmina Helak - warsztaty tworzenia Kładki Kapeluszników
2) Kamila Fyda-Sikorska - warsztaty tworzenia nakryć głowy
3) Karolina Rajna - wykład na temat historii mostów i kładek

HARMONOGRAM WARSZTATÓW:
1) wykład na temat historii mostów i kładek we Wrocławiu - 45 min
2) warsztat tworzenia KŁADKI KAPELUSZNIKÓW - 3x45 min=2:15min
3) warsztat tworzenia nakryć głowy - 3x45min=2:15min

1) 9:00-9:45 wykład na temat historii mostów i kładek
2) 9:50-12:05 warsztat tworzenia nakryć głowy
3) 12:05-12:30 przerwa na poczęstunek
4) 12:30-14:45 warsztat tworzenia kładki

Więcej: http://kladka-kapelusznikow.webnode.com/stworz-kapelusz/

2015-05-12;   Małgorzata Madej

Liga strzelecka 2015

W tym roku szkolnym zakończył się sezon Ligi strzeleckiej, w której uczestniczyły wszystkie szkoły ponadgimnazjalne. W klasyfikacji drużynowej nasza szkoła zajęła IX miejsce. Dzięki wszystkim strzelcom za aktywne działalność przez cały rok.

2015-05-12;   Z.J.

I Mistrzostwa Wrocławia Licealiady Młodzieży w kręglach

28.04.2015 odbyły się I Mistrzostwa Wrocławia Licealiady Młodzieży w kręglach. Naszą szkołę reprezentowali: MAKEDOŃSKA GABRIELA KL. 2TLA, LEWANDOWSKA NATALIA KL. 2 TLA, CZYÅ»AK TOMASZ KL.3 TLA, JAWOREK MATEUSZ KL. 3 TLA . Uczniowie wywalczyli PIERWSZE MIEJSCE GRATULUJEMY !!!!

2015-05-07;   Beata Kajzer

Stypendium pomostowe dla maturzystów

Program skierowany jest do maturzystów, którzy:

Ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2015 roku i spełniają łącznie następujące kryteria:
- dostaną się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,
- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie mniejszą niż 90, liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów,
- są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu (18 marca 2015),
- pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1 225 zł lub 1 400 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2015 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.
Kandydaci do stypendium wypełniają wnioski on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl aplikacja internetowa będzie aktywna od 1 lipca 2015 r. do 17 sierpnia 2015 r. do godz. 16.00, następnie wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w nieprzekraczalnym terminie do najbliższego względem zamieszkania Oddziału Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych do 24 sierpnia 2015 r. (liczy się data stempla pocztowego).

2015-04-29;   Leszek Szpiech

III Forum zawodoznawcze

20 kwietnia 2015r. odbyło się w naszej szkole III Forum zawodowe pod hasłem "Zaplanować karierę". W Forum uczestniczyli przedstawiciele wrocławskich wyższych uczelni oraz przedstawiciele pracodawców. Uczniowie klas 4 i 3 uczestniczący w spotkaniu mogli wysłuchać inspirującego wykładu prof. Andrzeja Bujaka z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na temat logistyki, porozmawiać na temat przyszłości i scenariuszy wyboru naszej drogi w świecie informatycznym przedstawionych przez przedstawicieli Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Uczniowie mieli możliwość porozmawiać z przedstawicielem Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego i poznać przyszłość studiowania jaką oferują studia dualne w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.
Przedstawiciele pracodawców zaprezentowali nam możliwości dalszej kariery i pracy w takich firmach jak Polzug, Koleje Dolnośląskie czy PKP.

W czasie III Forum Pani Dyrektor Stella Gazdulska wraz z Kanclerzem WSB we Wrocławiu dr Markiem Natalii podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy naszą szkołą i Wyższą Szkołą Bankową. Za które serdecznie dziękujemy mając nadzieję, na pomyślną i owocną współpracę.

Wszystkim dziękujemy za przybycie i zapraszamy za rok.

Zdjęcia na facebooku Samorządu Uczniowskiego https://www.facebook.com/su.zs23

2015-04-28;   E M

VII Powiatowy Projekt „Magnum Praemium Wratislaviae”

VII Powiatowy Projekt „Magnum Praemium Wratislaviae” – rok szk.2014/2015
W dniu 10.04.2015 r., w Zespole Szkół Nr 23 we Wrocławiu odbyło się uroczyste zakończenie VII Powiatowego Projektu „Magnum Praemium Wratislaviae” , w czasie którego nastąpił finał VIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Historii Wrocławia „ Wratislavia Aeterna” . Następnie uhonorowano laureatów pozostałych konkursów organizowanych przez naszą szkołę, w ramach Projektu „Magnum Praemium Wratislaviae” . Nagrody ufundowane przez Wydział Edukacji UM odebrali zwycięzcy następujących konkursów:
• VII Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Wrocław na fotografii”
• VII Powiatowego Konkursu na reportaż o Wrocławiu
• III Powiatowego Konkursu o Wrocławiu w języku angielskim „My Wroclaw”
• VIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Historii Wrocławia „ Wratislawia Aeterna”.
Swoją obecnością zaszczycili Nas uczniowie szkół ponadgimnazjalnych m. Wrocławia, ich opiekunowie oraz goście honorowi : Pani Ewa Szczęch Kierownik Działu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych Departamentu Edukacji, Pani Ewa Skrzywanek doradca metodyczny WCDN oraz Pan Zbigniew Magdziarz Prezes Towarzystwa Miłośników Wrocławia. W skład jury konkursu historycznego „Wratislavia Aeterna” weszli: p. Radna miasta Wrocławia- Małgorzata Zawada, p. Redaktor „Gazety Wyborczej”- Beata Maciejewska, p. Hanna Staniów - metodyk WCDN- u, p. Margaret Amaka Ohia- reprezentująca grono twórców Projektu „Europejska Stolica Kultury- Wrocław 2016”.
Poniżej podajemy wyniki VIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Historii Wrocławia
„Wratislavia Aeterna”:
I miejsce – Liceum Ogólnokształcące Nr III
II miejsce – Liceum Ogólnokształcące Nr VII
III miejsce – Zespół Szkół Nr 23 we Wrocławiu
IV miejsce – Liceum Ogólnokształcące Nr IX
V miejsce – Liceum Ogólnokształcące Nr XII
VI miejsce – Liceum Ogólnokształcące Nr X

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i laureatom konkursów.
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu „Magnum Praemium Wratislaviae”.
Organizatorzy

2015-04-28;   B. Wojdyło

"Dzień z kierunkami" w WSB

21 kwietnia 2015 roku uczniowie klas II TLA i II TLC uczestniczyli w warsztatach w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu w ramach "Dnia z kierunkami".
Każda klasa tworzyła drużynę, która zmagała się z ćwiczeniami, poznając przy okazji własne predyspozycje zawodowe.Ich zadaniem było budowanie skutecznego przekazu reklamowego, biznesowe negocjacje w języku angielskim, Forex dla zuchwałych i biznesowy wyjazd turystyczny.Uczestników oceniali wykładowcy, na co dzień pracujący w WSB we Wrocławiu.
Gościem specjalnym był Jaś Mela – najmłodszy w historii zdobywca biegunów północnego i południowego, który opowiedział o swoich wyprawach i pokazał, jak skutecznie realizować własne marzenia i cele.
W ostatecznej rywalizacji uczniowie klasy II TLA zajęli bardzo wysokie II miejsce, a klasa II TLC- piąte.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

2015-04-22;   Beata Śliwińska

Konkurs biblijny

21 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół Nr 2 odbył się międzyszkolny konkurs poświęcony Biblii i jej obecności w różnych tekstach kultury. Nasi uczniowie: Małgorzata Cygan, Oliwia Zalewska i Daniel Gil zajęli IV miejsce. W konkursie wzięło udział 10 drużyn wrocławskich szkół średnich.
Dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły.

2015-04-22;   Katarzyna Pałkiewicz

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS 4

Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego klas 4 odbędzie się w piątek o godzinie 12:15 w Auli szkolnej.
Po apelu, uczniowie będą mieli spotkanie z wychowawcami.
Serdecznie zapraszamy!

2015-04-21;   E M

17 kwietnia 2015 roku uczniowie klas II TLA i III TS uczestniczyli w warsztatach i wykładach w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu w ramach "Dnia z Logistyką 2015".
Zajęcia rozpoczęły się interesującymi wykładami:"Logistyka oczami profesora...", Å»egluga śródlądowa. Czy wiesz, że..." oraz "Logistyk jako broker informacji", dzięki którym uczniowie dowiedzieli się, że warto inwestować w swoją przyszłość i wiązać ją z logistyką, jako dynamiczną dziedziną wiedzy.
Następnie młodzież udała się na warsztaty, gdzie dowiedziała się, jak logistycznie zaplanować eventy okiem studenta, napisać swoje imię kodem kreskowym czy naprawić samochód w 30 minut. Uczestnicy ćwiczeń mieli okazję wygrać ciekawe nagrody.
Podsumowaniem dnia był test wiedzy logistycznej, w którym pierwsze miejsce zajęła uczennica naszej szkoły-Nikola Bakalarska z klasy II TLA.

2015-04-20;   Beata Śliwińska

Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Mija 75 lat od popełnienie przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, pod wodzą Stalina, jednej z najbardziej barbarzyńskich zbrodni w dziejach świata, jaką było zamordowanie 22500 polskich jeńców wojennych.
W ramach obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 15 kwietnia klasy II TLA i II TP wzięły udział w projekcji filmu "Katyń" w reżyserii Andrzeja Wajdy, upamiętniającym wydarzenia z 1940 roku.Po obejrzeniu filmu młodzież spotkała się z Dolnośląskimi Rodzinami Katyńskimi oraz wysłuchała przemówienia prezesa DRK pana Jacka Libickiego.

2015-04-19;   Beata Śliwińska

Wyniki konkursu recytatorskiego dla uczniów gimnazjum

17 kwietnia 2015 po raz szósty odbył się w naszej szkole konkurs recytatorski, w którym uczestniczyli uczniowie wrocławskich gimnazjów. W tym roku motywem przewodnim były góry i ich piękno w poezji. Oto lista zwycięzców:

I miejsce- Magdalena Wojciechowska z Gimnazjum Nr 23

II miejsce- Wojciech Gąsiewicz z Gimnazjum Nr 40

III miejsce- Adrianna Budakiewicz z Gimnazjum Nr 23

Dziękujemy za piękne chwile z poezją, a zwycięzcom życzymy dalszych sukcesów.

2015-04-19;   Beata Śliwińska

DRZWI OTWARTE W NASZEJ SZKOLE

Nasza Szkoła zaprasza na Drzwi Otwarte w dniach 25, 27 i 28 kwietnia.

W trakcie trwania Dni Otwartych przewidziane są pokazy Szkolnego Koła Teatralnego
„Panta Rhei” oraz Rockowego Szkolnego Zespołu Muzycznego, konkursy z nagrodami, prezentacja kolejki elektrycznej wykonanej przez naszych uczniów, makiet logistycznych, ciekawych szkolnych pracowni zawodowych oraz wiele innych atrakcji.

Dni Otwarte trwać będą od 9.00 do 13.00.

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY!

2015-04-17;   E M

Dni Otwarte szkoły

W dniach 25 kwietnia 2015 roku oraz od 27 kwietnia do 28 kwietnia 2015 roku, nasza szkoła zaprasza wszystkich chętnych na "Dni Otwarte".
Kształcimy w zawodach technik:
logistyk ~ spedytor ~ logistyk "zarządzanie kryzysowe w służbach mundurowych" ~ automatyk sterowania ruchem kolejowym ~ transportu kolejowego ~ eksploatacji portów i terminali ~ elektroenergetyk transportu szynowego

2015-04-17;   BS

Wyniki konkursu na znajomośc lektur szkolnych

1 kwietnia 2015 roku odbył się konkurs znajomości lektur szkolnych. Uczniowie klas IV popisywali się swoją wiedzą na temat literatury, którą poznali w ciągu 4 lat nauki w naszej szkole.
Wśród uczniów klas czwartych najlepsi okazali się:
IV TLa- Maciej Lewandowski
IV TLb- Kamil Przybysz
IV Tp- Roman Kowalik
IV Ts- Radosław Szymański
IV Tat- Maciej Kwiatkowski

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.


2015-04-15;   

Stypendium dla uczniów szkół fundowane przez PKP Polskie Linie Kolejowa S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. funduje stypendium dla uczniów.
O stypendium może ubiegać się uczeń, który:

 • ukończył pierwszy semestr nauki,
 • osiągnął w poprzednim semestrze nauki średnią ocen ze wszystkich przedmiotów co najmniej 3,5 (z zastrzeżeniem §4 ust. 4),
 • otrzymał (co najmniej) dobrą ocenę z zachowania,
 • kształci się na kierunku/specjalności, która objęta jest systemem stypendialnym,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
Stypendium już od 300 zł/miesiąc.
Zachęcamy uczniów naszej szkoły do przeczytania regulaminu.
Załącznik: Regulamin programu stypendialnego
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2015-04-14;   L S

Wyniki VII Powiatowego Konkursu na reportaż o Wrocławiu

Wyniki VII Powiatowego Konkursu na reportaż o Wrocławiu na temat
Wielka Woda - wspomnienia powodzi odbywającego się w ramach VII Powiatowego Projektu Magnum Praemium Wratislaviae:
I miejsce- Patryk Michalak, kl. 3 AKT, Zespół Szkół Ekonomicznych, Wrocław, praca pod tytułem "Wielka Woda- wspomnienia powodzi"
II miejsce- Marcin Muraszkiewicz, kl. 2T, Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu, praca pod tytułem: Wydarzenia widziane z perspektywy małego człowieka"
III miejsce- Agata Ledwig, kl. 3 TP, Zespół Szkół nr 23 we Wrocławiu, praca pod tytułem: "Powódź Stulecia"
wyróżnienie- Sebastian Urbański, klasa 2T, Zespół Szkół Teleinformatycznych i
Elektronicznych we Wrocławiu, praca pod tytułem:"Rok, w którym się urodziłem.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy. Organizatorzy

2015-04-14;   JSZ

Wesołych Świąt

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa, a także odpoczynku w rodzinnym gronie.

2015-04-01;   LS

Wyniki VII Powiatowego Konkursu "Wrocław na fotografii-Architektura Wrocławia widziana z Odry"

Wyniki VII Powiatowego Konkursu "Wrocław na fotografii-Architektura Wrocławia widziana z Odry" 2014/2015, odbywającego się w ramach VII Powiatowego Projektu
Magnum Praemium Wratislaviae:

I miejsce- Liceum Ogólnokształcące Nr XII
II miejsce- Liceum Ogólnokształcące Nr III
III miejsce- Liceum Ogólnokształcące Nr X

Wyróżnienia: Liceum Ogólnokształcące Nr XII, Liceum Ogólnokształcące Nr IX, Liceum Ogólnokształcące Nr I, Zespół Szkół Nr 23

Serdecznie gratulujemy laureatom i wyróżnionym. Zapraszamy do udziału w finale projektu, który odbędzie się 10 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00.
Jednocześnie informujemy, że szczegółowe dane dotyczące zwycięzców przesłaliśmy Państwu na maile opiekunów młodzieży. Serdecznie pozdrawiamy Organizatorzy.

2015-03

2015-03-26;   Organizatorzy

PROMOCJA SZKOŁY

Dnia 20 marca w Gimnazjum nr 34 nasza szkoła zaprezentowała się na Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych. Z makietą kolejową zachęcaliśmy uczniów do wyboru naszej szkoły. Kierunki jakie proponujemy gimnazjalistom w nowym roku szkolnym to technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik transportu kolejowego a także do nowy innowacyjny kierunek technik logistyk związany z zarządzaniem kryzysowym oraz kierunek związany z transportem szynowym.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY !!

2015-03-23;   E M

Konkurs wiedzy na temat Irlandii

W dniu 17 marca 2015r. w ramach obchodów Dnia Świętego Patryka odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy na temat Irlandii.

Wśród uczniów klas I i II najlepsi okazali się:

I miejsce - Nikola Bakalarska (2 TLA)
II miejsce - Krystian Damazyn (2TLA)
III miejsce - Jarosław Kamiński (2 TLA)

Wśród uczniów klas III i IV w pierwszej trójce znaleźli się:

I miejsce - Eryk Dumański (3 TLA)
II miejsce - Kamila Bochenek (4 TLB)
III miejsce - Rafał Łacina (4 TLB)

Laureatom serdecznie gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. Informujemy również, że nagrody dla zdobywców pierwszych trzech miejsc zostaną wręczone przez organizatorów konkursu w trakcie zajęć lekcyjnych do dnia
25 marca 2015r.

2015-03-18;   E M

Podsumowanie pracy Komisji Kultury w semestrze pierwszym

W pierwszym semestrze przeprowadziliśmy następujące działania:
Młodzież brała udział w:
edukacji filmowej - obejrzała filmy:"Dawca pamięci","Bogowie","Miasto 44","Igrzyska śmierci -kosogłos";
edukacji teatralnej- obejrzała spektakle pt."Ożenek"w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, "Zbrodnię i karę","Świętoszka", "Jak kamienie na szaniec"w Centrum Kultury Impart;
lekcjach muzealnych- wyjście do muzeum Architektury na lekcję poświęconą życiu i twórczości Picassa, Dalego i Goi oraz obejrzenie wystawy pt. "Picasso, Dali, Goya . Tauromachia- walka byków",obejrzała wystawę karykatur Tomasza Brody w Muzeum Współczesnym;
lekcjach edukacyjnych- ZOO – "Drapieżniki Europy", zwiedzanie Odrarium i Afrykarium, Humanitarium, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna – tworzenie bibliografii załącznikowej
Debata Oksfordzka- "Na ścieżkach rozumu-czy humanista może zostać inżynierem";
imprezach towarzyszących- Dolnośląski Festiwal Nauki- zwiedzanie Teatru Muzycznego Capitol i wysłuchanie wykładu dyrektora Konrada Imieli, udział w gali kończącej festiwal- obejrzenie spektaklu finalistów "Mam talent"-Multivisual;w Narodowym Czytaniu Dzieł Henryka Sienkiewicza- odczytywanie fragmentów Trylogii i przygotowanie plakatów- akcja pod patronatem Prezydenta RP,Salonie Maturzysty oraz Radosnej Paradzie Niepodległości;
projektach- "Mosty" i "Treningu Umiejętności Społecznych".
Drugi semestr zapowiada się równie ciekawie. Planujemy wiele konkursów w szkole i poza nią, do udziału w których zachęcamy naszą młodzież bardzo serdecznie.

2015-03-17;   

Pierwsze Targi Edukacji Międzykulturowej

12 lutego 2015 r. dwie nauczycielki naszej szkoły- panie Małgorzata Madej i Justyna Szarańska wzięły udział w I Targach Edukacji Międzykulturowej, które odbyły się w Sektorze III, ul Legnicka 65 we Wrocławiu.
Celem tego spotkania było zapoznanie z ofertą wrocławskich organizacji pozarządowych w zakresie wielokulturowości, dialogu międzykulturowego, dyskryminacji, mowy nienawiści, tolerancji, etc.
W ramach targów przedstawiciele organizacji pozarządowych mogli w przyjemnej atmosferze poznać potrzeby edukacyjne, nawiązać współpracę i zbudować relacje na przyszłość. W trakcie targów odbyły się także prezentacje i wykłady (m. in. Doroty Kozak-Rybskiej o Kalejdoskopie Kultur, zespółu ds. dialogu międzykulturowego we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego nt. Sztafety Szkół "Stop mowie nienawiści" itp.

2015-03-17;   Beata Śliwińska

Warsztaty dla nauczycieli "Wychowanie w kinie"

Grupa nauczycieli naszej szkoły rozwija się, biorąc udział w warsztatach organizowanych w kinie Nowe Horyzonty "Wychowanie w kinie". Co miesiąc oprócz obejrzenia filmu uczestniczą oni w dyskusji i warsztatach dotyczących poruszanej przez reżyserów tematyki. Dotychczas udało się w ramach projektu zobaczyć następujące pozycje filmowe:"Alfabet"- podejmujący problem wspierania kreatywności i indywidualizmu przez system edukacji,"Salę samobójców"- zajmujący się internetem, mediami społecznościowymi i subkulturą emo oraz ich wpływem na człowieka, "ChcagoGirl. Facebookowa rewolucja"-podejmujący temat twórczych sposobów korzystania z nowych mediów, "Jak to jest"- mówiący o wkraczaniu w dorosłość, mierzenie się z problemami świata dorosłych, chorobą i śmiercią oraz "Polowanie" ukazujący problem ostracyzmu społecznego, kłamstwa i spirali wrogości. Przed nami jeszcze cztery filmy do zakończenia projektu.

2015-03-17;   Beata Śliwińska

Seanse filmowe w kinie Nowe Horyzonty

Uczniowie naszej szkoły w ramach projektu współfinansowanego przez Urząd Miasta Wrocławia Kino Szkoła Kultura biorą udział w seansach filmowych w kinie Nowe Horyzonty.
Pierwszy film realizował zagadnienie "Między pokoleniami i w rodzinie" i nosił tytuł "Hanami kwiat wiśni".
W ramach drugiego cyklu tematycznego"Realizacja pasji i bycie sobą" zobaczyć nam się udało film "Wyjście przez sklep z pamiątkami".
Już wkrótce uczestniczyć będziemy w ostatnim już cyklu tematycznym "Poszukiwanie tożsamości i korzeni"w ramach, którego obejrzymy film "Erratum".
Wszystkie seanse poprzedzone są wprowadzeniem do tematyki filmu, a po obejrzeniu uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w warsztatach o odpowiedniej tematyce.

2015-03-17;   Beata Śliwińska

Konkurs o Patronie naszej szkoły

Już w ubiegłym roku przeprowadzony został w naszej szkole konkurs na temat naszego patrona. Składał się on z testu i przygotowania prezentacji na temat Staszica. W tym roku idziemy o krok dalej i wybieramy formę bliższą młodym ludziom.
W okresie od 23 lutego do 23 marca 2015 roku uczniowie naszej szkoły będą mieli okazję wziąć udział w Konkursie na najlepszy komiks historyczny lub przygotować prezentację multimedialną o Stanisławie Staszicu – Patronie naszej szkoły.
Zespoły z klas I- IV mają wykonać komiks historyczny lub prezentację multimedialną,dzięki którym dokładnie zapoznają się z historią życia Stanisława Staszica,poznają informacje o epoce w której żył, miejscach w których bywał, osobach, które odegrały ważną rolę w jego życiu.
Za udział w konkursie klasy otrzymają punkty do Ligi Klas, a autorzy najlepszej pracy otrzymają nagrody.
Serdecznie zapraszamy!!!

2015-03-17;   Beata Śliwińska

Magnum Praemium Wratislaviae

Trwają przygotowania do kolejnej edycji Magnum Praemium Wratislaviae, czyli cyklu konkursów organizowanych przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia, Urząd Miejski we Wrocławiu, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i oczywiście Zespół Szkół Nr 23 we Wrocławiu. W ramach imprezy odbędą się:
- VIII Powiatowy Konkurs o Historii Wrocławia "Wratislavia Aeterna"
- VII Powiatowy Konkurs "Wrocław na fotografii"
- VII Powiatowy Konkurs na reportaż o Wrocławiu
- III Powiatowy Konkurs o Wrocławiu w języku angielskim "My Wroclaw".
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami poszczególnych konkursów i udziału w rywalizacji.

2015-03-17;   Beata Śliwińska

Konkurs recytatorski dla szkół gimnazjalnych

Już 17 kwietnia 2015 roku odbędzie się konkurs recytatorski adresowany do młodzieży naszej szkoły i uczniów szkół gimnazjalnych. Konkurs ten wpisał się w tradycję naszej szkoły, ponieważ odbędzie się w tym roku już po raz szósty. W zeszłym roku młodzi wielbiciele poezji recytowali wiersze o tematyce miłosnej, a w tym roku tematem przewodnim jest urok górskiego krajobrazu. Naszych uczniów zachęcamy do zgłaszania się do konkursu i zachwycenia jury swoją recytacją.

2015-03-17;   Beata Śliwińska

Literackie Forum Pisarskie Dzieci i Młodzieży

Nasi uczniowie będą brać udział w Literackim Forum Pisarskim Dzieci i Młodzieży. Cieszymy się, że są wśród nas uczniowie zainteresowani poezją i prozą, chcący doskonalić swój warsztat.

2015-03-17;   Beata Śliwińska

Konkurs o życiu i twórczości Adama Mickiewicza

Ogłaszamy konkurs o życiu i twórczości Adama Mickiewicza. Prosimy o wykonanie prac plastycznych ilustrujących sylwetkę poety. Wykonane prace należy dostarczyć do nauczycieli języka polskiego do dnia 31 marca 2015 roku. Na zwycięzców czekają nagrody!!!

2015-03-17;   Beata Śliwińska

Konkurs na znajomość lektur szkolnych

Ogłaszamy wielki konkurs na znajomość lektur szkolnych. Maturzyści! możecie sprawdzić swoją wiedzę i przystąpić do zmagań. Konkurs odbędzie się 1 kwietnia 2015 roku we wszystkich klasach czwartych.
Przewidywane specjalne nagrody!!!

2015-03-17;   Beata Śliwińska

Najlepsi uczniowie w zawodzie w roku 2015

Miło nam poinformować, że drużyna w składzie MAREK KRZAKIEWICZ (4TS), ADRIAN ILBA i JAKUB OKUROWSKI (3TS) wygrała Konkurs Najlepsi uczniowie w zawodzie Technik Spedytor w roku 2015. Naszym uczniom serdecznie gratulujemy !

2015-03-14;   E M

Dzień Świętego Patryka

W dniu 17 marca 2015 będziemy obchodzić w naszej "Dzień Świętego Patryka", patrona Irlandii. Z tej okazji zachęcamy wszystkich uczniów do ubrania w tym dniu elementu garderoby w kolorze zielonym. Chcemy również poinformować, że w tym dniu odbędzie się konkurs dotyczący wiedzy na temat Irlandii.
Uczniowie mogą zgłaszać chęć swojego udziału do Pani Agnieszki Pałac lub Pani Ewy Zakrzewskiej najpóźniej do dnia 16 marca. Konkurs odbędzie się na 4 godzinie lekcyjnej w sali 55 (4 piętro).
Serdecznie zapraszamy.

2015-03-12;   L S

Konkurs matematyczny

Dnia 06 marca 2015 odbył się etap szkolny konkursu "Logika i Matematyka". Wzięło w nim udział 15 uczniów z klasy 1, 2 i 3.
Zwyciężyli w konkursie:
1. Wojciech Adamczyk 1TAT
2. Mariusz Szachniewicz 2TP
3. Alicja Cymer 3TLa
Ta trójka będzie reprezentowała naszą szkołę w eliminacjach międzyszkolnych.
Å»yczymy sukcesów.

2015-03-11;   Jarosława Bucior

Wrocławski Bieg Sponsorowany 2015

20.03.2015 r. uczniowie naszej szkoły z klasy 1TS po raz pierwszy wzięli udział w biegu na rzecz podopiecznych Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.

2015-03-10;   L S

Konkurs Wiedzy o Historii Wrocławia - wyniki

Wyniki II etapu VIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Historii Wrocławia „Wratislavia Aeterna” 2014/2015, odbywającego się w ramach VII Powiatowego Projektu
Magnum Praemium Wratislaviae:

I miejsce- Liceum Ogólnokształcące Nr III – 136 p.
II miejsce- Liceum Ogólnokształcące Nr VII - 134p.
III miejsce- Liceum Ogólnokształcące Nr XII - 116 p.
IV miejsce- Liceum Ogólnokształcące Nr X - 85 p.
V miejsce - Zespół Szkół Nr 23 – 83 p.
VI miejsce - Liceum Ogólnokształcące Nr IX -67 p.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w III etapie konkursu / prezentacja multimedialna / w dniu 10.04.2015.

2015-03-09;   Organizatorzy

Informacja o przedłużeniu terminów konkursów w ramach MPW 2014/2015

Informujemy szkoły ponadgimnazjalne biorące udział w VII Powiatowym Projekcie "Magnum Praemium Wratislaviae" o zmianach dotyczących terminów oddawania prac konkursowych, w ramach: "VII Powiatowego konkursu na reportaż o Wrocławiu" oraz "VII Powiatowego konkursu- Wrocław na fotografii". Termin nadsyłania prac na oba konkursy upływa w dniu 18.03.2015 r.
Organizatorzy

2015-03-06;   M S

SPORT - nawyk na całe życie

W poniedziałek 02.03.2015 gościliśmy w naszej szkole, w ramach promocji projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki " STOP zwolnieniom z WF-u", MACIEJA ZIELIŃSKIEGO - posła na Sejm RP, byłego zawodnika Śląska Wrocław i wielokrotnego reprezentanta kraju w koszykówce. Przeprowadził on z naszą młodzieżą zajęcia sportowe z koszykówki.
Celem zajęć było zachęcenie młodzieży do aktywności fizycznej.

Dokumentacja zdjęciowa z tego wydarzenia na stronie sport w zakładce imprezy sportowe.

2015-03-04;   B K

SUKCES NASZYCH UCZNIÓW

W poniedziałek 23 lutego uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w finale konkursu Mistrzowie Logistyki. Nasza drużyna w składzie: Kamila Bochenek, Monika Słowik oraz Kamil Gawęda zdobyli III miejsce.

Konkurs organizowany był przez Katedrę Zarządzania Strategicznego i Logistyki na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze.

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu logistyki wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa dolnośląskiego. W tym roku konkurs składał się z trzech etapów. W pierwszym etapie uczniowie musieli przejść test sprawdzający ich wiedzę z zakresu logistyki. W drugim, zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie złożonego problemu logistycznego. III etap w siedzibie Uniwersytetu polegał na rozwiązaniu case study przygotowanego przez firmę Kuehne + Nagel w Polsce, która była głównym sponsorem tego konkursu.

W trakcie III etapu uczniowie walczyli również indywidualnie o płatne praktyki w firmie Kuehne + Nagel we Wrocławiu.
Naszemu uczniowi Kamilowi Gawędzie udało się wygrać i otrzymał propozycję odbycia płatnych praktyK w firmie Kuehne + Nagel.

Drużynie serdecznie GRATULUJEMY !!!

2015-02-25;   E M

KONKURS MISTRZ W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

13.02.2015 r. w naszej szkole dobył się konkurs na MISTRZA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK. Trzech uczniów walczyło o wejście do finału wojewódzkiego, który zorganizowany zostanie również w naszej szkole 13.03.2015 r.
Uczniowie uczestniczący w tegorocznej edycji konkursu to Karolina Bednarzewska z kl.3TLa, Jakub Safian kl.3TLa oraz Kamil Gawęda kl.4TLa. Uczestnikom gratulujemy podjęcia walki o finał.

2015-02-20;   A K

KURSY ZAWODOWE

W ramach realizacji projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II" 15 uczniów naszej szkoły uzyskało uprawnienia na operatora wózka widłowego z wymianą butli gazowej, oraz 15 uczniów uprawnienia na barmana. Uczestnikom kursów gratulujemy zdanych egzaminów i uzyskanych uprawnień.

2015-02-20;   Agnieszka Krupa

KONKURS MISTRZ W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

19.02.2015 r. w naszej szkole dobył się konkurs na MISTRZA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR. Trzech uczniów walczyło o wejście do finału wojewódzkiego, który zorganizowany zostanie również w naszej szkole 05.03.2015 r.
Uczniowie uczestniczący w tegorocznej edycji konkursu to Marek Krzakiewicz z 4TS, Adrian Ilba z 3TS oraz Jakub Okurowski z 3TS . Uczestnikom gratulujemy podjęcia walki o finał.

2015-02-20;   E M

MOSTY - Kładka Kapeluszników

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej Szkoły do wzięcia udziału w Projekcie MOSTY - Kładka Kapeluszników! :)

Celem "MOSTÓW" jest zaadoptowanie wrocławskiego mostu lub kładki przez grupy młodych ludzi i stworzenie kulturalno-artystycznego wydarzenia, które zostanie zrealizowane na moście 20 czerwca 2015 roku.

Wybraliśmy nieistniejąca już KŁADKĘ KAPELUSZNIKÓW, powstanie ona na skrzyżowaniu ulicy Kazimierza Wielkiego z ciągiem ulic Widok i Szewską. Symboliczne "Przejście" rozpocznie się od strony ulicy Szewskiej w kierunku Parku Staromiejskiego. Kładka zostanie zaprojektowana i skonstruowana całkowicie przez młodzież w trakcie warsztatów na przełomie lutego i czerwca.

*Jeśli masz zdolności artystyczne: malujesz, grasz na instrumencie, tańczysz ...
*Jeśli chcesz wziąć udział w warsztatach tworzenia kapeluszy przy pomocy wrocławskiej artystki Kamili Fydy-Sikorskiej...

...to wydarzenie jest dla Ciebie! :)

Organizatorami są uczniowie z Zespołu Szkół 23 we Wrocławiu http://www.zs23.wroclaw.pl/, Towarzystwo Edukacji Otwartej www.teo.org.pl, Autorskie Studium Dizajnu i Fotografii ABRYS http://www.abrys.edu.pl/ oraz ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie http://www.ala.edu.pl/

Wszyscy Uczniowie i nasi Przyjaciele są serdecznie zaproszeni do tego wspólnego działania.

Za udział w wydarzeniu uczniowie Zespołu Szkół nr 23 otrzymują +70 pkt.

Wszelkie informacje i kontakt:
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 23
Małgorzata Madej, Małgorzata SzydłowskaALA, ABRYS
Kamila Fyda-Sikorska

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej szkolnego projektu:

2015-02-02;   Małgorzata Madej

Studniówka 2015

W dniu 17 stycznia 2015 roku odbył się bal maturalny, zwany tradycyjnie studniówką, naszych uczniów. Zabawa wspólnie z nauczycielami odbyła się w bardzo przyjemnej atmosferze. Jedną z atrakcji w trakcie balu był piękny i pyszny tort ufundowany przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu.

2015-01-26;   LS

Już od najmłodszych lat.

Nauczyciel naszej szkoły Pan Zbigniew Jarek, przeprowadził mini kurs I pomocy przedmedycznej dla przedszkolaków. Zajęcia odbyły się w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Salezjanek we Wrocławiu. Wszyscy uczestnicy świetnie się bawili, ucząc się pomagać ludziom w potrzebie. Na koniec dzieci otrzymały nagrody w postaci książki.

2015-01-14;   ZJ

Wesołych Świąt

Wesołych, zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szampańskiej zabawy Sylwestrowej.

2014-12-22;   L S

Liga Strzelecka 2014

Od dnia 16 października 2014 r. w ramach Ligi Strzeleckiej, odbyły się zawody strzeleckie o Puchary dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych. W ogólnej klasyfikacji drużynowej nasza szkoła zajmuje 9 miejsce po IV rundzie. Wyróżniającym się strzelcom: Nikoli Szafińskiej, Jakubowi Å»yłce, Robertowi Wyderze oraz innym serdecznie dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie.

2014-12-02;   Zbigniew Jarek

KONKURS "Szkoła zawodowa- mój wybór"

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Roku Szkoły Zawodowców ogłasza Konkurs "Szkoła zawodowa - mój wybór". Konkurs polega na wykonaniu pracy pisemnej (opowiadanie, esej), pracy plastycznej lub filmu (również telefonem) dotyczącej wyboru nauki w szkole zawodowej. Szczegóły u pani Edyty Majkowskiej (sala 14) oraz na stronie: http://www.men.gov.pl/index.php/rok-szkoly-zawodowcow/.

Zachęcamy do udziału w konkursie.

2014-12-01;   E M

KONKURSY ŚWIÄ„TECZNE

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w dwóch konkursach świątecznych.
1. Świąteczna Bombka.
2. Zdjęcie świąteczne mojego zwierzaka.

Bombki, wykonane w dowolnej technice plastycznej prosimy o przynoszenie do p. E. Majkowskiej (sala 14) do 15 grudnia.

Zdjęcia najlepiej wysłać na e-maila: emajkowska@interia.pl

Przewidziane nagrody i oczywiście punkty!!

2014-12-01;   E M

Szkoła trzech pokoleń

Miło mi poinformować, że uczennica klasy 2TLB Magdalena Kozakiewicz została wyróżniona w konkursie organizowanym przez DODN "Szkoła trzech pokoleń".

2014-11-25;   M K

Radosna Parada Niepodległości

W dniu 11 listopada 2014 roku odbyła się Radosna Parada Niepodległości. Nasza szkoła zajęła II miejsce. Wkrótce więcej szczegółów.

2014-11-12;   SG

„Große Breslauer” - Znani Wrocławianie.

W tym roku wymiana Polsko-Niemiecka odbyła się od 22 do 28 września.
Temat przewodni : „Große Breslauer” - Znani Wrocławianie.
Program obejmował szereg wyjść, które miały za zadanie zintegrować nas, jak na przykład wyjście na kręgielnię, specjalne warsztaty integracyjne, wyjście do parku liniowego i na punkt widokowy Skytower. Zaprezentowaliśmy gościom nasze miasto poprzez zwiedzanie Rynku, Panoramy Racławickiej, Muzea Współczesnego, a także Centrum Poznawczego w Hali Stulecia.
Przygotowaniem do prac nad projektem była wizyta w Muzeum Miejskim w Ratuszu. Dzięki warsztatom, które się odbyły mogliśmy wzbogacić naszą wiedzę o osobach, które mieszkały we Wrocławiu, jak również przedstawić ich naszym towarzyszom. Projekty, które mieliśmy przygotować, zostały podzielone na dwie części. Pierwsza to przygotowanie prezentacji multimedialnej o wybranej osobie mieszkającej we Wrocławiu. Następnie przeprowadzaliśmy wywiady z Wrocławianami, których zapytaliśmy co wiedzą na temat osoby, którą prezentujemy. Efekty naszych prac zastały później zaprezentowane przez nas w auli, a jury po obejrzeniu dokonała wyboru najlepszej spośród nich.
Dzięki wymianie poznaliśmy nowych ludzi, zawarliśmy nowe znajomości, mogliśmy wypróbować naszą umiejętność posługiwania się językiem obcym. Uczestnictwo w wymianie to fantastyczne doświadczenie, a odbywa się dzięki wsparciu organizacji międzynarodowej Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Rady Rodziców przy ZS Nr 23.
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w wymianie w następnych latach.

Daria Kopejkin
Klaudia Skoczylas

2014-11-12;   LS

Konkursy wchodzące w skład VII edycji "Magnum Praemium Wratislaviae"

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału konkursach wchodzących w skład Międzyszkolnego Projektu "Magnum Praemium Wratislaviae". Są to następujące konkursy:

1. VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Historii Wrocławia "Wratislavia Aeterna".
2. VII Powiatowy Konkurs "Wrocław na fotografii" - "Architektura Wrocławia widziana z Odry".
3. VII Powiatowy Konkurs na reportaż o Wrocławiu - "Wielka Woda - wspomnienia powodzi".
4. III Powiatowy Konkurs o Wrocławiu w języku angielskim "My Wroclaw - Wrocław seen from the Oder- Wrocław widziany z Odry".

Wszelkie informacje o w/w konkursach można znaleźć na stronie szkoły w zakładce Magnum Praemium Wratislaviae /po prawej stronie/ lub bezpośrednio w bibliotece.

2014-11-12;   Beata Wojdyło

Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Jana Kochanowskiego

W październiku odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy o życiu i twórczości Jana Kochanowskiego. Uczniowie klas drugich wykonali plakaty, które przybliżyły sylwetkę poety, wysłuchali audycji prezentującej dorobek Kochanowskiego, a także pisali rozprawki poświęcone inspiracji antykiem w dziełach poety. Wyróżniono prace: Klaudii Dyczyńskiej z klasy II TLB, Filipa Fuska z klasy II TLA i Krystiana Wiśniewskiego również z klasy II TLA. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów pisarskich na miarę naszego wielkiego poety doby renesansu.

2014-10-31;   B Ś

Picasso Dali Goya.Tauromachia-walka byków

We wrześniu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w lekcji muzealnej,
a także obejrzeli kolekcję dzieł rysunkowych i graficznych prezentowanych w Muzeum Architektury.
Wystawa "Picasso Dali Goya. Tauromachia- walka byków" przedstawiała dzieła wybitnych artystów- Pabla Picassa, Salvadora Dalego i Francisca Goi. Motywem przewodnim była postać byka- zwierzęcia symbolizującego siłę i odwagę oraz obca dla Polaków tradycja walk byków. Walki byków i związana z nimi corrida to barwny i kontrowersyjny element kultury Hiszpanii, który zmieniał się na przestrzeni wieków.

2014-10-31;   B Ś

Dolnośląski Festiwal Nauki w Teatrze Capitol

22 września 2014r. uczniowie klasy II TLA, III TLB i III TS w ramach XVII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki wysłuchali na Dużej Scenie Teatru Capitol wykładu- ilustrowanego pokazem technicznym- dyrektora Konrada Imieli pt."Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Teatru Muzycznego Capitol". Opowiedział on o burzliwych dziejach budynku, a także o teatrze, który wypełnia historyczne mury życiem i sztuką.

2014-10-31;   B Ś

Wszechnica Teatralna

Uczniowie klas IV TLB i IV TP wzięli udział w zajęciach Wszechnicy Teatralnej pt."Zawsze fragment" Tadeusza Różewicza w Teatrze Polskim. Spotkanie to było wyjątkowe, gdyż odbyło się w dniu urodzin poety i dramaturga. Wykład poprowadził dr Piotr Rudzki - kierownik literacki Teatru Polskiego we Wrocławiu.

2014-10-31;   B Ś

I etap Olimpiady Logistycznej

26 uczniów naszej szkoły 10 października przystąpiło do I etapu Olimpiady Logistycznej.
Wśród 25 pytań w teście jednokrotnego wyboru dominowały zagadnienia dotyczące zapasów – to temat przewodni tegorocznej, siódmej edycji.
Uczniowie z całej Polski rywalizują o najwyższe laury - cenne nagrody rzeczowe, praktyki i staże w renomowanych przedsiębiorstwach logistycznych, zwolnienie z pisemnej części egzaminu zawodowego oraz bezpłatne studia w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.
Wyniki I etapu podane zostaną do końca października. Kolejny do pokonania – etap okręgowy odbędzie się w 5 grudnia w kilkunastu szkołach na terenie całej Polski. Najzdolniejsi spośród uczestników VII edycji, spotkają się w finale, który odbędzie się tradycyjnie w Poznaniu, w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki, 6 marca 2015 r. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 17 kwietnia 2015 r.
Z niecierpliwością czekamy na wyniki!

2014-10-14;   L S

Wybory Mistera Szkoły

Dnia 1.10.2014r. na długiej przerwie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników wyborów Mister Szkoły.
Jury długo debatowało, aby ostatecznie wybrać trzech 100% chłopaków, tych najlepszych, najpiękniejszych, najfajniejszych.
Misterem Szkoły 2014/2015 został Mateusz Jaworek z 3TLA, Wice Misterem Szkoły 2014/2015 został Krystian Zieliński z 4TS oraz Damian Bobowski z 4TAT.
Zwycięzcom gratulujemy !

Zdjęcia na facebooku Samorządu Szkolnego https://www.facebook.com/su.zs23

2014-10-02;   E M

Spotkanie z rodzicami

W dniu 11 września 2014 r. (czwartek) odbędzie się w naszej szkole Zebranie dla rodziców.
Rodzice klas 1TLa, 1TLb i 1 TLB spotykają się z Dyrektorem Szkoły o godzinie 17.00 w szkolnej auli. Po spotkaniu odbędą się spotkania z wychowawcami w klasach.
Rodzice klas 1TPs, i 1 TAT spotykają się z Dyrektorem Szkoły o godzinie 17.30 w szkolnej auli. Po spotkaniu odbędą się spotkania z wychowawcami w klasach.
Rodzice klas II, III i IV spotykają się o godzinie z wychowawcami o godzinie 16.30.

2014-09-09;   L S

Kiermasz podręczników i książek używanych

Informujemy, że 9 września (wtorek) odbędzie się kiermasz podręczników używanych. Zapraszamy sprzedających i kupujących. Podręczniki sprzedawane będą na każdej przerwie rozpoczynając od przerwy o godzinie 8:45 w auli szkolnej na 4 piętrze (sala 53).

2014-09-04;   E M

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się na podwórku zewnętrznym obok budynku szkoły (w przypadku deszczu w sali gimnastycznej) o godzinie 9.00. Zbiórka klas o godzinie 8.45.

2014-08-28;   L S

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna odbędzie się 29 sierpnia 2014 roku o godzinie 9:30.
Zapraszamy

2014-08-27;   L S

Podręczniki - klasy pierwsze

Podręczniki do klas pierwszych zostaną podane we wrześniu 2014 roku przez wychowawców.
Kiermasz książek używanych odbędzie się we wrześniu 2014 roku.

2014-08-25;   L S

Kurs przygotowujący maturzystów do egzaminu poprawkowego z matematyki

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu zaprasza maturzystów do skorzystania z kursów przygotowujących do egzaminu poprawkowego z matematyki.
Zajęcia w 15-osobowych grupach odbywać się będą w siedzibie MWSLiT. Koszt 5-dniowego kursu to 59 zł. Każdy maturzysta otrzyma zestaw darmowych materiałów dydaktycznych.
Korepetycje będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę akademicką. Po każdych zajęciach istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącym.
W tym roku kursy odbędą się:
4-8 sierpnia 2014r. Poniedziałek-piątek - 10:00-15:00 - zajęcia dydaktyczne
15:00-16:00 - indywidualne konsultacje
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (można pobrać ze strony http://www.msl.com.pl zakładka aktualności) i odesłanie go na adres: matura@msl.com.pl

2014-08-24;   L S

Zakończenie Roku Szkolnego 2013/2014

Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2013/2014 odbędzie się o godzinie 9:15, na boisku wewnętrznym.
Przypominamy o stroju galowym.

2014-06-26;   E M

Sukcesy uczniów ZS Nr 23 w konkursach międzyszkolnych.

Miło mi poinformować, że Jakub Pasierbski uczeń klasy 3 TLB zdobył pierwsze miejsce w IX Powiatowym Konkursie na multimedialną prezentację o Wrocławiu. Tematem tegorocznej edycji były „Pomniki Wrocławia”.
Magdalena Kozakiewicz z Klasy 1TLB zdobyła drugie miejsce w XX Powiatowym Rajdzie Śladami Pamięci Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich. Na uwagę zasługuje fakt, że nagrodzona praca przedstawia wydarzenia z życia Pana Zbigniewa Solskiego. Urodzonego na Kresach, żołnierza I Dywizji Pancernej gen. St. Maczka, wieloletniego nauczyciela historii w naszej szkole.

2014-06-25;   Marzena Krzempek

V edycja Szkolnego Konkursu Wiedzy Leksykalno-Gramatycznej z Języka Angielskiego

W dniu 11 czerwca 2014 roku odbyła się V edycja Szkolnego Konkursu Wiedzy
Leksykalno-Gramatycznej z Języka Angielskiego. W konkursie wzięło
udział 10 osób z klas piewszych i drugich. Wyniki prezentują się
następująco:

I miejsce - Aleksandra Kochańska - klasa 1TLA
II miejsce - Daria Kopejkin - klasa 2TLA
III miejsce - Aleksandra Mausolf - klasa 2TS

Laureatom serdecznie gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za
udział w konkursie. Jednocześnie informujemy, że nagrody dla najlepszej
trójki zostaną wręczone podczas uroczystego apelu z okazji Zakończenia
Roku Szkolnego 2013/2014.

Organizator konkursu
Ewa Zakrzewska

2014-06-15;   Ewa Zakrzewska

Konkurs Języka Niemieckiego

W dniu 06 czerwca 2014 roku odbył się Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego, w którym wzięło udział 14 uczniów. Pierwsze miejsce, z dużą przewagą punktów, zajęła Klaudia Dyczyńska z klasy 1TLB. Drugie miejsce przypadło Joannie Kozak z klasy 1TLB, natomiast trzecie miejsce: Å»aklin Tomaszewska klasa 1TLB oraz Rafał Świrski klasa 1TS.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Organizator i opiekun konkursu - Natalia Wojciechowska

2014-06-13;   L S

Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas 4

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu zawodowego dla klas 4 technik logistyk - zapraszam w czwartki, sala 14, godzina 8:00-9:35

2014-06-04;   Edyta Majkowska

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 29 maja 2014r. odbyły się wybory do zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz Koła Europejskiego. Każdy obecny na zajęciach uczeń mógł oddać swój głos na wybranych kandydatów. W wyborach na Przewodniczącego Samorządu Szkolnego wygrała Karolina Bednarz z klasy 2TLa. Która od dnia dzisiejszego pełni już swoją funkcję.

Serdecznie Gratulujemy i życzymy powodzenia oraz owocnej pracy !

2014-05-30;   E M

Wyniki Konkursów z przedmiotu Podstawy Przedsiębiąrczości

Wyniki konkursów z przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości w II semestrze 2014 roku.
Zapraszamy do obejrzenie prezentacji o Wrocławiu:
Wrocław Dawniej i Dziś


Promocja Wrocławia


Prezentacja uczennicy Magdaleny Kozakiewicz (~27 MB MS PowerPoint)

Organizator: Jolanta Włodarczak

2014-05-21;   L S

II Forum Zawodowe - "Zaplanować karierę"

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z II Forum Zawodowego z 15 kwietnia 2014 roku.

2014-05-14;   L S

Targi logistyczne CEMAT w Hanowerze

Osoby chętne do udziału w wycieczce na targi logistyczne CEMAT w Hanowerze powinny zgłaszać się do pani Agnieszki Krupy- sala 21. Wycieczka odbędzie się 20.05.2014r. Warunek konieczny posiadanie paszportu lub dowodu osobistego.

2014-05-08;   E M

Kurs na wózki widłowe

Osoby które ukończyły 18 mogą zapisywać się na kurs na wózki widłowe. Szczegóły i informacje u pani Agnieszki Krupy - sala 21.

2014-05-08;   E M

Dzień Przedsiębiorczości 2014

2 kwietnia 2014 r. nasza szkoła uczestniczyła w „Dniu Przedsiębiorczości 2014r.”
Podstawowe cele programu „Dzień przedsiębiorczości”:

 • Pomoc uczniom w zweryfikowaniu ich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie.
 • Zapoznanie uczniów w praktyce ze specyfiką konkretnych zawodów.
 • Pomoc uczniom w pozyskaniu informacji o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
 • Włączenie dorosłych w edukację młodzieży
 • Zbudowanie dobrych relacji między szkołą a miejscem pracy
 • Uświadomienie młodym ludziom konieczności dostosowywania się do zmieniających się warunków na rynku pracy.
 • Promowanie przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży
 • Pomaga określić perspektywy budowania kariery zawodowej.
 • Umożliwia uczniom poznanie relacji niezbędnych dla dobrego funkcjonowania w miejscu pracy.
 • Uświadamia uczniom związek pomiędzy wysiłkiem włożonym w wykształcenie a karierą zawodową.
 • Znajdzie pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
 • Ma możliwość porównania wyobrażenia o danym zawodzie, i stanowiska pracy z rzeczywistością.
 • • Pozna wymagania stawiane pracownikom na różnych stanowiskach w danej branży.

Do udziału w projekcie zgłoszono 18 różnych firm wrocławskich i nie, oraz przystąpiło 29 osób z klas: 1TLA, 2TAT,1TLB, 2TLA,1TLC,3TLA,1TP.
Bardzo interesujące dla uczniów okazały się jednodniowe praktyki w firmach:
 • LEROY- MERLIN SKLEP WROCLAW Aleja Karkonoska 85
 • Bank Zachodni WBK S.A Centrum Wsparcia Biznesu
 • Radiotechnika-Marketing Sp. z.o.o.
 • Miejska Gospodarka Komunalna S. z.o.o Wrocław
 • ZI-CO Sp. z.o.o – reklama i marketing
 • KAIM FARBY MINERALNE Sp. z.o.o
 • WABCO POLSKA Sp. z.o.o
 • Jednostka Wojskowa nr 4229
 • MSM- DOM Sp. z.o.o
 • Studio Fryzjerskie „FLORENCO”
 • Zakład Pogrzebowy.

Uczniowie na lekcjach podsumowali realizację celów Dnia Przedsiębiorczości w swoich firmach i jednocześnie chętnie proponowali kolegom i koleżankom udział w projekcie za rok.
Jolanta Włodarczak- szkolny koordynator projektu

2014-05-06;   L S

Międzynarodowy Dzień Teatru

W dniu 30 kwietnia 2014 roku zrealizowany został w naszej szkole projekt zainicjowany przez Komisję Kultury z okazji "Międzynarodowego Dnia Teatru". W okresie poprzedzającym ten dzień wybrani uczniowie klas: I TLA, II TLA, II TLB, II TP, II TS pod przewodnictwem nauczycieli języka polskiego w osobach: p. A. Doruch, p. K. Pałkiewicz, p. B. Śliwińska, p. J. Szarańska stworzyli m. in. maski teatralne oraz kilkadziesiąt plakatów, poświęconych historii oraz współczesności teatru. Plakaty zostały rozmieszczone na terenie całej szkoły, wzdłuż korytarzy.
W dniu 30 kwietnia 2014 na 2-ej godzinie lekcyjnej odbyła się audycja radiowa, poświęcona historii teatru, przygotowana przez uczniów kl. II TLA, pod merytoryczną opieką p. A. Doruch. Na trzech kolejnych godzinach lekcyjnych, w auli szkolnej odbyła się prezentacja przedstawienia satyrycznego, pt. "Romeo, Julia, ... i cała reszta", przygotowana przez członków szkolnego Kółka Teatralnego "Panta Rhei", pod artystycznym kierownictwem p. M. Szydłowskiej. Spektakl obejrzało w sumie 15 klas. Powyższemu występowi towarzyszyły też anglojęzyczne popisy wokalne dwóch uczennic szkoły, członkin kółka teatralnego.
I tak, w miłej, radosnej atmosferze upłynął całej społeczności szkolnej ostatni dzień kwietnia 2014 roku.
Fotoreportaż

2014-05-06;   M. Szydłowska

II Forum Zawodowe -

W dniu 15.04.2014 r. w naszej szkole odbyło się II Forum Zawodowe pod hasłem „Zaplanować karierę”. Gościliśmy przedstawicieli Wyższych Uczelni oraz Pracodawców. Wśród obecnych na sali była także Pani Dyrektor mgr Stella Gazdulska oraz uczniowie wraz z opiekunami. Wszyscy zaproszeni prelegenci zaszczycili nas swoją obecnością, prezentując wykłady nawiązujące do branży T-S-L.
Prelegenci i tematy wykładów:

 • p. Anna Dzikowska - dziekan wydziału Logistyki i Transportu w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, wykład: „Przyszłość należy do logistyki”
 • p. Jarosław Kłosowski -Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, wykład: „Logistyk poszukiwany na rynku pracy”
 • p.Piotr Cyplik – prorektor Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu wykład pt „ Innowacyjny projekt edukacyjny jako odpowiedź na potrzeby rynku”
 • p. Tadeusz Baran - Zastępca Naczelnika Sekcji Eksploatacji Wrocław Główny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Sekcja Eksploatacji, wykład: „Systemy sterowania ruchem kolejowym w Polsce”
 • p. Wojciech Węgrzyn - właściciel agencji reklamowej „Wojownicy sp. z o.o.” we Wrocławiu, wykład: „Przywództwo dla rozwoju czyli jak uwolnić możliwości w obecnych warunkach gospodarki, aby firma uzyskała przewagę konkurencyjną na rynku”
 • p. Piotr Puczek - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, wykład: „Rola funduszy europejskich w realizacji planów zawodowych. Sposoby ich pozyskiwania”
 • p. Łukasz Gądek - CREDIT SUISSE, wykład: „Oczekiwania współczesnego pracodawcy”
 • p. Piotr Laska - Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, wykład: „Logistyka w zarządzaniu kryzysowym”

Organizatorzy: Monika Wojtaś i Jolanta Włodarczak

2014-05-05;   Monika Wojtaś

Konkurs Wielkanocna Pisanka

Wyniki konkursu "Wielkanocna Pisanka"

3 miejsce - Monika Słowik - klasa 3TLA oraz Kamila Woźniak - klasa 2TAT
2 miejsce - Ola Mausolf - klasa 2TS
1 miejsce - Izabela Socha - klasa 2TLA oraz Karolina Bednarz - klasa 2TLA

Zdjęcia pisanek https://www.facebook.com/su.zs23

Zwycięzcom GRATULUJEMY !!!

2014-04-29;   E M

VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Historii Wrocławia

Z przyjemnością informujemy, że drużyna naszej szkoły w składzie: Klaudia Jędrzejczyk (2TLB), Aleksander Orkisz (2TS) i Rafał Świrski (1TS) zajęli I miejsce (równorzędnie z VII LO) w VII Powiatowym Konkursie Wiedzy o Historii Wrocławia "Wratislavia Aeterna" odbywającym się w ramach Międzyszkolnego Projektu "Magnum Praemium Wratislaviae".

2014-04-19;   Małgorzata Szydłowska

Młodzież Zapobiega Pożarom

Dnia 26 marca 2014 roku w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu odbył się konkurs wiedzy pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom". Naszą szkołą reprezentowali uczniowie: Adrian Ilba i Kamil Czereba z klasy 2TS. W klasyfikacji indywidualnej Adrian zajął IV miejsce. Serdecznie gratulujemy.

2014-04-19;   Zbigniew Jarek

Logistyka

Prezentacja zawodu Logistyk

2014-04-10;    Dominika Radecka

Dzień z Logistyką 2014r.

„Dzień z Logistyką 2014r. ” to coroczne, ważne wydarzenie WSB we Wrocławiu, zainicjowane i organizowane przez Studenckie Koło Logistyki przy merytorycznym wsparciu Katedry Logistyki Uczelni. Dla uczniów szkół średnich Dzień z Logistyką jest okazją do poszerzenia wiedzy w interesującym ich obszarze, wykazania się zdolnościami lub odkrycia drzemiących w nich możliwości, poznania ciekawych ludzi. Dla nauczycieli - udział w projekcie był ponadto szansą doskonalenia warsztatu i rozwoju zawodowego. W programie Dnia z Logistyką znajdowały się m.in.: inspirujące wykłady i prezentacje, spotkania z gośćmi, studentami z koła naukowego, wykładowcami uczelni, praktyczne warsztaty i gry biznesowe, pokazy specjalistycznego oprogramowania i sprzętu, konkursy.
Dzień z Logistyką łączył w sobie elementy imprezy naukowej oraz poprzez realizację konkursu - elementy rywalizacji. Było to jedyne tego typu cykliczne wydarzenie we Wrocławiu.
Spotkanie rozpoczął dr Andrzej Sucholiński Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania, zachęcając przybyłych gości do rozpoczęcia studiowania na Wyższej Szkole Bankowej. Wykładowca prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Bujak, który przedstawił się że na imię ma LOGISTYKA i min. zadeklarował, iż wszyscy absolwenci technikum o profilu logistycznym są zwolnieni z wykładów na pierwszym roku studiów. Studenckie Koło Logistyki, reprezentowała Agnieszka Schulz oraz Igor Chrobot - absolwent naszej szkoły.
Uczniowie klasy 3TLA, 2TLA i 2TLB uczestniczyli w warsztatach pt.„Logistyka + frytki!” „ O zarządzaniu dostawami w McDonald’s”, „Zapisz swoje imię kodem kreskowym!” „ Metoda JIT i łańcuchy dostaw” uczestniczyli w teście wiedzy logistycznej z nagrodami - Test wiedzy logistycznej wygrał nasz uczeń z klasy 3 TLA i”Kariera w branży TSL, czyli… jak zacząłem jeździć po Europie i zarabiać – Jakub Franczuk, student na kierunku logistyka.
Wielu uczniów z zainteresowaniem uczestniczyło w wykładzie pt.”Optymalizacja procesów z wykorzystaniem metodologii KAIZEN z INSTYTUTUTU KAIZEN. Wykład zakończony był interesującą ofertą Instytutu tzn. miesięczną praktyką!
Wspólnie z 53 uczniami ZS Nr23 we Wrocławiu doskonalili warsztat i rozwoju zawodowy prof. Jolanta Włodarczak, prof. Beata Stępniewicz oraz prof. Agnieszka Krupa.
Foto Galeria na WSB

2014-04-08;   L S

Projekt „Kwiecień dla zdrowia”

Grupa uczniów naszej szkoły pod kierunkiem Pani Beaty Stępniewicz bierze udział w zajęciach w ramach projektu unijnego „Trening Umiejętności Społecznych”.
W ramach działań organizuje akcję „Kwiecień dla zdrowia”.

Celem projektu „Kwiecień dla zdrowia” jest KREOWANIE MODY NA ZDROWIE !

W naszej szkole zauważamy, że młodzież jest coraz mniej aktywna ruchowo a zwolnienia z wf–u to norma. Zła dieta i brak ruchu to przyczyna wielu schorzeń. W ramach akcji chcemy pokazać, że dobrze odżywiony, dotleniony i sprawny organizm TO RECEPTA NA LEPSZE WYNIKI W NAUCE.

Zaplanowaliśmy szereg działań i chcemy Was do nich zachęcić.

Poza zwiększeniem Waszej świadomości o zdrowym trybie życia zapraszamy do konkursów:

1. Na najlepszy wierszyk o zdrowiu – zgłoszenia do 10 kwietnia br. (zgłoszenia pani E. Majkowska /B. Stępniewicz);

2. „Stół Wielkanocny” – zgłoszenia do 10 kwietnia br. (zgłoszenia pani E. Majkowska /B. Stępniewicz);

3. Dobre hasło propagujące Naszą idee zdrowia – zgłoszenia do 10 kwietnia br. (zgłoszenia pani E. Majkowska /B. Stępniewicz);


Przewidziane Nagrody rzeczowe i punkty dodatkowe z zachowania oraz oczywiście punktu do LOGI KLAS !

Serdecznie wszystkich zapraszamy do wzięcia udziału w naszej akcji !!

2014-04-05;   E M

Konkurs „Stół pełen zdrowia”

W ramach projektu „Kwiecień dla zdrowia” organizujemy Konkurs „Stół pełen zdrowia” !
Zapraszamy 4-5 osobowe drużyny, które przygotują świąteczny stół wielkanocny ze zdrowymi potrawami.
Konkurs obejmuje:
1. Stół pełen zdrowia – prezentacja pokarmów i potraw (np. napoje, pieczywo, sałatki, dietetyczne cista, itp.);
2. Świąteczny wystrój stołu – nawiązanie do tradycji Wielkanocnych.

Konkurs odbędzie się 14 kwietnia (poniedziałek) od 2 lekcji.

Harmonogram:
2 lekcja – przygotowanie stołu;
3 lekcja – prezentacja świątecznych stołów i pokarmów ze zdrową żywnością i ocen jury;
4 lekcja – ogłoszeni wyników.

Zgłoszenia do 10 kwietnia do pani Beaty Stępniewicz lub A. Michalak – Ochrem oraz u wychowawców klas.

ZAPRASZAMY !

2014-04-05;   E M

Wyniki finału VI Powiatowego Konkursu na reportaż o Wrocławiu

Wyniki finału VI Powiatowego Konkursu na reportaż o Wrocławiu:

I miejsce - Daria Hajsek z Zespołu Szkół Nr 23

II miejsce - Kasandra Å»ukowska z Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

III miejsce - Filip Fusek z Zespołu Szkół Nr 23

Wyróżnienie: Weronika Grzesiak z Liceum Ogólnokształcącego Nr IV.

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział:
Urszula cetera z Liceum Ogólnokształcącego Nr XIII
Monika Lato z Liceum Ogólnokształcącego Nr VIII

Serdecznie gratulujemy laureatom i osobom wyróżnionym, a także pozostałym uczestnikom konkursu.
Zapraszamy wszystkich uczestników oraz ich opiekunów na uroczyste rozdanie nagród i dyplomów, które odbędzie się w ramach finału projektu "Magnum Praemium Wratislaviae", w dniu 11.04. 2014 o godz. 10.00 w Zespole Szkół Nr 23 we Wrocławiu. Pozdrawiamy Organizatorzy.


2014-04-03;   B W

Wyniki finału VI Powiatowego Konkursu Fotograficznego "Wrocław na fotografii"

Wyniki finału VI Powiatowego Konkursu "Wrocław na fotografii - Pomniki, które doskonale wrosły w pejzaż Wrocławia, a zarazem stały się bliskie jego mieszkańcom":

I miejsce - Aleksandra Blecharczyk z LO Nr III za fotografię pt."Radość Universum"
II miejsce - Łukasz Spychała z LO Nr X za fotografię pt."Sami swoi"
Magdalena Warchał z ZS Nr 23 za fotografię pt."Pomnik Ofiar
Zbrodni Katyńskiej"
III miejsce - Natalia Bobryk-Mauer z LO Nr III za fotografię pt."Etiuda dziecięca"
Martyna Pacek z LO Nr XII za fotografię pt."Pieta katyńska"
WYRÓŻNIENIA:
Jan Feliks Tomczyk z LO Nr XII za fotografię pt."Pociąg do nieba"
Patrycja Andrzejczak z ZSZ Nr 5 za fotografię pt."Czekam pod Fredrą"
Wiktoria Lepska z LO Nr IV za fotografię pt."Magiczny Wrocław"
Martyna Opielińska z LO Nr X za fotografię pt."Moje małe ZOO"
Kacper Nowak z LO Nr X za fotografię pt."Przechodnie"
Agata Nahajowska z LO Nr IV za fotografię pt."Światło zielone"
Natalia Opielewicz z LO Nr IV za fotografię pt."Świat u stóp"

Serdecznie gratulujemy laureatom i osobom wyróżnionym, a także pozostałym uczestnikom konkursu, który stał na bardzo wysokim poziomie.
Zapraszamy wszystkich uczestników oraz ich opiekunów na uroczyste rozdanie nagród i dyplomów, które odbędzie się w ramach finału projektu "Magnum Praemium Wratislaviae", w dniu 11.04. 2014 o godz. 10.00 w Zespole Szkół Nr 23 we Wrocławiu. Pozdrawiamy Organizatorzy.

2014-03-27;   B.W. i M.Sz.

Wyniki finału II Powiatowego Konkursu o Wrocławiu w języku angielskim "My Wroclaw"

Wyniki finału II Powiatowego Konkursu o Wrocławiu w języku angielskim "My Wroclaw - Legends and monuments of Wroclaw":

I miejsce - drużyna ZS Nr 23 w składzie:Izabela Jędrzejewska, Bartosz Ślęzak, Karol Włoch
II miejsce - drużyna z LO Nr VII w składzie: Jagoda Dąbrowska, Agata Słupska, Anna Swędrak

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu. Zapraszamy wszystkich uczestników oraz ich opiekunów na uroczyste rozdanie nagród i dyplomów, które odbędzie się w ramach finału projektu "Magnum Praemium Wratislaviae", w dniu 11.04. 2014 o godz. 10.00 w Zespole Szkół Nr 23 we Wrocławiu. Pozdrawiamy Organizatorzy.

2014-03-27;   B.W. i M.Sz.

Zawody Strzeleckie o Puchar Dyrektora Szkoły Nr 23

Zawody Strzeleckie o Puchar Dyrektora Szkoły Nr 23 we Wrocławiu odbyły się w marcu 2014.
Klasyfikacja drużynowa:

 1. 4TLb - 214 pkt
 2. 1TS - 202 pkt
 3. 1TLc - 198 pkt
 4. 1TLa - 196 pkt
 5. 2TLa - 189 pkt
 6. 1TLb - 179 pkt
Klasyfikacja indywidualna:
 1. August Jaworski - 4TLb - 81 pkt
 2. Kamil Fuławka - 1TLc - 80 pkt
 3. Ola Strzecha - 3TAT - 78 pkt
 4. Daria Kopejkin - 2TLA - 75 pkt
Puchar przechodni oraz nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone na zakończenie roku szkolnego.

2014-03-22;   Z.J.

Konkurs Na Najlepszych Uczniów w Zawodzie w 2014r.

Dnia 20.03.2014r. w naszej szkole odbył się konkurs "Mistrz w Zawodzie" dla zawodu Technik Logistyk. Był to pierwszy etap konkursu. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 2 i 4. Drużyny przeciwne przyjechały między innymi z Oławy, Trzebnicy, Wołowa, Środy Śląskiej, łącznie rywalizowało 6 zespołów. Do finału dostanie się tylko jedna drużyna. Wyniki konkursu zostaną podane w terminie późniejszym.

2014-03-22;   E M

Szkolny konkurs Wiedzy o Irlandii

Miło nam poinformować, że szkolny konkurs Wiedzy o Irlandii zorganizowany w dniu 17 marca 2014 roku w ramach obchodów dnia Świętego Patryka, został rozstrzygnięty.

Laureatami zostali:

I miejsce - Kamila Bochenek - klasa 3 TLB
II miejsce - Rafał Littwin - klasa 3 TS
III miejsce - Jakub Safian - klasa 2 TLA

Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. Równocześnie informujemy, że nagrody dla najlepszych zostaną wręczone indywidualnie przez organizatorów konkursu na najbliższych lekcjach języka angielskiego.

Wkrótce na stronie umieszczone zostaną zdjęcia z obchodów Dnia Świętego Patryka w naszej szkole. Zapraszamy do galerii.

2014-03-21;   E M

Zawody Strzeleckie o Puchar Dyrektora LO 7

Zawody Strzeleckie szkół ponadgimnazjalnych o Puchar Dyrektora LO nr 7 z karabinka pneumatycznego. Drużyna naszej szkoły w składzie: Augusty Jaworski, Agata Maćkiewicz, Jakub Å»yłka, Nikola Szafińska i Daria Kopejkin zajęła VI miejsce.
W Lidze Strzeleckiej Szkół Ponadgimnazjalnych zajmujemy V miejsce.

2014-03-21;   Z.J.

Mecze Matematyczne

Rywalizację wewnątrzszkolną w ramach MECZÓW MATEMATYCZNYCH w klasach pierwszych wygrał zespół 1Tla, w klasach drugich 2Tla. Pięcioosobowe zespoły tych klas będą walczyć w eliminacjach międzyszkolnych klasa 2Tla z LZN, klasa 1Tla z ZSE.
Życzymy powodzenia

2014-03-20;   J. Bucior

17 marca - Dzień Świętego Patryka

W dniu 17 marca 2014 roku w naszej Szkole organizowany jest Dzień
Świętego Patryka, patrona Irlandii. Z tej okazji zachęcamy uczniów klas
II i III do wzięcia udziału w konkursie Wiedzy o Irlandii. Konkurs
odbędzie się w w/w dniu na siódmej godzinie lekcyjnej w sali 55.
Zgłoszenia zainteresowanych uczniów przyjmowane będą do dnia 14 marca
(p. Ewa Zakrzewska, p. Agnieszka Pałac).

Jednocześnie informujemy, że uczniowie u których 17 marca widoczny
element ubioru będzie w kolorze zielonym nie będą w tym dniu odpytywani
w trakcie lekcji.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!

2014-03-14;   E M

ŚWIATOWY DZIEŃ KONSUMENTA

Dzień 15 marca po raz kolejny w Polsce, jest obchodzony jako "Światowy dzień konsumenta".
Dlatego w naszym Zespole Szkół przygotowaliśmy kampanię informacyjną, której celem było uświadomienie uczniom, że każdy z nas jest konsumentem!
Na świecie Dzień Konsumenta jest obchodzony w rocznicę przemówienia prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna F. Kennedy`ego wygłoszonego w 1962 roku w Kongresie Stanów Zjednoczonych w sprawie projektu ustawy o ochronie praw konsumenta. Hasło tegorocznej kampanii to:
"Konsumenci to my wszyscy".
W telegraficznym skrócie zapoznajmy się np. z prawami:
Prawa MŁODEGO KONSUMENTA :
-  do informacji,
-  do wyboru,
-  do bezpieczeństwa,
-  do reprezentacji.
Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, młodzież pomiędzy 13 a 18 rokiem życia ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że swobodnie może zawierać umowy w tzw. „drobnych bieżących sprawach życia codziennego”, czyli kupować żywność, gazety, długopisy, książki i inne drobne przedmioty.
Wszystkie inne umowy, np. te z bankiem czy biurem podróży, musi zawierać w towarzystwie i za zgodą osoby pełnoletniej (rodzica bądź opiekuna).
Wiele ciekawych informacji dla młodego konsumenta zamieszczone jest na korytarzu (I piętro) np. psychotest, rebusy czy kompetentne adresy stron internetowych. Jeżeli chcielibyście coś dodać to kierujcie pomysły do p. Jolanty Włodarczak i p. Moniki Wojtaś.

2014-03-11;   J. Włodarczak

Porty i Terminale

Prezentacja zawodu Technik Eksploatacji Portów i Terminali.

2014-03-11;   E. M.

Transport kolejowy

Prezentacja zawodu Technik Transportu Kolejowego.

2014-03-10;   A. K.

Drzwi otwarte szkoły

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych na drzwi otwarte, które odbędą się w terminach:


 • 26 ÷ 27 marzec 2014 r. od godziny 1000 do 1300

 • 10 maj 2014 r. (sobota) od godziny 1000 do 1300

 • 14 czerwiec 2014 r. (sobota) od godziny 1000 do 1300

2014-02-20;   

188 rocznica śmierci Stanisława Staszica

Przekonaj się, co wiesz o naszym Patronie.

2014-01-21;   Marzena Krzempek

Pamięci Pani Zofii Å»ymańczyk

14 stycznia br. odeszła od nas Pani Zofia Å»ymańczyk. Nauczycielka języka polskiego w Technikum Kolejowym w latach 1976 -1990.
Z Polskimi Kolejami Państwowymi związana była od 1956 r., w uznaniu za swoją pracę otrzymała w 1968 r i 1982 r. Srebrną i Złotą Odznakę Przodującego Kolejarza.
Pani Zofia Å»ymańczyk została odznaczona 11 grudnia 2010 r
Krzyżem Solidarności Walczącej za działalność konspiracyjną, którą prowadziła w latach rodzącej się Solidarności na terenie Wrocławia i jego okolic.
Zapamiętamy Panią Zofię Å»ymańczyk jako charyzmatycznego nauczyciela, bardzo skromnego, pracowitego, wrażliwego i otwartego na problemy drugiego człowieka.
Pani Zofia uczyła nie tylko ojczystego języka, uczyła przede wszystkim człowieczeństwa. Nauczyła nas, że najważniejszą chwila jest ta, która jest obecnie: a najważniejszym człowiekiem, jest ten, który stoi przed nami.
Nasze problemy stawały się Jej problemami. Uczyła nas cierpliwości, wytrwałości w dążeniu do celu i szlifowała jak diamenty.
Pogodna i uśmiechnięta, o radosnym spojrzeniu, tak zapamiętamy naszą Panią Profesor.

Stella Gazdulska

2014-01-20;   

Wyniki konkursu "Zaprzyjaźnij się z Aniołami"

W konkursie plastyczno - literackim "Zaprzyjaźnij się z Aniołami" udział wzięło 6 osób. Przeważały prace plastyczne, które od poniedziałku będzie można oglądać w gablotce "Aktualności z życia szkoły", na przeciwko portierni.

Konkurs plastyczny:
I miejsce: Magdalena Kozakiewicz - 1TLB
II miejsce: Karolina Gajowska - 4TLC
II miejsce: Kamila Woźniak - 2TAT
III miejsce: Agnieszka Cejmer - 1TLC
III miejsce: Marta Chmielewska - 1TLA

Konkurs literacki: udział wzięła jedna osoba Kamila Bochenek - 3TLB

Dyplomu zostaną wręczone w poniedziałek (20.01.2014r.)

Zwycięzcom serdecznie GRATULUJEMY !

2014-01-18;   E M

EUROPEJSKA PACZKA WIGILIJNA

Finał konkursu "Europejska Paczka Wigilijna" już zakończony.

2014-01-17;   L S

Zmiana planu lekcji

Informujemy, że od 7 stycznia 2014r. obowiązuje nowy plan lekcji.

2014-01-03;   E M

Ogłoszenie wyników w konkursie „Moja Świąteczna Bombka”

W konkursie „Moja Świąteczna Bombka” udział wzięło 9 osób. Jury, składające się z Dyrekcji oraz nauczycieli szkoły musiało ocenić 12 misternie wykonanych bombek.
Każda bombka wyróżniała się. Były kolorowe, z cekinami, z origami, malowane czy naklejane. W związku z tym jury miało problem i nie przyznało I miejsca. Wszystkie bombki się bardzo podobały.

II miejsce zajęli:
Karolina Bednarz – klasa 2TLA
Karolina Gajowska – klasa 4TLC
Magdalena Kozakiewicz – klasa 1TLB
Magdalena Bogusławska – klasa 1 TLB

III miejsce:
Mariusz Kaszubowski – klasa 3TLA
Karolina Rogozińska – klasa 1TAT
Monika Słowik – klasa 3TLA
Edyta Borowczyk – klasa 4TLB
Izabela Socha – klasa 2TLA

Zdjęcia bombek będzie można oglądać na naszym samorządowym facebooku.

Gratulujemy !!!

2013-12-20;   E M

Szkoła Kluczowych Kompetencji - edycja II

2013-12-20;   L S

Makieta kolejowa - tory kolejowe

Zapraszamy do oglądnięcia kolejnego etapu tworzenia "Makiety kolejowej"

2013-12-18;   L S

Konkurs Elektryzująca Pasja!

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie Elektryzująca Pasja. Konkurs polega na przygotowaniu prezentacji w Power Point lub nakręceniu krótkiego filmiku (szczegóły w Regulaminie), obrazującego wyjątkową pasję ucznia z dowolnego obszaru zainteresowań. Kluczowe jest, aby przekonać Jury Konkursowe, że jest to prawdziwa, porywająca i elektryzująca pasja.

Terminarz VII edycji:
- czas na zgłoszenie koordynatorów konkursowych: do 15 stycznia 2014r.
- czas na zgłaszanie prac: 15 stycznia 2014r. - 10 marca 2014r.
- obrady Jury - wybór 15 najlepszych prac: 17 marca 2014r.
- uroczysta Gala, ogłoszenie zwycięzców, wystawa prac konkursowych: 11 kwietnia 2014r.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami:
https://www.facebook.com/ElektryzujacaPasja

2013-12-17;   E M

Podziel się ciepłem

"Podziel się ciepłem"
Z radością informujemy, że Anna Å»ółkiewicz - uczennica klasy 3TLB - zdobyła wyróżnienie w konkursie na esej "Najcieplejsze dla mnie słowo to...". Gratulujemy.
Konkurs dla Wrocławskiej Edukacji zorganizowała Firma Fortum.

2013-12-11;   Katarzyna Pałkiewicz

Świąteczne konkursy Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski ogłasza dwa świąteczne konkursy:

1. Konkurs plastyczny na stworzenie bombki świątecznej w dowolnej technice plastycznej. Wykonane własnoręcznie bombki należy złożyć do dnia 18 grudnia 2013r. do godz. 14:00 do pani Edyty Majkowskiej (sala nr 14).Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 20 grudnia 2013 r.

ZA UDZIAŁ W KONKURSIE PRZYZNAWANE SÄ„ PUNKTY DO LIGI KLAS oraz nagrody niespodzianki (za udział w konkursie przyznawane są również punkty +20)

2. Konkurs plastyczny i literacki „Zaprzyjaźnij się z Aniołami”. Temat przewodni obu konkursów w tym roku szkolnym to: „Mój Anioł Stróżâ€.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
- samodzielne wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej na zadany temat (np. rysunek, witraż, haft, rzeźba z gliny, masy solnej, modeliny itp.) lub
- napisanie krótkiego wywiadu ze swoim Aniołem Stróżem (prosimy o zredagowanie wywiadu nie dłuższego niż 2 strony maszynopisu).

Prace konkursowe należy złożyć do dnia 10 stycznia 2014 r. do godz. 10:00 do pani Edyty Majkowskiej (sala nr 14).

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 17 stycznia 2014 r.

Nagrody: za uczestnictwo w konkursie przyznane zostaną dodatnie punkty (+20 pkt.), laureaci konkursu dostaną dodatkowo (+ 20 pkt.) oraz za I miejsce przewidziana jest nagroda rzeczowa.

2013-12-09;   L S

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą

Z przyjemnością informujemy, że nasza uczennica Marlena Ślęzak zajęła I miejsce w jesiennym konkursie literackim pt. "Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą...". Konkurs organizowała Akademia Platu we Wrocławiu

2013-12-02;   K. Pałkiewicz

Kursy dla uczniów

Od 2.12.2013 roku rozpoczynają się kursy kwalifikacyjne dla uczniów na barmana, baristę i uprawnienia elektryczne do 1KV - SEP. Harmonogramy kursów w załączeniu."

2013-11-29;   A. K.

Wycieczka zawodoznawcza

13 listopada b.r. odbyła się wycieczka do Węglińca dla uczniów kształcących się w zawodach technik transportu kolejowego i technik automatyk sterowania ruchem kolejowym. Młodzież zobaczyła jak zbudowane są urządzenia przekaźnikowe oraz Lokalne Centrum Sterowania ruchem kolejowym. Ponadto pracownicy stacji Węgliniec zademonstrowali młodzieży obsługę obydwóch systemów.

2013-11-21;   Agnieszka Krupa

wycieczka zawodoznawcza

13 listopada b.r. odbyła się wycieczka do Węglińca dla uczniów kształcących się w zawodach technik transportu kolejowego i technik automatyk sterowania ruchem kolejowym. Młodzież zobaczyła jak zbudowane są urządzenia przekaźnikowe oraz Lokalne Centrum Sterowania ruchem kolejowym. Ponadto pracownicy stacji Węgliniec zademonstrowali młodzieży obsługę obydwóch systemów.

2013-11-21;   Agnieszka Krupa

Wycieczka do TOYOTY

15.11.2013 roku, grupa młodzieży kształcącej się w zawodzie technik logistyk miała możliwość zaobserwowania procesu technologicznego w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją silników do samochodów osobowych. Uczniowie zapoznani zostali również z zasadami funkcjonowania działu logistyki, systemem KANBAN oraz sposobami i terminami składnia zamówień.

2013-11-21;   Agnieszka Krupa

VI edycja projektu "Magnum Praemium Wratislaviae"

Regulaminy konkursów, w ramach VI edycji Magnum Praemiunm Wratislaviae w roku szkolnym 2013/2014 - podane w zakładce: Konkursy; ikona: Magnum Praemium Wratislaviae.

2013-11-15;   Małgorzata Szydłowska

Radosne Obchody Święta Niepodległości 11 listopada 2013r.

W dniu dzisiejszym ponad 40 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w Radosnej Paradzie Niepodległości. Nasza postawa, stroje oraz nastrój panujący wśród naszych uczniów zyskał uznanie i zajęliśmy 3 miejsce w konkursie na najbarwniejsze przebranie szkoły. Wszystkim serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

2013-11-11;   E M

Liga Strzelecka

Dnia 8 i 24 października 2013 roku odbyły się zawody strzeleckie dla szkół ponadgimnazjalnych o puchar: Prezesa Ligi Obrony Kraju oraz Puchar Dyrektora ZS Nr XV. W ogólnej klasyfikacji Ligi Strzeleckiej nasza szkoła zajmuje VII miejsce. Serdecznie gratuluję uczniom biorących udział w zawodach.

2013-11-01;   ZJ

Olimpiada Pierwszej Pomocy

Dnia 16 listopada odbędzie się XI Wrocławska Olimpiada Pierwszej Pomocy w LO nr 1. Uczniom biorącym udział w Olimpiadzie życzę sukcesów.

2013-10-25;   ZJ

Szkolne forum edukacyjne

Szkolne forum edukacyjne dla klas IV odbędzie się 18 października 2013 roku. Będziemy gościć:


 • Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu

 • Wyższą Szkołę Bankową

 • Dolnośląską Szkołę Wyższą

 • Wyższą Szkołę Humanistayczną

2013-10-17;   A. D.

Olimpiada Logistyczna

11 października 2013 roku rozpoczęła się VI Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna. W naszej szkole, do pierwszego, szkolnego etapu przystąpiło 44 uczniów.
Organizatorem Olimpiady jest Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu.

Do rozwiązania było 25 pytań testowych, dotyczących ogólnej znajomości podstaw logistyki, Pytania dotyczyły również zagadnień związanych z międzynarodowymi regulacjami transportu drogowego, zasad organizacji transportu morskiego i lotniczego oraz znajomości rodzajów dokumentów spedycyjnych. Hasłem tegorocznej olimpiady jest rola transportu i spedycji w logistyce.

W Olimpiadzie do wygrania są bezpłatne studia w WSL, cenne nagrody rzeczowe, praktyki i staże w renomowanych przedsiębiorstwach logistycznych oraz zwolnienie z pisemnej części egzaminu zawodowego.

Wyniki pierwszego etapu olimpiady będą znane do końca października. Ci, którzy najlepiej poradzą sobie w szkolnych potyczkach, spotkają się na zawodach okręgowych – 5 grudnia. Finał olimpiady, do którego zakwalifikuje się ścisła czołówka młodych logistyków, odbędzie się tradycyjnie w Poznaniu, siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki, 7 marca. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 4 kwietnia 2014 r.

2013-10-15;   EM

14 październik Dzień Edukacji Narodowej

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. W tym dniu Samorząd Uczniowski organizuje apel. Zbiórka uczniów o godz. 9:25 - sala gimnastyczna. Po apelu zapraszamy klasy 1 na otrzęsiny.
Wszystkich obowiązuje strój galowy.
Zapraszamy!

2013-10-13;   E M

VII Seminarium Platformy Kompetencji

W dniach od 30 września do 4 października 2013 odbyło się VII Seminarium Platformy Kompetencji w ramach projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji - Edycja 2 w Dymaczewie Nowym.
Tematy wykładów: : Nauczanie przyjazne mózgowi, Jak wspierać się Facebookiem?, Tutoring w edukacji, Obraz wart 100 słów: praca z obrazem i video na lekcji, Czy potrzebne są jeszcze platformy elearning?, Czym udoskonalić dydaktykę? oraz Co z moim programem?

2013-10-03;   Leszek Szpiech

PRACA W SAMORZÄ„DZIE UCZNIOWSKIM

Jeśli lubisz działać! Jeśli chcesz coś zmienić w naszej szkole!
Zapraszamy Cię do pracy w Samorządzie Uczniowskim!

Zebrania Zarządu w każdy czwartek na długiej przerwie - sala 14.

2013-09-25;   E M

Samorząd Uczniowski na facebooku

Zachęcamy do odwiedzenia strony samorządu na facebooku.

Adres www.facebook.com/su.zs23

Czekamy na Wasze uwagi, sugestie i nowe pomysły.

Zapraszamy!

2013-09-24;   E M

Nowy plan lekcji

Informujemy, że pojawiła się już na stronie aktualizacja planu lekcji.
Obowiązuje od 16 września 2013r.

2013-09-14;   Edyta Majkowska

Wyprawka szkolna

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwośÂœć złożenia wniosków o dofinansowanie „Wyprawki szkolnej” dla uczniów klas drugich.
Na stronie internetowej www.wroclaw.pl w zakładce
edukacja - w Wydziale Edukacji - dofinansowania;
zostały zamieszczone informacje nt. Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” oraz wzory wniosków dla rodziców. Termin składania wniosków rodziców do szkół: 4 wrzeÂœnia 2013 r.

2013-09-04;   L S

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW

Dnia 10 września (wtorek)odbędzie się Kiermasz używanych podręczników.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy z książkami we wtorek od 8:45 do auli szkolnej (IV piętro, sala 53).

Książki sprzedawane będą na przerwach pomiędzy lekcjami (szczegóły - pani E. Majkowska)


W tym samym dniu przy portierni odbędzie się kiermasz podręczników do języka angielskiego (szczegóły - pani J. Białas).

2013-09-03;   E M

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2013/2014 odbędzie się 2 września 2013r. o godzinie 9:15. Przewidziane miejsce uroczystości: Sala gimnastyczna.

2013-08-27;   E M

Osiągnięcia w roku szkolnym 2012/2013

W roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół Nr 23 został wyróżniony medalem za zasługi dla Ligi Obrony Kraju.

Z ważniejszych wydarzeń działalności koła:
 • VI miejsce w klasyfikacji ogólnej w Lidze strzeleckiej szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska,
 • w klasyfikacji indywidualnej VI miejsce zdobył August Jaworski

W zawodach sportowo-obronnych "Wroclok 2013" w klasyfikacji drużynowej szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska reprezentacja dziewcząt i chłopców zajęła IV miejsce.

Z działalności ratownictwa przedmedycznego na X Olimpiadzie I pomocy w klasyfikacji drużynowej reprezentacja w składzie: Monika Słowik, Dariusz Lachowski zajęła IV miejsce.

W przeglądzie piosenki wojskowej NATO Patrycja Krupnik zdobyła Puchar Dyrektora Wydziału Edukacji we Wrocławiu.

Wszystkim uczniom, serdecznie dziękuję za duże zaangażowanie i pracę w szkolnym kole strzeleckim "Strzelec".

2013-07-10;   Z J

Matura - sesja poprawkowa

Egzaminy ustne odbywać się będą w szkole w dniu 28 sierpnia 2013 roku od godziny 9:00 (listy wywieszone w szkole).
Egzaminy pisemne odbywają się w centrach egzaminacyjnych - informacja od dnia 10 sierpnia 2013 roku na stronach OKE

2013-07-08;   AD

Zakończenie Roku Szkolnego

W piątek 28.06.2013r. klasy II proszone są na spotkanie z wychowawcami klas o godzinie 8:30.

Zakończenie Roku Szkolnego - godzina 9:15.

2013-06-24;   E M

ZWROT KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI

Biblioteka szkolna przypomina o koniecznym zwrocie wypożyczonych książek do końca roku szkolnego.

2013-06-14;   B W

Konkurs z wiedzy leksykalno - gramatycznej z języka angielskiego

W dniu 12 czerwca 2013 roku na czwartej godzinie lekcyjnej w sali 54 odbędzie się IV edycja konkursu z wiedzy leksykalno - gramatycznej z języka angielskiego. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I i II.
Chęć uczestnictwa proszę zgłaszać nauczycielem języka angielskiego najpóźniej do dnia 11 czerwca 2013 roku.
"GIVE IT A GO" - na laureatów czekają bardzo interesujące nagrody.

2013-06-09;   E. Zakrzewska

Konkurs Wiedzy o Rosji

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w szkolnym konkursie Wiedzy o Rosji. Czekamy na Was 6 czerwca /czwartek/ o godzinie 12.15 w bibliotece.
Swój udział należy zgłosić do Pani Marzeny Stokłosy - najpóźniej do końca maja!

Konkurs zaplanowany jest maksymalnie na 45 minut. Przeprowadzany jest w języku polskim.

Tematyka konkursu

1. Położenie geograficzne
2. Ustrój polityczny
3. Podział administracyjny
4. Ludność
5. Klimat i strefy czasowe
6. Gospodarka(postacie, organizacje, najważniejsze wydarzenia,...)
7. Najważniejsze postacie w dziedzinie religii, kultury i polityki
8. Najważniejsze wydarzenia historyczne (historia współczesna od 1917r.)
9. Symbole państwa

Do najlepszych trafią cenne nagrody rzeczowe. Zapraszamy!!!

2013-05-27;   M S

Zajęcia dla klas 4 - przygotowanie do egzaminów zawodowych

Zapraszam wszystkich chętnych (przede wszystkim CIZ) na zajęcia powtórzeniowe, przygotowujące do egzaminów zawodowych.

Zajęcia odbywać się będą w każdą środę od 22.05.2013 od godz. 8:50 do 11:25 w sali 14

Daty spotkań (22.05, 29.05, 5.06, 12.06)

Zapraszam

2013-05-21;   Edyta Majkowska

Wyniki V edycji międzyszkolnego projektu „Magnum Praemium Wratislaviae”

VI Konkurs Wiedzy o Historii Wrocławia "Wratislavia Aeterna" - finał konkursu:

I miejsce - IV Liceum Ogólnokształcące: Anna Mikulska, Damian Styrczula,
Małgorzata Traczuk,
- Zespół Szkół Nr 23: Klaudia Jędrzejczyk, Daria Rajska, Mateusz Mirocki
II miejsce - III Liceum Ogólnokształcące: Mikołaj Grosel, Anna Zalewska, Grzegorz Smoła
III miejsce - VII Liceum Ogólnokształcące: Ewa Mańkowska, Jerzy Tomes, Aleksander Seelbach
IV miejsce - Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych: Rafał Naniewicz, Jakub Guguł,
Jakub Nowak

V Konkurs „Wrocław na fotografii – Dzwony i dzwonnice jako dzieło sztuki
w architekturze Wrocławia”:

Wyróżnienie – Adrianna Sergiel : Zespół Szkół Nr 3
Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie

V Konkurs na reportaż o Wrocławiu:

I miejsce – Katarzyna Nowak Liceum Ogólnokształcące Nr IV
II miejsce – Adam Domański Liceum Ogólnokształcące Nr XIII
III miejsce – Katarzyna Gawor Prywatne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące
Wyróżnienie: Daria Hajsek Zespół Szkół Nr 23

I Konkurs o Wrocławiu w języku angielskim „My Wroclaw”:

I miejsce – Liceum Ogólnokształcące Nr IV: Oksana Płotnicka-Hudyk, Tomasz Ignatowicz,
Iwo Dzięciołowski
II miejsce – Liceum Ogólnokształcące Nr VII Jagoda Dąbrowska, Agata Słupska, Anna Swędrak
III miejsce – Zespół Szkół Nr 23: Klaudia Jędrzejczyk, Paweł Bednarz, Paweł Kagan

2013-05-09;   B W

Matura 2013

Od dnia 7 maja 2013 roku w naszej szkole odbywają się egzaminy maturalne.

Å»yczymy wszystkim naszym maturzystom "połamania pióra".

2013-05-08;   L S

Szkolny Konkurs Sudoku

W dniu 19 kwietnia 2013 roku odbył się Szkolny Konkurs Sudoku dla uczniów klas I i II.
Zwyciężcami, którzy najszybciej i bezbłędnie rozwiązywali kwadraty magiczne Sudoku okazali się uczniowie kl. 1TLa:

 • Mateusz Jaworek
 • Sławomir Ziętek
 • Łukasz Bęś
To oni będą reprezentować naszą szkołę w dniu 29 kwietnia 2013 roku na Konkursie Międzyszkolnym.

2013-04-24;   J. Bu.

Biblia w różnych tekstach kultury

17 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół Nr 2 odbył się Międzyszkolny konkurs pod hasłem
"Biblia w różnych tekstach kultury". Nasze uczennice z klasy I TLb: Klaudia Jędrzejczyk,
Patrycja Krupnik, Miszela Dziweńko zajęły IV miejsce na 13 startujących drużyn.

2013-04-19;   K. Pałkiewicz

Szkolna gazetka

Miesięcznik redagowany przez uczniów i dla uczniów. Znajdziecie w nim relacje z wydarzeń szkolnych, odpowiedzi na nurtujące Was problemy, konkursy, ciekawostki, etc. Zapraszamy do lektury.

2013-04-12;   MS

DRZWI OTWARTE 20-22 MARCA 2013r.

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Nr 23 we Wrocławiu serdecznie zaprasza na Drzwi Otwarte w Technikum Nr 12, które odbędą się w dniach 20 - 22 marca 2013r. w godzinach 9:00 – 14:00.

Nasza oferta dla absolwentów szkół gimnazjalnych to nauka w technikum czteroletnim w zawodach:

• technik logistyk,
• technik spedytor,
• technik eksploatacji portów i terminali,
• technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
• technik transportu kolejowego.

Istnieje możliwość zarezerwowania innego terminu zapoznania się z ofertą szkoły.

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły pod nr tel. (71) 717 54 66 wew. 57.

2013-03-08;   Edyta Majkowska

Wyniki II etapu konkursu wiedzy o Wrocławiu Wratislavia Aeterna 2012/2013

Wyniki II etapu konkursu wiedzy o Wrocławiu Wratislavia Aeterna 2012/2013 w ramach międzyszkolnego projektu Magnum Praemium Wratislaviae.
I - Liceum Ogólnokształcące Nr VII - Ewa Mańkowska, Jerzy Tomes, Aleksander Seelbach
II - Liceum Ogólnokształcące Nr III - Mikołaj Grosel, Anna Zalewska, Grzegorz Smoła
III - Liceum Ogólnokształcące Nr IV - Anna Mikulska, Damian Styrczula, Małgorzata Traczuk
IV - Zespół Szkół Nr 23 - Klaudia Jędrzejczyk, Daria Rajska, Mateusz Mirocki
V miejsce - Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych - Rafał Naniewicz, Jakub Guguł, Jakub Nowak

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w III etapie konkursu / prezentacja multimedialna / w dniu 12.04.2013

2013-03-01;   Organizatorzy

Medal

Uchwałą nr 56 z dnia 16 grudnia 2012 roku Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju z siedzibą w Warszawie nadał naszej szkole Medal za zasługi dla Ligi Obrony Kraju.

2013-02-21;   Z J

Puchar Dyrektora ZS nr XV

W dniach 21 stycznia 2013 roku odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół nr 15 we Wrocławiu. Reprezentacja w składzie: Agata Maćkiewicz, Aleksandra Strzecha, August Jaworski, Mateusz Mirocki i Jacek Miśkiewicz zajęli IX miejsce w klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych. W ogólnej klasyfikacji Ligi Strzeleckiej po VI rundzie nasza szkoła zajmuje VI miejsce.

2013-01-25;   Z J

Wyniki eliminacji do VI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Historii Wrocławia „Wratislavia Aeterna”

W dniu 24 stycznia 2013 r., na szóstej godzinie lekcyjnej, odbyły się eliminacje /etap szkolny/ do VI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Historii Wrocławia
„Wratislavia Aeterna”.
W drugim etapie konkursu naszą szkołę reprezentować będą następujący uczniowie:

- Klaudia Jędrzejczyk /kl. I TLB/
- Mateusz Mirocki /kl. II TLA/
- Daria Rajska /kl. II TLB/

Gratulujemy, życząc powodzenia w kolejnych etapach konkursu.
Komisja Przedmiotowa Historia- WOS- WOK

2013-01-24;   M S

Bombka Świąteczna - IV runda ligi strzeleckiej

Dnia 10 grudnia 2012 roku odbyła się IV runda ligi strzeleckiej o Wielką Świąteczną Bombkę z karabinka sportowego (przyrządy zamknięte). W klasyfikacji drużynowej nasza reprezentacja zajęła VII miejsce. W klasyfikacji indywidualnej August Jaworski zajął II miejsce. Na uwagę zasługuje fakt, że klasyfikacji ogólnej szkół ponadgimnazjalnych ligi August Jaworski zajmuje IV miejsce. Serdecznie gratuluję.

2012-12-18;   Z J

Mamo, Tato zgłoś się.

Od początku istnienia powszechnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego wszyscy ubezpieczeni rodzice, prawni opiekunowie, mają obowiązek w terminie 7 dni, poinformować swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o dzieciach oraz o wszystkich osobach, które należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członków rodziny. W przypadku nowonarodzonych dzieci niezwłocznie po otrzymaniu nr pesel. Jeżeli, któryś z rodziców nie zrobił tego przed 1 stycznia 2013 r. ma obowiązek to zrobić jak najszybciej. Jeśli żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo w innym kraju UE do ubezpieczenia zdrowotnego mogą wnuka zgłosić ubezpieczeni w Polsce babcia lub dziadek. W przypadku braku dziadków, zgłoszenie do ubezpieczenia dokonuje szkoła. Jeżeli rodzice dziecka zmienią pracę po 1 stycznia 2013 r. powinni na nowo poinformować nowego pracodawcę, że mają członków rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wystarczy, że już raz zgłosili ich do ubezpieczenia w poprzednim miejscu pracy. Kiedy rodzice zmieniają pracę są wyrejestrowani z ubezpieczenia zdrowotnego, a razem z nimi wszyscy zgłoszeni wcześniej członkowie rodziny. Ubezpieczeni rodzice mają obowiązek zgłaszać swoje dzieci do ubezpieczenia do momentu ukończenia przez nie 18 lat, jeżeli natomiast posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku.

2012-12-17;   L S

Konkurs Plastyczny i literacki „Zaprzyjaźnij się z Aniołami”

Samorząd Uczniowski ogłasza Konkurs Plastyczny i literacki „Zaprzyjaźnij się z Aniołami”

Temat przewodni obu konkursów w tym roku szkolnym to: „ ANIOŁ i JA ”

W konkursie udział wezmą pracę plastyczne wykonane dowolną techniką (np. rysunek, witraż, haft, rzeźba z gliny, masy solnej, itp.) lub
dowolna forma wypowiedzi pisemnej lub wiersza.

Prace konkursowe należy złożyć do dnia 4 stycznia 2013r. do godz. 14:00 Do pani Edyty Majkowskiej (sala nr 14). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 13 stycznia 2012 r.

Za udział w konkursie przyznawane są punkty do Ligi Klas.

Wszelkich informacji udziela pani Edyta Majkowska, sala 14.

2012-12-03;   Edyta Majkowska

Konkurs Plastyczny „Moja świąteczna bombka”

Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs plastyczny na stworzenie bombki świątecznej w dowolnej technice plastycznej. Wykonane własnoręcznie bombki należy złożyć do dnia 14 grudnia 2012r. do godz. 14:00 do pani Edyty Majkowskiej (sala nr 14).

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 17 grudnia 2012 r.

Za udział w konkursie przyznawane są punkty do Ligi Klas

Wszelkich informacji udziela pani Edyta Majkowska, sala 14.

2012-12-03;   Edyta Majkowska

DZIEŃ Å»YCZLIWOŚCI

DZIEŃ Å»YCZLIWOŚCI

W dniach 19-23 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Å»yczliwości.
W programie znalazły się między innymi takie działania jak:
1. „Życzliwy – to ja” – wybory na najżyczliwszego nauczyciela oraz pracownika naszej szkoły.
2. „Klub niezwykle uprzejmych uczniów” – wybory na najżyczliwszego, uprzejmego i miłego ucznia w każdej klasie.
3. „Uśmiech proszę!” – konkurs fotograficzny na najżyczliwszy uśmiech szkoły.
4. „Wszystkiego życzliwego” – konkurs na najżyczliwsze życzenia wysyłane pocztą.

23 listopada Samorząd Uczniowski zorganizował apel na którym wręczyliśmy nagrody i dyplomy w naszych konkursach.

Najżyczliwszym nauczycielem w Zespole Szkół Nr 23 w roku szkolnym 2012/2013 został Pan Witold Lwow, a Najżyczliwszym pracownikiem został ponownie Pan Błażej Polakowski.

A oto lista Najżyczliwszych uczniów w Zespole Szkół Nr 23 w roku szkolnym 2012/2013

1. Karolina Witkowska z klasy 1TLA
2. Dawid Wirkijowski z klasy 1TLB
3. Paweł Tomicki z klasy 1TAT
4. Maciej Weber z klasy 1TP
5. Krystian Marcinkowski z klasy 1TS
6. Wiktor Świętoń z klasy 2TLA
7. Marek Metelski z klasy 2TLB
8. Joanna Sikorska z klasy 2TAT
9. Cezary Napiórkowski z klasy 2TS
10. Monika Kałuża z klasy 2TP
11. Emil Mozwojski z klasy 3TLA
12. Dominika Pabiś z klasy 3TLB
13. Dariusz Balasiński z klasy 3TLC
14. Robert Skoczylas z klasy 3TSA
15. Tomasz Cynar z klasy 4TLA
16. Hubert Lasak z klasy 4TLB
17. Monika Jaśkiewicz z klasy 4TLC
18. Adrian Basta z klasy 4TSA
19. Bartosz Wojtasik z klasy 4TSB

Najżyczliwszy uśmiech wśród uczniów mieli Bartosz Ślęzak i Patrycja Rakowska z klasy 1TP
oraz Agata Zasada z klasy 3TSA.

Najżyczliwszy uśmiech wśród nauczycieli należy do Pani Agnieszki Krupy, Pani Krystyny Kucharskiej, Pana Grzegorza Dorobka oraz Pana Zbigniewa Boguni.

Za najżyczliwsze życzenia pocztowe nagrodę odebrały Karolina Iwanowska z klasy 4TLB oraz Dominika Radecka z klasy 3TLA.

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

Galeria zdjęć

2012-11-25;   E M

V Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Wierszy i Pieśni o tematyce patriotycznej

W dniach 16 i 17 listopada odbył się V Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Wierszy i Pieśni o tematyce patriotycznej z okazji Narodowego Święta Niepodleglości w Koszęcinach w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny.

Celem konkursu było:
- wzbogacenie w patriotyczne wartości organizowanych obchodów Święta Niepodległości,
- upowszechnianie i pogłębianie wśród młodzieży znajomości polskiej poezji patriotycznej oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej,
- wytwarzanie emocjonalnego stosunku do wartości kulturowych, w szczególności do poezji oraz upowszchnianie wśród młodzieży piękna mowy ojczystej, dorobku kultury narodowej i kultury żywego słowa.

Naszą Szkołę reprezentowali następujący uczniowie: w kategorii recytacji - Patrycja Krupnik i Dorota Madalińska, w kategorii pieśni patriotycznej - Monika Durlej i Wojtek Å»urawski.

Jury oceniało dobór repertuaru, interpretację tekstu oraz ogólny wyraz artystycznego występu.

Składamy serdeczne podziękowania uczniom za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie się do konkursu. Å»yczymy kolejnych sukcesów w VIII Przeglądzie Twórczości Zakazanej w PRL.

2012-11-20;   Z. Jarek

VI tura Kół Naukowych

14 listopada 2012 roku, uczniowie klas drugich byli w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w ramach projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji - Edycja II, gdzie już po raz szósty uczestniczyli w kołach naukowych. Z kompetencji IT poznali podstawy języka skryptowego po stronie serwera PHP.

2012-11-14;   L S

Radosna Parada Niepodległości

Zdobyliśmy pierwsze miejsce. Obrazy mówią za siebie. Gratulujemy zwycięstwa.

2012-11-13;   L S

RADOSNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 2012r. wzięliśmy udział w Radosnych Obchodach Święta Niepodległości. Ponad 40 uczniów naszej szkoły wraz z Panią Edytą Majkowską, Marzeną Stokłosą, Justyną Szarańską i Panem Zbigniewem Jarkiem maszerowało w Radosnej Paradzie Niepodległości. Nasi uczniowie jak co roku przebrani byli w Stroje Kościuszkowskie, a pozostali mieli przypiętę wielkie kotyliony. Śpiewaliśmy piosenki patriotyczne, i wraz z XIV LO zdobyliśmy I miejsce w Konkursie na radosne przedstawienie szkoły. Wszystkim dziękujemy. Zdjęcia wkrótce!

2012-11-12;   E M

Szkoła w mieście

Konkurs na Logo do projektu "Szkoła w mieście" organizowanego przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Należy opracować znak graficzny projektu. Znak będzie wykorzystywany podczas imprez oświatowych, na plakatach, papierze firmowym, wizytówkach etc. Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej w formacie A4. Projekt należy zapisać w wersji elektronicznej (CD). Szczegóły u Pani Marty Mazepy lub Pana Leszek Szpiecha. Termin do 23 listopada 2012 roku.

2012-11-08;   L S

Moja Szkolna Tapeta

Zadaniem ucznia jest samodzielne przygotowanie grafiki komputerowej w jednej dwóch kategorii: "Ważna dla mnie kampania społeczna", "Tapeta komputerowa mojej szkoły".
Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem przez Minister Edukacji Narodowej.

Regulamin konkursu.
Osoby chętne zgłoszą się do Pani M. Mazepy lub Pana L. Szpiecha

2012-11-07;   Leszek Szpiech

X Olimpiada Pierwszej Pomocy

Dnia 5 i 6 października odyła się Jubileuszowa X Olimpiada Pierwszej Pomocy której celem było popularyzowanie wśrod młodzieży wiedzy teoretycznej i praktycznej.
Serdecznie gratulujemy osiągniecia wysokich wyników uczniom szkolnego koła PCK biorącym udział w konkursie wiedzy teretycznej, Monice Słowik oraz Dariuszowi Lachowskiemu za zajęcie IV miejsca w konkurencji działań praktycznych.
Zbyszek Jarek. Pozdrawiam

2012-10-27;   Z.J.

Skok ku karierze +

W dniach 21 do 25 października 2012 uczniowie klasy 3TLa: Dominika Radecka, Michał Wąsacz, Krzysztof Gołofit i Sebastian Gonciarz uczestniczyli w finałowej rozgrywce "Przedsiębiorstwa Symulacyjnego". Dostarczyli mnóstwo emocji będąc na trzecim, dziesiątym, drugim i szóstym miejscu w różnych etapach rozgrywek. Każdy z uczestników otrzymał tablet-a firmy Apple. Gratulujemy.

2012-10-27;   L S

Nowa gazetka szkolna

Już teraz trafia do Waszych rąk nowa gazetka "Logos".
Znajdziecie tutaj m.in. wywiady, aktualności i wiele innych ciekawostek. Zachęcamy do czytania i czekamy na Wasze opinie.
Wciąż czekamy na nowych redaktorów.

Przejdź do gazetki

2012-10-23;   SU

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Punktualnie o godzinie 9.00, 19 października, rozpoczęła się Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna. Hasłem tegorocznej edycji jest Gospodarka magazynowa, a więc oprócz pytań z zakresu ogólnej wiedzy logistycznej pojawiły się też takie, które dotyczyły rodzajów i budowy magazynów, sposobów identyfikacji przechowywanych towarów, pojazdów i urządzeń, które się między nimi przemieszczają oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa, obowiązujących wszystkich pracowników logistyki

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna jest organizowana przez Wyższą Szkołę Logistyki od 2008 roku. Rywalizacja odbywa się w trzech etapach: szkolnym, okręgowym i ogólnopolskim. Na laureatów czekają m.in. nagrody rzeczowe oraz bezpłatne studia w Wyższej Szkole Logistyki. Olimpiada jest jedynym w Polsce turniejem tematycznym z dziedziny logistyki, którego laureaci - finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Honorowy Patronat nad turniejem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Patronat Merytoryczny sprawują: Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne.

W naszej szkole w Olimpiadzie udział wzięło 44 uczniów. Å»yczymy im przejścia do kolejnego etapu. Wyniki 31 października.

2012-10-23;   E M

Wakacyjne obozy naukowe z SKK

W dniach 23 - 29 lipiec 2012 roku uczniowie z kompetencji języków obcych i biologii wypoczywali w ośrodku "Limba" w Poroninie. W czasie tego tygodnia uczyli się bawiąc i poznając południowe tereny polski. Opiekunami byli Pani Jolanta Włodarczak oraz Agnieszka Michalak-Ochrem.

2012-09-20;   L S

Stypendium szkolne - zmiany

Do 17 września 2012r. wnioski należy złożyć do organu wydającego decyzje w sprawie, tj. Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia. Wnioski przyjmowane będą przy ul. Swobodnej 71/73,50-089Wrocław, w budynku „B” (oznaczonym napisem „stypendia”) w pokoju Nr 2 na pierwszym piętrze.
Wnioski składamy do Wydziału Edukacji, a nie jak dotychczas do szkół. Wnioski, które zostały złożone w szkole przed 6. 09. .2012 r. zostaną przekazane do Wydziału Edukacji
Formularze wniosków stypendialnych wraz z aktualną informacją
są do pobrania na stronie internetowej WED:
http://www.wroclaw.pl/narodowy_program_stypendialny__stypendia_szkolne_na_rok_szkolny_20122013.dhtml
Wnioski powinny być kompletne, tj. udokumentowane winny być dochody wszystkich pełnoletnich osób wykazanych w gospodarstwie domowym, w tym również wszystkie świadczenia z MOPS-u (zasiłki rodzinne, dodatki mieszkaniowe, itd.) w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku (w przypadku złożenia wniosku w miesiącu wrześniu sytuacja materialna ma obejmować miesiąc sierpień, z kolei w przypadku zmiany sytuacji materialnej skutkującej obniżeniem dochodu w rodzinie przedstawione dokumenty mogą obejmować miesiąc wrzesień). W przypadku, gdy rodzina nie korzysta ze świadczeń MOPS – należy wówczas wypełnić stosowne oświadczenie (do pobrania na str. internetowej WED).

Przepisy, dotyczące kryterium dochodowego ulegają zmianie dopiero z dniem 1 października, stąd ze względu na wymóg złożenia wniosków w terminie do 17 września obowiązuje dotychczasowa kwota tj. do 351 zł/osobę netto w gospodarstwie domowym. Kwota ta jest kryterium warunkującym otrzymanie stypendium.
Osobą udzielającą informacji na temat Narodowego Programu Stypendialnego w Wydziale Edukacji UM Wrocławia jest Łukasz Błażewicz: (tel. 71 777 94 32).
Ponadto przypominam, iż wnioskodawcy są w obowiązku informowania organu wydającego decyzję (UM WED) o zmianach stanowiących poprawę sytuacji materialnej w rodzinie skutkujących przekroczeniem progu dochodowego uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego, tj. 351 zł netto/osobę w rodzinie.

2012-09-14;   MM

Kiermasz podręczników używanych

W poniedziałek od godziny 9:35 (na przerwach)w auli szkolnej (IV piętro) odbędzie się kiermasz podręczników używanych. Zapraszamy sprzedających i kupujących.

2012-09-08;   E M

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 odbędzie się w dniu 03 września 2012 roku.

Zbiórka klas godzina 08.45.

Apel rozpoczynający rok szkolny 2012/13 godzina 09.00 na boisku wewnętrznym szkoły (w razie deszczu w sali gimnastycznej).

Obowiązuje strój galowy.

2012-08-27;   L S

Wakacyjny Czas!

29.06.2012r w piątek jak co roku odbyło się zakończenie roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Następnie głos zabrała pani Dyrektor, która w krótkim wystąpieniu podsumowała rok szkolny. Potem przyznana została nagroda Dyrektora Szkoły, którą otrzymała Dominika Radecka z klasy 2Tla uzyskując najwyższą średnią ocen w szkole. Ponadto dyplomami wyróżniono również uczniów, którzy reprezentowali Szkołę w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Ligę klas wygrała klasa 1 Tla uzyskując 110 punktów, a klasą uzyskującą najwyższe wyniki w nauce jest 3 Tlb. Najlepszymi sportowcami nie tylko w naszej szkole są Tomasz Cynar, Damian Tomalik i Marcin Baran. Wszystkim nagrodzonym składamy gratulacje i życzymy następnych osiągnięć w nowym roku. Wszystkim nauczycielom i uczniom życzymy udanego wypoczynku wakacyjnego

2012-06-30;   L S

Zakończenie roku szkolnego 2011/2012

W dniu 29 czerwca 2012 o godzinie 9:15 na wewnętrznym boisku szkoły, obędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Strój galowy obowiązkowy. Zapraszamy

2012-06-28;   

IV Seminarium Platformy Kompetencji

Nauczyciele naszej szkoły już po raz czwarty uczestniczyli w Platformie Kompetencji, która odbyła się w Lesznie w dniach 04 do 06 czerwca (kompetencja przedsiębiorczość oraz matematyczna) i od 11 do 13 czerwca (kompetencja językowa oraz informatyczna). Na seminarium były poruszane takie zagadnienia jak: emisja głosu, rynek kapitałowy, kompetencyje psychologiczno - pedagogiczne.

2012-06-14;   L S

Zwrot książek do biblioteki

UWAGA !!!
Biblioteka szkolna przypomina o zwrocie wszystkich książek do dnia 22 czerwca 2012.

2012-06-11;   Beata Wojdyło

UWAGA ABSOLWENCI

ZAJĘCIA (KONSULTACJE) Z PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO U p. A. KRUPY ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 8.06. 2012 R. OD GODZINY 10.00 W SALI 21


2012-05-30;   Agnieszka Krupa

KONSULTACJE DLA

W dniu 28.05.2012r. od 9.40 do 12.15 odbędą się konsultacje dla absolwentów z kl.TS w sali 21

2012-05-21;   Agnieszka Krupa

KONSULTACJE DLA

W dniu 04.06.2012r. od 12.20 do 14.45 odbędą się konsultacje dla absolwentów z kl.TL w sali 21

2012-05-21;   Agnieszka Krupa

Wyniki finału Konkursu Historycznego "Wratislavia Aeterna"

Jury finału Konkursu Historycznego "Wratislavia Aeterna" w składzie:
prof. Teresa Kulak - przewodnicząca
Hanna Staniów - metodyk WCDN
Bożena Święch - metodyk WCDN
Zbigniew Magdziarz - Urząd Miasta i TMW
Stella Gazdulska - Dyrektor ZS 23
Leszek Szpiech - informatyk
podało następujące wyniki drużyn z wrocławskich szkół średnich :

I miejsce - LO Nr I
II miejsce - ZS Nr 23
III miejsce - LO Nr IV
IV miejsce - LO Nr III
V miejsce - ZS Nr 3

2012-05-04;   B W

Przedsiębiorstwo symulacyjne - nasi górą w dolnośląskim

24 kwietnia 2012 roku odbyły się rozgrywki międzywojewódzkie w grze symulacyjnej "Przedsiębiorstwo symulacyjne". Zespół w składzie: Dominika Radecka, Michał Wąsacz, Krzysztof Gołofit i Sebastian Gonciarz byli najlepsi w naszym województwie. W październiku będą reprezentowali Wrocław w finałowej rozgrywce w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Gratulujemy.

2012-04-28;   

PS - wygraliśmy w dolnośląskim

W dniu 21 kwietnia 2012 roku grupa uczniów z klasy 2TLa w składzie: Dominika Radecka, Michał Wąsacz, Krzysztof Gołofit oraz Sebastian Gonciarz wygrała turniej w grze Przedsiębiorstwa Symulacyjnego w województwie dolnośląskim. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w przedsiębiorczości.

2012-04-24;   L S

Wyniki międzyszkolnego konkursu fotograficznego "Magiczny Wrocław-Motyw anioła w sztuce Wrocławia"

Wyniki międzyszkolnego konkursu fotograficznego "Magiczny Wrocław-Motyw anioła w sztuce Wrocławia":

I miejsce - Liceum Ogólnokształcące Nr III
II miejsce -Liceum Ogólnokształcące Nr I
III miejsce - Zespół Szkół Nr 23

Wyróżnienia:
Liceum Ogólnokształcące Nr XV, Liceum Ogólnokształcące Nr VII, Zespół Szkół Nr 3/LO Nr XXIX/, Liceum Ogólnokształcące Nr IV.

Szczegółowe informacje na temat laureatów oraz pozostałych uczniów biorących udział w konkursie przekażemy drogą telefoniczną lub emailową. Telefon 71 717-54-27 wew.53

Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy udziału w konkursie. Serdecznie zapraszamy na uroczysty finał projektu oraz rozdanie nagród w dniu 20.04.2012 /piątek/ na godzinę 10.00. w Zespole Szkół Nr 23 ul. Dawida 9-11.

2012-04-02;   B W

Wyniki międzyszkolnego konkursu na reportaż w ramach projektu "Magnum Praemium Wratislaviae"

Wyniki międzyszkolnego konkursu na reportaż w ramach projektu "Magnum Praemium Wratislaviae":

I miejsce - Technikum Nr 13
II miejsce - Liceum Ogólnokształcące Nr XII
III miejsce - Zespół Szkół Nr 23

Szczegółowe informacje na temat laureatów oraz pozostałych uczniów biorących udział w konkursie przekażemy drogą telefoniczną lub emailową. Telefon 71 717-54-27 wew.53

Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy udziału w konkursie. Serdecznie zapraszamy na uroczysty finał projektu oraz rozdanie nagród w dniu 20.04.2012 /piątek/ na godzinę 10.00. w Zespole Szkół Nr 23 ul. Dawida 9-11.

2012-04-02;   Beata Wojdyło

V Tura kół naukowych

30 marca 2012 roku odbędzie się V spotkanie uczniów na kołach naukowych organizowanych dzięki programowi "Szkoła Kluczowych Kompetencji".
Podczas Kół Naukowych będą realizowane następujące tematy z poszczególnych kompetencji:
-kompetencji j. obcy, Zwiedzamy Wrocław po niemiecku/angielsku,
-kompetencja matematyczno-przyrodnicza, Matematyka w fizyce,
-kompetencja przedsiębiorczość, Inteligencja emocjonalna,
-kompetencja ict, Sieć Internet od środka, podstawy języka HTML.
Z naszej szkoły do programu należą uczniowie klas drugich: 2TSa, 2TLa, 2TLb i 2TLc.

2012-03-16;   L S

WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA

21 lutego 2012 r. 45 uczniów uczestniczyło w wycieczce zawodoznawczej do Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu oraz 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach. Na uczelni, uczniowie mogli posłuchać wykładu na temat zastosowania rozwiazań logistycznych podczas organizacji wyścigów Formuły 1 oraz zobaczyć jak działa jedyne w Polsce laboratorium RFID. Po wizycie w Wyższej Szkole Logistyki grupa udała się do Bazy Wojskowej w celu zapoznania się z zakresem działania i możliwościami jakie daje zastosowanie samolotów F16 do działań taktycznych. Uczestnicy wycieczki mieli również możliwość zwiedzania wojskowej straży pożarnej, "spadochroniarni" oraz zabytkowych, odremontowanych samolotów.

2012-02-27;   Agnieszka Krupa

Wyniki II etapu wiedzowego - Wratislavia Aeterna 2011/2012

Wyniki - Wratislavia Aeterna 2011/2012

Finaliści międzyszkolnego konkursu historycznego "Wratislavia Aeterna":

Liceum Ogólnokształcące Nr III - 112 p.
Liceum Ogólnokształcące Nr I - 76 p.
Zespół Szkół Nr 23 - 58 p.
Liceum Ogólnokształcące Nr IV - 53 p.
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych - 41 p.
Zespół Szkół Nr 3 - 32 p.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w III etapie konkursu / prezentacja multimedialna / w dniu 20.04.2012 r.
Jednocześnie zapraszamy do kontaktu e-mailowego w sprawie indywidualnych wyników uczniów.

2012-02-24;   Małgorzata Szydłowska

Przedsiębiorstwo symulacyjne - najlepsi

W dniu 22 lutego 2012 roku, odbyła się rozgrywka, w której zostali wyłonieni uczniowie reprezentujący szkołę na zewnątrz (pierwsze i drugie miejsce).


1. M. Wąsacz i K. Gołofit (j. obcy, 2TLA)

2. D. Radecka i S. Gonciarz (j. obcy, 2TLA)

3. M. Zaręba i A. Dziudzio (informatyka, 2TSA)

4. K. Wójcik i M. Melka (przedsiębiorczość, 2TLC)

5. P. Kapka i A. Saja (przedsięborczość, 2TLC)

6. J. Łuczywek i P. Pachuta (biologia, 2TLB)

7. M. Szczepański i R. Babula (informatyka, 2TSA)

8. D. Madej i G. Sinicki (biologia, 2TLB).
Gratulujemy zwycięstwa i dziękujemy za dobrą zabawę.

2012-02-23;   L S

Koła naukowe z SKK - IV tura

W dniu 17 lutego 2012 roku uczniowie uczestniczący w programie "Szkoła Kluczowych Kompetencji - edycja 2" będą na zajęciach w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Poruszane tematy to: zagadnienia związane z tworzeniem programów w języku C++ (ICT), ekonomia społeczna (Przedsiębiorczość), wybrane zagadnienia i pojęcia biologii - nauki zajmującej się badaniem życia, w tym charakterystyką, klasyfikacją oraz zachowaniem organizmów żywych, sposobami powstawania nowych gatunków oraz zależnościami między nimi, a środowiskiem naturalnym (Matematyka w biologii) oraz wiedza o kulturze i tańcach narodowych (Języki obce).

2012-02-16;   L S

Nowa stronka

Jak już zauważyliście szata graficzna naszej strony uległa całkowitej zmianie. Mamy nadzieję, że nowa grafika Wam się podoba. Strona powstała przy współpracy z Panią Marzeną Portką. Å»yczymy zatem wszystkim miłego i bezproblemowego korzystania.

2012-02-15;   L S

Konkurs z okazji 65 - lecia ZS nr 23

Z okazji 65 - lecia ZS nr 23 informujemy o konkursach:

 • fotograficznym (zdjęcie o wymiarach 25x18 cm ukazujące szkołę),

 • literacki (wiersz lub piosenka w szkole),

 • plastyczny (plakat o szkole).

2012-02-08;   L S

Konkurs fotograficzny pt. "Motyw anioła w w sztuce Wrocławia"

Uwaga !!!
Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, w ramach międzyszkolnego projektu Magnum Praemium Wratislaviae, pt. „Motyw anioła w sztuce Wrocławia”. Prace należy składać w bibliotece szkolnej do dnia 02.03.2012. Więcej informacji w bibliotece szkolnej u p. Beaty Wojdyło lub Małgorzaty Szydłowskiej.

2012-01-30;   Beata Wojdyło

Mistrzostwa Szkoły

Na stronie sportowej znajduje się aktualny terminarz i podział grup Mistrzostw szkoły w piłce nożnej halowej.

2012-01-29;   M N

Mistrzostwa Szkoły w Armwrestlingu

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w Mistrzostwach szkoły w Armwrestlingu. Zapisywać można się u pani Kajzer. Dla wszystkich którzy nie znają tej dyscypliny zapraszamy do oglądnięcia filmu: http://www.youtube.com/watch?v=5aWAZ9kBQbA

2012-01-08;   Marcin Nowacki

Licealiada - siatkówka

W dniu 8.12.2011 odbędą się Mistrzostwa strefy centrum. Impreza zacznie się o godzinie 10:00 w naszej szkole. Wszystkich serdecznie zapraszamy do kibicowania naszej reprezentacji mężczyzn.

2011-12-07;   M N

Mistrzostwa Wrocławia w halowej piłce nożnej szkół ponadgimnazjalnych

W dniu 05.12.2011 (poniedziałek) w Miejskim Centrum Sportowym na ul. Parkowej odbyła się faza grupowa Mistrzostw Wrocławia halowej piłki nożnej szkół ponadgimnazjalnych.

Reprezentacja naszej szkoły przystąpiła do turnieju w następującym składzie:
* Tomasz Cynar 3TLA
* Marcin Niciński 2TS
* Jakub Neumann 3TSB
* Bartek Wiśniowski 4TLC
* Łukasz Demski 2TLA
* Jacek Korbal 3TLA
* Mariusz Minicz 3TLA
* Filip Darski 3TSB
* Grzegorz Mielnik 4TLA
* Sebastian Szpilarewicz 2TLB
* Rafał Baszkiewicz 3TLB
* Mariusz Sobczak 2TLC
oraz trenerem prof. Markiem Leśniakiem

W turnieju wzięło udział 25 szkół, drużyny systemem losowym zostały rozmieszczone w 7 grupach po 3 drużyny i jednej składającej się z 4.

Nasza szkoła poprzez losowanie trafiła do Grupy E wraz z LO I oraz LO XVII. Z grup składających się z 3 drużyn awans zapewniło tylko 1 miejsce natomiast z ostatniej grupy awansowało 1 i 2 miejsce. Mecz składał się z 2 połów po 10 min.

Nasza drużyna w obu meczach wygrała zapewniając sobie bezdyskusyjny awans.
Jeden z pojedynków zakończył się wynikiem 2:1 drugi natomiast 4:1.

Bramki dla naszego zespołu zdobywali Łukasz Demski, Filip Darski, Sebastian Szpilarewicz i Mariusz Minicz.

Kolejny etap rozgrywek to półfinały, które odbędą się 08.12.2011 (czwartek) o godzinie 11.00 w MCS na ul. Parkowej.

Naszej drużynie Gratulujemy oraz życzymy szczęścia w kolejnym etapie.

2011-12-06;   E M

Olimpiada Logistyczna

21 października w Naszej szkole odbył się I etap IV Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Do drugiego etapu, który odbędzie się 9 grudnia w Brzegu, zakwalifikowało się 3 uczniów: Marcin Hladisz, Mariusz Minicz i Dawid Sowa. GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów.

2011-12-05;   A K

Licealiada

W dniu 21.11 nasza reprezentacja mężczyzn w koszykówce rozegra mecz 2 rundy Licealiady. Mecz ten odbędzie się w ZS 5 przy ulicy Hauke Bosaka o godzinie 11:30.

2011-11-20;   M N

Basketmania

W dniu 24.11 nasza reprezentacja koszykarzy rozegra mecz 4 kolejki basketmani z LO VII. Mecz odbędzie się na ulicy Kruczej o godzinie 15:30.

2011-11-20;   M N

Turniejowa Petycja

Przewodnicząca Samorządu Szkolnego Dominika Radecka wnioskuje do Pana Marka Leśniaka o zorganizowanie zawodów w piłce halowej mężczyzn. Zbierane są podpisy na każdej przerwie u Pani Edyty Majkowskiej do piątku sala nr 14.

2011-11-16;   M N

Licealiada

W dniach 14.11 i 16.11 odbędą się rozgrywki „Licealiady” w koszykówce mężczyzn. Impreza ta odbędzie się w naszej szkole. Wszystkich serdecznie zapraszamy !

2011-11-13;   M N

Koła naukowe

25 listopada 2011 roku uczniowie biorący udział w Ponadregionalnym Programie rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski centralnej i południowo-zachodniej "Szkoła Kluczowych Kompetencji", będą uczestniczyli w III turze kół naukowych w "Dolnośląskiej Szkole Wyższej" we Wrocławiu.

2011-11-13;   L. Szpiech

Konkurs poezji polsko-rosyjskiej

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim. Uczestnicy zobowiązani są przygotować do recytacji dwa wiersze - jeden utwór A. Mickiewicza w języku polskim oraz jeden utwór A.S. Puszkina w języku rosyjskim (osoby nie uczące się języka rosyjskiego mogą wybrać utwór A. S. Puszkina w przekładzie polskim). Czas recytacji dwóch utworów nie powinien przekraczać 10 minut.
Konkurs odbędzie się 30 listopada, start o godz. 8.00 w Auli naszej szkoły. Każdy z recytatorów otrzyma dyplom uczestnictwa, a na zwycięzców 3 pierwszych miejsc czekają ciekawe nagrody!!! Zapraszamy!!!
Podczas konkursu zostaną ogłoszone także wyniki konkursu wiedzy o Rosji oraz konkursu na najlepszą prezentację multimedialną, pt. "Młody rosyjski biznesmen".

2011-11-09;   Marzena Portka

Przedsiębiorstwo symulacyjne

Uczniowie klas drugich naszej szkoły od października uczestniczą w zajęciach "Przedsiębiortwa symulacyjnego". Uczą się jak zarządzać firmą korzystając z wirtualnego świata odzwierciedlającego rzeczywiste mechanizmy rynkowe.

2011-10-20;   L S

Basketmania

W dniu 20.10.2011 o godzinie 15:15 odbędzie się mecz naszych chłopaków z LO IV.
Wszystkich serdzecznie zapraszamy !

2011-10-18;   Marcin Nowacki

WYBORY DO SAMORZÄ„DU UCZNIOWSKIEGO

Jeżeli interesujesz się życiem szkoły, jesteś aktywną osobą, masz dużo pomysłów i chciałbyś wpływać na to co się dzieje w naszej szkole.

Kandyduj do Samorządu Szkolnego!!!

Zadaniem osób chętnych do startowania w wyborach, jest stworzenie kampanii wyborczej, która będzie trwała do 30 września 2011r.

Wybory odbędą się we wtorek, 4 października 2011r.

Będą miały charakter powszechny, dlatego każdy uczeń będzie mógł zagłosować. Wyniki wyborów zostaną ogłoszone na stronie szkoły oraz wywieszone w gablotce przy portierni. Oficjalne przekazanie pełnionych funkcji wybranym następcom nastąpi na zebraniu Samorządu Uczniowskiego.

Wszystkich chętnych zapraszamy do kandydowania. To Wasza szansa pokazania się w szkole i możliwość działania w niej !!!

Zapisy kandydatów oraz szczegóły u pani Edyty Majkowskiej, sala 14.

2011-09-20;   E M

Szkolne Koło Filmowe rozpoczyna działalność

Wszystkich zainteresowanych udziałem w zajęciach SZKOLNEGO KOŁA FILMOWEGO serdecznie zapraszam do biblioteki szkolnej - Beata Wojdyło

2011-09-13;   Beata Wojdyło

Ważne terminy dla maturzystów

W dziale Matura na naszej stronie można zapoznać się z ważnymi terminami związanymi z maturą jak również umieszczona jest lista "Tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego". Zapraszamy maturzystów.

2011-09-07;   AD

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW UZYWANYCH

W piątek 9 września od godz. 8:45 odbędzie się w Auli szkolnej (IV p.) kiermasz podręczników używanych. Zapraszamy sprzedających oraz kupujących. Podręczniki będą sprzedawane podczas przerw. Kiermasz potrwa do godz. 11:30

2011-09-06;   E M

ZEBRANIA DLA RODZICÓW

W czwartek 08.09.2011r.o godz. 16:30 odbędą się zebrania dla rodziców wszystkich klas Technikum Nr 12.

2011-09-05;   E M

INFORMACJA NA TEMAT ZAKWATEROWANIA UCZNIÓW W INTERNACIE ZS Nr 23

W dniu 31 sierpnia 2011r.

o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie Dyrektora z rodzicami wychowanków nowoprzyjętych do Internatu - zakwaterowanie wychowanków w pokojach.

o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie Dyrektora z rodzicami wychowanków mieszkających w Internecie w ubiegłym roku szkolnym - zakwaterowanie wychowanków w pokojach.

PRZEBIEG SPOTKAŃ:
1. Zapoznanie Rodziców z Regulaminem i Statutem Internatu.
2. Zasady BHP i przeciw-pożarowe.
3. Podpisanie umów.
4. Przedstawienie warunków zamieszkania w placówce.
5. Zakwaterowanie wychowanków.
6. Sprawy różne.

2011-08-30;   E M

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 odbędzie się o godzinie 9.30 na boisku szkolnym. W przypadku pogody deszczowej w sali gimnastycznej.

2011-08-24;   L S

INTERNAT - POTWIERDZENIE WOLI ZAMIESZKANIA !!!

Osoby przyjęte do Internatu Zespołu Szkół Nr 23 we Wrocławiu uprasza się o potwierdzenie telefoniczne woli zamieszkania do dnia 25 sierpnia 2011r. do godz. 14:00 pod numerem telefonu: (071) 71 754 66 w. 59

2011-08-19;   E M

Zakończenie roku szkolnego 2010/2011

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2010/2011 odbędzie się 22 czerwca 2011 roku, na boisku szkolnym o godzinie 9:30. Chętnych zapraszamy na uroczystą mszę świętą o godzinie 8:30 w kościele św. Henryka.
Przypominamy o oddaniu książek do biblioteki szkolnej.

2011-06-16;   L S

Przygotowanie do egzaminu

Konsultacje przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje - wtorek 31.05.2011 godzina 12.15 sala 21.

2011-05-27;   Agnieszka Krupa

TARGI CEMAT 2011

4 maja 2011r. o godzinie 23:00, 15 uczniów z naszej szkoły oraz dwóch opiekunów wyruszyło spod szkoły do Hanoweru na targi logistyczne CEMAT 2011.

Targi CeMAT są to targi intralogistyczne odbywające się co 3 lata i mające charakter międzynarodowy. W tym roku głównymi tematami poruszanymi na targach były innowacyjne rozwiązania oraz kompleksowe systemy z zakresu logistyki i gospodarki materiałowej.

Ponad tysiąc nowości zaprezentowali wszyscy uczestniczący w targach wystawcy. Przez pięć targowych dni, wystawcy reprezentujący całą branżę dostawców sprzętu i wyposażenia logistyki wewnętrznej, oferowali swoje produkty zwiedzającym targi specjalistom. Od wózków widłowych z napędem hybrydowym, poprzez wózki magazynowe z bateriami Litowo-Jonowymi, systemami do pakowania oszczędzającymi powierzchnie i energie do dedykowanych systemów zarządzania, wszystko to tworzyło charakter tej branżowej imprezy.

Na targach CeMat swoje produkty oferowało 1 084 przedsiębiorstw z 38 krajów, połowa wystawców - 548, pochodziła z zagranicy.
Podczas targów można było uczestniczyć w bogatym programie towarzyszącym. Zaplanowano wiele prezentacji, konferencji, kongresów.

Uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w pokazie – show firmy Still, Toyoty oraz firmy Jungheinrich.

Dzięki udziałowi w targach uczniowie zapoznali się z najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie logistyki, poznali różne rozwiązania systemowe stosowane w magazynach i w transporcie oraz zapoznali się z firmami logistycznymi działającymi na całym świecie.

Kolejne targi za 3 lata. ZAPRASZAMY!!

2011-05-12;   Edyta Majkowska

WYJAZD NA TARGI CEMAT W HANOWERZE

Informacja dla uczniów biorących udział w wyjeździe na targi logistyczne CEMAT w Hanowerze.
Zbiórka pod szkołą 4 maja 2011r. o godz. 22:45. Planowany wyjazd godz. 23:00.
Proszę zabrać ze sobą dokument tożsamości a osoby niepełnoletnie paszport.

2011-05-02;   Edyta Majkowska

Mamy talent

31 marca 2011r. odbyła się w naszej szkole I edycja nowego konkursu „MAMY TALENT”.

Zgłosiło się 8 uczestników, którzy zaprezentowali zdolności w różnych dziedzinach.

Był taniec, śpiew, kabaret oraz piłkarskie sztuczki.

Każdy występ wzbudzał wielkie emocje, a jury miało problem z wyłonieniem zwycięzców.

Ostatecznie nagroda publiczności zawędrowała do Wojtka Skowrońskiego, który rozśmieszył nas wszystkich do łez.
Jury natomiast przyznało swoją nagrodę Tobiaszowi Cyganowi za perfekcję i umiejętności taneczne.


W konkursie wzięli również udział:
Fabian Kamyk z klasy 2 TLA,
Konrad Tułodziecki z klast 3TLA,
Bartosz Wiśniowski i Mateusz Janik z klasy 3TLC,
Monika Durlej z klasy 2TSB,
Maja Sutowicz z klasy 1TLA.

Samorząd Uczniowski, jako organizator tego konkursu zaprasza wszystkich za rok.

Szlifujcie już swoje TALENTY !"

2011-04-12;   EM

„Wiosna w poezji” - konkurs recytatorski dla uczniów szkół gimnazjalnych

Zespół Szkół Nr 23 we Wrocławiu zaprasza do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim pod hasłem „Wiosna w poezji”, który odbędzie się 19 kwietnia 2011 w auli naszej szkoły.
Konkurs ma na celu wspieranie talentów recytatorskich, poszukiwanie nowatorskich interpretacji utworów poetyckich, pobudzanie aktywności twórczej.
Mamy nadzieję, że udział w konkursie będzie okazją do doskonalenia warsztatu artystycznego młodzieży.
Formularz zgłoszenia
Regulamin konkursu

2011-03-29;   AD

Wyniki międzyszkolnego konkursu fotograficznego

Wyniki międzyszkolnego konkursu fotograficznego pt. "Magiczny Wrocław - Wieże Wrocławia" w ramach projektu "Magnum Praemium Wratislaviae":

I miejsce - Zespół Szkół Nr 3, 54-402 Wrocław, ul. Szkocka 64
II miejsce - Zespół Szkół Nr 23, 50-527 Wrocław, ul. Dawida 9/11
III miejsce - Liceum Ogólnokształcące Nr IV, 50-430 Wrocław, ul. Świstackiego 12

Przyznano osiem równorzędnych wyróżnień:

Liceum Ogólnokształcące Nr XV, 54-436 Wrocław, ul. Wojrowicka 58
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych, 30-447 Wrocław, ul. Hauke Bosaka 21
Liceum Ogólnokształcące Nr I, 50-326 Wrocław, ul. Poniatowskiego 9
Liceum Ogólnokształcące Nr III, 50-209 Wrocław, ul. Składowa 5
Liceum Ogólnokształcące Nr VII, 53-410 Wrocław, ul. Krucza 49
Zespół Szkół Nr 4, 53-140 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 210/218
Zespół Szkół Nr 1, 53-615 Wrocław, ul. Słubicka 29/33
Prywatne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące, 53-643 Wrocław, ul. Młodych Techników 17

Ze względu na ochronę danych osobowych nie podaliśmy imion i nazwisk laureatów. Bardzo prosimy o kontakt w tej sprawie drogą elektroniczną /zs23wroc.biblio@interia.pl/ lub telefonicznie 71 717-54 27 wew. 53.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 8 kwietnia ok. godz. 12.00. W tym dniu zapraszamy wszystkich uczestników konkursu wraz z opiekunami.
Serdecznie gratulujemy ! Do zobaczenia. Organizatorzy

2011-03-29;   Beata Wojdyło

Klasy czwarte w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu...

15 marca 2011roku uczniowie klas czwartych uczestniczyli w wycieczce do Poznania, organizowanej w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku". Uczestnicy wycieczki wysłuchali dwóch ciekawych wykładów w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, zwiedzili również uczelnię, wysłuchali prezentacji, poznali technologię RFID oraz pojechali do Kompanii Piwowarskiej.
Podczas zwiedzania uczelini WSL nie tylko przedstawiono kierunki i specjalności, które można studiować na poznańskiej uczelni, ale także możliwości rozwoju w ramach działalności w kołach naukowych, oferty wyjazdów w ramach wymiany zagranicznej oraz oferty praktyk i staży w przedsiębiorstwach logistycznych. Prezentację uczelni przeprowadziła dla uczniów mgr Karolina Zielińska, Specjalista ds. PR.

O osiągnięciach i porażkach branży logistycznej minionej dekady XXI wieku oraz o prognozach na następne dziesięciolecie opowiedział gościom doc. dr inż. Ireneusz Fechner, Kanclerz WSL. Natomiast mgr Artur Olejniczak z Działu Upowszechniania Wiedzy Instytutu Logistyki i Magazynowania uzmysłowił wagę umiejętności logistycznych w Formule 1.

Na zakończenie części teoretycznej uczniowie zwiedzili Krajowe Laboratorium RFID, gdzie mgr inż. Piotr Hołubowicz przybliżył im zasady identyfikacji towarów za pomocą fal radiowych. Goście mięli również możliwość zobaczyć działanie logistyki w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, na przykładzie Kompanii Piwowarskiej

2011-03-17;   Edyta Majkowska

KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

UWAGA!
9 LUTEGO 2011 W SALI NR 57 NA 6. GODZ. LEKCYJNEJ ODBĘDZIE SIĘ
KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH
ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SÄ„ DO 7 LUTEGO (ŚRODA). KONKURS ODBYWA SIĘ W JĘZYKU POLSKIM!
NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY!
SERDECZNIE ZAPRASZAM WSZYSTKICH UCZNIÓW!

2011-02-01;   Agnieszka Łuckoś

WYNIKI KONKURSU "ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z ANIOŁAMI"

Wyniki konkursu "Zaprzyjaźnij się z Aniołami"

Konkurs plastyczny (plakat):
I miejsce - Marcin Duda - klasa 4TLA
II miejsce - Mateusz Blicharski - klasa 3TLC
III miejsce - Mariusz Sieradzki - klasa 3TSB

Konkurs plastyczny (figura):
I miejsce - Dominika Radecka - klasa 1TLA
pozostałych miejsc nie przyznano.

Konkurs literacki:
konkurs nie został rozstrzygnięty.

Za udział w konkursie przyznane zostaną dodatnie punkty (+20pkt.),laureaci konkursu dostaną dodatkowo (+20pkt.).

Wręczenie dyplomów oraz nagród nastąpi w poniedziałek 31 stycznia 2011r.

Zwycięzcom GRATULUJEMY !!!

Komisja Konkursowa, w składzie: pani Dyrektor Stella Gazdulska, Opiekun Samorządu Uczniowskiego pani Edyta Majkowska oraz nauczyciel języka polskiego pani Beata Śliwińska.

2011-01-25;   Edyta Majkowska

ZBIÓRKA DLA TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

Samorząd uczniowski organizuje zbiórkę DLA TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

ZBIERAMY

 Suchą karmę,
 Puszki dla psa i kota,
 Ryż,
 Makaron,
 Koce,
 Ręczniki,
 Środki czystości – mydła, płyny do mycia powierzchni, papierowe ręczniki,
 Pieniądze.

Dary przynosimy do sali 14

Za każdy dar otrzymujesz punkty, które przyznaje każdemu indywidualnie pani Edyta Majkowska, dodatkowo jeśli klasa zorganizuje zbiórkę dostanie dodatkowo ( +15pkt) dla każdego ucznia. Najlepsze klasy otrzymują punkty do Ligii Klas !

Informacje pani Edyta Majkowska s. 14

2011-01-25;   Edyta Majkowska

Szkolne Koło Filmowe - zaprasza wszystkich zainteresowanych

Szkolne Koło Filmowe zaprasza wszystkich zainteresowanych sztuką filmową do udziału w ciekawych zajęciach i projekcjach filmowych. Mile widziane ciekawe propozycje działań filmowych. Kontakt w bibliotece - z mgr Beatą Wojdyło.

2011-01-24;   Beata Wojdyło

Nowości książkowe

Biblioteka szkolna prezentuje zakupione nowości w roku kalendarzowym 2010. Prosimy o zapoznanie się z nimi. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy na stronę biblioteki. Nowości: Beletrystyka, Popularno - naukowe

2011-01-12;   BW

Konkurs recytatorski

17 grudnia 2010 odbył się szkolny konkurs recytatorski. Laureatką została Dominika Radecka z klasy 1 TLa. W jej wykonaniu usłyszeliśmy fragmenty "Czerwonego kapturka" Ewy Szelburg-Zarembiny.

2011-01-05;   KP

Zawody Strzelecki o Bombkę Wigilijną

Gratulujemy Agnieszce Łuckoś oraz Zbigniewowi Jarkowi V miejsca w zawodach strzeleckich dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

2010-12-22;   L S

Polska w NATO

W dniu 11 grudnia 2010 r. odbyła się VIII edycja konkursu na szczeblu wojewódzkim "Polska w NATO" pod hasłem "Bezpieczna Polska, Bezpieczna Europa, Bezpieczny Świat". Gratulujemy Grzegorzowi Mielnikowi wspaniałego wyniku i wyróżnienia.

2010-12-22;   ZJ

Super Oko

30 listopada 2010 odbyły się zawody strzeleckie o "Puchar Dyrektora Biura Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejsku Wrocławia. W klasyfikacji indywidualnej III miejsce zajął Tomasz Kopeć, w klasyfikacji drużynowej nasza szkoła zdobyła III miejsce. Serdecznie gratulujemy reprezentacji strzeleckiej naszej szkoły.

2010-12-22;   ZJ

Konkurs SZKOŁA Z LOGOTYPEM

Wroclaw Design Institute uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie
„Szkoła z logotypem”.
Każda szkoła wyróżnia się programem i metodami nauczania, atmosferą, kadrą czy sposobami funkcjonowania. Jednak może stać się jeszcze lepiej rozpoznawalna i konkurencyjna poprzez zastosowanie nowoczesnego i oddającego jej charakter LOGOTYPu.

Słowo logotyp pochodzi od greckich słów: λόγος (logos) - słowo, myśl i τύπος (typos) - odcisk, obraz, i jest rozumiany jako forma graficzna odzwierciedlająca wizerunek instytucji, przedsięwzięcia czy przedstawianego tematu przy jednoczesnym wywoływaniu u odbiorcy odpowiednich skojarzeń oraz nastrojów. Logotyp jest pierwszym elementem, z którym styka się odbiorca, zapada w jego pamięć i tworzy pozytywny obraz instytucji.

W związku z tym zachęcamy wszystkich uczniów do projektowania logotypu swojej szkoły. Pokażcie, że jesteście kreatywni i uzdolnieni artystycznie, a w nagrodę weźmiecie udział w warsztatach z typografii oraz zostaniecie studentami Wrocław Design Institute. Natomiast uczeń najlepszego projektu pojedzie z nami do Middlesex University na dni otwarte.

Na prace, w formie elektronicznej lub papierowej, czekamy do 15 stycznia 2011 roku.

Szczegóły na stronie www.wdi.edu.pl/konkurs albo u pani E.Majkowskiej s.14

2010-12-15;   Edyta Majkowska

KONKURS PLASTYCZNY I LITERACKI „ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z ANIOŁAMI”

Dyrektor Szkoły Stella Gazdulska, nauczyciel języka polskiego pani Beata Śliwińska oraz Samorząd Uczniowski zachęcają wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym i literackim „Zaprzyjaźnij się z Aniołami”.

Temat przewodni obu konkursów w tym roku szkolnym to: „Uwierz w Anioły”.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
- samodzielne wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej na zadany temat (np. rysunek, witraż, haft, rzeźba z gliny, masy solnej, modeliny itp.) lub

- przedstawienie w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej lub wiersza tematu konkursu.

Prace konkursowe należy złożyć do dnia 10 stycznia 2011 r. do godz. 10:00 do pani Edyty Majkowskiej (sala nr 14).
Prosimy o dokładne opisanie prac literackich i plastycznych (imię i nazwisko autora oraz podanie klasy).

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 17 stycznia 2011 r.

Nagrody:
- za uczestnictwo w konkursie przyznane zostaną dodatnie punkty (+20 pkt.),
- laureaci konkursu dostaną dodatkowo (+ 20 pkt.),
- za I miejsce przewidziana jest nagroda rzeczowa.

Serdecznie zapraszamy.

2010-11-26;   Edyta Majkowska

DZIEŃ Å»YCZLIWOŚCI

Dnia 22.11.2010r. Nasza Szkoła zorganizowała Dzień Å»yczliwości. W ramach obchodów tego święta Samorząd Uczniowski zorganizował cztery konkursy.
„Życzliwy – to ja” – wybory na najżyczliwszego nauczyciela oraz pracownika naszej szkoły.
„Klub niezwykle uprzejmych uczniów” – wybory na najżyczliwszego, uprzejmego i miłego ucznia naszej szkoły.
„Uśmiech proszę!” – konkurs fotograficzny na najżyczliwszy uśmiech szkoły.
„Wszystkiego życzliwego” – konkurs na najżyczliwsze życzenia wysyłane pocztą.
Dyplomy i nagrody dla zwycięzców zostały rozdane podczas apelu zorganizowanego na trzeciej lekcji w naszej sali gimnastycznej. Apel uświetnił równiez występ zespołu z Internatu śpiewającego piosenki zespołu "Dżem".
Po apelu wszyscy zostali zaproszeni do auli na program artystyczny przygotowany przez klasy 1TLA, 1TLC oraz 3TLA. Podczas występów prezentowany był również krótki reportaż na temat życzliwości przygotowany przez mieszkanców naszego Internatu.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy. Wkrótce zaprezentujemy zdjęcia z tego dnia w naszej galerii.

2010-11-22;   SU

III Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

W dniu 22 października odbył się pierwszy etap III Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Miło nam poinformować, iż do drugiego etapu zakwalifikowali się uczniowie klas czwartych: Maciej Bała, Dawid Guszpit, Damian Panek i Karol Szymański.

Osobom biorącym udział w pierwszym etapie dziękujemy za podjęty trud zmagania się z wiedzą techniczną a półfinalistom GRATULUJEMY!

2010-11-05;   AK

Wycieczka zawodoznawcza

W dniu 21 października 2010r. odbyła się wycieczka zawodoznawcza na targi EURO-LIFT, LOG-EXPO i POTRA w Kielcach. W wycieczce wzięło udział 43 uczniów Technikum Logistycznego i Spedycyjnego. Wyjazd odbył się w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" organizowanego i realizowanego przez Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Projekt finansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny.
Udział dla uczniów w wycieczce był bezpłatny (opłacono zarówno przejazd, jak i bilety wstępu oraz obiad dla wszystkich uczestników wyjazdu).

Na targach uczniowie mogli zapoznać się z urządzeniami transportu bliskiego, maszynami branży dźwigowej, zobaczyć najnowocześniejsze modele samochodów dostawczych, naczep, przyczep ciągników siodłowych i wielu innych urządzeń wspomagających pracę w branży TSL.

Następna wycieczka zawodoznawcza planowana jest w miesiącu marcu.

2010-11-04;   AK

600 lat Bitwy pod Grunwaldem

Dnia 19 października 2010 odbył się konkurs wiedzy na temat "Bitwy pod Gruwaldem oraz Historii Lotnictwa Polskiego". Dodatkową atrakcją konkursu była konkurencja strzelecka. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Agnieszka Wargocka, Ewelina Kołodziejska i Magdalena Bernas. Gratulujemy zajęcia VI miejsca i życzymy kolejnych sukcesów.

2010-10-26;   ZJ

„GITAROMANIAK 2010”

Zapraszamy amatorskie zespoły młodzieżowe do udziału w konkursie gitarowym. W dniu 23.11.2010 r. zespoły zakwalifikowane do konkursu zaprezentują się
na scenie MDK „Fabryczna”, a oceni je jury pod przewodnictwem Jarka Trelińskiego, gitarzysty zespołu RAZ, DWA, TRZY. W tym dniu odbędzie się również recital duetu Groove Island. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 8.11.2010 r. Szczegóły u pani Edyty Majkowskiej

2010-10-18;   E M

Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 14 października 2010 roku o godzinie 9.00 odbędzie się uroczysty apel. Spotkanie uczniów z wychowawcami o godzinie 8.45. Obowiązuje strój galowy.

2010-10-12;   Dyrekcja Szkoły

VIII Olimpiada I Pomocy Szkół Ponadgimnazjalnych

Od pierwszego do drugiego października 2010 roku we Wrocławiu odbyła się VIII Olimpiada Pierwszej Pomocy Szkół Ponadgimnazjalnych. W części praktycznej drużyna naszej szkoły w składzie: Dominika Radecka, Tomasz Pluta zajęła II miejsce. Gratulujemy.

2010-10-06;   Zbigniew Jarek

Wygraj wyjazd do Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski oczami zwyciężcy konkursu "Wygraj wyjazd do Parlamentu Europejskiego".

2010-09-27;   Jola Włodarczak

KONKURSY

W ramach obchodów 92 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w wielu interesujących konkursach.

Konkurs literacki: „Dla Polski warto pracować“ – rozwiń myśl Władysława Stasiaka wrocławianina, historyka, szefa kancelarii Prezydent RP , tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej.

Konkurs plastyczny: „Marszałek Piłsudski we współczesnych dekoracjach“.

Szczegółowe informacje u pani Edyty Majkowskiej w sali nr 14.

2010-09-27;   E M

Filmy z konkursów, uroczystości...

Niektóre wydarzenia w naszej szkole można już oglądać w formie filmów. Zobacz jak w roku szkolnym 2009-2010 klasy prezentowały się na scenie w przedstawieniu teatralnym. Zapraszamy do działu Filmy. Autorem filmów jest mgr inż. Antoni Winiarski.

2010-09-25;   L S

Europejska Stolica Kultury

Wrocław Europejska Stolica Kultury - Kandydat

2010-09-23;   L S

Spotkanie z rodzicami klas 2,3 i 4

16 września 2010 (czwartek) o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie wychowawców klas (2,3,4) z rodzicami. Serdecznie zapraszamy.

2010-09-16;   L S

Próbna matura z języka polskiego

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego do pobrania w dziale Matura

2010-09-09;   L S

Szkolne Koło Filmowe zaczyna działalność w nowym roku szkolnym

Wszystkich chętnych do udziału w zajęciach Szkolnego Koła Filmowego serdecznie zapraszam po
informacje do biblioteki szkolnej. Mile widziane indywidualne propozycje działań.
Kontakt: Beata Wojdyło biblioteka szkolna.

2010-09-07;   Beata Wojdyło

Kiermasz podręczników do języków obcych

W środę (08.09.2010) od godz. 8:00 odbędzie się kiermasz podręczników do języków obcych (j. angielski i j. niemiecki). Zapraszamy

2010-09-06;   Edyta Majkowska

Magnum Praemium Wratislaviae - wyniki

Zapraszamy do obejrzenia wyników konkursów z cyklu "Magnum Praemium Wratislaviae" w roku szkolnym 2009-2010.

2010-09-06;   L S

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH

W piątek (10.09.2010) od godz. 8:45 w Auli Szkolnej (IVp) odbędzie się kiermasz podręczników używanych. Zapraszamy zarówno kupujących jak i sprzedających podręczniki. Podręczniki sprzedawane będą na przerwach pomiędzy lekcjami.

2010-09-06;   Edyta Majkowska

100% zdawalności

Uczniowie naszej szkoły w 100% zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2009/2010 w zawodzie technik spedytor.

2010-09-01;   L S

Zebranie z rodzicami

Spotkania wychowawców klas z rodzicami: 02 września 2010 roku klas pierwszych o godzinie 16.30, pozostałych klas 16 września 2010 roku o godzinie 16.30.

2010-08-31;   L S

Rozpoczęcie roku szkolnego 2010 - 2011

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się o godzinie 8.45 na boisku szkolnym. W przypadku pogody deszczowej uroczystość będzie w sali gimnastcznej. Obowiązuje strój galowy.

2010-08-26;   L S

Informacja dla nauczycieli - dzień gospodarczy

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 23 we Wrocławiu zawiadamia o zmianie terminu dnia gospodarczego.
Dzień gospodarczy zapalanowany został na 23 sierpnia 2010r (poniedziałek)- godz. 9:30.

Pisemny egzamin maturalny dla uczniów naszej szkoły odbędzie się w Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu na ul. Hauke Bosaka 21.

2010-08-16;   E M

Wakacje

Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy wspaniałego wypoczynku i szczęśliwego powrotu do szkoły.

2010-07-26;   L S

Zapraszamy do ZS Nr 23

2010-06-25;   L S

Zakończenie roku szkolnego 2009/2010

W dniu 25 czerwca 2010 roku rozpoczyna się uroczyste zakończenie roku szkolnego Mszą Św. o godzinie 8.35 w kościele św. Henryka przy ulicy Glinianej. Uroczysty apel na boisku szkolnym o godzinie 9.15.

2010-06-25;   L S

Zwrot książek do biblioteki do 18.06.2010

BIBLIOTEKA SZKOLNA PRZYPOMINA O ZWROCIE KSIĄŻEK DO 18.06.2010.

2010-06-08;   Beata Wojdyło

Ostateczne rozstrzygnięcie III konkursu historycznego

Ostateczne rozstrzygnięcie III konkursu historycznego „Wratislavia
Aeterna”, organizowanego dla szkół ponadgimnazjalnych, a odbywającego się w ramach realizowanego międzyszkolnego projektu „Magnum Praemium Wratislaviae”.

W dniu 23.04.2010 r. w Zespole Szkół Nr 23 we Wrocławiu odbył się finał III edycji międzyszkolnego konkursu historycznego „Wratislavia Aeterna”.
Komisja w składzie :

- Teresa Kulak - profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
- Zbigniew Magdziarz - wice-prezes Towarzystwa Miłośników Wrocławia
- Ewa Skrzywanek - nauczyciel historii ; metodyk WCDN
- Stella Gazdulska - dyrektor Zespołu Szkół Nr 23 we Wrocławiu
- Edyta Majkowska - nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZS Nr 23
we Wrocławiu

po obejrzeniu siedmiu prezentacji multimedialnych, tematycznie związanych z historią Wrocławia, przedstawionych przez trzyosobowe drużyny reprezentujące szkoły w trzecim etapie konkursu, postanowiła o przyznaniu następujących miejsc :

- I miejsce : Liceum Ogólnokształcące Nr IV we Wrocławiu
- II miejsce : Liceum Ogólnokształcące Nr I we Wrocławiu
- III miejsce : Zespół Szkół Nr 23 we Wrocławiu
- IV miejsce : Zespól Szkół Nr 3 we Wrocławiu
- V miejsce : Liceum Ogólnokształcące Nr III we Wrocławiu
- VI miejsce : Liceum Ogólnokształcące Nr VIII we Wrocławiu
oraz Liceum Ogólnokształcące Nr XV we Wrocławiu


Finaliści konkursu otrzymali cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez
patronów i organizatorów konkursu oraz dyplomy uznania.

Uczestnikom III konkursu historycznego „Wratislavia Aeterna”serdecznie dziękujemy za udział; zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim życzymy sukcesów i satysfakcji w kolejnych edycjach konkursu.

W imieniu organizatorów
Z poważaniem

Małgorzata Szydłowska

2010-05-28;   Małgorzata Szydłowska

Wyniki III Międzyszkolnego Konkursu Historycznego

Wyniki III Międzyszkolnego Konkursu Historycznego Wiedzy o Wrocławiu "Wratislavia Aeterna"-
etapu wiedzowego:
- Liceum Ogólnokształcące Nr III
ul.Składowa 5,Wrocław - 121 pkt - I miejsce

- Zespół Szkół Nr 3
ul.Szkocka 64,Wrocław - 79 pkt - II miejsce

- Liceum Ogólnokształcące Nr XV
ul.Wojrowicka 58,Wrocław - 71 pkt - III miejsce

- Liceum Ogólnokształcące Nr IV
ul.Świstackiego 12,Wrocław - 68 pkt - IV miejsce

- Zespół Szkół Nr 23
ul.J.Dawida 9/11,Wrocław - 68 pkt - IV miejsce

- Liceum Ogólnokształcące Nr VIII
ul.Zaporoska 71,Wrocław - 56 pkt - V miejsce

- Liceum Ogólnokształcące Nr I
ul.Poniatowskiego 9,Wrocław - 51 pkt - VI miejsce

- Zespół Szkół Gastronomicznych
ul.Kamienna 86,Wrocław - 47 pkt

- Zespół Szkół Budowlanych
ul.Grabiszyńska 236,Wrocław - 34 pkt

- Zespół Szkół Nr I
ul.Słubicka 29-33,Wrocław - 30 pkt

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 5
ul.J.Dawida 5/7,Wrocław - 14 pkt

Serdecznie gratulujemy wszystkim drużynom,a w sposób szczególny - zwycięzcom. Zespoły, które zdobyły miejsca od I - VI-go bardzo prosimy o przygotowanie prezentacji multimedialnej do trzeciego, finałowego etapu / 16.04.2010 r.;godz.10.00 /
Wszystkich uczestników konkursu zapraszamy w tym dniu do naszej szkoły na w/w prezentację
oraz finał konkursu, jak również rozdanie nagród i podziękowań za udział w konkursie. Na ten dzień przewidziano też zakończenie dwóch innych konkursów w ramach "Magnum Praemium Wratislaviae" tzn.konkursu fotograficznego i literackiego.

Serdecznie pozdrawiamy

W imieniu organizatorów M.Szydłowska
2010-05-27;   Małgorzata Szydłowska

Rozstrzygnięcie konkursu na reportaż literacki w ramach

Rozstrzygnięcie II konkursu na reportaż literacki "Kiedy trzeba opuścić swój dom.Wspomnienia repatriantów", w ramach Magnum Praemium Wratislaviae 2010:

- I miejsce "Od Karabaszu do Wrocławia. Dzieciństwo we wspomnieniach Sybiraka" - Andżelika Szelewicz z Liceum Ogólnokształcącego Nr IV we Wrocławiu
- II miejsce "Wspomnienia Ryszarda Bąbalskiego rocznik 1930" - Wiktor Bąbalski - Technikum Nr 7 we Wrocławiu
- III miejsce - Anna Świątkowska - Liceum Sportowe GIMBASKET we Wrocławiu
- wyróżnienia: Michał Augustyniak - Liceum Ogólnokształcące Nr IV we Wrocławiu
Mateusz Bychawski - Technikum Nr 7 we Wrocławiu

Serdecznie gratulujemy! Zapraszamy na uroczysty finał i rozdanie nagród oraz dyplomów w dniu 16 kwietnia 2010 roku o godz. 10 do siedziby ZS Nr 23 we Wrocławiu,
przy ul. Dawida 9/11. Do zobaczenia w imieniu organizatorów M. Szydłowska

2010-05-27;   Małgorzata Szydłowska

Wyniki międzyszkolnego konkursu fotograficznego

Komisja konkursowa międzyszkolnego konkursu fotograficznego "Magiczny Wrocław widziany z Odry", który odbywał się w ramach II edycji "Magnum Praemium Wratislaviae" po obejrzeniu 26 nadesłanych prac dokonała wyboru przyznając:

I miejsce – Kamila Pawłowska z IV Liceum Ogólnokształcącego za fotografie pt. „Wrocław na fali” i „Barwy Wrocławia”
II miejsce – Natalia Kuczera z Zespołu Szkół Nr 23 za fotografię pt. „Wejście na głębiny”
III miejsce – Dawid Sosna z Liceum Salezjańskiego za fotografię pt. „Miłość niejedno ma imię”, Małgorzata Duziak z XV Liceum Ogólnokształcącego za fotografię pt. „Katedra przy zachodzie słońca”
oraz cztery wyróżnienia:

Julia Chwalińska z Zespołu Szkół Nr 3 za fotografię „Zimowi lokatorzy Mostu Piaskowego”,
Sandra Socik z Zespołu Szkół Nr 23 za fotografię pt. „Wszystko płynie aby miłość nie przepłynęła”
Karolina Plewa z Zespołu Szkół Budowlanych za fotografię pt. „Mój świat wyłania się przy świetle słońca”
Rafał Biliński z I Liceum Ogólnokształcącego za fotografię pt. „Labirynt”

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające uczestnictwo w imprezie. Są to następujące osoby:

Damian Gąssowski - XV Liceum Ogólnokształcące
Wioletta Wojtasik – Zespół Szkół Nr 3
Marzena Waloch – Zespół Szkół Nr 3
Karolina Gracjasz – Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
Aleksandra Słowik - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
Małgorzata Walkowiak - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych
Piotr Kisiel – Technikum Nr 7
Rafał Berg – Technikum Nr 7
Andrzej Trebik – Technikum Geodezyjne w Zespole Szkół Budowlanych

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i serdecznie zapraszamy na finał "Magnum Praemium Wratislaviae", który odbędzie się w naszej szkole w dniu 16.04.2010 o godz. 10.002010-05-27;   Beata Wojdyło

Konsultacje z języka angielskiego

Konsultacja z języka angielskiego odbędą się dnia 18 maja 2010 roku od godziny 14.50 w sali 55 piętro IV

2010-05-17;   R. Łukaszewicz

Nowości w bibliotece

UWAGA nauczyciele!!!
W bibliotece szkolnej znajdują się materiały książkowe oraz programy komputerowe dotyczące informacji zawodowej w ramach "Biblioteczki Pracy i Kariery" / kreatywność, asertywność, przedsiębiorczość,samodzielność, stres, samoocena zainteresowań zawodowych, języki obce/. Materiały te mogą być przydatne na godzinach wychowawczych realizowanych w pracowni komputerowej i sali lekcyjnej.

2010-05-12;   Beata Wojdyło

Dzień Teatru w ZS23

27 marca b.r. siedem klas naszej szkoły zaprezentowało na scenie Auli krótkie spektakle teatralne.Reżyseria i scenografia to własne opracowania znanych tekstów lekturowych. Największą popularnością cieszył się Makbet Szekspira i ballady Adama Mickiewicza.
Nagrodę publiczności - jedyne trofeum w tym konkursie - zdobyła klasa II TLa za sztukę pt. "Makbet - historia prawdziwa" Gratulujemy!!

2010-05-04;   Małgorzata Pytka

Konkurs

Uczn

2010-05-04;   Małgorzata Pytka

Radiowęzęł

Pod koniec kwietnia 2010 została uruchomiona nowa strona szkolnego radiowęzła. Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzin.

2010-04-29;   L S

Podstawy Przedsiębiorczości

Również pod koniec kwietnia zaistniała strona przedmiotowa z "Podstaw Przedsiębiorczości" nauczyciele przedmiotu zapraszają uczniów do odwiedzania strony. Podstawy przedsiębiorczości

2010-04-29;   L S

Dni wolne w maju

Dla uczniów klas pierwszych i drugich dni: 4, 5 i 6 maja 2010 roku są dniami wolnymi od zajęć szkolnych, natomiast w dniu 7 maja 2010 uczniowie tych klas wychodzą na wycieczki z wychowawcą klasy.

2010-04-27;   L S

Koła naukowe - II Tura

W kwietniu tego roku, uczniowie klas pierwszych (1Tla, 1Tlb, 1Tlc, 1TSa) szkoły brali udział w Kołach Naukowych w Wydziale Nauk Technicznych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Uczniowie byli podzieleni na cztery kompetencje: matematyczno-przyrodniczą, informatyczną, języków obcych oraz przedsiębiorczości.

2010-04-24;   L S

Odwołane zajęcia Policealnej Szkoły dla Dorosłych

Informujemy, że zajęcia w dniach 17, 18 kwietnia 2010 roku zostały przeniesione na 24,25 kwietnia 2010.

2010-04-15;   

Å»ałoba Narodowa

W związku z ogłoszeniem Å»ałoby Narodowej w szkole obowiązuje strój galowy do końca tygodnia.

2010-04-13;   Dyrekcja Szkoły

Zmiana terminu finału "Magnum Praemium Wratislaviae"

W związku z ogłoszeniem żałoby narodowej organizator projektu - Zespół Szkół Nr 23 we Wrocławiu - informuje o wstępnej zmianie terminu finału "Magnum Praemium Wratislaviae" z 16.04.2010 na 23.04. 2010 /piątek/ godz.10.00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 71/78-28-134 wew. 53. Pozdrawiamy. Małgorzata Szydłowska
i Beata Wojdyło.

2010-04-12;   Bea