Do wakacji pozostało

---

Nasza szkoła współpracuje z firmami.

W dniu 26 stycznia 2022 r. gościliśmy w Zespole Szkół Logistycznych: Dyrektora Zakładu PKP Energetyka - Pana Grzegorza Piątka oraz Dyrektora Obszaru PKP Energetyka - Pana Grzegorza Wciórkę. Pani Dyrektor Stella Gazdulska wraz z Panami Dyrektorami podpisała "Porozumienie o współpracy”" z Zakładem PKP ENERGETYKA.
Głównym celem porozumienia jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego oraz nabycie przez uczniów umiejętności przydatnych na rynku pracy. W ramach podpisanego "Porozumienia o współpracy" nasi uczniowie będą mieli możliwość realizacji na terenie PKP ENERGETYKA różnych wyjść i wycieczek zawodoznawczych. Ponadto PKP ENERGETYKA przyjmie uczniów naszej Szkoły na praktyki w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego. Jednocześnie w porozumieniu PKP ENERGETYKA zadeklarowała możliwość przyznania wyróżniającym się uczniom naszej szkoły nagrody rzeczowej dla najlepszego ucznia z klasy o specjalności technik elektroenergetyk transportu szynowego. Współpraca umożliwiająca kształcenie młodych elektroenergetyków transportu szynowego prowadzona jest przy wsparciu i zaangażowaniu Pani Gabrieli Romanowskiej – Dyrektor PKP ENERGETYKA S.A. – Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Biuro Rozwoju I Wsparcia Biznesu oraz Pana Mariusza Burdzińskiego - HR Business Partner PKP ENERGETYKA.
Dyrektor Szkoły oraz Grono Pedagogiczne jest wdzięczne za możliwość realizacji "Porozumienia o współpracy", a tym samym wsparcie edukacyjnej roli Szkoły w kształceniu zawodowym umiejętności kluczowych wśród naszych uczniów.

Dyrektor Zespołu Szkół Logistycznych
we Wrocławiu
Stella Gazdulska

W dniu 19 marca 2018 r. Dyrektor Zespołu Szkół Logistycznych - Stella Gazdulska podpisała porozumienie o współpracy z pracodawcą: PKP CARGO S. A. z siedzibą w Warszawie, który reprezentowany był przez Pana: Jacka Krawczuna - Dyrektora Zakładu oraz Mirosława Uruskiego – Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomicznych.
W ramach podpisanego porozumienia uczniowie mają możliwość odbywania praktyk, staży oraz innych form szkolenia zawodowego bezpośrednio u Pracodawcy: PKP CARGO S.A.
Podpisane porozumienie otwiera nowe możliwości przed uczniami Technikum nr 12. Umożliwia nie tylko odbywanie praktyk ale także zgłębianie wiedzy z branży kolejowej za pośrednictwem spotkań z fachowcami pracującymi na PKP CARGO S. A. Wyjścia i wycieczki zawodoznawcze są nieodzowną formą przybliżania pracy w naturalnych warunkach w branży kolejowej.

-