Do wakacji pozostało

---

Nasza szkoła współpracuje z firmami.

W dniu 19 marca 2018 r. Dyrektor Zespołu Szkół Logistycznych - Stella Gazdulska podpisała porozumienie o współpracy z pracodawcą: PKP CARGO S. A. z siedzibą w Warszawie, który reprezentowany był przez Pana: Jacka Krawczuna - Dyrektora Zakładu oraz Mirosława Uruskiego – Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomicznych.
W ramach podpisanego porozumienia uczniowie mają możliwość odbywania praktyk, staży oraz innych form szkolenia zawodowego bezpośrednio u Pracodawcy: PKP CARGO S.A.
Podpisane porozumienie otwiera nowe możliwości przed uczniami Technikum nr 12. Umożliwia nie tylko odbywanie praktyk ale także zgłębianie wiedzy z branży kolejowej za pośrednictwem spotkań z fachowcami pracującymi na PKP CARGO S. A. Wyjścia i wycieczki zawodoznawcze są nieodzowną formą przybliżania pracy w naturalnych warunkach w branży kolejowej.

-