Do wakacji pozostało

---

Europejska Szkoła Informatycznych Technologii

Program 'Europejska Szkoła Informatycznych Technologii' (European School of Information Technologies), w skrócie ESIT, jest niekomercyjnym działaniem ukierunkowanym na wspieranie rozwoju informatycznej edukacji zawodowej, realizowanym w kraju pod patronatem Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli. Program ESIT obejmuje szereg form bezpłatnego wsparcia skierowanego instytucjonalnie do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, nauczycieli oraz uczniów w zakresie modernizacji kształcenia w kierunkach informatycznych, w celu lepszego przygotowania uczniów do skutecznej konkurencji na nowoczesnym rynku pracy w kraju i na świecie.
Europejska Szkoła Informatycznych Technologii