Zespół Szkół Logistycznych - klasy (oddziały)

Oferta edukacyjna Rekrutacja Zawody logistyczne Zawody kolejowe Przetwarzanie danych RODO

Klasa Miejsca Zawód Języki Rozszerzenia Rekrutacja
1 TL1 32 Technik logistyk j. angielski, j. niemiecki geografia, j. angielski j. polski, matematyka,
j. obcy, informatyka
1 TL2 32 Technik logistyk j. angielski lub j. niemiecki
drugi j. angielski lub niemiecki lub j. rosyjski*
geografia, j. angielski j. polski, matematyka,
j. obcy, informatyka
1 TLi 32 Technik logistyk "Logistyka
w Siłach Zbrojnych RP" klasa mundurowa*
j. angielski lub j. niemiecki geografia, j. angielski j. polski, matematyka,
j. obcy, informatyka
1 TS 32 Technik spedytor j. angielski lub j. niemiecki geografia, j. angielski j. polski, matematyka,
j. obcy, informatyka
1 TP 16 Technik eksploatacji portów i terminali j. angielski lub j. niemiecki,
drugi j. angielski lub j. niemiecki lub j. rosyjski*
geografia, j. angielski j. polski, matematyka,
j. obcy, informatyka
1 TK 16 Technik transportu kolejowego j. angielski lub j. niemiecki,
drugi j. angielski lub j. niemiecki lub j. rosyjski*
geografia, j. angielski j. polski, matematyka,
j. obcy, informatyka
1 TE 16 Technik elektroenergetyk transportu szynowego j. angielski lub j. niemiecki matematyk, fizyka j. polski, matematyka,
j. obcy, informatyka
1 AS 16 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym j. angielski lub j. niemiecki matematyk, fizyka j. polski, matematyka,
j. obcy, informatyka
1 BM 32 Magazynier - logistyk j. angielski lub j. niemiecki j. polski, matematyka,
j. obcy, informatyka
SP min 20* Technik eksploatacji portów i terminali szkoła policealna
KKZ min 20* Technik logistyk Kursy kwalifikacji zawodowej