Zespół Szkół Logistycznych - klasa mundurowa

Poczet sztandarowy

Trening strzelecki

Strzeleanie z kpn

Ładowanie magazynka

Bieg żołnierzy wyklętych