Kierownik internatu

 • mgr Adrianna Błaszczyk

Wychowawcy

 • mgr Małgorzata Biskupek
 • mgr Agata Chilmanowicz
 • mgr Monika Kasprowska
 • mgr inż. Tomasz Kowalczyk
 • mgr Witold Lwow
 • mgr Marta Pilarska
 • mgr Mariola Wadowska

Recepcja

 • Maria Domańska
 • Wiesława Pryłowska

Intendent

 • mgr inż. Magdalena Słowik

Szef kuchni

 • Marcin Bożek

Obsługa kuchni

 • Wioletta Bajor
 • Anna Jędrysiak
 • Jadwiga Kowalczyk
 • Zdzisława Kubica

Obsługa techniczna

 • Bogumiła Chorążyczewska
 • Zygmunt Lubelski