Kierownik internatu

 • mgr Elżbieta Janicka

Wychowawcy

 • mgr Małgorzata Biskupek
 • mgr Adriana Błaszczyk
 • mgr Karolina Cieńska
 • mgr Agata Chilmanowicz
 • mgr Witold Lwow
 • mgr Marta Pilarska
 • mgr Dariusz Chmielowski

Recepcja

 • Wiesława Pryłowska
 • Urszula Lenart

Intendent

 • Sylwia Siwik

Obsługa stołówki

 • Maria Domańska
 • Jadwiga Kowalczyk
 • Barbara Skuła
 • Anna Wiśniowska

Obsługa techniczna

 • Anna Wiśniowska
 • Zygmunt Lubelski