Jadłospisu brak - możliwe przyczyny:
  • stołówka nieczynna,
  • jadłospis nieuaktualniony,
  • problem połączenia z serwerem.