W sprawie opłat za Internat
Przypominam Rodzicom i Opiekunom naszych Wychowanków, że zgodnie z Regulaminem Internatu ZSL (Par.2, pkt 7 i 8) oraz Umową o korzystanie z miejsca i wyżywienia w Internacie ZSL (Par. 3, pkt 8, 9, 10) wszystkie opłaty za Internat należy realizować do 10 dnia danego miesiąca.
O opóźnieniach i innych trudnościach związanych z opłatami należy niezwłocznie informować Kierownika Internatu.
W przypadku nieusprawiedliwionych zaległości w opłatach, Wychowanek zostanie skreślony z listy mieszkańców Internatu, a problem długu zostanie rozwiązany w oparciu o Kodeks Cywilny.

2019-02-15, Adrianna Błaszczyk

Opłaty za styczeń i luty 2019r.
Uprzejmie informuję, że opłaty za internat od stycznia 2019 roku nie uległy zmianie. Nadal za pobyt płacimy 170 zł za miesiąc, a za wyżywienie 16 zł dziennie.

Opłata w styczniu: mieszkanie - 170 zł, wyżywienie - 276 zł.

Opłata w lutym: mieszkanie 170 zł, wyżywienie - 216 zł.

2019-01-15, Adrianna Błaszczyk

»»  Przejdź do archiwum  ««