Do wakacji pozostało

---

Promocja zdrowia w szkole

+Cele

Cel ogólny:

Poprawa zdrowia i jakości życia całej społeczności szkolnej poprzez permanentną edukację prozdrowotną oraz kształtowanie motywacji i umiejętności podejmowania działań na rzecz własnego zdrowia i zdrowia innych.

Cele szczegółowe:

 1. Budowanie środowiska bezpiecznego i przyjaznego uczniom i nauczycielom.
 2. Prowadzenie profilaktyki uzależnień.
 3. Kształtowanie umiejętności zdrowego i racjonalnego odżywiania się.
 4. Zachęcanie młodzieży do wszechstronnego rozwijania sprawności fizycznej.
 5. Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym.
 6. Zapobieganie zaniedbaniom higienicznym w wieku dojrzewania.
 7. Przeciwdziałanie przemocy i agresji.
 8. Promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie występowaniu zaburzeń rozwoju psychicznego (stres, nerwice).
 9. Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów.
 10. Kształtowanie umiejętności organizacji czasu wolnego.
 11. Stymulowanie rozwoju osobistego uczniów.
 12. Zapewnienie młodzieży pomocy wychowawczej i terapeutycznej.
 13. Zaangażowanie w działania prozdrowotne całej społeczności szkolnej.

+Szkolenia

W roku szkolnym 2013/2014, dla uczniów ZS Nr 23, odbyły się szkolenia z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia:
 1. Warsztaty integracyjno-adaptacyjne dla klas pierwszych (IX 2013)
 2. Program realizowany przez Straż Miejską „Odpowiedzialność prawa nieletnich” (XI 2013, dla klas pierwszych)
 3. Program „Cyberprzemoc” zajęcia z obszaru profilaktyki agresji i przemocy.( XI 2013, dla klas pierwszych)
 4. Cykliczne warsztaty rozwijające społeczne kompetencje uczniów, (cały rok szkolny, dla uczniów zainteresowanych) Prowadzenie A. Frankiewicz
 5. Obchody „Dnia Życzliwości” (XI 2013)
 6. Realizowano kodeks „Szkoły bez przemocy” (kampania społeczna)
 7. Warsztaty dla maturzystów „Stres pod kontrolą” (III/IV 2014)
 8. Anoreksja i bulimia - warsztaty dla uczniów klas II i III. (III 2014)
 9. KOREKTA - program z profilaktyki antyalkoholowej. (IV 2014)
 10. Realizacja programu profilaktycznego „Ars, czyli jak dbać o miłość” (IV/V 2014) z wybraną klasą (profilaktyka używek)
 11. „Nowotwory piersi i prostaty” zajęcia dla młodzieży klas II, III, IV prowadzone przez panią pielęgniarkę
 12. Szkolenie z zakresu krwiodawstwa prowadzone przez panią mgr Monikę Kopeć koordynatora ds. promocji krwiodawstwa (IV 2014)

+Konkursy

 1. Szkolna Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS (X 2013). Zwyciężczynią została Monika Słowik z klasy 3Tla. Monika została również laureatką Olimpiady Międzyszkolnej. Gratulujemy
 2. Szkolny Konkurs Plastyczny „Odżywiaj sie zdrowo - będziesz czuć się odlotowo” (IV 2014)

+Profilaktyka HIV

Informacje podstawowe

Drogi przenoszenia HIV

Kontakty seksualne z zakażonym partnerem
 • wirus może wtargnąć przez błony śluzowe pochwy, przedsionka pochwy, prącia, odbytu, jamy ustnej
Krwiopochodna (zakażona krew i preparaty krwiopochodne):
 • osoby uzależnione od dożylnych środków odurzających korzystający z niesterylnych igieł i strzykawek oraz wspólnego narkotyku
 • pracownicy służby zdrowia nie przestrzegający podstawowych zasad (np. nie używający rękawiczek)
W przypadku transfuzji zakażenie jest mało prawdopodobne ze względu na powszechne testy dawców, okres karencji dla preparatów krwiopochodnych oraz termiczne opracowywanie preparatów krwiopochodnych

Nie zakazimy się HIV poprzez:

 • ślinę, łzy, pot, mocz, stolec - chyba, że zawierają widoczną gołym okiem domieszkę krwi.

Zaleca się wykonanie testów w kierunku HIV gdy:

 • W swoim życiu chociaż raz zmieniłeś partnera seksualnego
 • Twój partner przed związaniem się z Tobą miał kontakty seksualne z innymi osobami
 • Jeżeli jesteś w ciąży lub ją planujesz

Testy stosowane w diagnostyce zakażeń HIV:

 • ELISA / EIA
Testy serologiczne nie są wiarygodne w okresie „okienka serologicznego”
 • Western – Blot – test potwierdzenia

Gdzie szukać pomocy i informacji na temat HIV/AIDS

Całodobowy Telefon Zaufania AIDS (022) 692-82-26
Zielona Linia AIDS (022) 621-33-67
pon, śr 13:00–18:00, wt, czw, pt 10:00–16:00
Poradnia Internetowa HIV i AIDS www.aids.gov.pl

+Krwiodastwo

Jeżeli jesteś wrażliwy na potrzeby innych i chcesz pomóc drugiemu człowiekowi, jesteś osobą pełnoletnią, zdrową i ważysz nie mniej niż 50 kg to zjedz lekki posiłek, zabierz dowód osobisty i zgłoś się do Rejestracji w siedzibie REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODASTWA I KRWIOLECZNICTWA we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9

Bezwzględne przeciwwskazania do oddania krwi

 • ciężkie choroby układu: krążenia, pokarmowego, nerwowego, oddechowego, moczowego
 • zakażenie chorobami zakaźnymi (np. HIV, żółtaczka, kiła)
 • zachowania seksualne o podwyższonym ryzyku zarażenia chorobami zakaźnymi
 • używanie środków psychoaktywnych
 • choroby krwi
 • łuszczyca
 • cukrzyca
 • nowotwory złośliwe

Czasowa niezdolność do oddania krwi

 1. zabieg operacyjny, endoskopia, tatuaż, przekłucie uszu i innej części ciała - uniemożliwiają oddawanie krwi na okres 6 miesięcy od momentu ich wykonania
 2. pobyt w zakładzie karnym oraz 6 miesięcy po jego opuszczeniu
 3. okres miesiączkowania i 3 dni po zakończeniu
 4. przebyte infekcje, gorączka >38oC, przyjmowanie antybiotyków - dwa tygodnie od zakończenia objawów lub leczenia
 5. szczepienia przeciw: grypie, WZW typu A - 48 godzin, WZW typu B - 7 dni
 6. okres ciąży i 6 miesięcy po porodzie lub zakończeniu ciąży oraz w okresie karmienia
 7. pobyt w krajach, w których istnieje możliwość zakażenie wirusem Zachodniego Nilu - 28 dni. Po powrocie z krajów, w których istnieje zagrożenie możliwość zakażenia malarią - 12 miesięcy.

Co robić w dzień oddania krwi

 • zjedz lekki posiłek przed oddaniem krwi
 • pij dużo soków owocowych i wody
 • unikaj nadmiernego fizycznego wysiłku w dniu oddania krwi
Uczeń, który oddał krew ma usprawiedliwioną nieobecność w szkole oraz otrzymuje + 20 punktów z zachowania za każdorazowe oddanie krwi. Jeżeli w danym dniu większa grupa uczniów, chce oddać krew, to prosi się, by z danej klasy było to maksimum 5 osób.

+Ważne telefony i adresy

 • Wrocławski Telefon Zaufania HIV/AIDS: 71 329 12 12
 • Całodobowy Telefon Zaufania HIV/AIDS: 71 329 10 39
 • Niebieska Linia: 0 801 120 002 (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie)
 • Stowarzyszenie INTERWENCJA Punkt Interwencji Kryzysowej, ul. Podwale 13, tel. 71 783 36 64 , czynny: pon.-pt. w godz. 9.00 - 20.00
 • Stowarzyszenie Pomocy „AKSON” Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. gen. T. Bora Komorowskiego 31, tel. 71 352 94 03, czynny przez całą dobę