Do wakacji pozostało

---

Aktualności

Projekt „Klucz do przyszłości”

Zapraszamy uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli w ramach projektu „Klucz do przyszłości”.
Planowane grupy projektowe i prowadzący:
Język angielski: Joanna Białas, Małgorzata Bujwid, Karolina Kuśmierek, Kamila Łyskawa
Język niemiecki: Alicja Jarosz, Danuta Winiarska
Matematyka: Joanna Chojnacka-Dulas
Fizyka: Witold Lwow
Chemia: Ewelina Mielczarek
Biologia: Agnieszka Michalak-Ochrem
Geografia: Mirosława Musielak-Bełkot, Aleksandra Pelc
Są to zajęcia o charakterze wyrównawczym bądź rozwijające zainteresowania. Grupa może liczyć maksymalnie 8 osób.
Chętni zgłaszają się do prowadzących lub do koordynatora projektu, pani Joanny Białas, najpóźniej do 14.01.2020. Dostarczenie kompletnych dokumentów rekrutacyjnych do 17.01.2020.
Zachęcamy do udziału.
Koordynator projektu
Joanna Białas

2020-01-12;   Joanna Białas

Konkurs Wiedzy Psychologicznej

Troje uczniów naszej szkoły: Aleksandra Łuszczek, Sebastian Siemiątkowski i Kacper Gwóźdź wzięło udział w III edycji Konkursu Wiedzy Psychologicznej zorganizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Konkurs dedykowany był wszystkim zainteresowanym psychologią uczniom szkół średnich z całej Polski. Młodzież pogłębiła wiedzę z zakresu psychologii funkcjonowania człowieka i jego relacji ze środowiskiem. Udział w konkursie był niezapomnianą przygodą.
Dziękujemy uczniom za godne reprezentowanie naszej szkoły.

2020-01-11;   Beata Śliwińska

Wręczenie literackiej Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk 10 grudnia 2019

Całkiem niedawno, bo 10 grudnia 2019 w naszej szkole nauczyciele poloniści zainicjowali szereg działań związanych tamtego dnia z wręczeniem literackiej Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk. Warto przypomnieć, iż Nobla w dziedzinie literatury Szwedzka Akademia przyznała polskiej pisarce już dwa miesiące wcześniej tj. 10 października 2019 i to za rok 2018.
A zatem, wracając do owego grudniowego dnia, w którym niemal cała Polska choć na chwilę zatrzymała się na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla, w naszej szkole w czasie lekcji języka polskiego w różnych oddziałach klasowych odbyło się wielkie czytanie..... . Oczywiście odczytane zostały fragmenty kilku powieści naszej noblistki, tj.: "Księgi Jakubowe", 'Bieguni", "Dom dzienny, dom nocny" i inne. Młodzież miała możliwość, niektórzy zapewne po raz pierwszy, zetknięcia się ze sposobem snucia narracji przez Olgę Tokarczuk. Zajęcia te okazały się o tyle ciekawe i niepowtarzalne, iż w czasie słuchania wybranych fragmentów książek, uczniowie próbowali przelać na papier to, co rodziło się w ich wyobraźni pod wpływem zasłyszanych tekstów. Dzięki temu powstało mnóstwo miniaturowych plakatów wielkości kartki A5; kolorowych - dzięki kredkom, ołówkowych - niektórzy wybrali taką technikę, ale też i "długopisowych" rycin na temat zasłyszanych i wyobrażonych narracji Tokarczuk, czy tych związanych z czytelnictwem w ogóle. Na koniec na małych karteczkach - wizytówkach każdy uczeń mógł zapisać tytuł i autora ostatnio przeczytanej książki. Trzeba przyznać, iż dla niektórych to ostatnie zadanie okazało się nie lada wyzwaniem. Kto wie, czy powoli czytelnictwo nie zaczyna przechodzić do lamusa, a my stajemy się jakby społeczeństwem obrazkowym.
Dla zaznaczenia tego szczególnego święta polskiej literatury, bo to w końcu nasz piąty Nobel w tej dziedzinie, uczniowie przygotowali plakaty z informacjami o samej noblistce, który zawisnęły na korytarzu przy wejściu głównym do szkoły tak, aby wszyscy wchodzący mieli możliwość zapoznania się z Olgą Tokarczuk i jej twórczością.
Oprócz działań literacko - artystycznych w poszczególnych grupach klasowych, w czasie długiej przerwy odezwał się szkolny radiowęzeł, w którym speaker odczytał reasume na temat biografii Tokarczuk i fragment jej noblowskiego przemówienia pt. "Czuły narrator" wygłoszonego przez pisarkę w Sztokholmie na kilka dni przed wręczeniem nagrody. Dla przypomnienia tej jakże ciekawej wypowiedzi naszej noblistki niech pozostanie w naszej pamięci choćby to jedno zdanie: " Coś, co się wydarza, a nie zostaje opowiedziane, przestaje istnieć i umiera".
Niech przytoczone słowa staną się zachętą dla nas nie tylko do czytania ale i do opowiadania, do snucia naszych własnych narracji. Czekamy na kolejnego polskiego literackiego Nobla!

2020-01-10;   Beata Flegel

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Miło nam powiadomić, że nasza uczennica Aleksandra Łuszczek z klasy III TL2, znalazła się w gronie najlepszych uczniów szkół ponadpodstawowych Dolnego Śląska nagrodzonych w roku szkolnym 2019/2020 stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość uhonorowania laureatów odbyła się w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Nagrodę odebrała z rąk Dolnośląskiego Wicekuratora Oświaty Pana Janusza Wrzala. Olu! Gratulujemy!!!
Życzymy dalszych sukcesów naukowych.

2020-01-05;   Beata Śliwińska