Do wakacji pozostało

---

Klucz do przyszłości

Klucz do przyszłości - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica

Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Dolny Śląsk, Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Źródło finansowania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 10: Edukacja
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF czytaj więcej

Dofinansowanie projektu z UE: 8 768 365,40 zł

Projekt „Klucz do przyszłości”

Zapraszamy uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli w ramach projektu „Klucz do przyszłości”.
Planowane grupy projektowe i prowadzący:
Język angielski: Joanna Białas, Małgorzata Bujwid, Karolina Kuśmierek, Kamila Łyskawa
Język niemiecki: Alicja Jarosz, Danuta Winiarska
Matematyka: Joanna Chojnacka-Dulas
Fizyka: Witold Lwow
Chemia: Ewelina Mielczarek
Biologia: Agnieszka Michalak-Ochrem
Geografia: Mirosława Musielak-Bełkot, Aleksandra Pelc
Są to zajęcia o charakterze wyrównawczym bądź rozwijające zainteresowania. Grupa może liczyć maksymalnie 8 osób.
Chętni zgłaszają się do prowadzących lub do koordynatora projektu, pani Joanny Białas, najpóźniej do 14.01.2020. Dostarczenie kompletnych dokumentów rekrutacyjnych do 17.01.2020.
Zachęcamy do udziału.
Koordynator projektu
Joanna Białas

2020-01-12;   Joanna Białas