Do wakacji pozostało

---

Bezpieczna podróż - bezpieczny podróżny

Bezpieczna podróż - Bezpieczny podróżny

Realizacja innowacji pedagogicznej.

W dniu 04.10.2021 r. została podpisana Umowa przez Panią Dyrektor Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu, a Panem Dyrektorem Dolnośląskiego Zakładu we Wrocławiu Spółki „CARGO” S.A. celem kontynuacji realizacji Innowacji Pedagogicznych „Bezpieczna podróż, bezpieczny podróżny”. W dniu 05.10.2021 r. została podpisana Umowa przez Panią Dyrektor Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu, a Panem Dyrektorem z Zachodniego Zakładu w Poznaniu Spółki „INTERCITY” S.A. celem realizacji Innowacji Pedagogicznych „Bezpieczna podróż, bezpieczny podróżny”.
W Innowacjach Pedagogicznych będą uczestniczyły klasy III oraz IV technikum o kierunku technik transportu kolejowego. Celem tych zajęć będzie realizacja podstawy programowej bezpośrednio u pracodawców kolejowych w ruchu pasażerskim i towarowym. Zajęcia będą prowadzone bezpośrednio na stanowisku pracy związanym z przygotowaniem (uruchomieniem) pociągu pasażerskiego i towarowego w drogę. Zapoznanie z budową i zasadą działania wagonów w ruchu pasażerskim a także z budową i eksploatacją pojazdów trakcyjnych w ruchu towarowym. Pracą drużyny konduktorskiej oraz trakcyjnej na pociągu. Z budową i zasadą działania układu jezdnego, hamulcowego wagonów. Z zasadą obsługi kasy fiskalnej na pociągu w ruchu pasażerskim. Z zasadą sprzedaży biletu na daną relację w pociągu pasażerskim. Zapoznanie z zasadą bezpieczeństwa prowadzenia ruchu „SMS” i innymi Rozporządzeniami w zakresie bezpieczeństwa prowadzenia, obsługi pociągu w ruchu pasażerskim oraz towarowym. Zapoznanie z procedurą rozmowy kwalifikacyjnej podczas przyjęcia do pracodawcy na kolei.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w projekcie.

Sekcja Pasażerska we Wrocławiu Spółki "PKP Intercity" S.A. oraz Cargo S.A.

W dniu 26, 27.04.2022 r. odbyły się kolejne zajęcia dydaktyczne u przewoźników w ruchu pasażerskim i towarowym
w ramach Innowacji Pedagogicznych "Bezpieczna podróż bezpieczny podróżny".W dniu 26.04.2022 r. w Sekcji Pasażerskiej we Wrocławiu Zakładu Zachodniego w Poznaniu Spółki "PKP Intercity" S.A. pod kierunkiem Pani Alicji Pani Magdy z Zespołu ds. Instruktażu Handlowego, młodzież z klasy III technikum o kierunku technik transportu kolejowego podczas zajęć w grupach opracowywali zagadnienia:
Obowiązki konduktora:

  1. Wypisać na jakie elementy biletu należy zwrócić uwagę podczas kontroli - bilet internetowy i zakupiony w kasie.
  2. Zajęcia zakończone testem z wiedzy o Standardach obsługi klienta.
Zajęcia zostały zakończone opracowanym przez Panie Instruktorki Testem na temat omawianych zagadnień na zajęciach. Miło mi poinformować, że Test zaliczyli wszyscy na ocenę bardzo dobry oraz dobry.

Natomiast zajęcia w dniu 27.04.2022 r. u przewoźnika w ruchu towarowym tj. Zakładzie Dolnośląskim we Wrocławiu Spółki "Cargo" S.A. odbyły się pod kierunkiem Pani Naczelnik Pionu Dyspozytorsko - Logistycznego.
Pani Emilia przedstawiła w sposób dokładny zasadę działania jednej z najnowocześniejszych dyspozytur w kraju, a także zasadę współpracy Dyspozytury Zakładowej z Działem Logistyki tutejszego Zakładu. Na zadawane pytania młodzieży z klasy III Pani Naczelnik udzielała wyczerpujących odpowiedzi.
W imieniu Dyrekcji Szkoły, młodzieży składam serdeczne podziękowanie dla Pani Instruktor Alicji, Magdy, a także Pani Naczelnik Emilii za profesjonalne prowadzenie zajęć.

2022-04-28;   Roland Potoczny

Kadry dla Przemysłu "POLREGIO"

W dniu 29.03.2022 r. na zaproszenie Pani Dyrektor z Centrali Spółki "POLREGIO" S.A. w Warszawie w ramach współpracy programu "Kadry dla Przemysłu" młodzież z Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu z klasy kolejowej o kierunku technik transportu kolejowego mogła uczestniczyć w zajęciach na najnowocześniejszym symulatorze pracy maszynisty "SYMULATOR NEWAG IMPULS" umieszczonego na ruchomej platformie w Centrum Szkolenia POLREGIO w Częstochowie.
Zajęcia odbywały się między innymi w kabinie maszynisty pod nadzorem Pana instruktora maszynistów z Zakładu Dolnośląskiego we Wrocławiu. Zapoznanie z pracą maszynisty obejmowało prowadzenie pociągu na odtworzonych trasach stanowiących odzwierciedlenie rzeczywistej pracy maszynisty. Trasy były różnorodnie konfigurowane z sytuacjami zdarzającymi w życiu pracy mechanika pojazdu trakcyjnego.
Podsumowując dzisiejsze zajęcia Pan instruktor pochwalił młodzież za dużą wiedzę w tym wiedzę dziewczyn. I podkreślił, że przyszli kolejarze z Wrocławia mogą z pełną determinacją podnosić swoje kwalifikacje w uzyskaniu licencji oraz świadectwa maszynisty.
W imieniu młodzieży, Dyrektor i kadry pedagogicznej Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu, składam na ręce Pani Dyrektor serdeczne podziękowanie za wspaniałą wycieczkę zawodoznawczą. Panu instruktorowi za trud włożony w prowadzeniu zajęć, a także za przemiłą atmosferę. Pani Basi z Centrum Szkolenia POLREGIO w Częstochowie dziękujemy za miłe przyjęcie młodzieży.

2022-04-03;   Roland Potoczny

Innowacje pedagogiczne Technikum Kolejowego z Wrocławia przybliżają uczniów do pracy na kolei

Innowacje pedagogiczne Technikum Kolejowego z Wrocławia przybliżają uczniów do pracy na kolei.
Czytaj w Kurierze Kolejowym.

2022-03-07;   Roland Potoczny

Ambasadorzy Bezpieczeństwa Kolejowego

Uprzejmie informuję, że uczeń III klasy technikum o kierunku technik transportu kolejowego Jakub Wojciechowski po eliminacjach krajowych jest w 10 finalistów w II Ogólnopolskim Konkursie Ambasadorzy Bezpieczeństwa Kolejowego.
Dyrekcja Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu składa serdeczne podziękowania nauczycielom przedmiotów zawodowych Panu Oskarowi Olejnikowi, Markowi Kramarzowi oraz Rolandowi Potocznemu za pomoc w przygotowaniu do tego konkursu.

2022-01-17;   Roland Potoczny

EUROPA PEŁNĄ PARĄ 2021

W dniu 01.10.2021 r. na pięknych obiektach Stacji Muzeum w Warszawie odbył się II Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Kolejowej "EUROPA PEŁNĄ PARĄ 2021".
W tym ścisłym finale krajowym godnie reprezentował naszą szkołę uczeń III klasy technikum o kierunku technik transportu kolejowego Jakub Wojciechowski.
Konkurs ten stał na wysokim poziomie. Po części testowej Jakubowi do ścisłego finału zabrakło 3 minut. Finalista poprzedzający Jakuba uzyskał tą samą ilość punktów, ale wykazał się krótszym czasem poświęconym na rozwiązanie. A tak niewiele brakowało!
Jakub przygotował się do tego konkursu solidnie i należą Mu się wielkie słowa podziękowania.
Podziękowania kierujemy również w stronę Nauczycieli, którzy wspierali Jakuba i pomagali przygotować się Jakubowi do tego konkursu.

2021-10-07;   Roland Potoczny

Bezpieczna podróż, bezpieczny podróżny 2021

W dniu 04.10.2021 r. została podpisana Umowa przez Panią Dyrektor Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu, a Panem Dyrektorem Dolnośląskiego Zakładu we Wrocławiu Spółki „CARGO” S.A. celem kontynuacji realizacji Innowacji Pedagogicznych „Bezpieczna podróż, bezpieczny podróżny”.
W dniu 05.10.2021 r. została podpisana Umowa przez Panią Dyrektor Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu, a Panem Dyrektorem z Zachodniego Zakładu w Poznaniu Spółki „INTERCITY” S.A. celem realizacji Innowacji Pedagogicznych „Bezpieczna podróż, bezpieczny podróżny”.

W Innowacjach Pedagogicznych będą uczestniczyły klasy III oraz IV technikum o kierunku technik transportu kolejowego. Celem tych zajęć będzie realizacja podstawy programowej bezpośrednio u pracodawców kolejowych w ruchu pasażerskim i towarowym. Zajęcia będą prowadzone bezpośrednio na stanowisku pracy związanym z przygotowaniem (uruchomieniem) pociągu pasażerskiego i towarowego w drogę. Zapoznanie z budową i zasadą działania wagonów w ruchu pasażerskim a także z budową i eksploatacją pojazdów trakcyjnych w ruchu towarowym. Pracą drużyny konduktorskiej oraz trakcyjnej na pociągu. Z budową i zasadą działania układu jezdnego, hamulcowego wagonów. Z zasadą obsługi kasy fiskalnej na pociągu w ruchu pasażerskim. Z zasadą sprzedaży biletu na daną relację w pociągu pasażerskim. Zapoznanie z zasadą bezpieczeństwa prowadzenia ruchu „SMS” i innymi Rozporządzeniami w zakresie bezpieczeństwa prowadzenia, obsługi pociągu w ruchu pasażerskim oraz towarowym. Zapoznanie z procedurą rozmowy kwalifikacyjnej podczas przyjęcia do pracodawcy na kolei.

2021-10-07;   Roland Potoczny

Wycieczka zawodowa do Jaworzyny Ślaskiej

W dniu 22.09.2020 roku zachowując wszelkie środki ostrożności w związku z COVID-19 klasy II technikum o kierunku technik transportu kolejowego oraz technik elektroenergetyk pojazdów szynowych uczestniczyli w ramach tradycji klas kolejowych naszej szkoły na wycieczce zawodoznawczej w Jaworzynie Śląskiej na terenie Skansenu lokomotyw parowych.
Uczniowie z dużym zainteresowaniem zapoznali się z pojazdami szynowymi. Byli pod wrażeniem konstrukcji maszyn parowych i pojazdów spalinowych. Wycieczka wszystkim bardzo się podobała, gdyż mogli naocznie poznać konstrukcje maszyn kolejowych wykorzystywanych w niedalekiej przeszłości.

2020-09-23;   Roland Potoczny