Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia
Zespół Szkół Logistycznych

Zdjęcia: Zbigniew Jarek


Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia

Dnia 24 maja 2019 r. odbyła się X edycja akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia". Pod patronantem Prezydenta RP i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty została zorganizowana już X edycja letniej akcji ratowania polskich cmentarzy niszczejących za wschodnią granicą. W ramach w/w akcji wolontariusze ZSL oraz uczniowie dolonośląskich szkół, ucznniowie przyczyniają się do ocalenia pamięci o kresach.W uroczystości wzięły udział Poczty Sztandarowe, młodzież dolnośląskich Szkół, nauczyciele i przedstawiciele najwyższych władz panśtwowych.

For more information, visit http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/