Program ARP S.A. "Kadry dla Przemysłu"
Zespół Szkół Logistycznych

Zdjęcia:


Program ARP S.A. "Kadry dla Przemysłu"

W dniu 3.10.2019 r. w Warszawie na terenie Spółki Przewozy Regionalne sp. z.o.o. przy ul. Kolejowej 1,
nastąpiło podpisanie porozumień dotyczących realizacji ogólnopolskiego projektu: ,,Kadry dla Przemysłu”. W podpisaniu porozumienia udział wzięli:
Cezariusz Lesisz – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Krzysztof Zgorzelski Prezes Zarządu- Dyrektor Generalny POLREGIO oraz
dyrektorzy szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Zespół Szkół Logistycznych reprezentowała i porozumienie
podpisała pani dyrektor Stella Gazdulska. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Program ARP S.A. „Kadry dla Przemysłu” to rozwiązanie ukierunkowane na spełnienie potrzeb wszystkich stron projektu: spółek, szkół i najważniejszych beneficjentów, czyli uczniów. Proponowane działania mają charakter kompleksowy.

For more information, visit http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/