Sekcja Pasażerska we Wrocławiu Spółki "PKP Intercity" S.A. oraz Cargo S.A..
Zespół Szkół Logistycznych

Zdjęcia: Roland Potoczny


W dniu 26, 27.04.2022 r. odbyły się kolejne zajęcia dydaktyczne u przewoźników w ruchu pasażerskim i towarowym
w ramach Innowacji Pedagogicznych "Bezpieczna podróż bezpieczny podróżny".

W dniu 26.04.2022 r. w Sekcji Pasażerskiej we Wrocławiu Zakładu Zachodniego w Poznaniu Spółki "PKP Intercity" S.A. pod kierunkiem Pani Alicji Pani Magdy z Zespołu ds. Instruktażu Handlowego, młodzież z klasy III technikum o kierunku technik transportu kolejowego podczas zajęć w grupach opracowywali zagadnienia:
Obowiązki konduktora:

  1. Wypisać na jakie elementy biletu należy zwrócić uwagę podczas kontroli - bilet internetowy i zakupiony w kasie.
  2. Zajęcia zakończone testem z wiedzy o Standardach obsługi klienta.

Zajęcia zostały zakończone opracowanym przez Panie Instruktorki Testem na temat omawianych zagadnień na zajęciach. Miło mi poinformować, że Test zaliczyli wszyscy na ocenę bardzo dobry oraz dobry.
Natomiast zajęcia w dniu 27.04.2022 r. u przewoźnika w ruchu towarowym tj. Zakładzie Dolnośląskim we Wrocławiu Spółki "Cargo" S.A. odbyły się pod kierunkiem Pani Naczelnik Pionu Dyspozytorsko - Logistycznego.
Pani Emilia przedstawiła w sposób dokładny zasadę działania jednej z najnowocześniejszych dyspozytur w kraju, a także zasadę współpracy Dyspozytury Zakładowej z Działem Logistyki tutejszego Zakładu. Na zadawane pytania młodzieży z klasy III Pani Naczelnik udzielała wyczerpujących odpowiedzi.
W imieniu Dyrekcji Szkoły, młodzieży składam serdeczne podziękowanie dla Pani Instruktor Alicji, Magdy, a także Pani Naczelnik Emilii za profesjonalne prowadzenie zajęć.
Roland Potoczny.

For more information, visit http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/