Liga strzelecka - 2016Zespół Szkół Nr 23  
Na strzelnicy.
     
Zdjęcia: Z. Jarek