Wycieczka w Wagonowni i Lokomotywowni we Wrocławiu Spółki "PKP Intercity" S.A. - 18 października 2017 r.
Zespół Szkół Logistycznych

Zdjęcia: Roland Potoczny

Dyrektor Zespołu Szkół Logistycznych składa serdeczne podziękowania Dyrektorowi Zakładu Zachodniego "PKP Intercity" S.A. w Poznaniu, a przede wszystkim z-cy Dyrektora d/s. handlowych Panu Januszowi Kaziorowi za umożliwienie zorganizowania wycieczki, której przebieg przygotował i nadzorował pan prof. Roland Potoczny - nauczyciel przedmiotów zawodowych naszej szkoły.
Stella Gazdulska


For more information, visit http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/