Innowacje Pedagogiczne - Bezpieczna podróż bezpieczny podróżny 18-10-2021
Zespół Szkół Logistycznych

Zdjęcia: Roland Potoczny


Bezpieczna podróż bezpieczny podróżny 18-10-2021

W dniu 18.10.2021 r. rozpoczęliśmy nową Edycję Innowacji Pedagogicznych "Bezpieczna podróż bezpieczny podróżny" z udziałem Pani Instruktor ze Spółki "PKP Intercity" S.A. Młodzież z klas III oraz IV technikum o kierunku technik transportu kolejowego uczestniczyli w szkoleniu bhp, p. poż. przestrzeganie reżimu sanitarnego z powodu pandemii COVID-19 podczas zajęć w ZSL oraz Sekcji Handlowej we Wrocławiu Zakładu Zachodniego w Poznaniu Spółki "PKP Intercity" S.A.
Pierwsze zajęcia prowadziła Pani Instruktor z Sekcji Handlowej we Wrocławiu z zakresu Taryfy Przewozowej, zasad odprawy osób w pociągach uruchamianych przez Spółkę "PKP Intercity" S.A. a także zajęcia praktyczne związane z zasadą odprawy, sprzedaży biletów, a także z zasadami przejazdu podróżnych, zwierząt w pociągach pasażerskich uruchamianych przez IC. W/w. zagadnienia były zakończone sprawdzianem wiadomości przygotowane przez Panią Instruktor, które zostały ocenione i omówione z zaznaczeniem prawidłowych odpowiedzi oraz omówienie błędnych udzielonych odpowiedzi.
Młodzież wykazała się dużym zaangażowaniem, dużą wiedzą, co świadczy o otrzymanych ocenach - były oceny 6, 5. W listopadzie 2021 r. dalsze zajęcia edukacyjne w obecności przedstawicieli Zakładu Zachodniego w Poznaniu, Sekcji Handlowej we Wrocławiu Spółki "INTERCITY" S.A.

For more information, visit http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/