Innowacje Pedagogiczne 05-02-2020
Zespół Szkół Logistycznych

Zdjęcia: Roland Potoczny


Innowacje Pedagogiczne 05-02-2020

W dniu 05.02.2020 r. w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych "Innowacje Pedagogiczne" prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę (Panie Instruktorki d/s. handlowych) Zakładu Zachodniego w Poznaniu - Sekcja Handlowa we Wrocławiu Spółki "PKP Intercity" S.A. w dniu dzisiejszym dokonano podsumowania zagadnień kolejowych dotyczących tematów z handlu, bezpieczeństwa oraz obsługi osób niepełnosprawnych.
Na zakończenie zajęć celem sprawdzenia wiadomości zostały przygotowane do rozwiązania testy przez Panie Instruktorki z zakresu handlu, bezpieczeństwa (SMS) oraz obsługi osób niepełnosprawnych dla młodzieży z klasy III, IV technikum o kierunku technik transportu kolejowego.
Miło mi poinformować, że wszystkie testy sprawdzające (3 zestawy) zostały zaliczone na oceny pozytywne. Skala tych ocen to od oceny celującej (6) dostatecznej (3), dopuszczającej (2).
Dyrekcja Szkoły oraz opiekun Roland Potoczny składa serdeczne podziękowania na ręce Dyrekcji Zakładu Zachodniego w Poznaniu Spółki "PKP Intercity" S.A. za przygotowanie i merytoryczne prowadzenie zajęć dydaktycznych przez Panie Instruktorki d/s. handlowych z Sekcji Handlowej we Wrocławiu Spółki "PKP Intercity" S.A.
Młodzież z w/w. klas od marca 2020 roku w ramach "Innowacji Pedagogicznych" rozpoczną zajęcia z części technicznej.

For more information, visit http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/