Erasmus 2018 - Podsumowanie.
Zespół Szkół Logistycznych

Zdjęcia:Agnieszka Pałac


Zakończenie stażu naszych uczniów w Bolonii i Saragossie

15 listopada odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia praktyk zagranicznych finansowanych ze środków unii europejskiej w ramach programu Erasmus+ POWER. W projekcie Eurologis II 60 uczniów naszej szkoły zdobyło Europass Mobilność - dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim i prezentujący je w sposób zrozumiały dla przedsiębiorców.
Pani dyrektor Stella Gazdulska pogratulowała uczniom sukcesów i wręczyła dyplomy od pracodawców podczas spotkania w auli szkolnej. Uczestnicy stażu zagranicznego - uczniowie klas trzecich oraz ich rodzice wypełnili ankiety ewaluacyjne wspólnie dyskutując przy filiżance herbaty o sukcesach i trudnościach, jakie wiążą się z wyjazdem z domu rodzinnego na 4 tygodnie

For more information, visit http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/