Erasmus + 2018 - Bolonia
Zespół Szkół Logistycznych

Zdjęcia: Lida Wołk


Adam Mickiewicz w Bolonii

Zgodnie z zapowiedzią dla tych, którzy się już niepokoją co było tą ciekawostką mamy zaszczyt poinformować, że w Bolonii odnajdujemy najznakomitsze korzenie polskości. Adam Mickiewicz spędził bowiem w Bolonii kilka lat życia. Świadczy o tym tablica wmurowana w ścianę Uniwersytetu Bolońskiego głosząca, że nasz Wieszcz był tu kierownikiem katedry literatury słowiańskiej. Nie musimy mieć zatem specjalnych kompleksów w stosunku do Bolończyków, którzy założyli swoją uczelnię o 300 lat wcześniej niż Polacy. A nawet bądźmy z tego bardzo dumni.

For more information, visit http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/